Aubergines gaven slechte vruchtzetting deze zomer.

Aubergines blijken moeilijke klanten te zijn in verband met de bestuiving. Op het tuinkrant forum kwamen heel wat berichten binnen over slechte vruchtzetting bij aubergine deze zomer.

Hoofdoorzaak van deze slechte resultaten bij aubergine is de lage nachttemperatuur. Afhankelijk van de bron worden minimum nachttemperaturen aangegeven van 12,5 tot 15°C om tot een goede vruchtzetting te komen. Tijdens de flauwe zomermaanden kwamen we daar dikwijls onder.

Ook een hoge vochtigheidsgraad in de kas speelt een rol. Als het stuifmeel vochtig is, dan komt het moelijk los van de stempel.
De bouw van de auberginebloem lijkt heel goed op deze van tomaat. Bij tomaat zit de stempel van de stamper op dezelfde hoogte (of is zelfs iets korter) als de meeldraden. Dit leent er zich toe opdat het stuifmeel van de bloem op de stamper van dezelfde bloem zou terechtkomen. Bij tomaat is zelfbestuiving dan ook zeer algemeen.
Bij aubergine is de stempel iets langer dan de meeldraden. (zie foto) Dit maakt het mogelijk dat er ook stuifmeel van andere bloemen of op de stempel kan terecht komen. Naast zelfbestuiving kan kruisbestuiving bij aubergine dus makkelijk voorkomen.
Verschillende bronnen geven aan dat, alhoewel aubergine een zelfbestuiver is, het beter is de bestuiving te ondersteunen met insecten. Sommige geven zelfs aan dat 'insectenbestuiving nodig is om een rijke oogst te bekomen'. Dit laatste lijkt wat overdreven.
Je kan de bestuiving verbeteren door om de paar dagen eens de bloemetjes te tikken. In moelijke klimaatsomstandigheden kan het nuttig zijn eens met een penseeltje stuifmeel van de ene naar de andere bloem te brengen. Bij een voldoende hoge nachttemperatuur zou de bestuivng dus geen probleem mogen zijn.

Tot slot nog een laatste oplossing voor dit probleem. Heel wat moderne auberginerassen kunnen ook vrucht zetten zonder bestuiving, parthenocarpie noemt men dat. Toch zijn de vruchten mooier van vorm en groter als er wel bestuiving is.
Het is mij echter niet duidelijk welke rassen parthenocarp zijn. Ik veronderstel dat dit in ieder geval de hybriderassen zijn, maar misschien ook nog andere. Misschien hebt u meer info daarover? U kunt mij hier contacteren, alvast bedankt!

Enkele reacties die deze zomer gegeven werden in het tuinkrant forum.

Ik teel al verschillende jaren aubergines in de kas en het is de eerste maal dat ik ook hier zo'n povere vruchtzetting zie. Slechs enkele vruchten van tien planten tot nu toe, bloemen vallen af. Ik kan het alleen maar wijten aan het flauwe weer en vooral het gebrek aan licht en te lage temperaturen. Ik teel dit jaar wel een ander ras dan voorgaande jaren. Misschien dat dit ras veredeld is om warm te telen (stookteelt), daar ben ik momenteel nog niet uit. Door de aanwezigheid van andere planten kan ik 's nachts wel de kas niet sluiten zoals Biekie doet. Hoofdoorzaak moet hoe dan ook het weer zijn.


Vorig jaar had ik hetzelfde probleem. Pas op het einde van de zomer (na een warme periode in augustus) had ik enkele aubergines. Later las ik dat er bij aubergines geen vruchtzetting is als de temperaturen onder een bepaalde graad gaan. (de juiste temperatuur weet ik niet meer, 't was in Fahrenheit en ik heb het toen niet omgerekend). Dit jaar sluit ik elke avond de serre (deed ik vorige jaar niet) en tril ik regelmatig de planten. Of het daardoor komt weet ik niet maar ik heb momenteel al verschillende aubergines hangen, vorige week zelfs al mijn eerste kunnen oogsten


Anderszijds is het zo dat het de laatste dagen te koud en donker was voor aubergines. Aubergine is de eerste plant die het onder slechte weersomstandigheden laat afweten ivm de vruchtzetting. Bij mij rotten de bloempjes en het kleine vruchtje zelfs. Bij aubergine is het beter het verdroogde bloempje weg te nemen, (zie foto)maar afgelopen week moest je er wel snel bij zijn of het vruchtbeginsel was al rot.

Bekijk hier het teeltschema van aubergine
Lees ook het artikel
Gewasonderhoud bij aubergine.
Op de website van Koppert staat info over de bestuiving van aubergines met hommels. Volg de link 'producten bestuiving' en klik op aubergine onderaan.

Labels:

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen