Beoordeel het gemeentebestuur Gesprekken met de burgemeester Communicatieambtenaar gem.beleidsplan 07-12 gemeente: nieuwjaarsreceptie Gemeenteraadsverslagen Wat kost een gemeente ? Halfweg-evaluatie 2003 Boerenkrijgmuseum Viering Van Sande politie brandweer

 gemeenteraad 29 januari 2014

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Omhoog
gemeenteraad 29 januari 2014
gemeenteraad 18-12-2013
gemeenteraad 27-11-2013
gemeenteraad 3 juli 2013
gemeenteraad 22 mei 2013
gemeenteraad 27 maart 2013
gemeenteraad 19-12-12
gemeenteraad 2 april 2012
gemeenteraad 21 december 2011
gemeenteraad 23 november 2011
gemeenteraad 26 oktober 2011
gemeenteraad 21 september 2011
gemeenteraad 27 april 2011
gemeenteraad 23 maart 2011
gemeenteraad 23 februari 2011
gemeenteraad 26 januari 2011
gemeenteraad 21 december 2010
gemeenteraad 24 november 2010
gemeenteraad 27/10/2010
gemeenteraad 22 september 2010
gemeenteraad 24 maart 2010
gemeenteraad 27 januari 2010
gemeenteraad 15 december 2009
gemeenteraad 17 november 2009
gemeenteraad 21-10-2009
gemeenteraad 22/9/09
gemeenteraad 10/7/09
gemeenteraad 25-1-09
gemeenteraad 13 nov 2008
gemeenteraad 14-10-2008
gemeenteraad 16 september 2008
gemeenteraad 10 juli 2008
gemeenteraad 30 juni 2008
gemeenteraad 19 mei 2008
gemeenteraad 29 april 2008
gemeenteraad 10 maart 2008
gemeenteraad 29-1-08
gemeenteraad 18 december 2007
gemeenteraad 26-11-2007
gemeenteraad 22-10-07
gemeenteraad 25-4-07
gemeenteraad 22 mei 2006
gemeenteraad 20-3-2006
gemeenteraad 24-1-06
gemeenteraad 20 dec 2005
gemeenteraad 17-10-2005
gemeenteraad 2-6-05
gemeenteraad 25 april 2005
gemeenteraad 1-04-05
gemeenteraad 21-2-05
gemeenteraad 25-1-05
gemeenteraad 6-12-04
gemeenteraad 18-10-04
gemeenteraad 20-9-04
gemeenteraad 21-6-04
gemeenteraad 22-3-04
gemeenteraad 16-2-04
gemeenteraad 19-1-04
gemeenteraad 29-12-03
gemeenteraad 24-11-03
gemeenteraad 17-9-03
gemeenteraad 22-6-03
gemeenteraad 19-5-03
gemeenteraad 28-4-03
gemeenteraad 17-2-03
gemeenteraad 23-1-03
gemeenteraad 20-12-02
gemeenteraad 18-11-02

 

Omhoog 

De eerste gemeenteraadszitting van het nieuwe jaar begon met het al in december aangekondigde ontslag van Open Vld'er Frank Van Laere. Hij is 'over het water' gaan wonen. In zijn plaats kwam Anneleen Roels, al de 7de opvolger van de vorige verkiezingen. De 6de opvolger, Frank Van Laecke, besliste niet te zetelen, wellicht omwille van zijn vele andere bezigheden. In de raadszaal stonden veel koffers, reiskoffers precies. Het bleken niet de koffers van het gemeentepersoneel te zijn, bv. om op teambuilding weekend te gaan, maar de koffers met de nieuwe computers voor volgende verkiezingen.

Brandweerwagen - Mantelzorgpremie - OCMW-meerjarenplan - Waterfeesten - Rugbyterreinen - Handelskernvernieuwing - Electrawinds - Wielerkoersen - Fietsoplaadpunten

Brandweerwagen
De gemeente koopt een nieuwe tankwagen aan voor de brandweer. Burgemeester Katja GabriŽls (Open Vld) legde uit dat eigenlijk Lokeren die had gekocht, omdat de brandweer dar een Z-corps is, dat 75% subsidies krijgt voor hun brandweeraankopen, terwijl Berlare als C-corps maar 50%. Al jaren terug had de brandweerinspectie geoordeeld dat het Berlaarse corps een dergelijke wagen nodig had. En ook in het behoeftenrapport van de brandweerzone waartoe Berlare behoort stond zo een wagen op de lijst. Twee jaar terug kon Berlare, dus via Lokeren, de bestelling plaatsen. "Ook Buggenhout was kandidaat, maar Berlare heeft het gehaald", zei ze. Ze verzekerde Steven Baeyens (CD&V) nog dat er de komende jaren geen wagens meer op de lijst staan. De gemeente betaalt bijna Ä90.000 voor de wagen.

Mantelzorgpremie
Schepen voor Sociale Zaken, Gunther Cooreman (Open Vld), kondigde aan dat de mantelzorgpremie van Ä125 naar Ä150 wordt opgetrokken. En dat de voorwaarden om die te krijgen zijn versoepeld. "Zoals eerder aangekondigd willen we op deze twee sporen werken: meer premie en meer begunstigden. Dat laatste om zo ook meer mantelzorgers een erkenning te geven. Bij CD&V was men op het eerste gezicht blij - "Wij vragen al lang naar een verhoging" -, maar vindt men de maatregel toch maar mager. "Dat blijft nog ver onder het Vlaamse gemiddelde en is dan ook geen ernstige beloning", klonk het. Deze partij onthield zich.

OCMW-meerjarenplan
Zoals de gemeente moest ook het OCMW een meerjarenplan opmaken, en er voor zorgen dat dit plan ten laatste tegen 2019 een financieel evenwicht zal hebben. Gunther Cooreman, ook OCMW-voorzitter, zei dat de rode draad een kwalitatieve dienstverlening is, met verbeteringen of nieuwe maatregelen waar nodig en mogelijk. In het plan vertaalt zich dat onder meer in meer huisbezoeken bij bejaarden (nu al bij 80-plussers, men overweegt ook jongere bejaarden) om hen op hun rechten te kunnen wijzen, om noden te ontdekken en om vereenzaming tegen te gaan. De diensten aan huis blijven behouden, met voor dienstencheques de al ingevoerde beperking voor 65-plussers en voor jongere zorgbehoevenden. Wat gebouwen betreft, beperkt het OCMW zich tot het woonzorgcentrum (rusthuis) en de bestaande serviceflats. In die laatste wil men de badkamer en keuken vernieuwen. De medewerkers krijgen de gepaste begeleiding, ook om zich aan nieuwe omstandigheden aan te passen. De werking wil men nog efficiŽnter maken. "Alles moet gericht zijn op het tevreden houden van de klanten." Daarom komen er regelmatig bevragingen. Door de stijgende vergrijzing zal er meer nood zijn aan seniorenzorg. Het aantal budgetbegeleiding wil men afbouwen en leefloners beter begeleiden naar werk, als het kan bij bedrijven, maar eventueel ook naar stageplaatsen of artikel 60-plaatsen. Voor het rusthuis zou men de bezetting van 72 naar 80% willen optrekken voor zwaar hulpbehoevenden. Daar krijgt men meer subsidies voor. Er wordt ook gedacht aan een tweede afgesloten ruimte voor dementerende bejaarden. Het personeel wil men met 3% verminderen, onder meer door meer taken samen met de gemeente te doen (financieel beleid, ICT)
Bij CD&V zag men het 'ambitieuze' van het plan niet echt. Baeyens vroeg naar de link met de audit die ook in het OCMW was gehouden, hij vreesde dat de personeelsbeperking zou kunnen leiden tot het wegvallen van de zogenaamde Maribelsubsidies (als personeelsbezetting onder niveau van 2005 komt), en hekelde de hoge dagprijs in het rusthuis en de onduidelijke houding over bijkomende serviceflats. Cooreman antwoordde dat de invloed van de audit minder hoog was: een 50-tal werken (de gemeente 300) waarvan de meeste al zijn uitgevoerd, en dat het samenwerken met de gemeente al was gestart. "De dagprijs is blijkbaar toch niet zo hoog want er staan er 160 op de wachtlijst en slechts 0,65% moet door het OCMW worden bijgelegd omdat bewoners het niet zelf kunnen betalen." Over de serviceflats zei de meerderheid dat men in 2010 had geoordeeld dat de kostprijs, die anderhalf keer hoger lag dan het beschikbare budget, om niet zelf te bouwen. Er wordt wel onderhandeld met mogelijke privť-partners. "En mocht de financiŽle situatie verbeteren, dan kunnen we nog overgaan tot initiatieven." Wat de Maribelsubsidies betreft, daar konden zelfs federale administraties nog niet zeggen of er mogelijke sancties kunnen zijn. Uit het debat bleek verder nog dat het OCMW geen beroep meer kan doen op financiŽle reserves, en het dus voortaan moet doen met de gemeentelijke dotaties en subsidies van andere overheden. CD&V stemde tegen het plan. En ook N-VA, dat zich aansloot bij eerder aangehaalde opmerkingen en vooral vragen had bij het wachten met het bouwen van serviceflats. Men koppelde dat aan de nood aan sociale woningen, waarop gemeenteraadsvoorzitter Wim Arbijn (sp.a) reageerde dat die niet tot de bevoegdheid van het OCMW behoorden.

Waterfeesten
De organisatie gebeurt opnieuw door VVV Donkmeer, dat opnieuw een budget krijgt van Ä65.000 en een vergoeding van Ä3000 en gratis toegang voor de VVV-leden. Schepen Kris Malfliet (Open Vld) zei dat een contract is afgesloten met Disney Benelux, waardoor de feesten een uitgesproken Disneykarakter krijgen, met ondermeer een grote optocht. Door deze samenwerking wordt de gratis toegang uitgebreid tot kinderen van 14 jaar. Voor het zanggedeelte zou ook schlagerkoning Christoph al zijn vastgelegd.

Rugbyterreinen
Steven Bayens wou weten of er al een oplossing is voor terreinen voor de rugbyploeg. Die spelen nu achter de sporthal in Berlare, maar dat terrein voldoet niet in grootte en geeft problemen voor de verlichting. Schepen Steven Vandersnickt zei dat de club onderhandelt met SK Berlare om eventueel daar terreinen te gebruiken.

Handelskernvernieuwing
N-VA'er Marc Van Driessche verwonderde er zich over dat Berlare geen subsidies had aangevraagd voor handelskernvernieuwing, projecten om dorpskernen aantrekkelijker te maken voor handelszaken. Katja GabriŽls en Kris Malfliet antwoordden dat men de installatie van de dienst 'economie en middenstand' wou afwachten, ook al omdat het opmaken van een dossier heel wat werk vraagt. Schepen Kets vulde aan dat van de beloofde 10 miljoen maar 4,6 miljoen was uitbetaald omdat er onvoldoende goede dossiers waren.

Electrawinds
Zijn partijgenoot Albrecht Arbijn vroeg of de gemeente - "die zo triomfantelijk staat op de foto's bij de opening van het windmolenpark van Electrawinds" - nadelige gevolgen kan hebben door de problemen bij dat bedrijf. De burgemeester dat er geen enkele financiŽle band was en dat ze nog altijd tevreden was dat door dat project in deze gemeente werd geÔnvesteerd.

Wielerkoersen
Arbijn  informeerde naar de toelagen voor de wielerkoersen, de verruimingsoperatie bij Berlare Sportief, en naar het vervangen van de kermismaandagkoers voor liefhebbers door een voor elite-vrouwen "waardoor enkele goede jonge wielrenners niet in eigen gemeente kunnen koersen". Vandersnickt zei dat het subsidieakkoord van vorig jaar wordt nageleefd (dus ook geen meer voor Overmere), dat Berlare Sportief dat zelf moet oplossen, en dat de vrouwenwedstrijd blijkbaar veel goedkoper is. Hij benadrukte dat voor het eerst een vergadering is gehouden met de organisatoren uit de drie deelgemeenten.

Fietsoplaadpunten
Renť Kets beloofde Arbijn te informeren naar de stand van zaken over het inplanten van oplaadpunten voor elektrische fietsen. Eandis had beloofd om er in Vlaanderen zo'n 70 te plaatsen, onder meer een op de parking aan het Donkmeer.


 

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

links naar
winkels en bedrijven uit deze gemeente

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 30/01/14. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.