Groenten in het Nieuws een website van Plantaardig.com

 
WWW   Deze webstek

vrijdag, augustus 07, 2009

Test


Zonnebloem met nachtvlinder

zaterdag, januari 10, 2009

zaterdag, oktober 06, 2007

Consumptie en bereiding van groenten : 25 vragen en antwoorden.

Deze vragen en antwoorden zijn overgenomen uit de nieuwsbrief van Flandria  het Belgisch keurmerk voor groenten en fruit.

1. Oprispingen in de maag door paprika?

2. Erwten en bonen groen houden na koken?

3. Slaap je van kropsla beter?

4.Spruitjes beter bij vorst?

5. Waarom smaken wortelen en pastinaak zo zoet?

6. Waarom noemt men broccoli een gezondheidsbom?

7. Handen vuil en plakkerig bij schorseneren?

8. Waarom huil ik als uien pel?

9. Is tomaat eigenlijk geen groente?

10. Het verschil tussen losse en trostomaten?

11. Hoe het witloof minder bitter maken?

12. Groeit zuurkool uit de grond?

13. De bloemkool wordt geel bij het koken?

14. Is komkommer een goede gezichtsmasker?

15. Word je sterk van spinazie?

16. Selder voor de potentie?

17. Onaangename geur bij koken van koolsoorten?

18. Waarom heet witloof witloof?

19. Mogen tomaten niet in de koelkast?

20. Maken tomaten hardnekkige vlekken?

21. Een ui als koperpoets gebruiken?

22. En sterke geur bij asperges koken?

23. Is rabarber giftig?

24. Mag ik gekookte spinazie weer opwarmen?

25. Knoflook zonder slechte adem?

dinsdag, september 25, 2007

Groenten op een ander adres

Groenten in het Nieuws is verhuisd. Volg de groenteberichten nu op dit adres :

http://www.plantaardig.com/groenteninfo

vrijdag, september 21, 2007

Aardrupsen spelen verstoppertje

Wie na de teelt van vruchtgroenten nog wat bladgroenten wil telen in de kas krijgt vroeg of laat wel eens te maken met de verraderlijke aardrups. De aardrups lust zowat alles wat in het najaar in de kas geplant wordt: sla, andijvie, selder, peterselie, spinazie .... Maar ook in open lucht kan deze rups van de worteluilen (Agrotis spp) verrassen. In dit artikel het schadebeeld, oorzaken, bestrijding en diverse foto's. Schadebeeld Twee dagen na het planten van de andijvie werd deze ongenode gast betrapt. Aardrupsen houden zich schuil onder het jonge plantje (in dit geval onder de perspot) en komen 's nachts aan de plant vreten. Op de foto zie je dat de bladeren werden aangevreten. Ook komt het veel voor dat het stengeltje van de jonge plant net boven de grond afgeknaagd is. Aardrupsen tasten zoals gezegd het hele assortiment van jonge groenteplanten aan. De meeste schade doet zich voor vlak na het planten. Her en der enkele planten aangetast. Maar als er slechts enkele plantjes werden geplant kan de schade toch wel voor een teleurstelling zorgen. Typisch is ook dat enkele plantjes op één rij zijn aangetast. Immers, nadat één plantje bijna volledig kaal is gegeten verplaatst de rups zich naar het volgende plantje in de rij. Oorzaken Op percelen die een tijdje braak lagen, of waar de hele zomer vruchtgroenten geteeld werden is de kans dat er aardrupsen zijn nog veel groter. Kortom, percelen waar lange tijd geen grondbewerking uitgevoerd werd tijdens de zomer en wat (klein) onkruid gegroeid heeft. De de worteluilen (Agrotis spp) zetten immers hun eitjes af op allerlei kruiden of grassen, naargelang de soort. Vangen Zie je een plant die aangetast is, zoek dan de rups onder de plant of perspot. Heel typisch is ook dat de aardrups zich helemaal oprolt als een schrikreactie. Wees dus op uw hoede de eerste dagen na het planten, met name in de late zomer en vroege herfst. Kunt u ze niet vinden of is de aantasting heel groot, dan is een veel gebruikte lokmethode het uitstrooien van zemelen gemengd met stroop of suikeroplossing en een gewasbeschermingsmiddel op basis van Bacillus thurigiensis of met een synthetisch (bv dit) of natuurlijk pyrethroïde (bv dit) in de nabijheid van de aangetaste planten. Een citaat uit de brochure Ziekten en plagen glasgroenten in beeld, Ministerie van Landbouw en Visserij, CAD Gewasbescherming, Wageningen, 1987 : (u vindt een deel van deze brochure ook hier)

De eerste twee stadia van de rups bewegen zich als een „spanrups" over de bladeren en eten daar kleine, ronde gaatjes in. Het lijkt net of met hagel door de bladeren is geschoten. spanrups aubergine Foto : spanrups en schade op aubergine. Vanaf het derde stadium leeft de aardrups onder de grond. Ze vreten aan delen van de plant die dicht bij de grond makkelijk bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld de wortelhals, bladeren en de stengel. Soms worden afgeknaagde delen in de grond getrokken. Aardrupsen zijn larven van de vlinderfamilie der uilen. Afhankelijk van de soort uil worden de eieren apart of in grote aantallen bij elkaar op de lagere delen van de plant of oppervlakkig in de grond gelegd. Na zeven tot twaalf dagen komen kleine rupsen uit. Na één week zijn deze ongeveer 4 mm lang en vervellen voor de eerste keer tot rupsen in het tweede stadium. Vanaf het derde stadium worden de rupsen schuw voor lichten komen alleen 's nachts of op donkere dagen boven de grond. Tijdens het „ondergrondse" leven volgen nog drie vervellingen, zodat in totaal vijf à zes stadia worden doorlopen. Het laatste stadium duurt even lang als alle andere stadia samen. Het is kenmerkend dat de rups in een cirkel ligt. Diep in de grond verpopt de aardrups zich in een aarden cocon. Afhankelijk van de soort overwinteren aardrupsen als pop of als volwassen rups. De vlinders vliegen alleen 's nachts.
aardrups selder aardrups selder2 Foto's boven : Blaadjes van dit selderplantje zijn afgeknaagd, wat graafwerk doet de boosdoener verschijnen! Foto's onder : Ook in dit mooie perceeltje spinazie in de kas zijn aardrupsen aan het werk geweest. spinazie-planten-herfst aardrups_spinazie2 aardrups_spinazie

zaterdag, september 15, 2007

De Kelsae reuzenui

De reuzenui 'Kelsae' kan enorm zwaar uitgroeien en staat in het Guinness book of records als zwaarste ui met 7,726 kg (2005, zie dit krantenartikel en hier de foto van de winnaar met de zwaarste ui).
Deze reuzenuien hebben als nadeel dat ze slechts twee tot drie maanden bewaarbaar zijn. Maar door hun milde smaak zijn ze uitstekend geschikt als rauwkost.
Naast het telen van de zwaarste pompoen worden ook prijskampen verbonden aan het kweken van de zwaarste ui. Door het Vlaams Zaadhuis wordt jaarlijks een wedstrijd georganiseerd met als hoofdprijs een heuse tuinserre. Vorig jaar woog de ajuin van de gelukkige winnaar 3,655 kg. Dit jaar woog de zaarste ajuin daar in Waarschoot 3,410 kg, de winnaar volgde daarbij de aanwijzingen in de teelttips van het Vlaams Zaadhuis

Om tot dergelijke recordgewichten te komen moet er al eind december met verwarming (20-22°C) gezaaid worden. Bij het verschijnen van het tweede echte blad wordt er verspeend. Het is best eerst te verspenen in trays, en een paar weken later, als ze goed ingeworteld zijn, over te zetten in potjes. De temperatuur mag dan dalen tot 12-15°C, maar wel met zoveel mogelijk licht om fileren van de plantjes vermeden. Breng eventueel de plantjes in de koude bak vanaf einde maart om af te harden en plant uit einde april. (foto kelsae ajuin in potjes, maart). De plantjes worden dan in het voorjaar uitgeplant in de tuin op een afstand van 30 op 20 cm. In tegenstelling tot gewone uien wordt er, om de zwaarste ajuin te telen, best in het najaar goed verteerde stalmest ingewerkt en wordt er zowel voor het uitplanten als tijdens de teelt bijbemest.

Winterui (winterajuin) planten en oogsten.


Planten
Het is een eigenaardig zicht, plantajuin in de herfst. Maar winterui moet nu eenmaal in het najaar geplant worden. Bij voorkeur tussen 15 september en 15 oktober. Maar het kan ook nog tot half november.
Winteruien hebben als voordeel dat ze altijd minimaal 2 weken vroeger oogstbaar zijn dan de vroegste voorjaars(plant)uien. De nadelen zijn de zwakke huid, en de minder goede bewaarbaarheid. "RADAR" is kwalitatief een van de betere winteruien. Er zijn ook nog andere rassen winterajuin en zelfs rode winterui. Electric is een gekend ras van rode winterplantajuin. Rode winterplantajuin kan interessant zijn omdat de rode zaaiui niet zo lang bewaart. Op het moment dat je de rode winterplantajuin kan oogsten is er dan ook geen rode bewaarajuin van het vorige jaar meer beschikbaar.
Tijdens de winter kunnen de planten afsterven door uitvriezen, door wateroverlast of door dichtslempen van de bodem. Om die reden komen voor de teelt van winterui enkel goed ontwaterde percelen in aanmerking.
Winterui wordt ook als zaaiui geteeld. Na zaaien ter plaatse rond eind augustus blijft het gewas de ganse winter op het veld. De oogst als jonge busselui geschiedt al in mei-juni.
Als bemesting voor de teelt van winterplantajuin kan je, op lichte gronden, een 30g/m² patentkali gebruiken.


Vroege voorjaar (zie foto)
De winterui die geplant werd op 11 oktober (2005) deed het goed. Op dit moment, begin april 2006, zijn er zijn enkel wat droge punten aan de uiteinden van de bladeren. Het was dan ook geen kletsnatte winter en, alhoewel het geen zachte winter was is het kwik nooit heel diep onder nul gegaan. Ideaal dus voor winterajuin en ook voor de winterbloemkool. De pas gegroeide jonge blaadjes zien er alvast weer mooi groen uit. De oogst zal later zijn, maar het belooft wel een goede oogst te worden. Na een natte winter en op lichte grond geef je best een kleine hoeveelheid kaliumrijke meststof om de hergroei te bevorderen.


WinterajuinveldMei-juni
Het verhaal van de winterui of winterajuin loopt nu, begin juni 2006, stilaan ten einde. Het is alvast één van de langst durende teelten in de groentetuin: acht maanden! Al enkele weken konden ze geoogst worden als busseluitjes. Nu als flink uit de kluiten gewassen verse ajuin en straks de laatste exemplaren als bewaarui. Alhoewel de gewone plantui en de zaaui beter zijn bij de bewaring.

woensdag, september 12, 2007

Aspergekever : foto's en schadebeeld.

aspergekevertje2
Schadebeeld
Wie een jonge aanplanting van asperge staan heeft of eventueel zijn eigen planten zaait en opkweekt moet dubbel zo goed uit zijn doppen kijken voor de aspergekever en de vraatzuchtige larven. Als u enkele dagen het loof niet in de gaten hebt kan de verrassing groot zijn. Kaalgevreten stengels zijn alles wat overblijft van wat eens een mooi groen gewas was. Zowel de kevers als de larven eten enkel aspergeloof.

Levenswijze
De kevers zetten zwarte eitjes af in rijen loodrecht op de stengel en de vertakkingen. In enkele dagen komt het gewas vol te zitten met de grijze tot zwarte larven.  De eerste schade door de larven kan al opgemerkt worden in de maanden april - mei. Dit is de eerste generatie.

Na 2 tot 3 weken zijn de larven volwassen en gaan verpoppen in de grond. De tweede generatie verschijnt in juli en augustus en kan dan ook de opgroeiende aspergegewassen na de aspergeoogst aantasten. Het zijn de jonge toppen van het gewas die het eerst aangetast worden. Ze verdrogen en krijgen een stro-achtig uiterlijk. Maar ook nu zal in een jong aspergewas de schade het grootst zijn.

Bestrijding
Zeker op een jong gewas wordt er bij de eerste waarneming best onmiddelijk ingegrepen met een synthetisch (bv dit) of natuurlijk pyrethroïde (bv dit).

Verspreiding
De mate waarin de aspergekever aanwezig is en de sterkte van de aantasting kan sterk verschillen per regio en zelfs tussen verschillende tuinen in één en dezelfde regio. Blijf in ieder geval steeds alert, en wacht, zeker bij een jong gewas niet te lang met ingrijpen. In een gewas dat al volop in productie is kunnen enkele aspergekevers geduld worden, maar laat de toestand niet escaleren.

De overwintering gebeurt als volwassen aspergekever in de grond of onder afstervend loof. Het is dan ook belangrijk het loof goed op te ruimen, ook de ondergrondse stokken vanaf november. Dit is eveneens een goede maatregel ter preventie van aspergevlieg. Kevers vangen tijdens het seizoen kan ook, vooral 's morgens, boven in het gewas.

Met het aspergehaantje of  aspergekever bedoelen we ofwel de soort Crioceris asparagi ofwel de soort Crioceris duodecimpunctata. Het is vooral de eerste soort die meest voorkomt en ook op de foto's te zien is. 
aspergekevertje-larven

aspergekever_eitje
Uitvergroting van de rechterbovenhoek van de vorige foto : een zwart eitje van de aspergekever! (zie ook hier).

Moestuindag Twickel

Naast de tuinen van Twickel ligt aan de Twickelerlaan 11 te Ambt-Delden de ommuurde moestuin. Hier worden als vanouds groente, fruit en bloemen gekweekt. In 1993 werd begonnen met de gedeeltelijke reconstructie van deze tuin met al haar karakteristieke elementen zoals de grote pronkkas ('Iron House'), het leifruit langs de muren, de rabarber, gebleekt in potten en de sla onder de glazen cloches.
Zo functioneert de moestuin weer als 'gebruikstuin' voor het Kasteel, Tuinen, Park en nu ook voor de Landgoedwinkel. Met een grote groep vrijwilligers lukt het om de moestuin weer een levend cultuurmonument te laten zijn. Meer info over

Van mei tot december is er op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur gelegenheid de moestuin te bezoeken. U kunt er dan groenten en bloemen kopen.

Een keer per jaar is er in de herfst een speciale moestuindag.

DELDEN - Landgoed Twickel houdt zondag 16 september van 11.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse moestuindag aan de Twickelerlaan 11 in Ambt Delden. Enige jaren geleden is de tuin in oude glorie hersteld.
Vrijwilligers wieden, zaaien, plukken en verkopen er groente en bloemen op woensdag en vrijdag middag.

Tijdens de moestuindag informeren zij bezoekers over hun werkzaamheden. Ook de Landgoedwinkel is er vertegenwoordigd. Er komt een valkenier, die in vroeger tijden de vogels uit de moestuin verjoeg. Ook is er een imker. De hoveniers laten zien hoe er geënt wordt. Pachters tonen producten zoals geiten-, schapenkaas en meerval. Kinderen mogen heksensoep koken. De entree voor de moestuin is gratis.

Toch iets speciaal, dat langoed Twickel:
"Vlakbij het Twentse stadje Delden ligt het kasteel Twickel temidden van een prachtig landgoed van 4000 hectare"
Lees alles over het landgoed Twickel op www.twickel.nl.

Hoogstraten in Groenten en Bloemen 2007

 Elk jaar sluit Hoogstraten op een kleurrijke en originele manier de zomer af. Tijdens het weekend van zaterdag 15, zondag 16 en maandag 17 september wordt het centrum van Hoogstraten omgetoverd tot een indrukwekkende openluchttentoonstelling met ontelbare... groenten en bloemen!

'Hoogstraten in groenten & bloemen' is ontstaan in 1999 naar aanleiding van de opening van het pas gerestaureerde begijnhof.

Ontwerper, Etienne Van Nyen, laat zich bij het ontwerpen van de creaties inspireren door het basisthema ‘De vruchten van het land’. Dat is geen toeval, want land- & tuinbouw zijn in de regio sterk vertegenwoordigd.

Over een lengte van maar liefst 1 km worden gevels, gebouwen en stoepen versierd met groenten-, fruit- & bloemencreaties. In totaal gaat het om ongeveer 40 grote composities bestaande uit een 110-tal stukken. Soms zijn dat figuratieve voorstellingen rond een specifiek thema, maar meestal werkt Etienne Van Nyen echter met geometrische figuren. De meeste creaties zijn dan ook eerder abstract.

De Hoogstraatse winkeliers zetten tijdens dit weekend hun deuren open en alle bezoekers krijgen een smakelijke traktatie.

Op zondagnamiddag wordt het centrum verkeersvrij gemaakt van 12.30 tot 19 uur.

's Avonds worden de creaties verlicht en over het ganse parcours loopt een leuke zoektocht, die zowel kinderen als volwassenen ken boeien! Misschien wint u wel een ballonvaart, geschoken door Veiling Hoogstraten of één van de waardebons van de Hoogstraatse winkeliers...

Gratis programmabrochures vindt u op het parcours of bij de dienst voor toerisme.

Foto's van vorige edities vind je hier:

editie 2004

editie 2003

maandag, september 10, 2007

Dag van het witloof 2007

image

Tijdens de Dag van het Witloof is iedereen in het PAC welkom voor culinaire demonstraties, proefsessies en rondleidingen in de proeftuin. Zelfs bloemschikken met scheuten is mogelijk. 'Witloof is het bitter zoetje van onze provincie en verdient het om een hype te worden. Het is licht verteerbaar, bevat veel vitamines en weinig caloriën. Bovendien leent de groente zich uitstekend om er een hele maaltijd, compleet met witloofijs en -likeur, van te maken. Met deze dag wil men nog meer mensen overtuigen.

Programma

-Nationale witlooftentoonstelling
-culinaire demonstraties
-promotieverkoop witloof
-proeverijen rond witloofproducten
-muzikale omlijsting
-demonstraties bloemschikken met witloof
-infostanden over witloof en Hagelandse streekproducten
-rondleidingen in het PAC en bezoek installaties Nationale Proeftuin voor Witloof
-kinderanimatie

Waar?

Provinciaal Agrarisch Centrum (PAC) (website)
Blauwe Stap 25 - 3010 Herent  - België (Google kaart)

Wanneer?
Zondag 16 september 2007 van 13 tot 18 uur.

zondag, september 09, 2007

Jans moestuin

Hybride uien zijn duidelijk groter, om de preimot voor te zijn teel je best onder gaas, de junidragers (aardbeien) bloeien dit jaar op veel plaatsen voor de tweede maal (met hier en daar een bloempje), de knolselder wordt dit jaar dik, je kan nog heel wat zaaien in augustus... .

Dit en veel meer kan je leren als je het berichtje Augustus 2007 uit Jans moestuin leest. En vergeet ondertussen niet de berichtjes van de vorige maanden te lezen. Jan is duidelijk  iemand met ervaring in de moestuin!

Pompoenen dit jaar dikker dan ooit?

Zwaarste pompoen Het gaat goed met de pompoen van Jos, zo lezen en zien we op zijn pompoenendagboek. Zijn dikste momenteel, de 998pukos woog zaterdag al 491 kg en er komt iedere dag meer dan 5 kg bij! In de erelijst van het kampioenschap te Duisburg sinds 1990 is er geen zwaardere pompoen te bespeuren.

Ook bij de pompoenen heeft het voorjaar de groei bespoedigd blijkbaar. Het zijn dus niet alleen de peren, druiven, appels en meloenen die dit jaar vroeger rijp zijn. "Vooral de warme nachten in mei en juni en het uitblijven van hitte stress lagen aan de basis dat de planten nooit zo snel groeiden als nu", zo schrijft Jos op 15 juni 2007. Met als gevolg een vroege bloei in juni en dikke pompoenen in september. Het belooft alvast de moeite te worden op het kampioenschap voor de zwaarste pompoen te Duisburg op zes oktober. En we duimen voor Jos natuurlijk, want barsten of rot kan nog steeds roet in het eten gooien!

Hoe je zulke zware pompoenen teelt, lees je in de dagboeken van Jos 2004 2005 2006 en 2007  of lees de vertaling ervan in het artikel Reuzen pompoen telen is full time job.

Groenten gestolen

Bonen, prei en winterwortels blijken steeds vaker roofgoed, zo heeft de volkstuinvereniging in Hoogezand-Sappemeer ondervonden.
De laatste weken zijn de volkstuinen steeds vaker doelwit van groentedieven. Vooral de spek- en snijbonen zijn in trek. Vermoedelijk gaan de dieven op pad om de hoge groenteprijzen in de supermarkt te ontduiken. Zo moet tegenwoordig voor een kilootje bonen al snel 7 tot 11 euro worden neergelegd.
De ongenode gasten roven bovendien duidelijk niet alleen voor eigen gebruik. Zo gingen ze er onlangs met 50 kilo bonen vandoor en daar kan een paar jaar flink van gegeten worden.
De volkstuinvereniging is de wanhoop nabij en hoopt dat de politie gaat surveilleren op het terrein.

 Bekijk de videoreportage van RTV Noord
 Beluister de Voorzitter Koerts van de volkstuinvereniging Hoogezand-Sappemeer...

zondag, september 02, 2007

AVA aardbeien

ava_aardbei_doordragers
AVA aardbeien zijn uniek omwille van hun hartvorm, aromatische smaak, maar vooral omwille van de witte kroonblaadjes die op de vrucht blijven. Dankzij de witte bloemblaadjes zijn zij ook voor consumenten een frisse en natuurlijke verschijning.
Over vijf jaar zullen de zogehete clubrassen, zoals het ras AVA dat valt onder de lijn Aromio van The Greenery, naar verwachting een serieuze opgang hebben gemaakt. Steeds meer consumenten kiezen immers nu al voor speciale rassen, die zich vooral op het gebied van smaak proberen te onderscheiden.

AVA is het eerste doordragende aardbeienras dat echt lekkere vruchten voortbrengt. Naast een betere smaak zou ook de houdbaarheid beter zijn dan van het in hoofdzaak geteelde, eenmaal-dragende ras Elsanta. De vruchten glanzen en zijn frisrood van kleur. In Engelse supermarkten neemt het ras vanwege haar smaak, presentatie en houdbaarheid een ‘premium-plaats’ in. Sinds 2007 wordt deze aardbei ook door Nederlandse tuinders geteeld. De tuinders vonden deze aardbei in Schotland. Bedoeling is dat deze aardbei verkrijgbaar is van maart tot oktober. De resultaten met de teelt zijn wisselend. Het lijk niet goed mogelijk zijn deze aardbei buiten te telen. De plant wordt veel te bossig en de vruchten blijven te klein omdat de bloemen in golven aan de plant komen. Blad en trossen moeten regelmatig gesnoeid worden, maar dat is eigenlijk bij alle doordragers zo. Daarom zal het merendeel van de AVA aardbeien volgend jaar geteeld worden als vroege stookteelt onder glas volgens een bericht in het AGD.nl  Voor zover bekend is nog geen plantmateriaal voor de tuinliefhebber beschikbaar.

Update : lees ook het artikel in BN/De Stem : De Elsanta-aardbei heeft langste tijd gehad  door Palko Peeters.
De appel was altijd al een stuk veelzijdiger dan de aardbei. Snoep verstandig, eet een Golden Delicious, Greenstar of Elstar. Merken genoeg en grote omzetten. De aardbei moest het altijd heel zuinigjes doen met slechts één ras, één merknaam: de Elsanta, trouwe bintje onder de winterkoninkjes. Lees verder

zaterdag, september 01, 2007

De nieuwe moestuin van Hans en Gerda

Het leuke aan het hebben van een moestuin op een volkstuincomplex is dat je er bent met gelijkgestemden. Je praat honderduit over de tuin en de goede tips en trucs, die je dan ook kunt toepassen, krijg je er zo bij. Ook als nieuweling kun je er heel snel leren, door te horen, te zien en dan zelf te doen. Hans en Gerda hebben pas een moestuin in Voorschoten en zijn heel enthousiast.  Hun eerste relaas vind je hieronder. Aan de foto's te zien is er tussen 1 juli  en 22 augustus van dit jaar heel veel werk afgeleverd!

 Onzevolkstuin 20070701 (4) Onze tuin 20070822

Hallo medetuinders,
Mijn man en ik kregen op het volksttuincomplex in Voorschoten in juli een volkstuin aangeboden.
We stonden al een tijd op de wachtlijst en hadden er al een paar bekeken, maar die waren of te klein of de klik met dat plekje was er niet.
Vlug zijn we gaan kijken, want het scheen om een bijzonder stukje te gaan.
We waren meteen verliefd, het was net een oerwoud, het onkruid stond tot op borsthoogte en in de kas groeiden de druiven overal en nergens, midden in de tuin bood een enorme ceder lekker verkoeling.
Iedereen verklaarde ons voor gek dat we juist dit plekje wilden ontginnen, maar ja zo zitten wij wel een beetje in elkaar.
Het had sfeer en potentie en dan moet je door alles een beetje heen kijken.
Ook 2 van onze grote kinderen vonden het heerlijk om mee te helpen.
De tuin was altijd siertuin geweest en wij maken er nu voor tweederde moestuin van en voor eenderde siertuin.
Na een maand hard ploeteren is het moestuin gedeelte klaar en de siertuin gedeeltelijk, de kas opgeruimd en om de kas is het nog een zootje, maar daar zit ook al progressie in.
Aangemoedigd door veel lieve buren ploeteren we verder en wat een zegen als je naar huis kunt fietsen met tomaten, komkommer, sla, andijvie, krootjes, bloemen en valappeltjes, allemaal van de buurtjes gekregen.
En toen wij een bramen hek aan het plaatsen waren mochten we spontaan bij iemand die heel veel bramen heeft komen plukken, 4 kilo bramen, geweldig.
Het is helemaal top hier, het landje is nu ingezaaid met Phacelia en het spruit met een bloedgang de grond uit, de paadjes zijn gelegd, de compostvaten op de kop getikt via internet en de sappan staat te pruttelen op het vuur, wat kan een mens zich nog meer wensen.
Bijgevoegd wat foto's van hoe we het kregen en hoe het nu is.
met vriendelijke groeten,
Hans en Gerda

Onzevolkstuin 20070701 (7) Onze tuin 20070822 (2)

Tot zover het verhaal geschreven door Hans en Gerda. Wilt u een berichtje of reactie sturen  naar Hans en Gerda? Stuur dan een email naar groenten@plantaardig.com, dan wordt het bericht doorgestuurd.

Ook zin om even te gast zijn op “Groenten in het Nieuws”? Stuur dan een berichtje naar lezersbijdrage@plantaardig.com. Alle tips, vragen en foto’s zijn eveneens welkom op dit adres.

vrijdag, augustus 31, 2007

Moestuinfestival Hex

Het Kasteel van Hex werd gebouwd in de 18de eeuw en wordt omringd door diverse stijl- en landschapstuinen uit dezelfde periode.
Tuinarchitectuur en beplanting zijn door de eeuwen heen bewaard gebleven en met zorg onderhouden. Een van de hoogtepunten vormt de collectie oude en wilde rozen ( gedeeltelijk nog de originele 18de eeuwse struiken !).
De moestuin van 2 hectare, met bijbehorende en nog in gebruik zijnde groentekelder, en een park in Engelse landschapsstijl is ook één van de hoogtepunten.

Eigenaar Graaf Ghislain d'Ursel werkte bij een bank in Brussel, maar werd voltijds kasteelheer omdat het familiedomein zoveel aandacht vergt. De graaf heeft vijf personeelsleden in dienst die vooral de tuinen onderhouden. Het kasteel leeft van de opbrengsten van groenten en fruit, van runderen en schapen. In de kelder staat een aantal diepvriezers met netjes verpakte stukken rosbief en schapenbouten. Het kasteel wordt beheerd als een kleine kmo. Het kasteel is beschermd en de tuin is erkend als waardevol gebied. De moestuin wordt op de oude manier bewerkt.

Naar jaarlijkse traditie is er opnieuw het PLANTEN-, ROZEN-EN MOESTUINFESTIVAL , een trefpunt voor plantenspecialisten en -liefhebbers op zaterdag 8, zondag 9 SEPTEMBER 2007 10.00 -17.00 uur

Dit jaar ligt de nadruk op historisch fruit in Vlaanderen en "eetbaar wild".  Er zijn in dat verband verschillende begeleide themawandelingen, workshops met fruit, tentoonstellingen en demonstraties door bekende vakmensen.

    •  Bekijk de video over de moestuin van Hex met Graaf d'Ursel, de eigenaar van het kasteel en domein.

donderdag, augustus 30, 2007

Moestuindag in Landgoed Vollenhoven

Altijd al willen weten hoe spruitjes groeien? Nog nooit paarse boontjes, Kardoen, Brave Hendrik of Zeekool gezien? Wel eens van wisselteelt, combinatieteelt en groenbemesting gehoord? Benieuwd hoe makkelijk een varken de composthoop kan omzetten? Of gewoon zin in een heerlijke wandeling door een tweehonderd jaar oude moestuin in het oogstseizoen?
Ieder jaar wordt op Vollenhoven tegen het eind van de zomer een aparte open dag voor de moestuin gehouden. Voor jong en oud, voor leken en kenners, er valt veel moois en interessants te zien en te leren in onze moestuin. Tijdens de Moestuindag worden rondleidingen en toelichtingen gegeven. Dit jaar wordt de Moestuindag op zondag 2 september 2007 gehouden.
Je kunt een wandeling maken in de moestuin, tekst en uitleg krijgen over het beheer en onderhoud van de moestuin en er is van alles te koop op het gebied van biologisch tuinieren. Om 17.00 uur begint het oogst- en kookfeest: gasten gaan oogsten, koken en feestelijk dineren onder begeleiding van restaurant Groenland in Driebergen.

Plaats: landgoed Vollenhoven, Utrechtseweg 59, De Bilt.
Zondag 2 september, van 10.00 tot 17.00 uur.
Toegang inclusief rondleiding: € 3,50, kinderen tot 16 jaar gratis.
Meer informatie: www.landgoedvollenhoven.nl
Meer informatie oogst- en kookfeest: www.restaurantgroenland.nl

  • Organiseert u of weet u een tentoonstelling, expo of een open(deur)dag …die met groenten te maken heeft in Nederland of België? Stuur dan een mail (eventueel met bijlagen zoals foto’s of tekstdocumenten) naar tentoonstellingen@plantaardig.com

Open tuindag in ’t gegeten verleden

Er werd in Bassevelde een proeftuin aangelegd met oude, vergeten groenten. In de proeftuin wordt ook ruimte vrijgemaakt voor een kruidentuin. 

José De Buck, zoon van een tuinbouwer, is een autoriteit in de tuinbouwsector. 'Toen het Genootschap mij de vraag stelde om deze vergeten groeten te kweken, twijfelde ik geen moment', zegt De Buck. 'Samen met de Landelijke Gilde Bassevelde en de Meetjeslandse tuinclub hebben we een tuintje van zo'n vierhonderd vierkante meter aangelegd. Er staan ondertussen ruim veertig soorten groenten in. Het doel van het hele project is om een aantal van deze groentesoorten opnieuw in de belangstelling te brengen. Bij sommige is dat al zo. De pastinaak bijvoorbeeld kan niet snel genoeg gekweekt worden. Het is een groente die perfect in de hutsepot past. Heel wat mensen gaan er opnieuw naar op zoek. De vraag ernaar is momenteel zelfs groter dan het aanbod.'

Dit initiatief is ontstaan ut de goede samenwerking tussen het Culinair Genootschap van het Plattelandscentrum Meetjesland en de Meetjeslandse Tuinclub van de Landelijke Gilden en met de steun van de Erfgoedcel Meetjesland.

Waar
Graanmolenstraat
9968 Bassevelde

Wanneer:
van 01/09/2007 tot 02/09/2007

Meer info:
De Wilde Sandrine
Erfgoedcel Meetjesland
tel.: +32 (0)9 373 75 96
erfgoedcel@comeet.be
http://www.erfgoedcelmeetjesland.be

woensdag, augustus 29, 2007

Echte resistentie tegen aardappelplaag?

 

Dit artikel verscheen vandaag op Biokennis. Met de afgelopen zomer in het achterhoofd alvast een opsteker.

Op de PPO-locatie Prof. Broekemahoeve is een demoveld met aardappelrassen aangelegd om te  laten zien dat enkele nieuwe rassen perspectief bieden voor een biologische teelt van aardappelen. Tijdens de Biologische Velddag van 18 juli waren de rassen te bezichtigen.

De rassen Sarpo Mira (Danespo), Toluca (Agrico) en Bionica (Meijer) zijn niet bezweken aan de hoge Phytophthora-druk van het afgelopen seizoen en lijken daarmee perspectief te bieden. De rassen reageren nadat de schimmel is binnengedrongen door de cellen rondom de aangetaste plek af te laten sterven. De schimmel kan hierdoor niet doorgroeien en sporuleren. Bij hoge infectiedruk ontstaan echter wel veel afgestorven zwarte plekjes op de bladeren.

Volgens Peter van Eerdt van Danespo is Sarpo Mira een laat ras en blijft mede hierdoor vaak iets achter in opbrengst. Het ras is minder geschikt als tafelaardappel, maar lijkt wel zeer geschikt voor de fritesindustrie. Toluca en Bionica lijken wel zeer geschikt voor de tafelaardappelmarkt. Jacques Vergroessen (Agrico) benadrukt het belang van afzetzekerheid van phytophthora-resistente rassen in de markt, dat geeft de teler meer zekerheid. De bovengenoemde handelshuizen zullen hard blijven werken aan de ontwikkeling van Phytophthora-resistente rassen om de biologische teelt van aardappelen in Nederland veilig te stellen. (bron : biokennis)

donderdag, augustus 23, 2007

Aardbeien zaaien?

Pas verschenen : Aardbeien zaaien. De moeite waard?
Uitgebreide teelthandleiding (10 blz, 20 foto's) :
aardbeien zaaien en opkweken.

image Aardbeien zaaien? Als je het hebt over bosaardbeien (Fragaria vesca) dan is dat zo gek nog niet. Maar grootvruchtige aardbeien zaaien? "En toch staan sinds een paar jaren zaden van grootvruchtige aardbeien te koop in de catalogussen van enkele zaadhuizen. F1 Hybriden dan nog wel. Het maakte mij in ieder geval nieuwsgierig. Waarom zou je kiezen voor de lange weg van het zaaien, als je ook gewoon plantjes kan kweken uit uitlopers. Zou dit iets zijn voor de liefhebber? Zou dit een makkelijkere teelt zijn, met betere resultaten? Ik besloot dan ook de proef op de som te nemen en kocht deze winter een pakje zaad van een aardbei F1 hybride.

Lees er alles over in de uitgebreide (10 blz, 20 foto's)) handleiding over het telen van gezaaide aardbeien.

maandag, augustus 20, 2007

De moestuin van Wouda

Dit artikel werd geschreven door Wouda, als respons op het artikel wisselvalligheid troef, geslaagd jaar of niet? . Wouda is een dame die al 18 jaar de moestuin als grote hobby heeft in Zoetermeer Z.H. (Nederland). Ook in deze weersomstandigheden slaagt ze erin, een mooi resultaat te bekomen. Met heel veel interesse en plezier leest zij dan ook alles over moestuinieren en is geabonneerd op de nieuwsbrief van Plantaardig.com. Het is dan ook leuk dat zij even te gast wil zijn om over haar moestuin te vertellen.

"...Elk jaar gaat er wel iets mis, of het nu de spinazie of de aardappels zijn, alles is toch afhankelijk van de weersomstandigheden!

De grond is hier, een zwarte dijkgrond, een prachtige zwarte grond, die niet zwaar is om te spitten en te bewerken, alleen nu met de vele regen spoelt er grond weg en het onkruid is bijna niet meer onder controle te krijgen!! Dat vind ik deze zomer het grootste probleem!!!

Wat de teelt betreft; De aardappels (Doré’s) is heel goed gegaan, de aardappel (Eersteling) was bijna helemaal verrot door de aardappelziekte! Maar goed, zowel de aardappels als de tomaten spuit ik nooit, ik denk dat door het vroege tijdstip van planten en poten je de plaag voor bent. De Eerstelingen gingen dan ook iets later de grond in. Dore’s heb ik elk jaar, maar zijn ook wel eens ziek, alleen dit jaar niet!

Ben altijd erg vroeg met van alles zaaien en poten, en dat is nu goed gebleken, de kroten hebben het prima gedaan en de uien zijn perfect, de kolen zijn wel te vroeg gepoot, dus die zijn al goed! Moet dus nodig zuurkool gaan maken. Dat vind ik trouwens ook met wortelvlieg, hoe vroeger je zaait hoe minder wortelvlieg. Later in het seizoen komt er toch wel wat in, maar acceptabel!

En ja, die tomaten…….nog nooit heb ik last gehad van DE PLAAG, zoals Ann ( zie artikel van Ann, over tomaten) het noemt. Dit jaar voor het eerst toch de aardappelziekte, er staan nog z’n 20 tomatenplanten in de kas en die zien er niet uit!

De mais ging rotten, omdat deze al goed was! Dus er maar afgehaald!! Hopelijk zal dat niet het geval worden met de voer mais bij de boeren die heel veel hebben staan, dat zou een ramp zijn voor hun!!

De komkommers hetzelfde als altijd, spint……… en dan de bladeren plukken en dan gaan ze weer door!! Bonen in de kas gaat altijd goed (ook wel spint) maar ik spuit nu een maal niet zo graag!

Paprika en peper ook goed, druiven veel te veel, of de winterwortel te kort is weet ik niet, het is in ieder geval een heel goed jaar voor de sla en de courgettes momenteel voor de nieuwe aardbeienplanten. De witlof ziet er goed uit en de prei en de boerenkool en de andijvie, en nu maar afwachten!

Conclusie; Voor mij is het een goed oogstjaar, al zijn we nog niet aan het eind van het seizoen!!! Ik mag niet klagen!..."

Groetjes, Wouda

Tot zover het artikel geschreven door Wouda. Wilt u een berichtje of reactie sturen naar Wouda? Stuur dan een email naar groenten@plantaardig.com, dan wordt het bericht doorgestuurd of u vraagt gewoon naar haar mailadres.

Ook zin om even te gast zijn op "Groenten in het Nieuws"? Stuur dan een berichtje naar lezersbijdrage@plantaardig.com. Alle tips, vragen en foto's zijn eveneens welkom op dit adres.

Groentekok Frank Fol : Lunchbox met groenten.

Begin september verschijnt zijn kookboek voor kinderen en tieners. Eind september zijn boek snoep-goed, smaakbommen en andere snacks
Zijn gezonde snack SmaakBom is vanaf dit najaar te koop op een grote schaal. En hij blijft koppig ijveren voor schoolmaaltijden met méér groenten en fruit. Aan wie kan je beter tips voor een lekkere én gezonde lunchbox vragen dan aan Frank Fol?

Zijn tips en recepten voor de lunchbox zijn nu te lezen bij Snacks met groenten en fruit

vrijdag, augustus 17, 2007

Veel muizenvraat bij wortelen

Op diverse akkers  dreigt een behoorlijke schade te ontstaan vanwege muizenvraat. Met name in het midden en het noorden van Nederland speelt dit probleem. Mede door de zachte, open winter van 2006-2007 is de muizenpopulatie explosief gegroeid. Hierdoor ontstaat er, voornamelijk in de peenteelt, veel schade. Het is bekend dat vraatschade kan leiden tot afkeuring van een partij peen. Het is dus zaak om dit te voorkomen.

undefined undefined

Klik op de foto's voor een vergroting

Lees meer in Bejo Nederland: Muizenvraat neemt explosief toe!

Ook in 2004 waren er veel problemen met muizenwraat : zie dit artikel Muizevraat, cavity spot en kromme wortelen.

Tomaten telen, soms eenvoudig, soms een passie.

trostomaten
Het volgende artikel werd geschreven door Ann D. Een gepassioneerde tomatenkweekster
Zo nu en dan probeer ik bij Ann een "tomaten" of "peper" probleempje via de mail op te lossen. Of dat geslaagd is moet je maar eens aan haar vragen. Ik vond het bijzonder leuk om haar wedervaren met de tomatenteelt te publiceren. Een zonnig stukje proza geschreven in een verregende zomer....

"...Luc heeft me gevraagd een stukje te schrijven over mijn tomatenteelt dit jaar, dat kon ik absoluut niet weigeren na al zijn goede raad en hulp. Wat een jaar om tomaten te kweken! Met dit weer wordt het ons haast onmogelijk gemaakt om de planten gezond te houden!

Ik ben begonnen, zoals de jaren ervoor, met het goede voornemen het aantal planten binnen de perken te houden. Ik had zelf een vijfentwintigtal soorten gezaaid maar van gulle vrienden kreeg ik nog vele planten toegestopt (waarvoor dank!) en ben ik met mijn goede voornemen weer nergens want weggooien is iets dat hier erg moeilijk gaat.

Ik ben gestrand op 88 planten half mei (38 soorten), 30 in de glazen serre (daar moest het eigenlijk bij stoppen) 20 onder plastieke overkappingen en de rest gewoon in open lucht.

Want zoals bekend, de tomaten die de kans krijgen buiten te rijpen zijn het allerlekkerst. Mijn man, die me altijd erg helpt mijn grenzen te stellen ;-), had er eentje, dat ik hem gaf om dan toch maar weg te gooien, achteraan onze tuin op het rechte stuk van de grachtkant gezet. Een soort talud dat sterk hellend drie meter naar beneden loopt tot een beschermde waterloop. Daarachter ligt een groot open veld, dus de wind heeft er vrij spel.

Twee dagen nadien stond het plantje er nog, prompt zelfs, dus heb ik er nog vijf naast gezet. Door de plaag zijn ze helaas nog maar met twee maar die twee doen het uitstekend.

De allereerste is amper een 60 cm hoog, is zijn vierde trosje bloemen aan het krijgen en de eerste dragen ruim vrucht.

De opgroei van de planten ging na een moeilijke start toch goed. We hebben hier erg weinig plaats maar zijn soepel : we worden het al gewoon dat er begin april tomatenplanten staan in de hal, zelfs bezoekers kijken er niet meer van op.

Half mei is het dan zover: dan krijgen ze allemaal hun definitieve stekje : volle grond of een pot. Met wat droge koeiemest, tomatenmeststof, een flinke hand bodemverbeteraar en voor de potten goede potgrond, hebben ze een stevige start gekregen.

April was geweldig, de zon, de temperatuur, ideaal voor de planten. Dan kwamen die slechte weken....je staat er nog niet bij stil tot je hier en daar hoort van het oprukken van de plaag... en voor je het weet, ondanks alle voorzorgen van verluchten en ze beschermen tegen de regen, heb je prijs...

Ik had alle planten die buiten stonden na de eerste tekenen onder het afdak gezet, daar krijgen ze helaas geen direct zonlicht maar ze staan wél droog. Dan werd het snoeien: alle slechte, rare of verdachte bladeren gingen er onherroepelijk af.

Helaas ook vrij snel hele planten... als de steel is aangetast op een manier dat je niet meer kan wegsnoeien wat aangetast is dan verwijder ik de plant. In het begin was dat regelmatig.

Na veel afwegen, overleg met een "tomatenvriendin" en wat mailtjes met Luc ben ik dan toch maar een produkt gaan kopen.

Omwille van die waterloop achter ons kon ik ook niet zomaar om het even wat nemen bordelaise pap bv ( is ook nog toegelaten in de biolandbouw maar énkel omdat ze (nog) geen alternatief hebben.)

Het was een hele toer, meestal neem ik die dozen eens vast, lees de bijsluiter en zet ik ze rillend terug. Vreselijk toch als je dat allemaal leest en beseft dat veel van de dingen die we "vers" in de winkel kopen onder het spul of andere produkten hebben gezeten!

Die weken ging ik 's morgens niet eerst naar de serre, ik stelde het uit: het is geweldig gaan kijken hoe de vruchtjes evolueren maar twee keer per dag alles inspecteren op ziektetekenen, nee dat is echt ellendig werk.

De eerste dagen na het spuiten heb ik nog planten moeten verwijderen maar het minderde toch. Om zeker te zijn had ik eigenlijk de behandeling moeten herhalen en best nog met een ander produkt maar dat heb ik niet gedaan. Ik twijfel vaak hoor maar ze beginnen volop te kleuren en eerlijk gezegd zie ik een herhaling niet zitten, al de voorzorgen en de wachttijden...en het is geen garantie dat het dan goed gaat hé.

Waarschijnlijk daardoor zijn er nog planten gesneuveld.

Eentje, een miezerig plantje zonder blad of top, door de plaag,gaf nog net één half rijp vruchtje af voor zijn tak ter hoogte van een bruine plek (verschenen op één nacht) bezweek.

Nu wordt het weer afwachten, de regen blijft vallen en ik moet weer meer snoeien en de 18de plant is vanmorgen in de gft-bak gegaan. Woensdag zou het beteren, maar hebben ze dat niet nogal eens gezegd?

Al bij al heb ik, denk ik, nog geluk. Er zijn kwekers die veel meer kwijt zijn en ook schade hebben aan hun serre door de stormwinden van vorige week.

Onlangs had ik bezoekers en die zeiden toch dat de planten er erg mooi bijstonden....zien ze degene dan niet die haast nog maar één tros vruchten hebben en waar er geen blad meer aan de steel hangt? Of kijk ik enkel naar de minder goede planten?

tomaten water geven tomatentros

Ach, ik moet vaak denken aan mensen die groenten telen om den brode, die stress en onzekerheid wat voor jaar het gaat zijn...dat moet zwaar zijn.

Als hobbykweker ben je dan al lang blij als je wat kan oogsten en dat geluk hebben we al gehad.

De eerste zijn gekeurd en geproefd en dan ben je in gedachten al aan het plannen en soorten aan het kiezen voor volgend jaar en ja hoor: ook weer goede voornemens om het binnen te perken te houden, 'k ben benieuwd!..."

Kweek 684

Je kan een berichtje voor Ann steeds sturen via groenten@plantaardig.com, dan bezorg ik het haar wel. Of anders kom je ze zeker en vast wel tegen op het tomatenforum!

Ook zin om even te gast zijn op "Groenten in het Nieuws"? Stuur dan een berichtje naar lezersbijdrage@plantaardig.com


Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen