www.plantaardig.com
 

 

terug naar inhoudstafel :

Algemeen voorkomende dierlijke beschadigers 
Rupsen, Slakken, Spint

Picture
RUPS VAN DE TURKSE MOT

Rupsen
HERKENNING. Rupsen zijn larven van vlinders, die in korte tijd grote gaten in de bladeren van de planten vreten. Er zijn ook rupsen (bladrollers) die bladeren inspinnen. De schade aan de gewassen kan in korte tijd ernstig zijn. De voornaamste soorten zijn de Turkse mot, de groente-uil, de gamma-uil en de Florida-mot.
LEVENSWIJZE. De levenswijze is sterk afhankelijk van de soort en de waardplant. In het algemeen komen twee generaties per jaar voor. Voor de groente-uil gelden de volgende cijfers. Door het vrouwtje worden 350 tot 650 eieren in hoopjes afgezet. Het larvestadium duurt 22 tot 28 dagen, waarna de larve verpopt. Het pop-stadium duurt twaalf tot zestien dagen, waarna eind juni de vlinders van de tweede generatie verschijnen. De poppen van de tweede generatie overwinteren in de grond en komen het volgende voorjaar uit.
BESTRIJDING. * Voer een (chemische) bestrijding uit als de rupsen nog klein zijn.  

Picture
RUPSEN VAN DE GROENTE-UIL


Slakken
HERKENNING. Slakken hebben een tong die uit rijen harde tandjes bestaat. Hiermee raspen zij het voedsel af. Vraat door slakken kan van vreterij door andere dieren worden onderscheiden, doordat altijd slijmsporen aanwezig zijn. Belangrijke groepen zijn de naakt-slakken en de huisjes-slakken. Slakken vreten aan de gewassen, waardoor kwalitatief en kwantitatief opbrengstderving optreedt. Het is ook hinderlijk dat het gewas vervuilt door uitwerpselen en slijm. Door de vraat en vervuiling kunnen schimmels en bacteriŽn de plant binnen dringen. Het overbrengen van ziekten van plant naar plant kan  
soms op rekening van deze dieren worden geschreven. 

Picture
NAAKTSLAK
LEVENSWIJZE. Slakken houden van vocht. In het voor- en najaar ligt het hoogtepunt van hun activiteit. Ook het paren vindt meestal in deze perioden plaats. De dieren zijn tweeslachtig, dat wil zeggen dat ze mannelijke en vrouwelijke geslachtscellen produceren. Toch vindt in het algemeen een paring plaats. De eieren worden in hoopjes in de grond afgezet. Soms zijn dat er wel 500 van ťťn slak! Afhankelijk van de temperatuur en de soort slak varieert de duur van het eistadium van enkele weken tot vele maanden. De eieren hebben geen harde schaal, maar zijn meer gelei-achtig en kunnen worden vervormd. Daardoor kunnen ze onder meer de zeven van de aanzuigleiding van de regenleiding passeren. Slakken vreten bij voorkeur aan jonge scheuten en bladeren. Hoewel bepaalde gewassen voor dit dier extra aantrekkelijk zijn, richten ze bij vrijwel alle gewassen schade aan.
BESTRIJDING. * BedrijfshygiŽne in en buiten de kas * Voer een chemische bestrijding uit (dit is niet mogelijk tijdens de teelt van bladgewassen).


Spint
HERKENNING. Spintmijten zijn kleine mijten -een volwassen mijt is 0,5 mm- met vier paar poten. In tegenstelling tot insekten hebben ze geen duidelijk onderscheid tussen kop, borst en achterlijf. De volwassen mijten zitten meestal aan de onderkant van de bladeren. Van daaruit prikken ze de plantecel-len aan en zuigen deze leeg. De cel gaat dood en wordt wit-geel. Bij hoge temperaturen en een lage rv kan de schade aanzienlijk zijn. Meestal is ook spinrag zichtbaar. De schade ziet u meestal aan de bovenkant van het blad. In de kas komt de bonespintmijt (Tetranychus urticae) op verschillende gewassen voor. De kleur van de volwassen mijten kan per gewas iets variŽren. Bij komkommers is de spint geelbruin van kleur met vlekken op de flanken. Op tomaat heeft spint meer een bruine kleur.
LEVENSWIJZE. Een wijfje van de spintmijt kan gemiddeld meer dan honderd eieren leggen. Dit verschilt per waardplant. Na vijf dagen komt uit het ei een larve met drie paar poten. Dit larvestadium duurt ongeveer 2,5 dag, waarna een vervelling plaatsvindt. Hieruit komt een nymphe-stadium met acht poten. Dit eerste nymphe-stadium duurt ook ongeveer 2,5 dag en het tweede zo'n vier dagen. Na de volgende vervelling komt het volwassen dier tevoorschijn. De ontwikkeling is afhankelijk van de temperatuur. Het aantal dagen dat hier is genoemd, geldt bij een temperatuur van 21įC. Het aantal vrouwtjes is twee keer zo groot als het aantal mannetjes. Twee dagen na de bevruchting kan het wijfje eieren leggen. Ze legt per dag drie tot twaalf stuks. Dit hangt af van de temperatuur en de waardplant. Bij ongunstige omstandigheden - ouder blad, korte dagen, lage temperaturen-ontstaan de wintervormen van de wijfjesspint. Deze spint heeft meestal een rode kleur en legt pas eieren na de winterrust.
BESTRIJDING. - Een biologische bestrijding met de roofmijt Phytoseiulus persimilis. Deze roofmijt is beweeglijker dan de spintmijt, is helder roze-rood van kleur en heeft langere poten. De roofmijt zoekt zijn prooi actief op en zuigt deze leeg - Voer een chemische bestrijding uit. Picture
Links : KASSPINT   Rechts : ROOFMIJT VAN DE KASSPINT 

terug naar inhoudstafel :

Bron : Ziekten en plagen glasgroenten in beeld, Ministerie van Landbouw en Visserij, CAD Gewasbescherming, Wageningen, 1987 Deze brochure is  niet meer verkrijgbaar in gedrukte vorm en wordt daarom voor zuiver educatieve doeleinden gedigitaliseerd door  Dit is het het deel over algemene plagen bij glasgroenten.

Nog meer over groenten


Erwten

Aubergine

Tuinbonen

Knol

selder

Wortelen

Rode kool

Paprika

Knoflook

Artisjok

Bloem

kool

Bl
mk2

Bonen

komkom

mer

Rode kool

Koolrabi

Veldsla

Babyleaf

Pastinaak

Rabarber

Spinazie

Selder

Aardbeien

Veldsla

Knol

venkel

Tomaten

Daikon

Kardoen

keuken

raap

Witloof

Plantajuin

Aardappelen

Courgettes

Rammenas

Broccoli

Chinese kool

De Groente & Fruit Encyclopedie
is vekrijgbaar bij uw plaatselijke
Horta winkel


Boekentip!
De Groente- en Fruit Encyclopedie met beschrijvingen van 99 % van alle groente- en fruit soorten en van alle technieken nodig om succesvol groenten en fruit te telen.Winnaar Beervelde Award voor het beste Belgische tuinboek
.
- "...de compleetste encyclopedie wat groenten en fruit betreft..." (uit De Volkstuin) "...een prima doe-boek..." (uit Nest).
 Klik hier voor meer info en talrijke recensies over dit boek 
 
© Copyright  Luc Dedeene (Contact) & Plantaardig.com (1998-2009)
 Alle rechten voorbehouden.