Dit is een archiefpagina. Klik hier voor de nieuwste berichten
Groenten in het Nieuws een website van Plantaardig.com

 
WWW   Deze webstek

zaterdag, juli 28, 2007

Andijvie, een groente voor na de langste dag.


Als je andijvie zaait bij een te lage temperatuur (minder dan 15 graden) is er veel kans dat de krop niet voldoende uitgroeit en al snel zal doorschieten. Ook lange dagen (meer dan 14 uur licht) tijdens de uitgroei van de krop zijn ideaal om de plant snel te doen bloeien.

Wie vanaf nu andijvie zaait kan dit doen bij voldoende hoge temperaturen. De uitgroei van de krop zal verlopen bij korter wordende dagen. De beste teeltperiode voor andijvie is nu aangebroken. Dan kunt u misschien wel kroppen kweken van een halve meter.
Zaaien kan tot eind juli, daarna wordt het echt wel laat.

Lees alle teeltinformatie in het artikel over de teelt van andijvie (met talrijke foto’s).

Labels:

vrijdag, juli 27, 2007

Groenten zaaien en planten in juli en augustus

De kalender met de uiterste data om een groenteteelt op te starten.

Het is een echte aanrader om ook op de uiterste data nog wat te zaaien of te planten. Zo kunt u tot diep in het najaar (en de laatste twee jaar tot de jaarwisseling) groenten oogsten. Voordeel is dat de groenten door het koele klimaat in het najaar lang kunnen bewaren op het veld. Terwijl in volle zomer de bloemkolen, broccoli's, sla binnen de week oogstbaar zijn en snel moeten geoogst worden wil men geen kwaliteitsverlies hebben, kan dit in het najaar over een veel langere periode gespreid worden.

Vanaf juli kan de aftelling van de laatste zaaiingen en plantingen van de verschillende groenten beginnen.
Verschillende stukjes grond komen vrij en het loont de moeit deze nog met een nieuwe teelt op te vullen. Sommige groentes kennen al begin juli hun laatste zaaidatum, terwijl andere nog wel tot half augustus of zelfs begin september kunnen gezaaid worden.

Geen nood dus moest u nog niet de tijd gevonden hebben om dit jaar groenten te telen. De meerderheid van de soorten kan nu nog gezaaid of geplant worden. Starten met een groentetuin in juli is nog zo'n gek idee niet.

In de tabel vindt u een overzicht van de groenten die in juli of augustus nog kunnen gezaaid of geplant worden. De laatste jaren kon er eigenlijk bij iedere groente nog een weekje later gestart worden. Dit dankzij de zachte temperaturen die we de afgelopen jaren kenden. De uiterste data in deze tabel zijn dan ook gebaseerd op een normaal najaar. Ook wie in het Zuiden van de Lage Landen woont of dichter bij de kust kan er nog wel een paar dagjes afdoen.

Groente zaaien tot planten tot oogsten tot
Kropsla - Krulsla 15 augustus 5 september 31 oktober
Ijsbergsla 31 juli 15 augustus 31 oktober
Snijsla 1 september - 31 oktober
Andijvie 31 juli 20 augustus 1 december
Groenlof 31 juli 15 augustus 1 december
Roodlof 25 juli 10 augustus 10 november
Veldsla 30 september - maart
Peterselie 31 juli 15 augustus 31 december
Selderij 25 mei 25 juli 31 oktober
Snijselderij 31 juli 15 augustus 31 december
Herfstspinazie 15 september - 1 november
Prei 30 april 10 augustus 1 mei
Snijbiet (blad) 20 augustus
20 november
Courgette 30 juni 15 juli 15 oktober
Pompoen 15 juni 30 juni 25 oktober
Augurk 15 juni 30 juni 1 oktober
Wortelen 15 augustus - 31 december
Pastinaak 20 juli - 15 maart
Knolvenkel 20 juli 15 augustus 10 november
Witloof 10 juni - 25 november
Schorseneer 20 mei - 31 maart
Rode Biet 25 juli - 1 december
Winterui 31 augustus - mei-juni
Savooiekool 25 juni 31 juli 15 maart
Spitskool 10 juni 25 juli 15 oktober
Boerenkool winter 15 juli 20 augustus 31 maart
Chinese kool 10 augustus 25 augustus 20 november
Bloemkool 15 juli 10 augustus 30 november
Broccoli 15 juli 10 augustus 15 november
Koolrabi 20 juli 20 augustus 1 november
winterrammenas 20 augustus - 30 november
stokbonen 10 juli - 15 oktober
stamslabonen 15 juli - 15 oktober
aardbeien - 20 augustus

donderdag, juli 26, 2007

Voorzaaien uien voorkomt valse meeldauw.

Een paar weken nadat Jacques uit Dendermonde ons een interessante tip over Ajuin zaaien en verplanten bezorgde viel mijn oog op deze onderzoeksresultaten. Zeker als je weet dat dit jaar, wegens de weeromstandigheden, heel veel tuinders last hebben van aantasting door valse meeldauw bij ajuin is er dus een reden te meer om de tip van Jacques uit te probleren.

Ook telers die plantajuin gebruiken hebben minder last van de valse meeldauw omdat de bol al voldoende ontwikkeld is vooraleer er aantasting optreedt.

Uit de professionele vakpers (Bejo Zaden)

De laatste jaren starten steeds meer uientelers hun teelt met plantmateriaal. Bij een plantenkwekerij worden de uien in december of januari opgekweekt, afhankelijk van de kluitmaat. In maart planten de telers deze kluitjes uit op hun percelen.

Gebruik van plantmateriaal maakt het mogelijk om eerder in het seizoen, vlak ná de plantuien,  een kwaliteitsui te oogsten. Meeldauwaantastingen blijven grotendeels achterwege, omdat de ui bijna oogstrijp is wanneer de schimmel invalt. Bovendien kan al snel na het uitplanten het onkruid bestreden worden met een krabbeleg en bovendien is het uitgangsmateriaal altijd ‘schoon’. 

De plantenkweker zaait tussen de 5 en 8 zaden op een kluitje en er gaan 100.000 kluitjes op een hectare. Minder zaden verzaaien heeft geen zin, de uien krijgen dan dikkere nekken en zijn daardoor later oogstrijp. Ook neemt de opbrengst sterk af. Op de foto’s ziet is het product zichtbaar vanaf planten tot een bijna oogstrijp stadium. Voor meer informatie staat ons verkoopteam voor u klaar.

 

In deze nieuwsbrief kwamen al regelmatig preventiemaatregelen voor valse meeldauw ter sprake.

woensdag, juli 25, 2007

Mineervlieg, een nieuwe plaag in koolgewassen!

Tot op heden was het schadebeeld van mineervlieg bij koolgewassen mij onbekend. Ook in publicaties over "ziekten en plagen bij koolgewassen" worden ze niet vermeld, zelfs niet in de meest recente.  

Dit jaar dus (in mijn eigen moestuin) voor het eerst de koolmineervlieg waargenomen, met name op spitskool, romanesco, broccoli en spruitkool. Alle koolgewassen dus. Dit vanaf mei tot zowat einde juni. Daarna werd, zonder ingrijpen, geen nieuwe schade meer vastgesteld. Alle schade kwam voor op de buitenste bladeren van de spitskool, zodat er geen enkel probleem was om de spitskool zonder cosmetische schade te oogsten. Bij de broccoli of romanesco is dit eigenlijk ook geen groot probleem want het is enkel de bloeiwijze die gebruikt wordt. Ook op andere plaatsen in mijn regio werd dit fenomeen waargenomen.

kool2_mineergangen kool_mineergangengroene_bloemkool_mineergangen

Mineervlieg is een gekende plaag bij groenten. Zo is de schade bij vruchtgroenten (tomaat, komkommer) onder glas, maar ook bij allerlei bladgroenten (selder, slasoorten) heel bekend. De volwassen mineervlieg legt eitjes in bladeren. Daaruit ontstaan larven die tussen de opperhuid en de onderhuid van het blad gangetjes maken. Enkel het bovenste vliesje van het blad blijft intact. Dit zijn de typische, witte tot doorschijnende mineergangen. Na een tijdje verpoppen deze larven en vallen de poppen op de grond (zie foto's onderaan). Kort daarna verschijnt de nieuwe generatie of overwinteren de poppen tot het volgende seizoen.

Bij vruchtgroenten is de mineervlieg, bij een geringe aantasting, geen probleem. Sporadisch gaat de plant er aan ten onder. De schade is ook niet van directe aard. Het zijn immers de vruchten die we consumeren.

Bij bladgroenten liggen de zaken anders. Wie wil een krop sla of een selderstruik eten/kopen waarvan de bladeren mineergangen vertonen? Als moestuinder kunnen we wel nog proberen de beste blaadjes te recupereren, voor de professional is dit onbegonnen werk.

Berichten uit de vakpers lijken de inburgering van de koolmineervlieg te bevestigen. Voorlopig echter geen plaag om grote zorgen over te maken, toch niet bij de meeste koolgewassen  Misschien wel bij Chinese kool.

In Nederland was de schade bij Chinese kool zeer groot. Omdat dit sterk lijkt op een bladgewas is mineervliegschade hier al snel een catastrofe, getuige dit bericht van Bejo Zaden.

De groei van Chinese kool wordt op veel percelen belemmerd door de mineervlieg. De schade is soms zo ernstig dat omfrezen van het gewas noodzakelijk is.(www.bejo.nl)

Ook het POVLT maakt er melding van

wij zien deze mineerschade op de meeste bloemkool- en spruitkoolvelden waar wij waarnemingen gaan doen. We hebben een aantal exemplaren binnengebracht in Universiteit Gent en uit voorlopige determinaties blijkt het volgens hen om de koolmineervlieg te gaan.

mineervlieg tomaten

Foto : Bemerk dat de larve links begonnen is met boren, dat van daaruit het gangetje geleidelijk aan breder werd.  (meegegroeid met de grootte van de larve).

mineervlieg tomaten

Foto : de pop van de mineervlieg, klaar om op de grond te vallen. Uiteindelijk verpopt de larve en verlaat het blad.

Ook mineervlieg in kolen gezien? Stuur dan een email naar lezersbijdrage@plantaardig.com. Alvast bedankt!

Reactie van Philippe (België)

Ik dacht al, dat ken ik nog niet,maar nu kan ik er een naam op plakken.Veel schade toebrengen doet het niet maar ik zou toch liever hebben dat ze bij de buurman gingen mineren.Maar zoals je schreef,ze kwamen en ze gingen zonder veel schade aan te richten.

dinsdag, juli 24, 2007

De aardappelplaag overwint?

Op het gevaar af jullie te vervelen, hier nogmaals de laatste geluiden uit het veld over de aardappelplaag (Phytophtora infestans). Het blijft nu éénmaal de gemoederen bezig houden. Dat blijkt uit de vele reacties onderaan dit artikel.
De toestand is dan ook stilaan dramatisch te noemen. Het is zo'n jaar waar alle goed bedoelde preventiemaatregelen een maat voor niks dreigen worden. Ook minder gevoelige rassen worden aangetast. Enkel wie tijdig begonnen is met preventieve maatregelen kan de strijd nog winnen. Volgend op dit kort advies, kunt u heel veel reacties lezen van lezers ivm aardappelplaag.

Hoe is de toestand in jullie tuin? Valt het toch nog mee? Of is de strijd al lang verloren? Laat het weten op lezersbijdrage@plantaardig.com (Lees de vele reacties die al binnen zijn verderop in dit artikel)

Veel mensen staan weigerachtig tegenover gewasbescherming. De keuze is natuurlijk ieder voor zich. Maar verwijder in ieder geval steeds zieke planten om besmettingen te vermijden.

Wat te doen in deze uitzonderlijke omstandigheden?
- Voor de vroege aardappelen is vanaf nu het advies : het loof verwijderen.

- Voor de tomaten in de glazen kas is het advies : de serre nooit volledig sluiten, wat de temperatuur ook is. Daarbij de ramen zo wijd mogelijk open laten, zonder dat de planten echter nat regenen. Een goede verluchting en luchtcirculatie is uiterst belangrijk bij kastomaten. Nooit condens op de ruiten laten komen.
Het weer is uiterst slecht en de eerste meldingen van aardappelplaag in de kas zijn er al. Volgens mij zijn oude rassen gevoeliger dan hybriderassen. Hoe dan ook, hou de kastomaten goed in de gaten. Hier kan je nog tijdig ingrijpen, maar dan wel bij het eerste vlekje.

- Voor de buitentomaten is het advies zoals gegeven in dit artikel Aardappelplaag nu ook bij tomaten
waar ook de producten vermeld staan. Hier niet afwachten, maar preventief behandelen. En afwisseling in producten is absoluut nodig. Zieke delen verwijderen om herbesmetting te voorkomen
Hierbij een belangrijk aandachtspunt : sommigen gebruiken nog andere middelen, die alleen maar erkend zijn in aardappelen. Dit is ten strengste verboden. In het artikel staat duidelijk vermeld welke producten in tomaten mogen gebruikt worden. Laat u niet misleiden door de verpakking: er staat wel tegen aardappelplaag, maar er staat niet bij dat het ook in tomaten mag gebruikt worden. Het moet duidelijk vermeld staan dat het ook voor tomaten bruikbaar is.


--Voor de late aardappelen blijft het advies : wekelijks spuiten en blijven zoeken naar afwisseling van producten. Het is voor de particulier dit jaar echt niet makkelijk om late aardappel te behandelen. Duur wordt het in ieder geval en je kan je afvragen of het sop hier wel de kool waard is, zeker gezien er nog geen beter weer voorspelt wordt. Staak je de strijd, verwijder dan onmiddelijk het loof om knolinfectie te voorkomen.

Johan schrijft

Hallo!

Ben vroeg preventief beginnen spuiten (doe ik elk jaar). De vroege aardappelen vanavond volledig gerooid - daar was geen aantasting, ze waren volgroeid.Halflate varieteit (Agria) vertoont nu lichte aantasting. Latere varieteit (Desiré) slechts sporadisch een spat plaag. Worden morgen nog eens grondig gespoten. Heb 3 veschillende producten staan die voor voldoende afwisseling moeten zorgen.

Wat betreft tomaten: in mijn oude zelfgemaakte serre nog nooit aantasting gehad, in een nieuw aangekochte plastictunnel wel op één plant lichte aantasting. In die tunnel zal ik latern geen tomaten meer planten!

Johan, dit bevestigt mijn voorzichtige veronderstelling dat in een goed verluchte serre aardappelplaag veel minder kans maakt. Dit jaar is natuurlijk niets meer zeker.

Jan Walta schrijft :

Hallo, mijn vroege aardappels (première) drie weken terug gerooid, niks aan de hand, geen ziekte, ruim gepoot 70cm tussen de paden en 40cm tussen de poters
Drie meter naast me bij de buren een brok ellende: gepoot eerstelingen(veel te laat met veel bemesting)tot gevolg veel loof wat al gouw omviel en veel telang nat bleef, mijn late piepers staan er nog goed bij(e b a ), paar keer gespoten, en staan ruim, wat tochheel belangrijk is, hopelijk kan ik ze laten zitten tot september, we wachten af. gtjes jan walta

Jan noemt hier drie belangrijke preventiemaatregelen voor normale jaren : vroeg planten, ruim planten en een kort, stevig gewas.

Marie schrijft :

Te laat gesproeid, het loof van onze aardappelen(eersteling) is helemaal verdort. Ik wacht op wat droger weer om ze uit te doen.Wat met het loof? Groetjes Marie

Marie, het loof niet inspitten of op de composthoop, meegeven met het huisvuil of naar het afvalpark van de gemeente brengen.


Frans schrijft

Mijn aardappelen zijn licht aangetast. Bij nazicht blijken de knollen dik genoeg te zijn. Mijn vraag: mocht de plaag uitbreiden denk ik er aan het loof dood te spuiten omdat ik denk dat de plaag dan niet tot in de knollen kan komen, is dit een goede redenering? Ik denk dat hierdoor de plaag dan niet meer verder kan gaan?
En afgestorven loof is minder in volume dan uitgetrokken loof om het weg te werken.
Ik zou dan wel de aardappelen nog een 14 dagen laten narijpen na het dood spuiten
graag een reactie op mijn vraag en ook proficiat voor de goede website groetjes.

Inderdaad Frans, verwijderen van het loot is het beste nu voor vroege aardappelen, de aardappelen 14 dagen in de grond laten zorgt later voor een betere bewaring. Doodspuiten van het loof hoeft volgens mij niet voor kleinere oppervlakten en vroege aardappelen.

Jaak schrijft

Ook ik heb de strijd verloren tegen deze boosdoener.

Ik moet er wel aantoevoegen de ik GEEN maatregelen getroffen heb, dus dikke bult is eigen schuld.

Volgend jaar zal ik wel aandachtiger zijn , hopelijk is er tegen dan een degelijk product dat toegelaten is in de BIOTEELT.

Dit jaar heb ik een 35 à 40 percent minder opbrengst, en moesten de aardappels ongeveer 3 weken langer op het veld gestaan hebben het zou OK geweest zijn, maar dat vervelende beestje was me te vlug af.

JAAK

Jaak, wist je dat in België (NIET in Nederland dus) producten op basis van koper toegelaten zijn in de gecontroleerde bioteelt? Deze producten moeten wel preventief toegepast worden.

Henk schrijft:

Na een week vakantie alle loof tot aan de grond verwelkt. Had de aardappels niet behandelt (Frieslanders) Heb nu in 2 dagen alles gerooid hoeveelheid viel mee en maar 3 rotte aardappels.Ik heb ze goed laten drogen en blijf ze controleren.

Marita schrijft

Heb vandaag de planten geïnspecteerd. Toestand momenteel: ik heb één buitentomaat die een zwart plekje vertoont op de stengel (heb tussen de vlagen gespoten op die plant) en dezelfde aardappelplant blijft aangetast. Het verslechtert niet opvallend, maar ik hoop dat de fungiciden hun werk doen en het niet voortgaat.

Rino schrijft

Op de volkstuin in Breda Zuid zijn alle aardappelen en tomaten buiten de kas aangetast. Bij sommigge aardappelrassen ook al in de knollen en bij de tomaten zijn ook de vruchten al aangetast. Zowel bij planten die bespoten zijn als bij onbehandelde planten.

Misschien heeft het er mee te maken dat sommiggen afval niet afvoeren maar laten liggen. Tevens planten vooral de allochtone tuiniers veel te dicht. (tomaten op 30x30 tussen de aardappelen).

Maurits schrijft

Zowel mijn aardappelen (sorry, rasnaam vergeten) als mijn tomaten gaan ten onder aan deze ziekte.
De aardappelen heb ik van de week gerooid. Het loof was al ver heen, maar de aardappels zagen er voortreffelijk uit. Mooi van vorm, regelmatig en middelgroot. Wel veel klein grut ertussen.

Ik probeer nog de naam van het ras te achterhalen overigens. Ben wel benieuwd hoe lang ze zich goed houden. Daar het een klein perceeltje betrof van 20m2 zal ik weinig bewaarproblemen hebben, want als rasechte aardappeleter is de kist gauw leeg.

De tomatenplanten, staande in een kas met open deur en open dakraampje, sterven af. De tomaten die er aan hangen zijn nog groen, maar sommige vertonen al bruine plekken. Het loof valt af gelijk in een droge zomer aan de loofbomen.

Voor mij is niet de centrale vraag: wat en wanneer en hoeveel bestrijden. Deze vraag komt ieder keer terug. Kunnen we ons niet beter richten op preventie?

Het weer valt niet te bestrijden, maar mogelijk kunnen we ons meer richten op resistentie e.d. Graag zou ik daar de aandacht op willen vestigen.

Inderdaad, richten op preventie, helemaal mee eens. Maar tijdens een rotseizoen zoals dit is alle preventie, vrees ik, een maat voor niks. Er wordt op deze site regelmatig aandacht besteed aan preventie : je kan de maatregelen terugvinden bijna helemaal onderaan dit artikel Aardappelplaag in opmars.

Ann schrijft

Ik heb nu minder goed nieuws, ik heb het zitten denk ik, of beter mijn planten. 8 ervan vertonen plekken op de bladeren twee ervan op de steel.

Ik heb ze zover mogelijk weggezet van de rest, daardoor staat ze helaas ook niet meer in de serre ( een deel stond zowiezo gewoon onder een afdak als het te lang regende)

Doe ik nu best de aangetaste planten volledig weg en zie ik het nog wat aan of....toch spuiten? Ben ik het eigenlijk verplicht van te spuiten?

Ik heb nu alle slechte bladeren weggeknipt en telkens ik andere planten ging controleren mijn handen goed gewassen alsook mijn snoeischaar. Ik doe er enkele foto's bij.

Niemand kan verplicht worden om te spuiten, maar dan moet je de gevolgen verwerken en alle zieke plantendelen onmiddelijk verwijderen. Ik kan begrijnpen dat niet iedereen er op gebrand is om te gaan spuiten, maar dan wel de nodige maatregelen neemt om besmetting te voorkomen.

Hier de foto's van Ann (klik voor vergroting)

Sjef Silvertand schrijft

Sjef is een doorwinterde tuinier en was destijds ook semi-professioneel bezig, hij heeft mij gevraagd nog eens duidelijk zijn professionele visie in verband met bespuiting van aardappelplaag kenbaar te maken. In een jaar als dit kan ik zijn visie wel volgen...

Het begint met gekeurde aardappels te poten.
Als aardappelplanten zich onderling in de rij gaan raken,wordt de eerste keer gespoten(de kans dat er infectie optreed is dan heel groot).
Spuit men niet, dan is de aardappelplant heel gevoelig, als de plant drie dagen bij vochtig warm weer, nat blijft of water op het blad blijft staan,dan gaat het proces beginnen.
Na acht a tien dagen wordt er weer gespoten met een fungide. Waarom? In die acht a tien dagen is de aardappelplant gegroeid in die week heeft zich een nieuw blad gevormd (bladkrans) en die moet beschermd worden met de spuit vloeistof en dat gaat zo door tot de wachttermijn van twee tot drie weken voor de oogst! Koop een gecombineerd breedwerkend middel tegen de schimmelziekte Phytophtora. Let er op dat de naam erop staat en de beschrijving duidelijk is.

Een reactie van Roger

Ik heb op 15/2 berbers geplant als vroege en tegelijkertijd heb ik een nieuwe aardappel van de aveve(bio-halflate) geplant.

Tijdens die droogte heb ik veel gesproeid en wanneer de natte periode begonnen is kreeg ik plots loof om U tegen te zeggen (grote planten.)

Ik vroeg mij af of ik nu loof aan het kweken was of aardappelen.

Al bij al, en met de geruchten over de plaag besloot ik deze week mijn aardappelen te oogsten en niet te wachten tot ze begonnen te rotten

Mijnn eerstelingen heb ik dinsdag uitgedaan. Goede oogst maar wel met bruine plekken.

Vandaag vrijdag ben ik aan mijn halflate begonnen en , daar ook vond ik dat het tijd was dat ze uit de grond waren. Ook plekken maar een uitzonderlijke oogst.
Er waren er bij van meer dan 1 kilo.

Voor halflate heb ik , in principe te vroeg geoogst maar , in functie van het aantal kilos denk ik dat ik een goede beslissing genomen heb.

Succes aan iedereen met "de patat"

Josepha schrijft

Onze vroege aardappelen zijn allemaal gerot.De late aardappelen is nog af te wachten er zijn er al bij met ranken in .Het ziet er niet goed uit voor de aardappelen oogst ze zullen duur worden.Men zegt dan soms dat is niets dan eten we friet.Groeten

Josepha

Jan Visser doet uitvoerig verslag.

Ja, hoe is de toestand van de aardappels?

Ik had in maart 2 verschillende rassen gepoot: de vroege "Frieslander" en middelvroege "Parel". Resp. 2,5 en 1,5 kg poters.

Begin/half juni dacht ik, de berichten over Phytophtora lezend op het net, weet je wat, laat ik maar eens flink spuiten. Alhoewel het weer tot dan toe nog niet eens zo slecht was geweest. Bovendien heb ik de gewoonte om de aardappels ruim uit elkaar te zetten, 60 a 70 cm, zodat de wind er goed tussen kan komen.

Het loof zag er nog goed uit, toonde hier en daar de normale tekenen van afsterven. Eind juni dacht ik laat ik het zekere maar voor het onzekere nemen en rooien! Prachtige opbrengst! In totaal 93 kg, mooi van formaat ook. Goed laten drogen en toen in platte kisten opgeslagen in donker. Na een week, toch nog eens kijken. En ja hoor! Zeker 2 kg aangetaste en rotte aardappels verwijderd!

Na een aantal dagen, weer overgieten en nu zeker 5 kg weggegooid! Iedere 3 a 4 dagen loop ik alle kisten eens even door en ik vang steeds weer wat. Duidelijk is dat de Frieslanders hier het meeste last van hebben. Van de Parels maar een enkele.We zitten hier op de klei, beste grond. De aardappels hebben niet na het rooien in de regen gelegen. Ik houd me angstvallig aan 1:3 teeltwisseling. Tot nog toe heb ik nog nooit last gehad van de ziekte. Maar ik heb dus dit jaar te vroeg gejuicht! De ziekte zat er blijkbaar al in en zet zich gewoon door ondanks de droge opslag.

jan visser

te barendrecht, ten zuiden van rotterdam.

Dank voor dit leerzame verslag Jan, Parel is dus minder gevoelig voor aardappelplaag in de knol.

Labels:

maandag, juli 23, 2007

Tuinbonen : luizenprobleem onderschat?

Ik kreeg een ietwat verwonderde reactie van Edwin over het artikel met de fotoreportage tuinbonen. Misschien heb ik het luizenprobleem bij tuinbonen onderschat?


Update: meer dan tien lezers stuurden ondertussen hun tip in over dit probleem, lees ze onderaan dit artikel.

Edwin schrijft :

Met interesse het tuinbonenbericht gelezen. Echter mijn ervaring staat helemaal haaks op uw beschrijving. In april tuinbonen gezaaid. De aanvankelijke groei verliep voorspoedig. Toen ze nog maar 15 tot 20 cm groot waren, staken de eerste luizen de kop op. In een razend tempo versreidden ze zich. De tuinbonen laten staan totdat ze zo'n 60 tot 75 cm groot waren. Toen zaten ze van boven tot onder, allemeaal vergeven van de zwarte luis. De vruchtbeginselen hadden duidelijk te lijden gehad. Nauwelijks vruchten. In een teleeursgestelde bui alles eruit getrokken en weggegooid.
Ik (en na navraag meerde collega-moestuin-liefhebbers) onderschrijf uw artikel dus helemaal niet. Wel jammer want verse tuinbonen zijn overheerlijk. Ik zou ze graag in de tuin hebben. Volgend jaar de zaak anders aanpakken?

Hieronder het  antwoord dat ik Edwin stuurde, maar eigenlijk ben ik op zoek naar reactie van (waarschijnlijk vooral Nederlandse) tuinliefhebbers over hoe zij het luizenprobleem aanpakken. Hebt u regelmatig problemen met de zwarte bonenluis bij tuinbonen? Of heeft u tips om dit te voorkomen. Hieronder alvast mijn idee daarover. Stuur uw reactie naar lezersbijdrage@plantaardig.com

Beste Edwin
Hartelijk dank voor uw reactie en uw ervaring uit het veld.
De foto's en teeltbeschrijvingen in het artikel gaan over een teelt van vorig jaar.
Toen was er weinig last van luizen. Hier toch. Ik teel zeker niet ieder jaar tuinbonen (In België is dit voor veel mensen een onbekende groente! )

Dit jaar echter was ook op veel andere planten uitzonderlijk veel luisaantasting. Door de zeer warme aprilmaand waren er al vlug grote generaties luizen. Als de luisaantasting zeer vroeg begint, op kleine planten, zal er moeten ingegrepen worden met een al dan niet biologische insecticide. Zoniet raakt de plant inderdaad overwoekerd. Eén behandeling zou dan moeten volstaan.

Ik zou toch durven aanraden om de bonen al begin  februari voor te zaaien en zo vroeg mogelijk in maart uit te planten. Zo kan je al voldoende grote planten hebben vooraleer de luizen er aan komen (in normale jaren). En dan kan je dus de jonge toppen er uithalen . Misschien was het daardoor dat ik vorig jaar geen luizen opgemerkt heb?

Maar toegegeven, het probleem is waarschijnlijk van grotere omvang dat het artikel laat uitschijnen. Vandaar deze vraag : Wat zijn uw ervaringen en hoe pakt u het luizenprobleem bij tuinbonen aan? Mail naar lezersbijdrage@plantaardig.com

Reactie van Cees

Ik kreeg al onmiddelijk een reactie van Cees Schippers.  Zijn ervaring lijkt de uitzonderlijke omstandigheden wat betreft luisaantasting in 2007 te bevestigen.

Hetzelfde probleem, zelfs met voorgezaaide bonen. Ondanks bestrijding met pyrethrine (maakt dus ook niks uit) wel wat vruchten onderaan de plant maar verder geen vruchtzetting meer.

Dit is het eerste jaar dat ik zo-iets meemaak!

 

De gewoon in koude grond gezaaide bonen komen er nog beter vanaf, in die zin dat de opbrengst nog wat groter is. Al met al meet ik een opbrengst die minder is dan 50% van normale jaren

Het zal dus wel de warme april maand zijn die ons allen parten speelt.....

En ook de zachte winter(s) waarschijnlijk. Bedankt voor de snelle reactie Cees.

Reactie van Antonia

Antonia Hoefnagels stuurde een oud gezegde van haar grootvader in, dat voor een groot stuk het luizenprobleem bij tuinboon samenvat

Het gezegde zegt:  wie labbonen(tuinbonen) wil eten mag februari niet vergeten.  Mijn grootvader zegde dit altijd.
Als je in februari tuinbonen plant heb je bijna geen last van luizen, enkel aan de top, maar die doe je er dan uit en je probleem is zo goed als opgelost"

Er vroeg bij zijn is dus wel degelijk belangrijk om tuinbonen zonder zwarte bonenluis te telen. Dan voor deze gouden tip, Antonia.

Reactie van Prisca

Beste lezer,
In februari worden 3 soorten tuinbonen (vectra, 3 x wit en groene hangers) voorgezaaid in bloempotten. Dit is 4 bonen in een potje met potgrond, dan krijg je wat stevigere bossigere planten. Deze worden in de koude kas gezet onder vliesdoek.
Iets na half maart de plantjes uitgeplant; de wortels kwamen de potjes uitgegroeid en de plantjes waren zo´n 10 cm groot. Plantafstand 60 cm tussen de rijtjes, onderling 30 cm.

In april al wel een keer gespoten met spiritus en groene zeep (liefst s´avonds, geen wind, geen zon!).

Begin mei getopt, de eerste vruchtbeginselen waren onderaan de plant duidelijk zichtbaar en de planten waren zo´n 70 tot 80 cm. groot (afhankelijk van het soort).
In mei nog wel twee keer moeten spuiten met spiritus en groene zeep. Twee dagen achter elkaar spuiten waar je de luis ziet zitten. Op een twee liter spuitfles, ongeveer een borrelglas gewone brandspiritus en een eetlepel groene zeep, aanvullen met warm water.

In juni heel veel lekkere tuinbonen geoogst.

Voor het doppen heb ik een wat snellere methode als we in het artikel konden lezen.
Als de tuinboon supervers is kun je het boontje met je duim dwars door de peul heen drukken, net als je een tabletje uit zijn verpakking druk als het ware. Maar dit lukt alleen als de peul nog knapperig is. Oogsten en doppen op je tuintje dus, kun je het afval gelijk op de composthoop achterlaten.

dit is mijn tuinboonervaring dit jaar. Ik tuinier in Breda in Noord Branbant. Vriendelijke groeten, Prisca klatten

Hartelijk dank voor deze teelttip, recht uit de tuin,  Prisca. Heel wat lezers zullen dit interessant vinden. Samengevat betekent dit dus : vroeg zaaien, toppen en luisbestrijding.

Reactie van Gherard

Gherard heeft succes met het middel Spruzit. Hij schrijft:

"In reactie op uw artikel wil ik u graag mijn ervaringen laten weten. IK teel al jaren tuinbonen en inderdaad zwarte luis is een probleem. Belangrijk is regelmatig controleren en als er luis in komt gebruik ik het biologisch middel Spruzit voor de bestrijding van de zwarte luizen. Dit werkt prima. mvrgr.  Gerhard Tiemessen"

Reactie van Jaap

Mijn ervaring is om tussen de rijen tuinbonen dille te zaaien, (van mijn grootvader gehoord)ik doe dit ieder jaar.
Als de bonen een centimeter of 15 zijn zaai ik de dille,en als ik dan toch de luis zie spuit ik met heermoesgier.
Maar dit jaar heb ik veel last van roest op de tuinbonen en de knoflook,heeft u daar een oplossing voor?

Reactie van Agral

Agral heeft ook succes met Dille tussen tuinbonen.

Ik heb nooit last van luizen in de tuinbonen. Tegelijkertijd als ik de tuinbonen zaai, zaai ik er meteen dille tussen, die houden de luizen weg. Door de hele tuinen heb ik dille en veel andere kruiden staan en de luizenoverlast is uiterst miniem in mijn tuinen!

Reactie van Dolf

Zou er eventueel een verband zijn met het geteelde ras? Dolf schrijft dit

Luizen in de tuinbonen, heb er dit jaar helemaal geen last van, maar ik heb een ander ras als voorgaande jaren gezaaid. Ik wist ook niet wat ik zag, want voorgaande jaren zaten ze er bij mij ook flink onder. Het ras is: Vectra TS is een wit bloeiend ras met hoge productie en geeft niet al te grote vruchten en is ook niet super vroeg rijp wel op tijd gezaaid. Ben vorige week begonnen te oogsten (21-06-07).Smaken prima! Dolf.

Reactie van Ben

Ben gebruikt rabarberthee. Hij schrijft:

Dit jaar heb ik met thee van rabarberbladeren gespoten, op tijd begonnen, zogauw de luis de kop opstak. De bladeren fijn snijden ong. 8 bladeren op ong. 15 ltr. water, 2 a 3 dagen laten trekken. Dit zeven en  2 maal per week spuiten. Heeft goed geholpen.Groeten Ben.

Reactie van John

Vroeg zaaien, bestrijden en toppen, alle handelingen  bij elkaar voor John, hij schrijft

Tuinbonen in februari gezaaid

Aan weerszijden rij met bonenkruid gezaaid.

Een heel klein beetje luis in de warme april maand.

Begoten met brandnetelgier en alle luis verdween

Dan getopt in mei en vorige week alles geoogst.

geen luizen verder.

 

Reactie van Gerda

Ook Gerda gebruikt Dille.

Nog even een reactie op de luis in de tuinbonen. Half maart in de koude grond gezet, na opkomst ook dille tussen de regels gezaaid en éénmaal met Bio-insectenspray van Pokon de luis te lijf gegaan. Superbonen geoogst. Ik tuinier in Groet (NH) direct achter de duinen. Gerda

Reactie van Sjef Silvertand

Al jaren teel ik tuinbonen.
Als planten een hoogte hebben bereikt van 75 cm
tot ca. een meter dan staat de plant nagelang het
soort in volle bloei en is meestal de eerste boon
aangezet,dan top ik al mijn planten om verdere
aantasting te verkomen. Is er al eerder zwarte luis
of bladluizen,dan spuit ik met een gericht middel tegen bladluizen en zwarteluis. De luizen met spuitmiddel goed raken
De volgende dag kun je zien dat de geraakte luizen
dood zijn 100% werkend.Het middel werkt specifiek
op bladluizen en spaart roofvijanden. Sjef Silvertand.

Inderdaad Sjef, dit is een heel selectief middel, beter selectief zelfs dan de spruzit, spiritus, groene zeep, natuurlijke pyrethroïden enz... die eigenlijk ook de lieveheersbeestjes doden, het door u geciteerde product niet! Helaas is het door u geciteerde middel niet verkrijgbaar voor de liefhebber, ik kan het helaas dan hier ook niet vermelden.

Reactie van Jo Janses

Jo is het volledig eens met Prisca

De methode van Prisca is inderdaad de erige juiste. Mijn moeder waste vroeger al onze haren met groene zeep als wij last van luizen hadden, en dat hielp perfect. Verder niets dan lof over jullie site ik heb er al versctips uitgehaald.

Ook nog een reactie van Aat

Ik spuit bij de eerste zwarte bonenluis altijd met een hogedrukspuit met water de luizen voorzichtig  eraf en meestal hoef ik dit hoogstens een keer te herhalen. Uiteraard heb ik de bonen dan ook al getopt. Werkt ieder jaar prima. Had de bonen voorgezaaid en had dit jaar weer een goede oogst.

groet Aat

Louis schrijft

Half februari, rechtstreeks in de volle grond. Meestal ben je de zwarte luis net voor of ze zijn nog te verwijderen `met de hand`. Bij het verschijnen van de eerste boontjes toppen. Zo doe ik het al veertig jaar.

     Groeten,  Louis

Ko schrijft

Ik heb alle berichten over ¨de zwarte luis¨doorgelezen,vele telers hebben hun eigen bestrijdingsmiddel,ik heb mijn tuin bij een boerderij al 25 jaar(tussen de Rijn en de Waal) en ieder jaar staan bij mijn de tuinbonen bovenaan de teeltlijst,
Ik trek de tuinbonen  altijd voor en deze zijn dit jaar pas eind Mei SAMEN MET VEEL DILLEZAAD in de grond geplaats.En ik moet eerlijk zeggen geen luis gezien. Bonen zijn geoogst en de dille staat er nog stoer bij.de zaden sparen we voor het volgend jaar en de takjes groen gaan in de vrieskist deze gebruikt de kokin bij de opgediende vis. Dit is mijn ervaring.

Wat zijn uw ervaringen en hoe pakt u het luizenprobleem bij tuinbonen aan? Mail uw methode naar lezersbijdrage@plantaardig.com

Labels:

zondag, juli 22, 2007

Paprika kweken, bestuiving en bevruchting

Bloem_paprika_peper

Foto’s boven en onder: Na een goede bloei wordt het bloempje geel en valt af. Wat is de oorzaak?

Paprika_bloem_rui
Veel mensen vragen zich af hoe het komt dat de bloempjes van de pepers of paprika’s afgestoten worden.
Misschien heb je het ook wel eens gezien: het bloemsteeltje wordt geel, de bloemblaadjes verdrogen en na een paar dagen valt het bloempje van de plant. Een slechte bestuiving kan niet de oorzaak zijn, paprika is namelijk een zelfbestuiver.

Omdat paprika een zelfbestuiver is moet het stuifmeel niet verplaatst worden naar een andere bloem. Het is voldoende als het stuifmeel loskomt en op de stamper van dezelfde bloem valt. Bij paprika gaat dit veel vlotter dan bij tomaat. De meeldraden omsluiten als het ware de stamper van de bloem waardoor het stuifmeel heel gemakkelijk op de stempel terecht komt. Daarom is trillen bij paprika of pepers niet nodig.

De oorzaak van bloemrui is dus te zoeken bij een slechte bevruchting, niet bij een slechte bestuiving.


Vruchtbelasting
Bloemrui is dikwijls een signaal dat er iets misloopt met de groei van de plant. De bevruchting verloopt dan niet optimaal of het geproduceerde stuifmeel is slecht van kwaliteit. De stuifmeelkorrels groeien niet door naar het vruchtbeginsel. Er volgt geen bevruchting en het bloempje sterft af.

Met name bij de grootvruchtige paprika’s kan de plant maar een beperkt aantal vruchten doen uitgroeien. Dit zijn ongeveer zes tot hoogstens tien vruchten. Als het een kleinvruchtige soort betreft zal de plant een groter aantal vruchten kunnen verdragen. Hoe dan ook, als een aantal vruchten bereikt wordt stopt de plant alle energie in de vruchten en wordt de wortel-, blad- en bloemgroei benadeeld. Er verschijnen weinig nieuwe scheuten en bladeren. De bloempjes openen zich nog wel, maar vallen af omdat de plant geen energie meer stopt in de bevruchting.Als je de kans ziet een aantal vruchten te oogsten in groene toestand, dan zal je zien dat de plant zijn groei herneemt en er opnieuw een goede vruchtzetting is.

Temperatuur
Te hoge temperaturen verstoren de bevruchting en de kwaliteit van het stuifmeel. Er komt wel stuifmeel op de stamper, maar de bevruchting gaat niet door. Als er verschillende dagen temperaturen van boven de 30-32°C voorkomen is het heel normaal dat er bloemrui optreedt. Ook bij tomaat is dit een bekend verschijnsel. Te lage temperaturen (’s nachts onder de 10 graden en overdag onder de 15 graden zal ook een negatieve invloed hebben op de vruchtzetting.

Groeiomstandigheden
Tenslotte zal de groeikracht van de plant ook een invloed hebben op de bloemrui. Door te nat of te droog te telen kan de plant tijdelijk in een stresssituatie (groeistilstand) komen waardoor de vruchtzetting achterwege blijft. Ook lichtgebrek kan de groei van de plant verstoren. Zelfs in een goed lichtdoorlatende kas kan een langere periode van bewolkt weer met weinig zonlicht de groei verstoren.

paprika kweken


Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen