Zwarte harten bij selder(ij) scheppen verwarring

Zwarte harten bij knolselder uiten zich als een zwartverkleuring van de jongste hartblaadjes. Toch worden niet steeds dezelfde oorzaken van dit verschijnsel aangehaald. Dit schept alvast de nodige verwarring.
Zo kan er op warme dagen met een te sterke verdamping en in droogteperiodes beschadiging van de jonge hartblaadjes plaats vinden. De blaadjes kunnen het vocht niet meer vasthouden en de cellen gaan kapot. Dit is te vergelijken met bijvoorbeeld rand bij krulandijvie. Dat de blaadjes bij sterke verdamping rap beschadigd raken wordt dikwijls aangewezen als calciumgebrek in het blad. Calcium zorgt immers voor de stevigheid van de celwanden.
Op deze pagina van de website van PCG wordt dit ook zo vermeld:
"Zwarte harten" is een fysiologische ziekte die vooral voorkomt bij te veel zouten in de bodem (te hoge bemesting) of te weinig water."
In het hart van de plant verschuilen zich soms kleine, donkerbruine, zuigende insecten met dekschild. Dit zijn wantsen. Vooral in droge, warme zomers zijn ze zeer actief. De zuigschade die ze veroorzaken doet de hartblaadjes zwart verkleuren, met later rotting tot gevolg. Op deze pagina van Productschap Tuinbouw wordt dit als volgt vermeld:

"Wantsen kunnen in knolselderij groeistagnatie en misvorming van hartblaadjes veroorzaken. Deze hartblaadjes worden zwart en kunnen later in het seizoen bacteriehartrot veroorzaken."

Ten derde worden zwarte harten dikwijls gemeld als gevolg van boorgebrek. Boorgebrek komt meest voor op droge gronden en na een droog teeltseizoen. Op deze pagina van de website van vilt worden zwarte harten op de volgende manier uitgelegd:
"De meest vergevorderde verschijnselen van boriumgebrek zijn zwarte harten."

De foto's die onlangs genomen werden wijzen in de richting van zwarte harten als gevolg van boorgebrek bij knolselder. Vooral de bruine vlekken in de dwarsrichting op de bladstelen lijken dit te bevestigen.
klik op de foto's voor vergroting.
update 03/12 : na doorsnijden van de knol van de laatst afgebeeld knolselder werd inderdaad boorgebrek vastgsteld. Meer daarover in een volgende artikel.

Lees ook het artikel over selder telen

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' op de Belgische Google-startpagina »

Volg de nieuwste berichten van 'Groenten in het Nieuws' bij de Nederlandse Google-startpagina » 
WWW   Deze site

Serie Groenten in Potten

Meloenen kweken

Courgettes telen

Tomaten telen

Aardappelen telen

Paprika's kweken

Bloemkolen kweken

Ajuin telen