Groenten in het Nieuws een website van Plantaardig.com

 
WWW   Deze webstek

vrijdag, mei 12, 2006

Bloemkolen mislukken door warmte

Pas 12 mei en toch zomerse temperaturen. En dat na een een voorjaar dat gekend zal blijven als één van de meeste late uit de geschiedenis. Voor sommige planten is dit dan ook teveel van het goede. Bloemkool lijkt één van de slachtoffers.

  • De winterbloemkool is door de warmte plots heel sterk gaan groeien. Waardoor de kwaliteit heel slecht is. De bloemkolen zijn te los en vertonen schift (witte beharing op de kool) 
    Dit staat te lezen in het artikel “warmte drama voor teelt winterbloemkool
  • Ook bij de weeuwenteelt van bloemkool schept de vroege warmte problemen. Uit het veld komen waarnemingen dat sommige rassen zijn gaan boren (voorbloemers), waardoor er vroegtijdige en  kleine bloemkolen zullen geoogst worden.
  • De serrebloemkool (bloemkool uit glazen of plastieken kas) heeft blijkbaar minder last van de warmte. Deze bloemkolen kenden minder lage temperaturen tijdens de maand maart en de heel plotse overgang van een kwakkelend voorjaar naar (te)hoge temperaturen is voor deze kolen minder groot

Labels:

woensdag, april 05, 2006

Oogst van winterbloemkool voor het tweede jaar op rij aan de late kant.

Winterbloemkool is opnieuw op achterstand, althans zo blijkt uit dit bericht van zibb.nl/tuinbouw.

Verleden jaar was er ook al vertraging van de oogst. Toen was er eveneens een late koude inval in maart. Er werden drie artikels aan gewijd :
Oogst winterbloemkool gestart(2005)
Winterbloemkool tijdens de strenge vorst (2005).
Winterbloemkool Zeeland heeft weinig geleden (2005)

Winterbloemkool is een speciale teeltwijze die moet uitgevoerd worden met specifieke rassen.
Er wordt gezaaid aan het begin van de zomer, uitgeplant in augustus en geoogst na de winter. De teelt is enkel haalbaar in de kuststreken en op gronden die ook in de winter geen last hebben van wateroverlast. Zelfs dan is de teelt niet zonder risico.

In de teelthandleiding van winterbloemkool lees je er alles over, van zaaien tot oogsten.

Labels:

vrijdag, februari 17, 2006

De vroegste bloemkool telen.

De vroegste teelt van bloemkool, ook wel weeuwenteelt genoemd kan onder koud glas opgekweekt worden. Deze vroege bloemkolen worden in januari-februari in de kas of plastiektunnel uitgeplant. Heel dikwijls wordt vanaf eind februari tot half maart buiten geplant in de streken waar het klimaat en de grondsoort dit toelaat. Over de weeuwenteelt is al een uitgebreid artikel verschenen : De weeuwenteelt van bloemkool.
Hierna wordt de weeuwenteelt om onder glas uit te planten wat verder uitgediept.

Er wordt gezaaid begin oktober. Doe dit bij een temperatuur van 15-20°C tot aan de kieming. Teel daarna verder koel, maar met voldoende licht. Zo voorkomt u dat de plantjes teveel rekken (fileren). Eerst worden de plantjes verspeend in perspotten of kleine bloempotjes. Doe dit als u de eerste echte blaadjes ziet, meestal in de tweede helft van oktober.

Foto's verspenen

Maak de plantjes voorzichtig los en haal de wortels voorzichtig uit elkaar zonder al de aarde los te schudden.

Vul de potjes (diameter ongveer 6cm) met universele potgrond en druk goed aan, maak daarna een gaatje in de potgrond. Hou de plantjes vast bij de kiemblaadjes.

Laat het kiemplantje in het gaatje zakken tot er nog 1 tot 1,5 cm van het gedeelte onder de kiemblaadjes boven de grond uitkomt. Zo kunt u kiemplantjes die wat gefileerd (gerokken) zijn toch weer stevig maken. De kiemblaadjes moeten steeds boven de grond blijven! Druk de grond rond het plantje lichtjes aan. Daarna wordt de potgrond nat gegoten met de gieter.

Plant bij vier echte blaadjes over in potten met diameter 12 cm. (Dit is meestal in de tweede helft van november)
Zorg er tijdens de verdere opkweek voor dat de planten voldoende kunnen opdrogen zodat er geen schimmelinfecties op de bladeren kunnen ontstaan. Vooral valse meeldauw kan een probleem vormen in het najaar. Er moet dus bijna continu gelucht worden, ook al om een te losse plant te voorkomen.
Gedurende de volledige opkweek en tijdens de teelt hoeven we niet te vrezen voor vorstschade. Door de vorst kan het wel dat er uitdroging optreedt. Voorzie de planten daarom van voldoende vocht in de pot als er zich een vorstperiode aankondigt. In alle andere omstandigheden zijn we eerder spaarzaam met water tijdens de opkweek.

Foto plantmateriaal vroege bloemkool.

Dit is het plantmateriaal zoals het eruit ziet in januari

Het uitplanten inde kas of plastiektunnel kan gebeuren in januari tot half februari. Deze bloemkool zal kunnen geoogst worden in de maanden april of mei. De plantafstand hoeft niet zo ruim genomen te worden. Omdat vroege bloemkool wat kleiner van omvang blijft is 60*50 een goede afstand.

Foto planten bloemkool.

Plantgaten maken

Een goed doorwortelde potkluit

Hou de bladeren wat bijeen en hou de plant in het plantgat, vul aan met aarde. Diep planten mag bij bloemkool, maar het hart van de plant moet boven de grond blijven. Zo blijft de plant makkelijker recht.

Goed aandrukken en daarna aangieten.

Problemen met plagen zijn er bij deze vroege teelt nauwelijks, tenzij u vorig jaar al eens problemen had met koolvlieg in de kas want dan kunnen de overblijvende poppen ontluiken.
Er wordt best kalk gestrooid in het late najaar (of indien dicht bij de teelt, zeewierkalk gebruiken). Er wordt bemest met 1,5 kg stikstof per are. Gebruik bijvoorbeeld een samengesteld meststof 12-12-17 aan een dosis van 12 kg per are en werk deze goed in. (120 gram per m²).

Labels:

woensdag, november 23, 2005

Late groene bloemkool smaakt voortreffelijk.
Rond 20 november groene bloemkool oogsten in open lucht zal niet ieder jaar lukken. Dankzij het zachte najaarsweer kon het dit jaar wel. Zaaien gebeurde op 22 juli, bijna twee weken later dan de aanbevolen uiterste zaaidatum. De niet al te grote planten werden uitgeplant half augustus.
Pas na één november waren de eerste tekenen van koolvorming te zien. Uiteindelijk werden de eerste kooltjes groot genoeg bevonden op 18 november. De groene bloemkool blijft net iets kleiner dan dat we gewend zijn van zijn witte collega.


Opvallend zijn de smalle, tot spitse bladeren van groene bloemkool. Ook zonder koolvorming kan je zo al zien dat je niet met een witte bloemkool te maken hebt. Deze spitse smalle vorm van de bladeren kan je ook zien bij paarse bloemkool en bij Romanesco.

De bereiding van deze groene bloemkooltjes bleek een enorme meevaller. De groene bloemkolen hebben een erg volle tot zoete smaak. Ook bij de kinderen valt deze groente in de gratie. De koolsmaak is nadrukkelijker aanwezig dan bij bloemkool. Maar gecombineerd met de bloemkoolsmaak blijkt dit een streling voor de tong. De algemene smaakindruk is er één van zoet. Vandaar de appetijt bij de kinderen waarshijnlijk.


De kleur van de bloemkool is niet meer zo groen éénmaal die bereid is. Het is immers vooral de bovenkant van de kool die groen is. Als je de kool splitst in afzonderlijke roosjes zie je dat de zijkanten van de roosjes van bleekgroen naar crèmekleurig wit gaan. Na het koken is de groene kleur ook wat minder intens geworden.

Tot slot nog dit: zowel wat betreft uitzicht, kleur als smaak is de groene bloemkool niet te vergelijken met de broccoli.

Labels:

zaterdag, april 16, 2005

Mini bloemkool wordt gepromoot

Vanaf dit voorjaar stijgt het aanbod minibloemkolen onder het Flandria-label. Hiermee speelt men in op de maatschappelijke trend van het groeiende aantal alleenstaanden en kleinere gezinnen. Dergelijke gezinnen vinden gewone bloemkolen vaak te groot.
De minibloemkolen zijn geen echte primeur. De tuinders teelden deze kleinere exemplaren in het verleden al, maar toen konden ze het Flandria-keurmerk nog niet krijgen. Dat was exclusief gereserveerd voor de klassieke grote en zware bloemkolen. Maar daar komt nu verandering in.
Voortaan kunnen kleinere bloemkolen met een overlangse diameter vanaf minimum 16 cm ook het Flandria-keurmerk krijgen, uiteraard op voorwaarde dat ze aan dezelfde strenge kwaliteits- en productievoorwaarden van het keurmerk voldoen. In de praktijk duidt dit op een milieubewuste en voedselveilige teelt, een egale witte kleur, topkwaliteit inzake versheid en stevigheid, traceerbaarheid en interne en externe controles.
De kleinere Flandria-bloemkolen zullen het hele jaar door verkrijgbaar zijn. Tussen nieuwjaar en half mei zijn ze afkomstig uit de teelt onder glas. Daarna wordt ze gevolgd door exemplaren uit volle grond en door licht vorstbestendige winterrassen. "
(Bron : VILT - Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw )

Labels:

zaterdag, december 11, 2004

Groene bloemkool onder glas met kerstmis?

Nu is het te laat om er nog mee te starten, maar naast de traditionele bladgroenten die nu nog in de kas staan kan het leuk zijn om te proberen in de kerstperiode bloemkool te oogsten. Daarom heb ik nog even een artikel van F. Benoit & N. Ceustermans opgediept. Het artikel is bestemd voor de beroepstuinder, maar is ook heel goed door de liefhebber uit te voeren.
"Voor de kwaliteit speelt de aanleg van de bloemkop de belangrijkste rol waarbij de zaai- en de plantdatum determinerend zijn. Daarom werd nagegaan welke de uiterste zaaidata zijn om kwaliteitskolen aan te voeren in periode voor kerstdag. ...... Besluit : Voor de decemberteelt van groene Kosmos-bloemkolen onder glas is het zo dat zwaardere kwaliteitskolen slechts kunnen bekomen worden door uiterlijk op 25/7 te zaaien en eind augustus te planten. Deze kolen zullen dan wel geoogst zijn vóór Kerstmis.
Latere zaaidata leveren kleinere kooltjes op die ook nog na kerstmis kunnen geoogst worden en toch nog financieel interessant kunnen zijn wegens de eindejaarsperiode. "

Lees het uitgebreide artikel op deze pagina van agris .

Labels:


Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen