Groenten in het Nieuws een website van Plantaardig.com

 
WWW   Deze webstek

vrijdag, april 27, 2007

Aubergine komt traag op gang.


Een trage start, dat is zeker.
Later haalt de plant zijn achterstand ruimschoots in, zeker als het weer wat meevalt.
Het heeft mij ook dit jaar verrast hoe traag aubergine wel kiemt. Ondanks de hoge starttemperatuur duurde het toch drie weken vooraleer alle plantjes gekiemd waren. Zelfs met een grondtemperatuur van 25 graden gedurende de eerste tien dagen!
Aubergines worden gezaaid en verder opgekweekt zoals u dat met tomaten doet.
Dit jaar was de kieming zelfs heel onregelmatig. Met meer dan een week verschil tussen de eerste en de laatste.  Maar misschien heeft dat te maken met de zadenmix van Thompson Morgan die ik zaaide. U kunt hier deze zomer foto's verwachten van witte, paarse, rode, gestreepte, korte, lange, dikke ...... aubergines

Labels:

zaterdag, augustus 19, 2006

Aubergine-Verwelkingsziekte

Het een opmerkelijke verschijning als er een aubergineplant aangetast is door Verticillium. Verticillium is ook gekend als verwelkingziekte of slaapziekte.

Kenmerken
In eerste instantie worden de bladeren op zonnige, warme dagen wat slap. Het lijkt alsof de bladeren slapen. 's Morgens heeft alles zich hersteld.  Enkele dagen later wordt al de vergeling van de bladeren zichtbaar. Uiteindelijk kunnen de bladeren en uiteindelijk de hele plant verdrogen. Of kan de plant zijn groei hernemen! Wanhopen hoeft dus niet direct.
foto's hier!
Een heel typisch kenmerk is dat niet alle bladeren op één stengel slap gaan hangen, maar slechts de bladeren aan één kant van de stengel. Of slechts de helft van een blad hangt slap.

Levenswijze
Verticillium is een vaatbundelziekte. De aantasting gebeurt vanuit de grond, waarna de schimmel via de wortels doorgroeit tot in de stengels van de plant. Daardoor raken de vaatbundels verstopt. Dikwijls is slechts één helft van de stengel aangetast, met als gevolg het typîsche kenmerk.

Aubergine is vrij gevoelig voor verwelkingsziekte. Als de groei van de planten  sterk genoeg is, is de kans groot dat de plant zich er wel door heen slaat en zich min of meer herstelt.

Preventie
Behalve preventieve maatregelen zoals vruchtwisseling en zuurstofgebrek bij de wortels te vermijden door een te natte of te harde bodem valt dan ook weinig te doen tegen deze ziekte.

Verloop van het schadebeeld bij aubergine
klik op de foto's voor vergroting

 

 

foto 1 : Op een zonnige dag hangen sommige bladeren wat slap,op deze foto zie je dat slechts de helft van het blad slap hangt, het deel aan de andere kant van de hoofdnerf is nog gezond.

 

 

 

 

foto 2 : Na enkele dagen start de lichte vergeling van de bladeren

 

 

 

 

foto 3 : Nog wat later zullen bladeren bruin worden en afsterven, nochthans is in dit geval niet de volledige plant afgestorven en heeft de groei zich hernomen!

 

 

Labels:

vrijdag, augustus 18, 2006

Aubergine wordt populair


Nieuwe groenten, die uiteindelijk doorbreken tot een volwassen product, ze zijn niet zo talrijk. Broccoli en courgette zijn zowat de laatste nieuwkomers die op grote schaal doorgebroken zijn. De groentevarianten zoals trostomaten, cherrytomaten, minigroenten enzovoort niet meegerekend.
Aubergine bleef steeds wat achterop hinken, maar daar blijkt nu verandering in te komen, zo staat in het bericht verspreid door het Productschap Tuinbouw : Populariteit aubergine groeit gestaag door.

Consumptie van aubergine blijft toenemen
Het gekochte volume aubergine in Nederland blijft, ondanks een stijging van de gemiddelde kiloprijs, toenemen. Dit komt zowel doordat steeds meer huishoudens aubergine kopen als door een toename van de consumptie per huishouden. De meeste aubergines worden bij de supermarkt gekocht. De aubergine is vooral populair bij huishoudens die in één van de drie grote steden van Nederland wonen (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag). De groente wordt daar ook veel vaker op de markt gekocht. Allochtone huishoudens in Nederland kopen veel meer aubergines dan een gemiddeld autochtoon Nederlands huishouden, bovendien kopen zij hun groente vaker op de markt. Aubergines zijn ook populair onder de (jonge) alleenstaanden in Nederland.

In Nederland is het binnenlands verbruik tussen 1991 en 2005 meer dan verdubbeld. Voor een deel is de eigen Nederlandse productie hierop ingesprongen, maar ook de import is toegenomen de afgelopen jaren.

Hierbij aansluitend, staat er vandaag een interessant artikel over aubergine op Brusselnieuws, je vindt er goede info over bewaring (niet in de koelkast!) maar vooral een heel interessante benadering over hoe je nu eigenlijk aubergine moet klaar maken. Je moet ze niet zomaar in olijfolie bakken, ze hebben eigenlijk nog een zoutbehandeling nodig. Zo vermijd je dat je na het bakken in een ratatouille een bruingekleurd, taai stukje groente over hebt. Eerst de aubergine  in plakjes snijden en een voorbehandeling geven met zout. Hoe? Dat staat heel mooi beschreven in het artikel Culinair Ontdekt: Aubergine

Ook in de liefhebberstuin wordt aubergine regelmatig geteeld. Het kan een heel interessante groente zijn want de vormen- en kleurenrijkdom zijn bij aubergines heel groot.
Nadeeltje van deze plant is toch wel zijn grote aantrekkingskracht op spint, bladluizen en trips.
Lees de berichten over de teelt van aubergine

  1. Gewasonderhoud bij aubergine.
  2. Aubergine Dieven en aanbinden
  3. Aubergines gaven slechte vruchtzetting deze zomer.
  4. Aubergines zaaien en verspenen - warmte nodig, maar toch traag

Labels:

woensdag, juli 26, 2006

Aubergine - Update

Er zijn onderaan het artikel enkele foto’s toegevoegd aan de stap voor stap reeks over dieven en indraaien van aubergines

Labels:

zondag, juli 09, 2006

Aubergine | Dieven en aanbinden

26/07 : enkele foto’s en teelthandelingen zijn toegevoegd onderaan dit artikel
Het dieven bij aubergine lijkt een mix van de snoei bij paprika en het dieven bij tomaten.
Net als paprika groeit aubergine met één stengel, tot op een bepaald moment het eerste bloempje verschijnt. Dit is zowat na zes bladeren.
Foto 1 en 2 Als de eerste bloem zichtbaar is, dan zijn er op de hoofdstengel al heel wat zijscheutjes te zien. Net zoals bij paprika moeten ze verwijderd worden. Klik op de foto’s voor details
Aubergine_met_scheuten_op_stamAubergine_dieven_hoofdstam

Foto 3 Daarna heb je één hoofdstengel met enkel nog de bladeren eraan.
Aubergine_volledig_gediefd

Foto 4 Let goed op waar het bloempje zich bevind, want de zijscheut net onder het bloempje wordt niet verwijderd! Deze scheut gebruiken we als eerste extra stengel.
Aubergine_gediefd_op_hoofdstam_met_eerste_zijscheutJPG

Foto 5 Op deze plant werden twee stengels ingedraaid in een touw dat bovenaan de kasconstructie opgebonden werd.
Aubergine_aangebonden

Daarna wordt veelal nog een derde zijscheut aangehouden, dit is de volgende die op de hoofdstengel komt. Wil je minder problemen met de groeikracht van de plant, of heb je toch voldoende planten, of heb je wat dicht opeen geplant dan is twee stengels per plant ook een goede keuze, die het telen makkelijker maakt.
Aanbinden bij aurbergine is niet zo dringend, want de stengel is, in tegenstelling tot bij tomaat stevig en houterig. Als duidelijk is welke stengels uiteindelijk zullen overgehouden worden kan je deze ondersteunen met een touw dat je ophangt in de dakconstructie van de kas (serre). Met een lange (bamboe)stok kan je aubergine ook heel makkelijk ondersteunen. Er zullen steeds nieuwe zijscheuten blijven komen. Tot de bloei van de eerste vier bloemen worden ze helemaal verwijderd. De zijscheuten die later ontstaan worden getopt op één tot twee bladeren. Het komt veel voor dat deze zijscheuten bijna niet uigroeien. Dan is zelfs toppen niet nodig.

Update volgt zodra foto’s van het verdere teeltverloop beschikbaar zijn.

26/07/2006 Hier zijn ze dan:

Foto 6 Deze plant groeit sterk en er kan dan ook een derde scheut aangehouden die hoger op één van de twee stengels ontstaat (bemerk de splitsing van de  rechts op de foto). Links op de foto wordt de zijscheut verwijderd.

Zijscheuten_intoppen

Foto 7 Indien er geen derde stengel nodig is, of hogerop in de plant worden de zijscheuten ingetopt op één of twee bladeren. Nog later worden de zijscheuten zelfs niet meer ingetopt, de groei ervan blijft vanzelf achter en ze blijven klein.

Scheuten toppen

Foto 8 Tot slot nog dit : Het is aan te raden het eerste bloempje uit de plant te verwijderen. Dit om de plant eerst wat extra groeikracht te geven om op die manier later een grotere oogst te hebben en een sterkere plant.

Eerste vrucht uithalen aubergine

 

Labels:

woensdag, juli 05, 2006

Coloradokever in aubergine

Aubergine behoort, naast tomaat en paprika, tot dezelfde familie als aardappelen.(Nachtschadefamilie – Solanaceae) Het is dan ook niet verwonderlijk dat de coloradokever eveneens in een auberginegewas kan opduiken. Alhoewel dat, volgens onderstaand bericht al een tijdje geleden was.

Op meerdere auberginebedrijven is plaatselijk Coloradokever (Leptinotarsa decemlineata) gesignaleerd. Het is enige jaren geleden sinds deze plaag voor het laatst optrad, dus het is goed om het geheugen op te frissen. De felrode larven (zie foto) zijn in staat de plant volledig kaal te vreten. Meestal begint het probleem plaatselijk. Dan kan met simpelweg dood drukken van alle kevers veel worden bereikt. Vroeger gaf de roofwants Podisus een goede bestrijding, maar deze predator is vanwege de Flora en Fauna wetgeving niet meer beschikbaar. (Bron :Koppert)

Lees ook op deze site:
Gewasonderhoud bij aubergine.
Aubergines gaven slechte vruchtzetting deze zomer.
Aubergines zaaien en verspenen : warmte nodig

Labels:

zondag, december 04, 2005

Aubergines gaven slechte vruchtzetting deze zomer.

Aubergines blijken moeilijke klanten te zijn in verband met de bestuiving. Op het tuinkrant forum kwamen heel wat berichten binnen over slechte vruchtzetting bij aubergine deze zomer.

Hoofdoorzaak van deze slechte resultaten bij aubergine is de lage nachttemperatuur. Afhankelijk van de bron worden minimum nachttemperaturen aangegeven van 12,5 tot 15°C om tot een goede vruchtzetting te komen. Tijdens de flauwe zomermaanden kwamen we daar dikwijls onder.

Ook een hoge vochtigheidsgraad in de kas speelt een rol. Als het stuifmeel vochtig is, dan komt het moelijk los van de stempel.
De bouw van de auberginebloem lijkt heel goed op deze van tomaat. Bij tomaat zit de stempel van de stamper op dezelfde hoogte (of is zelfs iets korter) als de meeldraden. Dit leent er zich toe opdat het stuifmeel van de bloem op de stamper van dezelfde bloem zou terechtkomen. Bij tomaat is zelfbestuiving dan ook zeer algemeen.
Bij aubergine is de stempel iets langer dan de meeldraden. (zie foto) Dit maakt het mogelijk dat er ook stuifmeel van andere bloemen of op de stempel kan terecht komen. Naast zelfbestuiving kan kruisbestuiving bij aubergine dus makkelijk voorkomen.
Verschillende bronnen geven aan dat, alhoewel aubergine een zelfbestuiver is, het beter is de bestuiving te ondersteunen met insecten. Sommige geven zelfs aan dat 'insectenbestuiving nodig is om een rijke oogst te bekomen'. Dit laatste lijkt wat overdreven.
Je kan de bestuiving verbeteren door om de paar dagen eens de bloemetjes te tikken. In moelijke klimaatsomstandigheden kan het nuttig zijn eens met een penseeltje stuifmeel van de ene naar de andere bloem te brengen. Bij een voldoende hoge nachttemperatuur zou de bestuivng dus geen probleem mogen zijn.

Tot slot nog een laatste oplossing voor dit probleem. Heel wat moderne auberginerassen kunnen ook vrucht zetten zonder bestuiving, parthenocarpie noemt men dat. Toch zijn de vruchten mooier van vorm en groter als er wel bestuiving is.
Het is mij echter niet duidelijk welke rassen parthenocarp zijn. Ik veronderstel dat dit in ieder geval de hybriderassen zijn, maar misschien ook nog andere. Misschien hebt u meer info daarover? U kunt mij hier contacteren, alvast bedankt!

Enkele reacties die deze zomer gegeven werden in het tuinkrant forum.

Ik teel al verschillende jaren aubergines in de kas en het is de eerste maal dat ik ook hier zo'n povere vruchtzetting zie. Slechs enkele vruchten van tien planten tot nu toe, bloemen vallen af. Ik kan het alleen maar wijten aan het flauwe weer en vooral het gebrek aan licht en te lage temperaturen. Ik teel dit jaar wel een ander ras dan voorgaande jaren. Misschien dat dit ras veredeld is om warm te telen (stookteelt), daar ben ik momenteel nog niet uit. Door de aanwezigheid van andere planten kan ik 's nachts wel de kas niet sluiten zoals Biekie doet. Hoofdoorzaak moet hoe dan ook het weer zijn.


Vorig jaar had ik hetzelfde probleem. Pas op het einde van de zomer (na een warme periode in augustus) had ik enkele aubergines. Later las ik dat er bij aubergines geen vruchtzetting is als de temperaturen onder een bepaalde graad gaan. (de juiste temperatuur weet ik niet meer, 't was in Fahrenheit en ik heb het toen niet omgerekend). Dit jaar sluit ik elke avond de serre (deed ik vorige jaar niet) en tril ik regelmatig de planten. Of het daardoor komt weet ik niet maar ik heb momenteel al verschillende aubergines hangen, vorige week zelfs al mijn eerste kunnen oogsten


Anderszijds is het zo dat het de laatste dagen te koud en donker was voor aubergines. Aubergine is de eerste plant die het onder slechte weersomstandigheden laat afweten ivm de vruchtzetting. Bij mij rotten de bloempjes en het kleine vruchtje zelfs. Bij aubergine is het beter het verdroogde bloempje weg te nemen, (zie foto)maar afgelopen week moest je er wel snel bij zijn of het vruchtbeginsel was al rot.

Bekijk hier het teeltschema van aubergine
Lees ook het artikel
Gewasonderhoud bij aubergine.
Op de website van Koppert staat info over de bestuiving van aubergines met hommels. Volg de link 'producten bestuiving' en klik op aubergine onderaan.

Labels:

zondag, april 17, 2005

Aubergines zaaien en verspenen : warmte nodig, maar toch traag


Om aubergines te zaaien ga je net zo te werk zoals bij tomaten. Ook het tijdstip komt overeen met dat van tomaten zaaien. Aubergines worden best gezaaid in maart of ten laatste de eerste twee weken van april om de volle opbrengst aan vruchten te bekomen. Alle info over zaaien en verspenen vind je bij het artikel over tomaten zaaien en tomaten verspenen. De (dure) hybride zaadjes worden één per één op het zaaisubstraat gelegd op 1 à 2 cm afstand. Zo hebben ze voldoende ruimte en is het verspenen achteraf niet zo dringend. Afdekken met wit zand tot het zaad net niet meer zichtbaar is.

Aubergine is een heel trage kiemer en vraagt veel warmte voor een goede kieming. Een minikasje op een zonnige vensterbank is een absoluut minimum. Toch duurt het dan nog tot drie weken vooraleer de plantjes tevoorschijn komen.
Deze plantjes zijn klaar om te verspenen, want het eerste echte blaadje na de twee kiemblaadjes is zichtbaar. Ondertussen zijn er al vijf tot zes weken na het zaaien verstreken.

Labels:


Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen