Aspergekever : foto's en schadebeeld.

aspergekevertje2
Schadebeeld
Wie een jonge aanplanting van asperge staan heeft of eventueel zijn eigen planten zaait en opkweekt moet dubbel zo goed uit zijn doppen kijken voor de aspergekever en de vraatzuchtige larven. Als u enkele dagen het loof niet in de gaten hebt kan de verrassing groot zijn. Kaalgevreten stengels zijn alles wat overblijft van wat eens een mooi groen gewas was. Zowel de kevers als de larven eten enkel aspergeloof.

Levenswijze
De kevers zetten zwarte eitjes af in rijen loodrecht op de stengel en de vertakkingen. In enkele dagen komt het gewas vol te zitten met de grijze tot zwarte larven.  De eerste schade door de larven kan al opgemerkt worden in de maanden april - mei. Dit is de eerste generatie.

Na 2 tot 3 weken zijn de larven volwassen en gaan verpoppen in de grond. De tweede generatie verschijnt in juli en augustus en kan dan ook de opgroeiende aspergegewassen na de aspergeoogst aantasten. Het zijn de jonge toppen van het gewas die het eerst aangetast worden. Ze verdrogen en krijgen een stro-achtig uiterlijk. Maar ook nu zal in een jong aspergewas de schade het grootst zijn.

Bestrijding
Zeker op een jong gewas wordt er bij de eerste waarneming best onmiddelijk ingegrepen met een synthetisch (bv dit) of natuurlijk pyrethroïde (bv dit).

Verspreiding
De mate waarin de aspergekever aanwezig is en de sterkte van de aantasting kan sterk verschillen per regio en zelfs tussen verschillende tuinen in één en dezelfde regio. Blijf in ieder geval steeds alert, en wacht, zeker bij een jong gewas niet te lang met ingrijpen. In een gewas dat al volop in productie is kunnen enkele aspergekevers geduld worden, maar laat de toestand niet escaleren.

De overwintering gebeurt als volwassen aspergekever in de grond of onder afstervend loof. Het is dan ook belangrijk het loof goed op te ruimen, ook de ondergrondse stokken vanaf november. Dit is eveneens een goede maatregel ter preventie van aspergevlieg. Kevers vangen tijdens het seizoen kan ook, vooral 's morgens, boven in het gewas.

Met het aspergehaantje of  aspergekever bedoelen we ofwel de soort Crioceris asparagi ofwel de soort Crioceris duodecimpunctata. Het is vooral de eerste soort die meest voorkomt en ook op de foto's te zien is. 
aspergekevertje-larven

aspergekever_eitje
Uitvergroting van de rechterbovenhoek van de vorige foto : een zwart eitje van de aspergekever! (zie ook hier).

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen