Holheid : groeien de aardappelen te snel?

Gisteren las ik onderstaand berichtje.

Voorlopige monsternames wijzen er op dat de vroege aardappelen al goed gegroeid zijn. Vooral omdat er weinig knollen per struik ontwikkeld zijn, kunnen de knollen goed uitgroeien. In het ras Berber werd al holheid gesignaleerd. Source: PCA

Deze morgen ging ik nog maar eens wat Berber rooien in de moestuin. En inderdaad, deze heel vroege aardappelsoort is hard gegroeid ten opzichte van 10 dagen geleden. Grote knollen, en jammer genoeg,nu ook kenmerken van holheid. Zie de foto.holheid aardappelen holle Berber

Op de website van Kennisakker vinden we uitleg over holheid, hieronder volgt hun tekst, telkens daarbij een vergelijking met de situatie in mijn groentetuin.

Kenmerken

Holheid is het verschijnsel waarbij midden in aardappelknollen een holte voorkomt die aan de buitenkant niet zichtbaar is. Holheid ontstaat als gevolg van onregelmatige groei van het gewas en komt vooral voor bij grote knollen. Er bestaan duidelijke rasverschillen in gevoeligheid voor holheid.

opmerking : Waarschijnlijk is het vroege ras 'Berber' dus gevoelig?

Het verschijnsel komt meer voor op zand- dan op kleigronden.

opmerking : En hier in de tuin is het zandgrond! Het is nu net op zandgrond dat de vroegste aardappelen geteeld worden.

Door op de knollen te kloppen, kan men soms vaststellen of een knol hol is of niet. Zekerheid verkrijgt men echter alleen door de knollen door te snijden. Soms gaat holheid over in rot.

opmerking : Dit vloeit dan waarschijnlijk voor uit de bruinverkleuring rond de holte die hier al te zien is.

Voorkomen en bestrijden

Het optreden van holheid kan worden beperkt door rassen te telen die weinig gevoelig zijn voor dit verschijnsel.

opmerking: Geen Berber meer?

Verder dient men te zorgen voor een niet te hoog stikstofaanbod en een zo regelmatig mogelijke vochtvoorziening zodat het gewas regelmatig kan doorgroeien.

opmerking: De bemesting was niet echt overdreven. Misschien zit de droge periode van april er voor iets tussen?

Ook een grotere stengeldichtheid kan holheid tegengaan aangezien dan meer knollen worden gevormd, die daardoor minder grof zullen worden. Een grotere stengeldichtheid kan worden bereikt door meer poters en/of grotere poters te gebruiken.

Opmerking : Het gebruikte pootgoed was er van de maat 28/35 mm, vrij klein dus en daardoor inderdaad minder maar grotere knollen. Bijkomend is dat er dit jaar volgens het PCA veel minder knollen gevormd werden per struik. In dit artikel vindt u meer info over de pootgoedmaat en de plantafstand.

Besluit

Het is goed even de vroegste aardappelen te controleren op holheid, en ga eventueel rooien, of zeker het loof verwijderen om de groei te stoppen als er holheid vastgesteld wordt en/of de aardappelen voldoende grof zijn

Ook holle aardappelen gezien? Stuur dan een mail naar lezersbijdrage@plantaardig.com, alvast bedankt.

Reactie van Ashleigh

Ook Ashleigh heeft holheid gezien bij de aardappelen. Zij heeft ook een engelstalige weblog over haar Hollandse moestuin. Ashleigh woont nog niet zo lang in Nederland.

Ik heb het middenvroeg ras Novella, geplant, en de eerste paar aardappels vorig week geoogst. Enkele middelgrote aardapppelen hebben inderdaad holheid.
En een paar andere hebben wat  in het Engels 'glassy' noemt, omdat de binnenkant een andere kleur en textuur heeft en dus oneetbaar zijn.
De droge maanden april/mei en daarna veel wateroverlast lijkt me de reden te zijn.
Met vriendelijke groet
Ashleigh in Noord-Holland
http://mydutchgarden.blogspot.com

 Reactie van Sjef Silvertand

Beste Luc,

Ik heb het artikel van holle aardappel Berber gelezen. Ik heb voorheen voorlichting gegeven aan Volkstuinders.Mijn eigen ervaring is: de aardappel moet bij de grond passen, praktijkvoorbeelden genoeg. Ik kom nog regelmatig in diverse Volkstuinen en zie met eigen ogen wat er gaande is!

-100% van holle aardappels in Volkstuinen is te wijten, aan  het gebruik van verkeerde meststoffen en uitstrooien op de verkeerde tijd en het bij bemesten van kaliumzouten 40-65% met veel chloor inplaats van patentkali te gebruiken is (chloorarm)

- Verse kippenmest, duivenmest bevatten beide een zeer hoog gehalte aan stikstof en veel chloor,soms gecombineerd met kalizouten. De chloor tast de smaak van de aardappel aan.

- Vaker heb ik gezien voor het aanaarden van de aardappelplanten dat er nog een flinke gift kalizout werdt gegeven “Dit is schreeuwen om holle aardappels”.

Dit zijn praktijkvoorbeelden uit Volkstuinen. U kunt het nu geloven,of niet ! Dit is de werkelijkheid.

De meest beginnende tuinders weten het gewoon niet dat er twee soorten kaliemeststoffen zijn en hoe ze die kunnen gebruiken.

Dit euvel van de holle aardappel is grotendeels te verkomen,door voorlichting te geven over de (bemestingsleer) welke meststoffen wel en niet gemengd mogen worden en in welk tijdstip ze mogen worden toegediend.

Met een vriendelijke groet, Sjef Silvertand.

Beste Sjef, hartelijk dank voor uw reactie, misschien dat de lezers die na het lezen van uw bericht, meer inlichtingen willen over bemesting bij aardappelen eens naar dit artikel kunnen kijken : Aardappelen bemesting

De Berber-primeuraardappel is een vastkokende aardappel met een mooie goudgele kleur van binnen. Zijn langwerpige vorm is uitermate geschikt voor friet. Bij vroeg rooien matige tot goede consumptie aardappel; later een goede, iets melige consumptie aardappel die zuiver van kleur is.

Update 14/08/2007 uit Het Nieuwsblad.

Het Nieuwsblad - Aardappelen zijn deze oogst vaak hol

Aardappelen zijn deze oogst vaak hol Er worden dit seizoen veel en dikke aardappelen geoogst, maar snelgroeiende rassen leveren ook ongewoon veel holle knollen op. Dat drukt de groothandelsprijzen, meldt landbouwspecialist Luc Busschaert. Om de vijf tot zeven jaar doet het fenomeen van de holle aardappelen zich voor. De knollen blijven goed eetbaar, maar de groothandelaars grijpen de schoonheidsfoutjes aan om lagere afnemersprijzen te bedingen. Snelgroeiende rassen zoals Agria en Fontaine zijn vatbaarder voor de kwaal dan een traditioneel aardappelras als Bintje. Uit de West-Vlaamse polders melden aardappelboeren dan weer dat hun opbrengst wordt geschaad door schimmelziekten en natrot. Helemaal niet verwonderlijk, zegt Busschaert, gezien de tot nog toe bijzonder natte zomer die vooral de polders teisterde. (fds)

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen