Dit is een archiefpagina. Klik hier voor de nieuwste berichten
Groenten in het Nieuws een website van Plantaardig.com

 
WWW   Deze webstek

zaterdag, januari 01, 2005

Beste wensen voor 2005. Dat het opnieuw een jaar boordevol groeikracht mag zijn.

vrijdag, december 31, 2004

Strenge vorst veroorzaakt onzichtbare schade bij aardbeien.

Momenteel is er in de verste verste nog geen vorst te bespeuren, maar de winter heeft nog twee maanden de tijd om zijn tanden te laten zien. Vandaar dit artikel dat ook gepubliceerd zal worden in de januari-editie van Tuinkrantmagazine (http:/:www.tuinkrant.com) Aardbeiplanten komen goed de winter door als er tijdens strenge vorstperiodes folie over gelegd wordt. De schade is zelden met het blote oog zichtbaar, maar heeft wel zijn weerslag op de hergroei in het voorjaar en uiteindelijk ook op de oogst Het zal zelden zo zijn dat de volledige aardbeiplant afsterft door de vorst. Wie zijn aardbeien in het voorjaar voor 100% wil zien groeien en bloeien zorgt best voor bescherming als het kwik ’s nachts lager gaat dan -5°C. Dit is dus zowat aanhouden vorst overdag en ’s nachts.

In het aardbeidossier heeft u misschien al gelezen dat een aardbeiplant wel voldoende koude nodig heeft om een goede en lange bloemstengel te krijgen. Te strenge vorst is daarbij echter niet gewenst. Er onstaat dan schade aan de pas aangelegde trossen. Ook de vaatbundels binnenin worden beschadigd. Na de paar strenge winters midden jaren negentig was dit duidelijk merkbaar toen men na de winter enkele plantjes overlangs doorsneed. In het rhizoom waren bruine strepen, ofwel lichtere vorstschade. Soms was het hele rhizoom helemaal bruin verkleurd, ofwel ernstige schade. Klik hier om foto’s te zien van deze schade Tijdens de zomer werd een productievermindering vastgesteld. Planten met vorstschade hergroeien moeilijker in het voorjaar.

Bij het bepalen van de schadedrempel is niet alleen de temperatuur belangrijk, maar ook de hoogte van de luchtvochtigheid en de wind. Een doorteelt is gevoeliger omdat de planten met het rhizoom hoger boven de grond staan.Vorstschade is te vrezen als de temperatuur ’s nachts lager dan – 6°C zakt, samen met een drogende oostenwind, vooral als dit een tijdje aanhoudt. Ook de duur van de vorstperiode is natuurlijk bepalend voor het al dan niet optreden van schade. Uitstralingsvorst met weing wind is niet schadelijk. Ook een sneeuwtapijt op de aardbeien heeft een positieve invloed. Of de vollegrondsaardbeien moeten beschermd worden hangt natuurlijk ook af van uw woonplaats. Wie in de kustprovincies woont heeft heel wat minder kans op vorstschade dan zijn Limburgse collega’s. Lees alvast eens dit berichtje over vorstbescherming van een aardbeiteler in Nederland

Door het leggen van plastic ontstaat er tijdens een vorstperiode een laagje ijs dat de planten beschermt tegen uitdrogen en vorst. Nadeel van plastic is dan weer dat de vorst langer in de grond blijft. U kan de planten ook bedekken met mulching van stro of bladeren. Het laten liggen van de plastic tijdens warmere periodes veroorzaakt een te vroege hergroei van de aardbeien. Daarom is het absoluut nodig dat na een vorstperiode de folie verwijderd wordt om aantasting door schimmels tegen te gaan. Enkel bij nachttemperaturen lager dan -6°C is de plastiek nuttig. Bij hogere temperaturen is het beter geen bedekking te gebruiken.

Het afdekken met folie moet meestal heel plots gebeuren. Neem dus op tijd uw voorzorgen door plastiek klaar te houden. Bij de teelt in containers of veenbalen is de kans op vorstschade veel groter, door het beperkte grondvolume.De potten moeten eerst vochtig gemaakt worden door water te geven vlak voor een vorstperiode. Zet de potten of veenbalen niet rechtstreeks op de grond, maar bijvoorbeeld op een antiworteldoek of een plastic folie. Soms moet bij een hele strenge vorstperiode een dubbele afdekking of een noppenfolie voorzien worden.


Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen