Dit is een archiefpagina. Klik hier voor de nieuwste berichten
Groenten in het Nieuws een website van Plantaardig.com

 
WWW   Deze webstek

zaterdag, december 10, 2005

Nederlandse tomaat herwint imago


In het Algemeen Dagblad verscheen dinsdag ll. een uitgebreid en deskundig artikel over het imago van de Nederlandse tomaat bij de consument.
Ooit was de onder glas geteelde tomaat een delicatesse. Tot er een tijd kwam dat de tuinders dachten in termen van kwantiteit, wat de goede naam van de Nederlandse tomaat uiteindelijk besmeurde. Na een crisisperiode zijn de telers al tien jaar bezig met hun productie kwalitatief te verbeteren. Dit lijkt nu zijn vruchten af te werpen, ook in het buitenland.
Hieronder leest u de voornaamste bevindingen uit het artikel. Het volledige artikel vindt u hier.

"Openlijk verklaren dat de Nederlandse tomaat goed kan smaken, is nu geen teken van onvermogen in de kringen van fijnproevers. Het imago onder consumenten is inmiddels ook een stuk beter, maar de Nederlandse tomaat is er nog niet helemaal...

Het ging de telers van deze glasgroente voor de wind tot aan het eind van de jaren tachtig. Tomatenteelt- en export groeiden tot die tijd alsmaar door en de groente drong door tot vele buitenlandse magen. Met name in Duitsland was dat het geval, het land dat tevens aan de voet stond van een waar tomatentelerscomplex. „Die Nederlandse tomaten zijn helemaal niet lekker,’’ zei een oosterbuur namelijk achteloos op een kwade dag. „Het zijn net Wasserbomben.’’

Onmiddellijk ingrijpen was noodzakelijk. Bedrijven als Rijk Zwaan, Enza en De Ruiter Seeds begonnen wederom tomatenrassen te kruisen.

Ditmaal om er meer smaak in te krijgen. Dat is een proces dat al snel vijf tot zeven jaar duurt. Het was de Limburgse tuinder Ton Jansen die uiteindelijk de revanche voor de Nederlandse glasgroente inzette. Zijn ’liefdesappel’, de Tasty Tom, kwam tien jaar geleden op de markt en wist snel de harten te veroveren van fijnproevers.

Die moeten dan wel geld overhebben voor een goede tomaat. Een hogere prijs was (en is) nog steeds noodzakelijk, aangezien de productie van smaaktomaten lager ligt dan die van wateriger familieleden. Maar soorten als de Red Pearl, Roma King, Amoroso en Campari hebben zich inmiddels gevestigd."

vrijdag, december 09, 2005

De professionele teelt van radijs onder glas

Glastuinbouwbedrijf Coolbergen is gespecialiseerd in de jaarrond-teelt van radijs onder glas. Zij en vele andere, vooral Nederlandse, tuinders zorgen ervoor dat er, met kerst en met oud en nieuw, radijs in de winkels te vinden zal zijn. Het valt nochtans niet mee om in december radijs te telen. Men kan wel verwarmen, maar het licht is dan immers de beperkende factor. Komt daarbij dat de hoeveelheid licht in december nog iedere dag afneemt. De groei neemt dan ook dag na dag af. Maar daar passen zij wel een mouw aan. Hoe zij jaarrond radijs telen kunnen we uitgebreid lezen op hun website De teelt van radijs. De teeltbeschrijving omvat volgende onderwerpen
De grond, zaaien, watergift en bemesting, gewasbescherming, registratie Klimaatbeheersing, de groeistadia, oogst en verwerking, jaarrondcyclus.

donderdag, december 08, 2005

Pastinaak, een groente voor de winter


Met de winter in aantocht valt het op dat het assortiment aan vers te oogsten groenten in onze tuin weer heel wat minder wordt. Winterprei vinden we natuurlijk nog in bijna iedere tuin. Savooikool overleeft de vorst ook wel. Maar wist je dat er een groente is die pas het lekkerst is als de vorst erover gegaan is? Terwijl alle andere wortelgroenten gerooid moeten voor de naderende vorst, laten we de pastinaak ongemoeid. Misschien behoort deze witte wortel straks wel tot één van uw favoriete wintergroenten

Lees dit en veel meer in het uitgebreide artikel over pastinaak

woensdag, december 07, 2005

Knolvoetresistentie zit in de lift

Knolvoet is op wereldschaal de meest voorkomende en gevreesde ziekte in de groenteteelt. Van Alaska tot Nieuw Zeeland is de ziekte gekend. En nergens is een effectieve bestrijding van de ziekte mogelijk. Alleen preventie is mogelijk door een zeer ruime vruchtafwisseling en het aanhouden van een vrij hoge pH. In streken (maar ook tuintjes) met intensieve groenteteelt wordt knolvoet vroeg of laat toch een probleem. Er zijn immers nogal wat verschillende koolgewassen. Eenmaal de grond aangetast is wordt het moelijk om ooit nog kolen op deze grond te telen.
Al enkele jaren is knolvoetresistentie ingebouwd in enkele rassen van Chinese kool. De firma Syngenta Seeds brengt nu ook knolvoetresistente rassen op de markt van andere koolsoorten. Hierbij het persbericht.

'Na vele jaren van onderzoek en ontwikkeling is Syngenta Seeds (S&G) er in geslaagd rassen te ontwikkelen die hoogresistent zijn tegen de meeste in de markt voorkomende vormen van knolvoet.

Bloemkool De nieuwe F1 hybride Clapton is het eerste commerciële bloemkoolras met deze resistentie. Dit ras heeft zich zowel in de proeven als in de praktijk in Nederland, België en Duitsland als uitstekend bewezen. Naast de resistentie tegen knolvoet bezit dit ras zeer goede agronomische eigenschappen die zowel voor de teelt voor de verse markt als voor de industrie van belang zijn.

Witte kool Telers uit de verschillende segmenten hebben het afgelopen seizoen uitstekende ervaringen opgedaan met de dit jaar geïntroduceerde witte koolrassen: Kilaton, Kilaxy en Tekila.

Spruitkool Ook voor de spruitkoolteelt zijn er rassen in ontwikkeling welke resistent zijn tegen knolvoet. Op dit moment worden diverse rassen getest op hun agronomische waarde. Deze rassen kunnen op korte termijn beschikbaar komen voor de praktijk.

Bron Syngenta Seeds (S&G)

Lees info over knolvoet

Reactie van Hennie (kwam toe via onderstaande link Reageren? Vragen?
Ik heb dit jaar voor het eerst kool kunnen zetten . Ik hoorde van mijn zwager dat ik een gat moest maken en in dat gat compost moest doen en daar je koolplantje inzetten. Dit gaat perfect ik heb er 1 plantje uit moeten halen omdat deze knolvoet had.Het is wel even wat werk maar het resultaat is er naar. Volgend jaar probeer ik het weer.Ik zet er maar een paar hoor (particulier).

dinsdag, december 06, 2005

Spint overwintert in het rood

Tijdens het jaar is de eerste spintaantasting zeer moeilijk te zien. Zowel het beestje zelf als de aantasting is in eerste instantie onooglijk klein. Wat witte puntjes op de bovenzijde van het blad verraden de zuigschade die aangericht is. Later worden de bladeren echter geel en verdorren. Er komt ook wat spinragsel op de bladeren.
Dan is het echt tijd om alles op te ruimen. Naar het najaar toe wordt de eerst onopvallende, bruine, kleine spint plots zeer goed zichtbaar. De bruine kleur gaat over naar bloedrood. Een teken dat de laatste exemplaren overgaan naar rusttoestand. Pas na de winter zullen deze overwinterende wijfjes hun eitjes afzetten. Het gewas tijdig opruimen voorkomt dat de overwinterende wijfjes in de kas overblijven. Vooral vruchtgroenten onder glas zijn gevoelig voor spintaantasting. In eerste instantie komkommerachtigen, daarna paprika, en heel soms op tomaat ( foto )
Een grotere foto
Meer info over spint.

maandag, december 05, 2005

'Reuzenradijs' groeit door het asfalt heen

Blijkbaar is daikon een zo sterke groeier, dat hij door de asfalt heen kan! De daikon is een Japans hybrideras van de rammenas en is in Japan een heel populaire groente.

'In het gemeentehuis van Aioi, in West- Japan, ligt een witte reuzenradijs op de intensive care. De 'daikon' radijs, met de vorm van een reuzenwortel, haalde enkele maanden geleden al de media omdat hij dwars door het asfalt heen groeide. Deze week heeft een onbekende het topje van de radijs afgesneden.
Het afgesneden topje werd een dag later in de buurt gevonden. Bezorgde Japanners proberen het in water in leven te houden.

De radijs laat Japan niet onberoerd en kreeg al heel wat aandacht in tv-shows. Sommige buurtbewoners pinkten zelfs een traantje weg toen ze hoorden dat hun 'dappere radijs' een kopje kleiner werd gemaakt.'

Bron: Het Nieuwsblad - Reuzenradijs slachtoffer van moordpoging

Lees over de teelt van daikon

zondag, december 04, 2005

Aubergines gaven slechte vruchtzetting deze zomer.

Aubergines blijken moeilijke klanten te zijn in verband met de bestuiving. Op het tuinkrant forum kwamen heel wat berichten binnen over slechte vruchtzetting bij aubergine deze zomer.

Hoofdoorzaak van deze slechte resultaten bij aubergine is de lage nachttemperatuur. Afhankelijk van de bron worden minimum nachttemperaturen aangegeven van 12,5 tot 15°C om tot een goede vruchtzetting te komen. Tijdens de flauwe zomermaanden kwamen we daar dikwijls onder.

Ook een hoge vochtigheidsgraad in de kas speelt een rol. Als het stuifmeel vochtig is, dan komt het moelijk los van de stempel.
De bouw van de auberginebloem lijkt heel goed op deze van tomaat. Bij tomaat zit de stempel van de stamper op dezelfde hoogte (of is zelfs iets korter) als de meeldraden. Dit leent er zich toe opdat het stuifmeel van de bloem op de stamper van dezelfde bloem zou terechtkomen. Bij tomaat is zelfbestuiving dan ook zeer algemeen.
Bij aubergine is de stempel iets langer dan de meeldraden. (zie foto) Dit maakt het mogelijk dat er ook stuifmeel van andere bloemen of op de stempel kan terecht komen. Naast zelfbestuiving kan kruisbestuiving bij aubergine dus makkelijk voorkomen.
Verschillende bronnen geven aan dat, alhoewel aubergine een zelfbestuiver is, het beter is de bestuiving te ondersteunen met insecten. Sommige geven zelfs aan dat 'insectenbestuiving nodig is om een rijke oogst te bekomen'. Dit laatste lijkt wat overdreven.
Je kan de bestuiving verbeteren door om de paar dagen eens de bloemetjes te tikken. In moelijke klimaatsomstandigheden kan het nuttig zijn eens met een penseeltje stuifmeel van de ene naar de andere bloem te brengen. Bij een voldoende hoge nachttemperatuur zou de bestuivng dus geen probleem mogen zijn.

Tot slot nog een laatste oplossing voor dit probleem. Heel wat moderne auberginerassen kunnen ook vrucht zetten zonder bestuiving, parthenocarpie noemt men dat. Toch zijn de vruchten mooier van vorm en groter als er wel bestuiving is.
Het is mij echter niet duidelijk welke rassen parthenocarp zijn. Ik veronderstel dat dit in ieder geval de hybriderassen zijn, maar misschien ook nog andere. Misschien hebt u meer info daarover? U kunt mij hier contacteren, alvast bedankt!

Enkele reacties die deze zomer gegeven werden in het tuinkrant forum.

Ik teel al verschillende jaren aubergines in de kas en het is de eerste maal dat ik ook hier zo'n povere vruchtzetting zie. Slechs enkele vruchten van tien planten tot nu toe, bloemen vallen af. Ik kan het alleen maar wijten aan het flauwe weer en vooral het gebrek aan licht en te lage temperaturen. Ik teel dit jaar wel een ander ras dan voorgaande jaren. Misschien dat dit ras veredeld is om warm te telen (stookteelt), daar ben ik momenteel nog niet uit. Door de aanwezigheid van andere planten kan ik 's nachts wel de kas niet sluiten zoals Biekie doet. Hoofdoorzaak moet hoe dan ook het weer zijn.


Vorig jaar had ik hetzelfde probleem. Pas op het einde van de zomer (na een warme periode in augustus) had ik enkele aubergines. Later las ik dat er bij aubergines geen vruchtzetting is als de temperaturen onder een bepaalde graad gaan. (de juiste temperatuur weet ik niet meer, 't was in Fahrenheit en ik heb het toen niet omgerekend). Dit jaar sluit ik elke avond de serre (deed ik vorige jaar niet) en tril ik regelmatig de planten. Of het daardoor komt weet ik niet maar ik heb momenteel al verschillende aubergines hangen, vorige week zelfs al mijn eerste kunnen oogsten


Anderszijds is het zo dat het de laatste dagen te koud en donker was voor aubergines. Aubergine is de eerste plant die het onder slechte weersomstandigheden laat afweten ivm de vruchtzetting. Bij mij rotten de bloempjes en het kleine vruchtje zelfs. Bij aubergine is het beter het verdroogde bloempje weg te nemen, (zie foto)maar afgelopen week moest je er wel snel bij zijn of het vruchtbeginsel was al rot.

Bekijk hier het teeltschema van aubergine
Lees ook het artikel
Gewasonderhoud bij aubergine.
Op de website van Koppert staat info over de bestuiving van aubergines met hommels. Volg de link 'producten bestuiving' en klik op aubergine onderaan.

Labels:


Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen