www.plantaardig.com
 

Gewasonderhoud bij aubergine

(gebaseerd op  teelthandleiding Proefstation Naaldwijk)

 

Bent u nog niet vertrouwd met de aubergineteelt? Hier vindt u een aantal basishandelingen bij het onderhoud van het gewas.

 

Vastzetten, 'dieven' en indraaien

Na het planten wordt touw gehangen, per aan te houden stengel een touwtje. Meestal worden de (drie) touwtjes tegelijk onder de split­sing vastgemaakt (bij vier-rijen/drie-stengelsysteem). Dit kan ge­beuren met een ruime knoop of met een clip.

Op een hoogte van 25 à 30 cm splitst de plant zich in tweeën. Daar­boven ontstaan aan deze takken steeds zijscheuten. Nadat de eerste zijscheuten zo'n 10 cm groot zijn, kan worden gekozen welke drie scheuten worden ingedraaid. De vierde scheut en de zijscheuten onder de splitsing worden weggediefd. Tot twee a drie hoofdbloemen boven de splitsing worden de zijscheuten meestal helemaal uitge­diefd. Daarboven worden de zijscheuten wel aangehouden. Meestal groeien zij dan in het vrij volle gewas niet ver door, zodat zij ook niet hoeven te worden getopt. Groeien zij wel door dan moeten zij wel worden getopt.

(foto telersvereniging http://www.purplepride.nl)

 

Het indraaien gebeurt eenmaal per twee tot vier weken.

Afhankelijk van het ras en voornamelijk de groeisterkte kunnen er rond de derde tot vijfde bloem boven de splitsing zogenaamde 'blinde koppen' ontstaan. De kop van die stengel groeit dan niet meer door en eindigt vaak in een flinke tros bloemen. In dit groeistadium is het erg moeilijk dieven en indraaien. Vaak groeit onder een blinde kop wel weer een zijscheut uit

Meestal wordt dan wei­nig uitgebroken en worden de sterkst doorgroeiende scheuten later weer ingedraaid. Sommige stengels blijven helemaal weg. In dat touwtje wordt dan een scheut van een andere stengel ingedraaid. Over het algemeen worden aubergines niet gekopt.

Tijdens de teelt wordt ook een aantal keren apart door het gewas gegaan om de dieven die bij de wortelhals ontstaan weg te halen. Dan worden ook de jonge zijscheuten waar geen vruchten meer aanhangen weggesnoeid (soms worden deze tijdens het oogsten al teruggesnoeid).

Tijdens het indraaien wordt ook een enkel blad dat naar het hart van de plant staat weggebroken. Daardoor wordt de plant niet te vol en wat beter belicht.

 

Bladplukken

Zolang het blad groen is draagt bet bij tot de assimilatie en daarmee tot de groei van de plant. Als de stengels zodanig kaal worden geplukt dat er direct licht opvalt, dan ontstaan er aan deze stengels nieu­we zijscheuten. Na een aantal weken is het gewas weer bijna net zo vol. Erg veel bladplukken heeft om deze reden dan ook weinig zin. Als bet gewas ruim een meter hoog is, worden wel de bladeren tot de splitsing geplukt. Deze hangen vaak tot op de grond en geven daar­door een te vochtig klimaat beneden in het gewas. Meestal plukt men deze bladeren weg tegelijk met bet verwijderen van de grondscheu­ten.

 

Bloemen en bloemresten

Bij aubergine zitten naast de hoofdbloem meestal nog een aantal zwakkere, zogenaamde bijbloemen.

Bijbloemen

 

Deze bloemen geven fijnere vruchten dan de hoofdbloem. Er zijn proeven naar gedaan of het zinvol is deze bijbloemen weg te plukken. Het effect was dat het gemiddeld vruchtgewicht iets hoger werd, maar dat de totale productie gelijk bleef. Het wegplukken van deze bloemen heeft dus geen enkele zin en kost alleen extra arbeid. Bovendien vallen de meeste bijbloemen er vanzelf af. Ook het wegplukken van de trosjes bloemen die bij blin­de koppen ontstaan, wordt nauwelijks gedaan. Het is lastig werk en ook hier vallen de meeste bloemen uiteindelijk af. Soms is weleens sprake van een andere manier van bloemen plukken. Daar wordt met bloemen plukken het weghalen van de bloemresten bij de gezette vruchtjes bedoeld. De bloemresten blij­ven namelijk vaak aan de pas gezette vruchtjes vast zitten. Het na­deel daarvan is dat deze bloemresten gemakkelijk vocht aantrekken en daardoor een goede kiemplaats voor Botrytis-sporen zijn. In vochtige perioden worden daardoor veel vruchtjes door Botrytis aan­getast. Dit bloemen plukken vraagt echter bijzonder veel werk en wordt daarom ook praktisch niet gedaan. Ruim luchten, een open ge­was en extra aandacht voor gewasbescherming hebben de voorkeur.

Aubergine is vrij gevoelig voor botrytis, onder andere via overblijvende, uitgebloeide bloemetjes.

 

Vruchtzetting

Bij de meeste vruchtgewassen is zaadvorming noodzakelijk voor de uitgroei van de vruchten. Aubergines kunnen uitgroeien zonder dat zich zaad heeft gevormd. Dit verschijnsel noemt men parthenocarpie. De gevormde zaden produceren een plantenhormoon waardoor extra sui­kers (assimilaten) naar de vrucht worden 'getrokken'. Een aubergi­nevrucht kan zonder zaden toch nog voldoende suikers aantrekken om uit te groeien. Maar ook bij aubergine geldt dat vruchten waarin zich zaden hebben gevormd groter en zwaarder worden dan de vruchten waarin geen zaden zijn gevormd.

De suikers worden onttrokken aan de bladeren. Er kunnen relatief minder suikers naar de kop en de wortels. Dit betekent dat de groei wordt beheerst: de planten strekken soms iets minder en de bloei is minder uitbundig. Vooral in de zomermaanden is een te uitbundige bloei mogelijk, met als resultaat dat het grootste gedeelte afvalt. Verder is bekend dat aubergineplanten met vruchten beter assimile­ren. Planten met vruchten hebben een 20 tot 30% hogere netto-assi­milatie (aanmaak minus verbruik van suikers) dan planten zonder uitgroeiende vruchten. Dit wordt veroorzaakt door de snellere af­voer van suikers uit de bladgroenkorrels. Deze functioneren daar­door beter. (gebaseerd op  teelthandleiding Proefstation Naaldwijk)

Lees hier het artikel over aubergine uit de plantengids van tuinkrant
Bekijk hier het teeltschema van aubergine


Nog meer over groenten


Erwten

Aubergine

Tuinbonen

Knol

selder

Wortelen

Rode kool

Paprika

Knoflook

Artisjok

Bloem

kool

Bl
mk2

Bonen

komkom

mer

Rode kool

Koolrabi

Veldsla

Babyleaf

Pastinaak

Rabarber

Spinazie

Selder

Aardbeien

Veldsla

Knol

venkel

Tomaten

Daikon

Kardoen

keuken

raap

Witloof

Plantajuin

Aardappelen

Courgettes

Rammenas

Broccoli

Chinese kool

De Groente & Fruit Encyclopedie
is vekrijgbaar bij uw plaatselijke
Horta winkel


Boekentip!
De Groente- en Fruit Encyclopedie met beschrijvingen van 99 % van alle groente- en fruit soorten en van alle technieken nodig om succesvol groenten en fruit te telen.Winnaar Beervelde Award voor het beste Belgische tuinboek
.
- "...de compleetste encyclopedie wat groenten en fruit betreft..." (uit De Volkstuin) "...een prima doe-boek..." (uit Nest).
 Klik hier voor meer info en talrijke recensies over dit boek 
 
© Copyright  Luc Dedeene (Contact) & Plantaardig.com (1998-2009)
 Alle rechten voorbehouden.