Dit is een archiefpagina. Klik hier voor de nieuwste berichten
Groenten in het Nieuws een website van Plantaardig.com

 
WWW   Deze webstek

zaterdag, juni 30, 2007

Meloenen telen | Bestuiven en bevruchting

De afgelopen dagen zijn de meloenen toch flink gegroeid. Hoog tijd om aan bestuiving en bevruchting te denken. Want in een kas kunnen de bijen en/of hommels jou wel eens in de steek laten. Maak er een gewoonte van dat je om de twee dagen de bloempjes gaat bestuiven.

Hieronder vindt je, rijkelijk geïllustreerd met foto's (klik erop om de details te zien), hoe je dit best aanpakt.

Zoek een mannelijke bloem, deze vind je in de bladoksels op de hoofdstengel. Er zitten er meestal verschillende in één bladoksel. Neem deze met frisse, gele kroonblaadjes. Er zitten meestal ook wat oudere exemplaren bij die er minder fris uitzien.
Meloen-mannelijke-bloem

Pluk het bloempje met een zo lang mogelijk steeltje. Haal voorzichtig de gele kroonblaadjes rondom rond weg. Meloen-mannelijke-bloem-gepeld

Tot je dit resultaat hebt
Meloen-mannelijke-bloem-vollediggepeld
Zoek de vrouwelijke bloemen, deze bevinden zich op de zijscheuten. Ze zijn trouwens zeer makkelijk te herkennen omdat er al een klein meloentje (het vruchtbeginsel) onder zit.
Meloen-vrouwelijke-bloem
Ga met het mannelijke bloempje voorzichtig tegen de stamper van de vrouwelijk bloem. Als je wat stuifmeel ziet kleven tegen de stamper is het goed. Niet duwen op de stamper, maar gewoon voorzichtig raken. Zorg ervoor dat je met een mannelijke bloem van één plant steeds vrouwelijke bloemen van andere planten gaat bestuiven.
Meloen-bestuiving-handmatig
Je kan met één mannelijk bloempje een tweetal vrouwelijke bloemen bestuiven. Eventueel meer, maar meestal zijn er ruim voldoende mannelijke bloemen voorhanden.

Meer info over meloenen kweken

vrijdag, juni 29, 2007

Aubergines : website voor de consument

Dit jaar zaaide ik een pakketje kleurrijke aubergines van Thompson Morgan. Doordat aubergine een heel trage kiemer is en pas begin april gezaaid werd, blijft het nog even wachten op de oogst van een bonte mix van aubergines. Ondertussen is er wel al kleurverschil te zien tussen de verschillende planten. Sommige hebben heel bleke stengels en bladeren, andere zijn veel donkerder.

Op de website Purplepride.nl, gemaakt door een telersvereniging van professionele auberginetelers, kan je zien welke grote variaties er bestaan bij aubergines. Nog veel meer kleurenpracht dan bij paprika's, zo lijkt het wel.
Aubergine is voor veel mensen nog wat vreemd. De recepten met aubergine zijn niet zo gekend. Maar op de website purplepride.nl kan je grasduinen in tientallen lekkere gerechten met aubergine. Iets om uit te proberen deze zomer.

woensdag, juni 27, 2007

Tijd voor winterbloemkool 2008

Dit schrijven van Wil deed mij eraan denken dat het tijd is om winterbloemkool te zaaien. Op de website vind u er alles over in het artikel winterbloemkool kweken. Nu zaaien, in augustus planten en volgend jaar voorjaar oogsten. Het teeltschema staat hier. De moeite waard om uit te proberen, zeker nu de winters zachter lijken te worden. Een goed doorlaatbare grond waar tijdens de winter geen water op blijft en een zacht zeeklimaat zijn belangrijke troeven om deze teelt te doen slagen. Te grote planten zijn ook gevoeliger voor vorstschade tijdens de winter. Wie in open lucht zaait kan deze week wel zaaien. Gebeurt de opkweek onder beschutting, dan wacht je best tot volgende week.

Wil schrijft :

"Toch wil ik ter aanvulling even laten weten dat ik al 18 jaar met veel succes Walchers Winterbloemkool teel. Ik heb al 30 jaar een volkstuin op zeer korte afstand van de Brabantse Bieschbosch dus echt harde winters hebben wij hier niet. Toch neem ik voorzorg, zo wordt de bloemkool altijd door gaas omheind hierover wordt insectengaas gespannen. Mocht er vorst van meer dan 12 gr. verwacht worden dan kan ik vliesdoek rondom het gaas spannen en ook nog over het insectendoek. Ook hevige sneeuwval kan hiermee opgevangen worden. Want die klop ik er zo snelmogelijk af. Half gedooide sneeuw die des nachts weer bevriest is funest. Ik moet zeggen dat ik heel tevreden ben met een uitval van  een kwart van de planten en ik vind ze inderdaad veel lekkerder dan zomerbloemkool die vaak door temperatuur schommellingen er los kan groeien. Met vriendelijk groet,  Wil"

dinsdag, juni 26, 2007

www.groentevragen.be : geschiedenis van groenten en groenteteelt.

Op de website www.groentevragen.be wordt ongeveer elke maand  een onderwerp aangraakt dat te maken heeft met de geschiedenis van groenten en groenteteelt in zijn breedste betekenis.

In de maand juni had Willy Van Hoof  het over de naamgeving van selder, dit tot ver na de middeleeuwen eppe genoemd werd. In mei was het over de spraakverwarring tussen cichorei, suikerij, witlo(o)f, capucijnenbaard, andijvie, pissenlit, pisbloem, molsla en paardebloem. Nu kan je er al de tekst van juli lezen op www.groentevragen.be, het gaat over De eerste Mechelse groentemarkt aan de Botermarkt (1871).

De auteur, Willy Van Hoof is de inititiatiefnemer van - en thans lid van de Raad van Bestuur - van het groentemuseum 'tGrom . Hij verricht(te) dan ook heel wat studiewerk voor dit onlangs geopende groentemuseum in Sint-Katelijne-Waver.
Hij ontving de cultuurprijs 2005 van  deze gemeente voor zijn jarenlange bijdrage aan het heemkundige en culturele leven in onze gemeente, alsook voor het toerisme in Sint-Katelijne-Waver (o.a. de beurs Kortweg, Midzeelhoeve,...).
Willy is ook auteur van heel wat publicaties over de landbouwgeschiedenis en groenten in het bijzonder. Zo verscheen onlangs dit artikel over een publicatie van hem in de krant. : Willy Van Hoof herwerkt boek over Vlaamse landbouwgeschiedenis. Willy was ook archiefonderzoeker voor de publicatie rond 50 j. veilingwezen. Er is ook een brochure over "Composteren, vroeger bij boeren, nu bij burgers", een bijdrage in een publicatie over de Eerste Wereldoorlog hier met aandacht voor het bestaan van groenteteelt in de regio toen. Ook een eigen studie over de "Mechelse serre" die verscheen in een NLs-VL tijdschrift.

Er staan nog een aantal publicaties op stapel.
-een studie over de gebruiksvoorwerpen in de Mechelse regio in de groenteteeltsector ( is nog verkrijgbaar bij de heemkring " Erf en Heem").
- een studie over de "staartploeg" in Vlaanderen
- een studie over uitwijking van Hollanders en Vlamingen, begin van de 16de eeuw naar Denemarken. Zij gaven daar het ontstaan van de Deense groenteteelt . Dit onderzoek loopt i.s.m. een Deense historica.

Je kan Willy Van Hoof contacteren via het mailadres op zijn website.

zondag, juni 24, 2007

Holheid : groeien de aardappelen te snel?

Gisteren las ik onderstaand berichtje.

Voorlopige monsternames wijzen er op dat de vroege aardappelen al goed gegroeid zijn. Vooral omdat er weinig knollen per struik ontwikkeld zijn, kunnen de knollen goed uitgroeien. In het ras Berber werd al holheid gesignaleerd. Source: PCA

Deze morgen ging ik nog maar eens wat Berber rooien in de moestuin. En inderdaad, deze heel vroege aardappelsoort is hard gegroeid ten opzichte van 10 dagen geleden. Grote knollen, en jammer genoeg,nu ook kenmerken van holheid. Zie de foto.holheid aardappelen holle Berber

Op de website van Kennisakker vinden we uitleg over holheid, hieronder volgt hun tekst, telkens daarbij een vergelijking met de situatie in mijn groentetuin.

Kenmerken

Holheid is het verschijnsel waarbij midden in aardappelknollen een holte voorkomt die aan de buitenkant niet zichtbaar is. Holheid ontstaat als gevolg van onregelmatige groei van het gewas en komt vooral voor bij grote knollen. Er bestaan duidelijke rasverschillen in gevoeligheid voor holheid.

opmerking : Waarschijnlijk is het vroege ras 'Berber' dus gevoelig?

Het verschijnsel komt meer voor op zand- dan op kleigronden.

opmerking : En hier in de tuin is het zandgrond! Het is nu net op zandgrond dat de vroegste aardappelen geteeld worden.

Door op de knollen te kloppen, kan men soms vaststellen of een knol hol is of niet. Zekerheid verkrijgt men echter alleen door de knollen door te snijden. Soms gaat holheid over in rot.

opmerking : Dit vloeit dan waarschijnlijk voor uit de bruinverkleuring rond de holte die hier al te zien is.

Voorkomen en bestrijden

Het optreden van holheid kan worden beperkt door rassen te telen die weinig gevoelig zijn voor dit verschijnsel.

opmerking: Geen Berber meer?

Verder dient men te zorgen voor een niet te hoog stikstofaanbod en een zo regelmatig mogelijke vochtvoorziening zodat het gewas regelmatig kan doorgroeien.

opmerking: De bemesting was niet echt overdreven. Misschien zit de droge periode van april er voor iets tussen?

Ook een grotere stengeldichtheid kan holheid tegengaan aangezien dan meer knollen worden gevormd, die daardoor minder grof zullen worden. Een grotere stengeldichtheid kan worden bereikt door meer poters en/of grotere poters te gebruiken.

Opmerking : Het gebruikte pootgoed was er van de maat 28/35 mm, vrij klein dus en daardoor inderdaad minder maar grotere knollen. Bijkomend is dat er dit jaar volgens het PCA veel minder knollen gevormd werden per struik. In dit artikel vindt u meer info over de pootgoedmaat en de plantafstand.

Besluit

Het is goed even de vroegste aardappelen te controleren op holheid, en ga eventueel rooien, of zeker het loof verwijderen om de groei te stoppen als er holheid vastgesteld wordt en/of de aardappelen voldoende grof zijn

Ook holle aardappelen gezien? Stuur dan een mail naar lezersbijdrage@plantaardig.com, alvast bedankt.

Reactie van Ashleigh

Ook Ashleigh heeft holheid gezien bij de aardappelen. Zij heeft ook een engelstalige weblog over haar Hollandse moestuin. Ashleigh woont nog niet zo lang in Nederland.

Ik heb het middenvroeg ras Novella, geplant, en de eerste paar aardappels vorig week geoogst. Enkele middelgrote aardapppelen hebben inderdaad holheid.
En een paar andere hebben wat  in het Engels 'glassy' noemt, omdat de binnenkant een andere kleur en textuur heeft en dus oneetbaar zijn.
De droge maanden april/mei en daarna veel wateroverlast lijkt me de reden te zijn.
Met vriendelijke groet
Ashleigh in Noord-Holland
http://mydutchgarden.blogspot.com

 Reactie van Sjef Silvertand

Beste Luc,

Ik heb het artikel van holle aardappel Berber gelezen. Ik heb voorheen voorlichting gegeven aan Volkstuinders.Mijn eigen ervaring is: de aardappel moet bij de grond passen, praktijkvoorbeelden genoeg. Ik kom nog regelmatig in diverse Volkstuinen en zie met eigen ogen wat er gaande is!

-100% van holle aardappels in Volkstuinen is te wijten, aan  het gebruik van verkeerde meststoffen en uitstrooien op de verkeerde tijd en het bij bemesten van kaliumzouten 40-65% met veel chloor inplaats van patentkali te gebruiken is (chloorarm)

- Verse kippenmest, duivenmest bevatten beide een zeer hoog gehalte aan stikstof en veel chloor,soms gecombineerd met kalizouten. De chloor tast de smaak van de aardappel aan.

- Vaker heb ik gezien voor het aanaarden van de aardappelplanten dat er nog een flinke gift kalizout werdt gegeven “Dit is schreeuwen om holle aardappels”.

Dit zijn praktijkvoorbeelden uit Volkstuinen. U kunt het nu geloven,of niet ! Dit is de werkelijkheid.

De meest beginnende tuinders weten het gewoon niet dat er twee soorten kaliemeststoffen zijn en hoe ze die kunnen gebruiken.

Dit euvel van de holle aardappel is grotendeels te verkomen,door voorlichting te geven over de (bemestingsleer) welke meststoffen wel en niet gemengd mogen worden en in welk tijdstip ze mogen worden toegediend.

Met een vriendelijke groet, Sjef Silvertand.

Beste Sjef, hartelijk dank voor uw reactie, misschien dat de lezers die na het lezen van uw bericht, meer inlichtingen willen over bemesting bij aardappelen eens naar dit artikel kunnen kijken : Aardappelen bemesting

De Berber-primeuraardappel is een vastkokende aardappel met een mooie goudgele kleur van binnen. Zijn langwerpige vorm is uitermate geschikt voor friet. Bij vroeg rooien matige tot goede consumptie aardappel; later een goede, iets melige consumptie aardappel die zuiver van kleur is.

Update 14/08/2007 uit Het Nieuwsblad.

Het Nieuwsblad - Aardappelen zijn deze oogst vaak hol

Aardappelen zijn deze oogst vaak hol Er worden dit seizoen veel en dikke aardappelen geoogst, maar snelgroeiende rassen leveren ook ongewoon veel holle knollen op. Dat drukt de groothandelsprijzen, meldt landbouwspecialist Luc Busschaert. Om de vijf tot zeven jaar doet het fenomeen van de holle aardappelen zich voor. De knollen blijven goed eetbaar, maar de groothandelaars grijpen de schoonheidsfoutjes aan om lagere afnemersprijzen te bedingen. Snelgroeiende rassen zoals Agria en Fontaine zijn vatbaarder voor de kwaal dan een traditioneel aardappelras als Bintje. Uit de West-Vlaamse polders melden aardappelboeren dan weer dat hun opbrengst wordt geschaad door schimmelziekten en natrot. Helemaal niet verwonderlijk, zegt Busschaert, gezien de tot nog toe bijzonder natte zomer die vooral de polders teisterde. (fds)


Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen