Dit is een archiefpagina. Klik hier voor de nieuwste berichten
Groenten in het Nieuws een website van Plantaardig.com

 
WWW   Deze webstek

zaterdag, februari 18, 2006

Groenten in potten, keuze containers (de serie, deel 3)

(3)De keuze van de containers
.
Dit kan voor een groot deel aan uw eigen fantasie overgelaten worden. Wenst u het decoratief te houden en vindt u extra uitgaven niet zo erg dan zijn gebakken, stenen potten zeer goed mogelijk. Door hun gewicht zullen ze ook minder makkelijk omwaaien, kies dan wel een pot met een niet al te smalle voet. Stenen potten drogen sneller uit in de zomer. Dit kan opgelost worden door de zijkanten langs binnen te bekleden met plastic.

Plastiekpotten zijn lichter en makkelijk hanteerbaar. Plastiek potten drogen minder snel uit, maar zwarte potten worden wel warmer als ze in de zon staan.
Langwerpige bloembakken zijn ook wel handig. U kunt er makkelijk in rijtjes zaaien.

Verder kunt u allerlei materialen gebruiken, u kunt ook telen in grote, ronde kuipen, die gebruikt worden voor orangerieplanten, of in allerlei huishoudelijke waterkuipen. Deze moet u dan wel zelf voorzien van drainagegaten. Enkele flinke gaten langs onder en ook enkele onderaan de zijwanden.
Grote kuipen kunt u niet zo vlot meer verplaatsen, wat op balkon of terras misschien wel onhandig is. Anderzijds kunt er zo’n groot volume aan grond in kwijt dat er minder aandacht nodig is voor voeding en watergift. Een dag van vergetelheid zal hier geen onherstelbare schade veroorzaken.
Klik hier voor de al gepubliceerde artikels over groenten in potten.

Labels:

vrijdag, februari 17, 2006

De vroegste bloemkool telen.

De vroegste teelt van bloemkool, ook wel weeuwenteelt genoemd kan onder koud glas opgekweekt worden. Deze vroege bloemkolen worden in januari-februari in de kas of plastiektunnel uitgeplant. Heel dikwijls wordt vanaf eind februari tot half maart buiten geplant in de streken waar het klimaat en de grondsoort dit toelaat. Over de weeuwenteelt is al een uitgebreid artikel verschenen : De weeuwenteelt van bloemkool.
Hierna wordt de weeuwenteelt om onder glas uit te planten wat verder uitgediept.

Er wordt gezaaid begin oktober. Doe dit bij een temperatuur van 15-20°C tot aan de kieming. Teel daarna verder koel, maar met voldoende licht. Zo voorkomt u dat de plantjes teveel rekken (fileren). Eerst worden de plantjes verspeend in perspotten of kleine bloempotjes. Doe dit als u de eerste echte blaadjes ziet, meestal in de tweede helft van oktober.

Foto's verspenen

Maak de plantjes voorzichtig los en haal de wortels voorzichtig uit elkaar zonder al de aarde los te schudden.

Vul de potjes (diameter ongveer 6cm) met universele potgrond en druk goed aan, maak daarna een gaatje in de potgrond. Hou de plantjes vast bij de kiemblaadjes.

Laat het kiemplantje in het gaatje zakken tot er nog 1 tot 1,5 cm van het gedeelte onder de kiemblaadjes boven de grond uitkomt. Zo kunt u kiemplantjes die wat gefileerd (gerokken) zijn toch weer stevig maken. De kiemblaadjes moeten steeds boven de grond blijven! Druk de grond rond het plantje lichtjes aan. Daarna wordt de potgrond nat gegoten met de gieter.

Plant bij vier echte blaadjes over in potten met diameter 12 cm. (Dit is meestal in de tweede helft van november)
Zorg er tijdens de verdere opkweek voor dat de planten voldoende kunnen opdrogen zodat er geen schimmelinfecties op de bladeren kunnen ontstaan. Vooral valse meeldauw kan een probleem vormen in het najaar. Er moet dus bijna continu gelucht worden, ook al om een te losse plant te voorkomen.
Gedurende de volledige opkweek en tijdens de teelt hoeven we niet te vrezen voor vorstschade. Door de vorst kan het wel dat er uitdroging optreedt. Voorzie de planten daarom van voldoende vocht in de pot als er zich een vorstperiode aankondigt. In alle andere omstandigheden zijn we eerder spaarzaam met water tijdens de opkweek.

Foto plantmateriaal vroege bloemkool.

Dit is het plantmateriaal zoals het eruit ziet in januari

Het uitplanten inde kas of plastiektunnel kan gebeuren in januari tot half februari. Deze bloemkool zal kunnen geoogst worden in de maanden april of mei. De plantafstand hoeft niet zo ruim genomen te worden. Omdat vroege bloemkool wat kleiner van omvang blijft is 60*50 een goede afstand.

Foto planten bloemkool.

Plantgaten maken

Een goed doorwortelde potkluit

Hou de bladeren wat bijeen en hou de plant in het plantgat, vul aan met aarde. Diep planten mag bij bloemkool, maar het hart van de plant moet boven de grond blijven. Zo blijft de plant makkelijker recht.

Goed aandrukken en daarna aangieten.

Problemen met plagen zijn er bij deze vroege teelt nauwelijks, tenzij u vorig jaar al eens problemen had met koolvlieg in de kas want dan kunnen de overblijvende poppen ontluiken.
Er wordt best kalk gestrooid in het late najaar (of indien dicht bij de teelt, zeewierkalk gebruiken). Er wordt bemest met 1,5 kg stikstof per are. Gebruik bijvoorbeeld een samengesteld meststof 12-12-17 aan een dosis van 12 kg per are en werk deze goed in. (120 gram per m²).

Labels:

donderdag, februari 16, 2006

Bemesting met stikstof bij vroege groenten vraagt bijzondere aandacht

Stikstof is een heel belangrijk element voor alle planten. Het stimuleert de bladgroei en zorgt ervoor dat de groenten voldoende omvang bereiken. In het bijzonder de bladgroei wordt er door bevorderd. De groep van de bladgroenten en nog meer de koolgewassen zijn grote verbruikers van stikstof. Het wordt op de verpakking van meststoffen aangeduid met het symbool N en staat als eerste in de rij N+P+K.

Stikstofgebrek uit zich door een zwakkere groei en verkleuring van de jonge bladeren en scheuten. Zowel een blekere bladkleur als een algemene vergeling van de jonge bladeren kunnen voorkomen. Matig stikstofgebrek is niet zo goed merkbaar, en veroorzaakt enkel een daling van de opbrengst. Het is opvallend dat de typische kenmerken zoals vergeling en groeivertraging heel dikwijls in het (vroege) voorjaar voorkomen. En dit ook op gronden die ieder jaar voldoende organisch materiaal (stalmest, compost) toegediend krijgen. Spinazie die geel verkleurt ongeveer halverwege de teelt is een gekend probleem... Het vroegtijdig uitgroeien van de kool bij bloemkool ("boren") door gebrek aan voldoende blad komt ook soms voor bij de vroege teelten.

Wat is de oorzaak van deze problemen?
Na de winter is er heel wat stikstof van het vorig groeijaar uit de grond gespoeld. Tijdens het nieuwe groeiseizoen komt er opnieuw stikstof beschikbaar door mineralisatie van het organisch materiaal in de bodem. Voor een goede mineralisatie is de bodemtemperatuur en de bodemvochtigheid van groot belang. In het voorjaar is de grond nog koud.
Hoe rijk aan organische stof uw bodem ook is, tijdens de maanden maart en april is de aanlevering van stikstof door de bodem dan ook heel gering. Ook voor wie bemest heeft met organische meststoffen zal in die periode van het jaar de stikstof niet onmiddelijk beschikbaar zijn.

Wat kan je eraan doen?
De vroege teelten van bladgroenten, bloemkool en broccoli krijgen dus best een bijkomende bemesting met minerale meststoffen. Dit beste manier om dit te doen is onder de vorm van een bijbemesting met kalknitraat of kaliumnitraat. Vuistregel is dat er ongeveer een 5 gram zuivere stikstof per m² aangebracht wordt (0,5 kg per are). Geef daartoe twee tot drie weken na het planten een 40 gram kaliumnitraat (bevat 13,5% N). Van de meststof kalknitraat geven we ongeveer 30 gram per m² (bevat 15,5 % N). Kaliumnitraat en kalknitraat hebben het voordeel dat ze direct oplossen als het wat regent (eventueel water geven na de bijbemesting) en dus een zeer snelle werking hebben. Ze zijn ideaal om een bleek gewas snel weer wat kleur te doen krijgen. De samengestelde meststoffen voor de groenteteelt (zoals 12-10-18 of 8-8-12) zijn ook bruikbaar maar lossen wat trager op en zullen minder snel werken. Deze worden dan ook best aan een dosis van 40 gram per m² door de bovenste grondlaag gemengd voor het planten. De aangehaalde hoeveelheden zijn bijkomend en gaan ervan uit dat de grond voldoende voorzien werd van organische basisbemesting.

Verloop van de mineralisatie
De onderstaande grafiek illustreert heel duidelijk de grote toename van de stikstofaanvoer door mineralisatie van het organisch materiaal in de loop van het seizoen. De donkergrijze blokjes tonen de evolutie van de bodemtemperatuur (van enkele graden in januari tot 18 ° C in juli en augustus).
De lichtgrijze blokjes tonen de verdeling van de aanvoer van stikstof door mineralisatie (van 0 % in januari tot 100 % vanaf oktober). Je merkt dat de stikstofaanvoer pas belangrijk wordt vanaf juni.

dinsdag, februari 14, 2006

Groenten in pot, de serie : voordelen?

De voordelen van het telen in potten (2) • U hoeft zich geen zorgen te maken over de vruchtwisseling
 • U kunt plaats uitsparen
 • Geen problemen met onkruid
 • Geen bodemziekten (zoals knolvoet bij kolen, kurkwortel bij tomaat of wortelrot bij aardbeien)
 • de mogelijkheid om potten op een verhoog te plaatsen, zodat bukken niet meer hoeft (tafelteelt)
 • Onbenutte plaatsen kunnen gebruikt worden
 • Potten kunnen aan een constructie opgehangen worden om zo veel plaats te winnen (aardbeitoren)
 • Potten of zakken zijn goed te doen om vruchtafwisselingsproblemen in de kas op te lossen.
 • Wortelen en bietjes gekweekt in potten kunnen zo binnen gezet worden of afgedekt met plastiekfolie om nog wat te bewaren
 • Andijvie, suikerbrood, radicchio en andere herfstgroenten gekweekt in pot kunnen bij vorst even binnengehaald worden en kunnen daarna buiten nog wat verder groeien.
 • Bonen lenen zich uitstekend om in pot vervroegd te worden. Zaai eind maart in potjes, verpot ze eind april in grote potten en plaats buiten.
 • Potten kunnen in de schaduw of koelte geplaatst worden (sla, peterselie) zodat ze minder afzien bij een plotse weersovergang van bewolkt en vochtig naar droog en zonnig
 • Gure weersomstandigheden in juni kunnen nog wat opgevangen worden door de potten uit de wind te zetten
 • Het nat maken van de (sla) planten bij het water geven kanbij telen in pot makkelijk vermeden worden (schimmelziektes)

Klik hier voor de lijst van al verschenen artikels in de serie "Groenten in Potten"

Labels:

maandag, februari 13, 2006

Groenten in potten, een nieuwe reeks op deze website.

Dit is een eerste in een reeks artikeltjes over 'Groenten in potten'.
1 Waarom groenten in potten telen?
Groenten in potten geven een speciaal tintje aan het terras en u kunt de groei van de groenten vanuit het raam iedere dag gadeslaan. Samen met enkele bloeiende kuipplanten maakt u zo een decoratieve, zomerse groene oase op uw balkon of terras. Groenten in potten telen maakt dat u ze een betere verzorging geeft dan in de vollegrond, het contact is als het ware intenser en het genot groter.

Groenten op het terras samen met kuipplanten zorgen ervoor dat de planten in elkaars gezelschap staan, dit is steeds bevorderlijk voor de groei. Planten die alleen staan groeien minder goed (tocht, uitdroging)

Telen in potten is een mooi alternatief voor wie even wil proeven van een eigen moestuintje of voor wie geen plaats kan voorzien in de kleine siertuin. Potten kunnen ook hier en daar over de tuin verspreid worden om lege ruimtes op te vullen, of omwille van het decoratieve aspect en zo in de siertuin een plaats vinden. Maar toch moet je er rekening mee houden dat wie in vollegrond teelt net dat ietsje meer uit zijn teelt kan halen, zowel kwalitatief als kwantitatief.
Deze artikels zijn al verschenen in deze reeks: Groenten in pot

Labels:

zondag, februari 12, 2006

Honderdjarig aardappelras blijft nummer één.

Alhoewel de keuze aan aardappelrassen zeer groot is blijft de professionele markt van bewaar- en frietaardappelen beheerst door het ras Bintje, zo blijkt uit het artikel Belgische aardappelverwerking groeit en bloeit[AGRI PRESS BENELUX]:

Wat de rassen betreft spant het 100 jaar oude Bintje in België nog altijd de kroon. Meer dan 70% van de Belgische bewaaraardappelen zijn Bintje. België staat daarmee aan de top in de wereld.Naast Bintje worden in Vlaanderen ook o.a. Agria en Felsina verbouwd. In Wallonië zijn het eerder de rassen Ramos, Lady Olympia, Spantana, Saturna, Victoria, Innovator en Markies die veld winnen.Het ziet er niet naar uit dat Bintje de eerste jaren op grote schaal wordt vervangen. De Belgische frietindustrie staat overigens eerder weigerachtig ten aanzien van ggo-rassen.
Op de website www.bintje.info kun je lezen waar dit ras zijn succes aan te danken heeft. Deze website.....werd eigenlijk opgericht om zich tegen het 'gifpiepersverhaal' te verdedigen. Bintje wordt inderdaad aanzien als een ras gevoelig voor de aardappelplaag. Dat wil niet zeggen dat er voor dit ras meer gewasbeschermingsmiddel nodig is. Waarom niet? Dat leest u op deze pagina. Of u kunt de wetenschappelijke onderbouwing lezen in het afstudeerproject van een student (Word document)


Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen