www.plantaardig.com
 

 

 

 

Groenten : Winterbloemkool, een teelt met lange adem

 

Kenmerken

Lukt het?

Slaagkansen vergroten

Teeltzorgen

Plagen

Najaarszorgen

voorjaar

 Wie graag in 't vroege voorjaar bloemkool wil oogsten zal bijna een jaar vooraf al zijn voorbereidingen moeten treffen. Eind juni is de tijd aangebroken voor het zaaien van winterbloemkool.  Dit betekent de start van een teelt waar zelfs tijdens de wintermaanden moet naar omgekeken worden.  Ideaal voor wie ook graag tijdens de winter groei in zijn moestuin heeft.

 

Kenmerken

Mijn grootouders gebruikten de naam broccoli voor de winterbloemkool. Dit was een algemeen verspreide benaming en wordt nog door heel wat volkstuinders gebruikt.  Nochtans moeten we deze naam nu reserveren voor  de groene broccoli die een twintigtal jaar geleden bij ons nog bijna niet gekend was, maar ondertussen een sterke opgang gemaakt heeft.  De winterbloemkool wordt soms beschouwd als een verschillende subvariëteit van de bloemkool.  Eigenlijk is het een gewone bloemkool die meer vorstresistent is en op tweejarige basis geteeld wordt. 

De groeisnelheid ligt ook lager dan bij gewone bloemkool, alhoewel dit voornamelijk ook met het teeltseizoen te maken heeft. De winterbloemkool is hoger dan de bloemkool en de bladeren zijn smal met dikke, witte gegolfde ribben. De bloem is over het algemeen niet zo mooi als bij bloemkool.  Vooral de vastheid van de kool is minder groot.  Alhoewel dit bij de huidige moderne hybriderassen al sterk verbeterd is. Bij de volkstuinders wordt de smaak van winterbloemkool meestal geprezen en beter bevonden dan de gewone bloemkoolsmaak.

 

Lukt of lukt het niet?

De teelt van winterbloemkool is een gok.  Maar deze onzekerheid maakt dat de vreugde omwille van een geslaagde teelt dubbel zo groot is. Vriesweer, zonder sneeuw en met uitdrogende oostenwinden doet al gevormde kooltjes bevriezen. Bij nog strengere vorst zal de volledige plant uitdrogen. De bevroren wortels kunnen niet voldoende water opnemen  om de verdamping bij droog vriesweer te volgen. .  Welke vriestemperatuur nu schadelijk is voor winterbloemkool is heel moeilijk te zeggen.  Een schrale oostenwind kan bij -6 of -7°C al heel schadelijk zijn. Ook afwisselende vries- en dooiperiodes zijn gevaarlijk.  Als de vorstperiode pas eind januari of begin februari komt aanzetten wordt het wel heel gevaarlijk.

Anderszijds is een paar dagen een nachttemperatuur van -10°C en wat sneeuwbedekking een minder gevaarlijke situatie. 

Maar ook in heel natte winters kunnen er planten afsterven.  In de winter 1998-1999 hadden we nog te maken met heel sterke uitval van winterbloemkoolplanten.  Zorg er in ieder geval voor dat er geen stilstaand water tussen de planten komt te staan. 

Winterbloemkool heeft het meeste kans op slagen in de kustgebieden. Voor België is West-Vlaanderen de streek met het meeste kans op succes.  Zeeuws-Vlaanderen en de Waddeneilanden zijn bekende teeltgebieden in Nederland.  De naamgeving van het ras "Walcheren Winter" is hier zeker niet vreemd aan. Ook in de kuststreek van Bretagne en de Loirestreek wordt winterbloemkool veel gekweekt. Uit deze regio komt het ras "Vroege van Angers".

 

Slaagkansen vergroten

Dat de teelt het beste lukt in de kuststreken wil echter niet zeggen dat je meer naar het binnenland toe de teelt niet kan aanvatten.  Er zijn immers heel wat  mogelijkheden om de slaagkans van de teelt te vergroten.

Een tip om minder kans op vorstschade te hebben bestaat erin later te zaaien en uit te planten.  Op die manier voorkom je dat de koolvorming al voor de strenge vorst op gang komt.  Natuurlijk verlies je hierdoor wel aan vroegheid. Te laat uitplanten is dan ook weer af te raden.  De kool heeft dan zo weinig blad gevormd dat ze ook niet bestand is tegen strenge vorst.

Een andere truc bestaat erin de bladeren,voor er strenge vorst verwacht wordt, samen te binden om het hart van de plant te beschermen. In het vroege voorjaar moeten ze dan weer losgemaakt worden.

Als je een hybrideras kiest is de kans op een geslaagde teelt ook groter. De vorstgevoeligheid van de huidige generatie hybriderassen is immers sterk verminderd.  Dit wordt in de hand gewerkt doordat deze rassen meer blad hebben en een groter zelfdekkend vermogen.  De bescherming van de bloemkool in wording is dus veel beter.

Kies je vroege rassen, dan neemt de kans op teeltmislukking toe. Voor een teelt in het binnenland wordt meestal een middelvroeg of laat ras uitgeplant.

Een andere mogelijkheid, waar ik persoonlijk geen ervaring mee heb, is het afdekken met een plastiekzeil wanneer de temperatuur onder -6°C gaat.  Het enige probleem dat hier zou kunnen ontstaan is dat het plastiek te laat weggenomen wordt. Met schimmelvorming en te vroege hergroei tot gevolg.  Onmiddellijk verwijderen na een vorstperiode is hier de boodschap.

 

Teeltzorgen

Winterbloemkool die eind juni gezaaid is kan uitgeplant worden na 15 augustus en liefst voor het einde van de maand.  Je kan dun uitzaaien in vollegrond en dan  zonder verspenen uitplanten.   Maar misschien is het toch makkelijker in een zaaibakje uit te zaaien en na twee weken te verspenen in een kleine perspot of bloempot.  Zo zullen de planten na het uitplanten beter aanslaan.

Plant ruimer dan gewone bloemkool, ongeveer 75 x  60 cm. Op die manier kan het gewas tijdens de natte herfstmaanden  sneller opdrogen. De kans op een aantasting van valse meeldauw wordt kleiner.   De grond moet vruchtbaar zijn en goed bemest, maar niet al te stikstofrijk.  Lichte grondsoorten geven over het algemeen een minder vaste kool.

Op natte gronden plant je best uit op verhoogde bedden.

Klassiek is de teeltopvolging met vroege aardappelen.  Ook vroege erwten of spinazie kunnen een goede voorvrucht zijn.

 

Plagen

Alhoewel de infectiedruk van insecten minder groot geworden is moet je  tijdens de opkweek en in het vroege najaar toch nog  opletten voor de koolvlieg, rupsen en aantastingen van melige koolluis. Komen de planten gezond de oktobermaand in dan hoef je geen plagen meer te vrezen.

Het zaaien en de opkweek van de planten kan best gebeuren onder insectengaas.  Na het uitplanten gebruik je voor alle zekerheid een koolkraag, alhoewel de koolvlieg dan al minder actief is en minder eitjes afzet. Een aantasting van de koolvliegmade loopt meestal niet meer faliekant af. 


Nog meer over groenten


Erwten

Aubergine

Tuinbonen

Knol

selder

Wortelen

Rode kool

Paprika

Knoflook

Artisjok

Bloem

kool

Bl
mk2

Bonen

komkom

mer

Rode kool

Koolrabi

Veldsla

Babyleaf

Pastinaak

Rabarber

Spinazie

Selder

Aardbeien

Veldsla

Knol

venkel

Tomaten

Daikon

Kardoen

keuken

raap

Witloof

Plantajuin

Aardappelen

Courgettes

Rammenas

Broccoli

Chinese kool

De Groente & Fruit Encyclopedie
is vekrijgbaar bij uw plaatselijke
Horta winkel


Boekentip!
De Groente- en Fruit Encyclopedie met beschrijvingen van 99 % van alle groente- en fruit soorten en van alle technieken nodig om succesvol groenten en fruit te telen.Winnaar Beervelde Award voor het beste Belgische tuinboek
.
- "...de compleetste encyclopedie wat groenten en fruit betreft..." (uit De Volkstuin) "...een prima doe-boek..." (uit Nest).
 Klik hier voor meer info en talrijke recensies over dit boek 
 
© Copyright  Luc Dedeene (Contact) & Plantaardig.com (1998-2009)
 Alle rechten voorbehouden.