De vroegste bloemkool telen.

De vroegste teelt van bloemkool, ook wel weeuwenteelt genoemd kan onder koud glas opgekweekt worden. Deze vroege bloemkolen worden in januari-februari in de kas of plastiektunnel uitgeplant. Heel dikwijls wordt vanaf eind februari tot half maart buiten geplant in de streken waar het klimaat en de grondsoort dit toelaat. Over de weeuwenteelt is al een uitgebreid artikel verschenen : De weeuwenteelt van bloemkool.
Hierna wordt de weeuwenteelt om onder glas uit te planten wat verder uitgediept.

Er wordt gezaaid begin oktober. Doe dit bij een temperatuur van 15-20°C tot aan de kieming. Teel daarna verder koel, maar met voldoende licht. Zo voorkomt u dat de plantjes teveel rekken (fileren). Eerst worden de plantjes verspeend in perspotten of kleine bloempotjes. Doe dit als u de eerste echte blaadjes ziet, meestal in de tweede helft van oktober.

Foto's verspenen

Maak de plantjes voorzichtig los en haal de wortels voorzichtig uit elkaar zonder al de aarde los te schudden.

Vul de potjes (diameter ongveer 6cm) met universele potgrond en druk goed aan, maak daarna een gaatje in de potgrond. Hou de plantjes vast bij de kiemblaadjes.

Laat het kiemplantje in het gaatje zakken tot er nog 1 tot 1,5 cm van het gedeelte onder de kiemblaadjes boven de grond uitkomt. Zo kunt u kiemplantjes die wat gefileerd (gerokken) zijn toch weer stevig maken. De kiemblaadjes moeten steeds boven de grond blijven! Druk de grond rond het plantje lichtjes aan. Daarna wordt de potgrond nat gegoten met de gieter.

Plant bij vier echte blaadjes over in potten met diameter 12 cm. (Dit is meestal in de tweede helft van november)
Zorg er tijdens de verdere opkweek voor dat de planten voldoende kunnen opdrogen zodat er geen schimmelinfecties op de bladeren kunnen ontstaan. Vooral valse meeldauw kan een probleem vormen in het najaar. Er moet dus bijna continu gelucht worden, ook al om een te losse plant te voorkomen.
Gedurende de volledige opkweek en tijdens de teelt hoeven we niet te vrezen voor vorstschade. Door de vorst kan het wel dat er uitdroging optreedt. Voorzie de planten daarom van voldoende vocht in de pot als er zich een vorstperiode aankondigt. In alle andere omstandigheden zijn we eerder spaarzaam met water tijdens de opkweek.

Foto plantmateriaal vroege bloemkool.

Dit is het plantmateriaal zoals het eruit ziet in januari

Het uitplanten inde kas of plastiektunnel kan gebeuren in januari tot half februari. Deze bloemkool zal kunnen geoogst worden in de maanden april of mei. De plantafstand hoeft niet zo ruim genomen te worden. Omdat vroege bloemkool wat kleiner van omvang blijft is 60*50 een goede afstand.

Foto planten bloemkool.

Plantgaten maken

Een goed doorwortelde potkluit

Hou de bladeren wat bijeen en hou de plant in het plantgat, vul aan met aarde. Diep planten mag bij bloemkool, maar het hart van de plant moet boven de grond blijven. Zo blijft de plant makkelijker recht.

Goed aandrukken en daarna aangieten.

Problemen met plagen zijn er bij deze vroege teelt nauwelijks, tenzij u vorig jaar al eens problemen had met koolvlieg in de kas want dan kunnen de overblijvende poppen ontluiken.
Er wordt best kalk gestrooid in het late najaar (of indien dicht bij de teelt, zeewierkalk gebruiken). Er wordt bemest met 1,5 kg stikstof per are. Gebruik bijvoorbeeld een samengesteld meststof 12-12-17 aan een dosis van 12 kg per are en werk deze goed in. (120 gram per m²).

Labels:

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen