Ajuin : 's nachts wat water belet valse meeldauw zich te verspreiden!

Onderzoeker Johan Wander, ontdekte dat een beregeningsgift van 2 mm water tussen 2:45 en 3:15 uur een duidelijk lagere aantasting tot gevolg had vanwege het uitblijven van sporulatie van de schimmel.
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving is vorig jaar het onderzoek naar 's nachts beregenen tegen valse meeldauw gestart. Met het uienadviesprogramma van Opticrop werd op basis van de weersvoorspelling berekend of de omstandigheden 's nachts gunstig waren voor sporulatie door valse meeldauw en of de omstandigheden 's morgens gunstig zijn voor infectie. Waren beide rond 16:30 uur gunstig, dan werd besloten om 's nachts te beregenen. Om praktische redenen en vanwege het feit dat voor dit doel geen zware regeninstallatie nodig was, werd met een elektrische pomp, een tijdschakelaar en een sprinklerinstallatie de beregening uitgevoerd. Technisch is het haalbaar om de computer 's nachts te laten beslissen of er beregend moet worden zonder tussenkomst van de teler. Nagegaan moet worden of een heel beregeningssysteem voor dit doel financieel haalbaar is.
Lees het volledige artikel op de website van WAU
Lees ook het actuele artikel Groenten in het najaar : controleer op schimmels.

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen