Dit is een archiefpagina. Klik hier voor de nieuwste berichten
Groenten in het Nieuws een website van Plantaardig.com

 
WWW   Deze webstek

zaterdag, december 03, 2005

Zaadcoating met levende schimmels (antagonisten)

Het gebruik van schimmels als antagonisten ter onderdrukking van andere schimmels is niet nieuw. Dit werd al besproken in deze artikels
Sclerotinia in wortelgroenten. Te lijf gaan met antagonisten?
Zijn bijen de gewasbeschermers van de toekomst?
Ook is gekend dat een rijk bodemleven noodzakelijk is om de schadelijke schimmels af te remmen. In een bodem die arm is aan micro-organismen zullen ziekteverwekkende schimmels en bacterieën zich veel makkelijker kunnen ontwikkelen.
Nu heeft een firma dit principe toegepast om aan zaadontsmetting te doen.

Het Japanse zaadbedrijf Sakata heeft een nieuwe coating technologie voor zaden ontwikkeld. Zaden worden gecoat met levende organismen die schadelijke grondschimmels remmen in hun ontwikkeling. Dit zal in de toekomst helpen om de milievriendelijkheid van de professionel teeltwijzen nog te verbeteren. De techniek zal 'Live Coat' heten, de benaming is ingediend om erkend te worden als handelsmerk. Bron : Investors.com

vrijdag, december 02, 2005

Waarom België de beste prei ter wereld teelt


Door een samenspel van factoren komt de beste prei ter wereld vandaag uit België.

De exportcijfers liegen er niet om: in de eerste helft van 2005 nam de uitvoer van Belgische prei in volume nogmaals toe met ruim 13 % in volume en 20 % in waarde ten opzichte van de eerste helft van 2004. Wat maakt die Belgische prei zo geliefd in het buitenland? En beseffen de Belgen zelf wel hoezeer ze boffen met hun prei?

Ideaal klimaat…

Ga in om het even welke buitenlandse winkel kijken naar de kwaliteit van de prei en leg er een bundel of zak met prei met het Flandria-keurmerk naast: het kwaliteitsverschil spat eraf. Die kwaliteit hebben we te danken aan een historisch gegroeid samenspel van twee factoren.

Eerst en vooral mogen we ons klimaat dankbaar zijn: de productie van prei gebeurt in de open lucht en ons milde zeeklimaat blijkt ideaal te zijn voor deze teelt. We hebben geen echt strenge winters en maar zelden periodes van lang aanhoudende vorst. Hierdoor kunnen de telers hun preiplanten op het veld houden en de hele winter door zonder onderbreking vers oogsten uit de aarde. Een lange bewaring in koelcellen wordt hiermee vermeden.

Lange periodes van zeer hoge warmte zijn bij ons eveneens eerder uitzonderlijk. Dat is opnieuw goed voor de preiteelt. Een te extreme warmte is immers slecht voor de groei en bevordert bovendien de ontwikkeling van trips en andere schadelijke insecten en plagen.

…. en familiaal vakmanschap

Dit ideale klimaat gaat hand in hand met het vakmanschap van onze telers. Die is grotendeels het werk van zeer gespecialiseerde en familiale tuinbouwbedrijven, die
generatie na generatie een doorgedreven stielkennis in deze teelt hebben opgebouwd. Omdat deze bedrijven kleinschalig zijn en heel soepel kunnen werken, kunnen ze goed inspelen op de marktsituatie. Wanneer er plotseling een grote vraag naar prei ontstaat, kunnen ze hier snel en accuraat op reageren.

Lees het volledige artikel hier (persbericht van LAVA).

donderdag, december 01, 2005

Zwarte harten bij selder(ij) scheppen verwarring

Zwarte harten bij knolselder uiten zich als een zwartverkleuring van de jongste hartblaadjes. Toch worden niet steeds dezelfde oorzaken van dit verschijnsel aangehaald. Dit schept alvast de nodige verwarring.
Zo kan er op warme dagen met een te sterke verdamping en in droogteperiodes beschadiging van de jonge hartblaadjes plaats vinden. De blaadjes kunnen het vocht niet meer vasthouden en de cellen gaan kapot. Dit is te vergelijken met bijvoorbeeld rand bij krulandijvie. Dat de blaadjes bij sterke verdamping rap beschadigd raken wordt dikwijls aangewezen als calciumgebrek in het blad. Calcium zorgt immers voor de stevigheid van de celwanden.
Op deze pagina van de website van PCG wordt dit ook zo vermeld:
"Zwarte harten" is een fysiologische ziekte die vooral voorkomt bij te veel zouten in de bodem (te hoge bemesting) of te weinig water."
In het hart van de plant verschuilen zich soms kleine, donkerbruine, zuigende insecten met dekschild. Dit zijn wantsen. Vooral in droge, warme zomers zijn ze zeer actief. De zuigschade die ze veroorzaken doet de hartblaadjes zwart verkleuren, met later rotting tot gevolg. Op deze pagina van Productschap Tuinbouw wordt dit als volgt vermeld:

"Wantsen kunnen in knolselderij groeistagnatie en misvorming van hartblaadjes veroorzaken. Deze hartblaadjes worden zwart en kunnen later in het seizoen bacteriehartrot veroorzaken."

Ten derde worden zwarte harten dikwijls gemeld als gevolg van boorgebrek. Boorgebrek komt meest voor op droge gronden en na een droog teeltseizoen. Op deze pagina van de website van vilt worden zwarte harten op de volgende manier uitgelegd:
"De meest vergevorderde verschijnselen van boriumgebrek zijn zwarte harten."

De foto's die onlangs genomen werden wijzen in de richting van zwarte harten als gevolg van boorgebrek bij knolselder. Vooral de bruine vlekken in de dwarsrichting op de bladstelen lijken dit te bevestigen.
klik op de foto's voor vergroting.
update 03/12 : na doorsnijden van de knol van de laatst afgebeeld knolselder werd inderdaad boorgebrek vastgsteld. Meer daarover in een volgende artikel.

Lees ook het artikel over selder telen

woensdag, november 30, 2005

De rode en witte kool groeit tot ze barst.

Wie sluitkool wil bewaren moet niet te vroeg zaaien. Bewaarkool wordt best gezaaid omstreeks half april en uitgeplant in juni. Voor een geslaagde bewaring is ook de rassenkeuze van belang. De bewaarrassen zijn rustige groeiers wat resulteert in een stevigere, langer bewaarbare kool.
Wie te vroeg zaait of plant zal al vlug merken dat de kolen niet langer kunnen blijven staan omdat ze zullen barsten. Ook wie de bewaarkool te lang op het land laat kan te maken krijgen met opengebarsten kolen. Zeker in dit uitzonderlijke zachte najaar bleven de bewaarkolen langer staan, en groeiden ze verder waardoor sommige exemplaren gevoeliger waren voor dit verschijnsel. Het kan verkeerd zijn te wachten op de eerste vorst vooraleer de bewaarkool binnen te halen. Ook kleinere kolen kunnen al vroeg tijdens de teelt barsten doordat er een groeistilstand (...droogte) is gevolgd door plots groeiherstel (...regen).
Er zijn verschillende bewaarwijzen. Er moet op gelet worden dat uitdroging, maar ook schimmelvorming geen kans maken. Een koele, maar vorstvrije plaats is ideaal.
Dan kan je ervoor kiezen de kolen omgekeerd op te hangen met stam en wortel, of in open houten kratten te bewaren, of gewoon op een rek in de kelder. klik op de foto's voor vergroting
Lees alles over de teelt van rode kool
Teeltschema's rode en witte kool
Tip van een lezer:

Om het barsten van witte en rode kolen te vermijden, geef ik volgende tip. Vrees je dat de kolen zulen gaan barsten omdat ze helemaal volgroeid zijn dan kan je proberen de plant met de spitvork wat op te lichten. Zo vermindert de groei en zal de kool minder snel barsten.

Deze methode moet je wel met de nodige omzichtigheid toepassen. In te droge periodes en bij te veel losmaken van de wortels kan de plant té veel vocht verliezen.

Nederlandse tomaten scoren goed in Duitsland

De Nederlandse tomaten zijn, samen met die van Oostenrijk, als beste uit de bus gekomen in een test van Greenpeace in Duitsland.
De tomaten uit de twee landen bevatten de minste resten bestrijdingsmiddelen, blijkt na onderzoek in Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse supermarkten. Tomaten uit Turkije en Griekenland scoren het slechtst. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de vele tomatentelers in Noord- en Midden-Limburg. Van de Nederlandse tomatenexport gaat bijna de helft naar Duitsland.

Bron : Limburg Internetradio

dinsdag, november 29, 2005

Agribex : Slow Food versus Fast Food


Niet alleen op Kokerello, maar ook op Agribex staat Slow Food in de kijker. Ter gelegenheid daarvan werd vooraf al een discussieavond georganiseerd. Daar namen verschillende spelers uit de voedselketen aan deel. Van producenten tot verwerkers tot deskundigen tot consument.
De voornaamste stellingen waren deze

Slow Food: ‘Dagelijks verdwijnen wereldwijd 10 soorten groenten of fruit en 10 diersoorten.’
Voedingsindustrie: ‘Wat inbrengen tegen mensen die principieel tegen zijn?’
McDonald’s: geen promotie om snel te eten, wel snelle service.

De conclusie van Test-Aankoop: 'De verdienste van Slow Food is dat het industriële voedingsproducenten uitdaagt om consumenten als volwaardige partners te beschouwen met een individuele smaak en niet als een onwetende massa'
Het volledige persbericht over deze discussieavond leest u hier (pdf-document)

Agribex, vindt plaats tussen 7 en 11 december, en wil aandacht geven aan streekproducten en haalde daarom één van de grondleggers van de Slow Food beweging, vicevoorzitter Guilio Colomba, uit Italië naar België.

maandag, november 28, 2005

Aanvoer bloemkool loopt op zijn einde.

Dat de groei van bloemkool dit najaar uitzonderlijk snel ging kon u al vernemen in het artikel over groene bloemkool. Vandaag bericht het Nieuwsblad over de vervroegde oogst van de herfstteelt.

De prijs van bloemkool in onze supermarkten schiet dit jaar vroeger dan gewoonte de hoogte in. Een gevolg van het feit dat het warme najaar de oogst in Vlaanderen vervroegd heeft. Voor de huidige aanvoer dient uitgekeken naar andere regio's en daar komen dure transporten bij kijken......

Lees het artikel in
Het Nieuwsblad Online

zondag, november 27, 2005

'Trage' groenten op Kokerello


Respect voor traditie en langzaam genieten. Dat zijn de pijlers van Slow Food,
de beweging die in 1986 in het Italiaanse Piemonte ontstond en een tegengewicht wil vormen tegen de oprukkende fast foodcultuur. Tegenover de druk-druk-druk-maatschappij van vandaag plaatsen de adepten van Slow Food het sociale aspect van de maaltijd en de eerbied voor authentieke producten en gerechten. Dit jaar krijgt Slow Food bijzondere aandacht op Kokerello (3-4-5 december, Flanders Expo, Gent)
De Slow food-beweging strijdt om 'het recht op genieten van eten en drinken' te bewaren. Om dat te doen, moet voldaan worden aan drie belangrijke zaken.
Eén, smaak en kwaliteit van de producten moeten uitmuntend zijn.
Twee, het moet gaan om ambachtelijke producten, bereidingswijzen en bewaarmethodes die dreigen te verdwijnen door standaardisatie, strenge hygiëneregels en voedingssupplementen.
Drie, het sociale aspect mag niet worden verwaarloosd wat betekent dat de medewerkers op een correcte manier behandeld moeten worden en dat de tradities en de sociale functie van eten bewaard moeten worden.
Er zijn ook enkele groenten waarmee deze keuken graag werkt.
Dit zijn aardpeer, zoete aardappel, en pastinaak.
Meer info?
www.kokerello.be
en in Het Nieuwsblad
Info over Slow Food op
www.slowfood.be
www.slowfood.nl


Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen