Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 27 april 2011

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

Het was een relatief korte gemeenteraadszitting. De agenda bevatte dan ook weinig punten waar veel kon worden over gediscussieerd.

Sociaal beleidsplan - Iwewo - GAS-ambtenaren - Blauwhofdreef - E. Hertecantlaan - 'Zwarte muur' - Verzorgingskussen - Borden zelfstandigen - Gemeentepleintjes

Lokaal sociaal beleidsplan: tussentijdse evaluatie

Het OCMW moest een tussentijdse evaluatie voorleggen van wat al is gebeurd van de acties die in het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 werd aangekondigd. OCMW-voorzitter en schepen voor Sociale Zaken Gunther Cooreman (Open Vld) gaf een overzicht van de acties rond de drie thema's (ouderen, wonen en tewerkstelling) die door het OCMW en/of de gemeente zijn uitgevoerd, bezig zijn of in uitwerking.Steven Baeyens (CD&V) vroeg naar de redenen van het succes van het rust- en verzorgingstehuis en hoe de gemeente/OCMW zich op de vergrijzing voorbereidde. Hij vond dat er meer moet worden ingezet op thuiszorg en dienstverlening. Cooreman herinnerde aan de verschillende diensten die er al zijn en burgemeester Katja GabriŽls (Open Vld) wees er op dat ook de privť initiatieven opzet. Het succes van het rusthuis weet Cooreman aan het opendeurweekend en aan de mondelinge reclame. "Er is al een wachtlijst zo groot als het aantal kamers dat we hebben", zei hij. Baeyens wou nog weten of het samenbrengen van de capaciteit van de twee rusthuizen onder een dak inderdaad besparend was, en verwees naar een uitspraak van Karel De Gucht over het rusthuis en thuiszorg als communicerende vaten, terwijl nu zowel de kost voor de diensten als het gemeentelijk aandeel voor het OCMW stijgt. GabriŽls repliceerde dat het argument van kostenbesparing door een vorige OCMW-voorzitter was aangebracht, en dat er een tegenstrijdigheid is tussen het vragen naar meer diensten en de kritiek op een hoger gemeentelijk aandeel. Patrick Van Malderen (CD&V) vroeg nog om de vaste belbushaltes te vervangen door een 'aan huis'-ophaaldienst "omdat het toch meestal mensen met een mindere mobiliteit zijn die van deze dienst gebruik maken". Schepen Wim Arbijn (sp.a) antwoordde dat De Lijn niet van vaste haltes wil afstappen, en dat de gemeente enkel nieuwe haltes kan voorstellen.

Kapitaalswijziging Imewo

Tijdens de volgende algemene vergadering van Imewo, de intercommunale voor energievoorziening in Oost- en West-Vlaanderen, ligt een kapitaalsvermindering en tegelijk kapitaalsverhoging op de agenda. Imewo wil hiermee geleidelijk aan het Electrabel-aandeel in de intercommunale verminderen, maar er wel voor zorgen dat het eigen vermogen niet onder de 33% daalt. Beide maatregelen zijn opgelegd door de hogere overheid en zouden op termijn de lokale besturen die aandeelhouder zijn, een hogere vergoeding bezorgen. Electrabel zou wel 25% plus een aandeel in bezit houden (een blokkeringsminderheid, nkb).

Meer GAS-ambtenaren

Omdat de provincie steeds meer dossiers te verwerken krijgt over de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-sancties die de gemeente zelf kan opleggen voor een reeks overtredingen), duidde die drie extra ambtenaren aan om de dossiers te verwerken. De gemeente, die bij het opstarten van het GAS instemde om voor de afwerking een beroep te doen op de provincie, moest de aanduiding eveneens goedkeuren.

Snelheidsbeperking in Blauwhofdreef

Er komt een volledige snelheidsbeperking van 70km in de Blauwhofdreef. Aanleiding is het aanleggen van een fietspad in het deel van de Donklaan tussen de Blauwhofdreef en de weg naar Uitbergen. De hogere overheid is bereid dat fietspad op te nemen in het bovenlokaal fietsnet, en de aanleg met 80% te subsidiŽren, indien het pad niet uitkomt op een weg met een hogere maximum snelheid dan 70. Schepen Arbijn rekende uit dat dit een verlies van maximum 20 seconden betekende. Burgemeester GabriŽls legde nog uit dat men heeft gewacht op de goedkeuring van de subsidies om met de uitvoering van het fietspad te beginnen, waardoor men nu enkel het wegdek langs de Scheldedijk tussen Berlare en Uitbergen vernieuwt.

Parkeerverbod Emiel Hertecantlaan

De raad ging akkoord met een parkeerverbod van 5m aan beide zijden van de opritten naar de supermarkt en naar de parking van dr Vandekerckhove aan de Emiel Hertecantlaan. Van uit de gemeente was al lang aangedrongen op veilige oplossingen voor meer zichtbaarheid bij het op- en afrijden. Tot nu oordeelde de Vlaamse administratie - de straat is een gewestweg - dat zij de maatregelen moest opleggen, nu werd de gemeente aangeraden om eerst het reglement goed te keuren.

"Zwarte muur"

Francky Verhofstadt (CD&V) wou weten of iets kon worden gedaan aan de 'zwarte muur' aan de bouwwerf voor de appartementen die in de plaats van restaurant Malpertuus komen. Burgemeester GabriŽls zei dat al contact was genomen met de aannemer, maar dat wettelijk niets kan worden opgelegd. Ze betreurde ook de wijze waarop de afsluiting was gemaakt, maar wees er tegelijk op dat de huidige oplossing de aannemer wellicht duurder uitkwam dan een herasafsluiting, waaruit ze besloot dat hij wellicht gegronde redenen had, zowel om de veiligheid te verhogen als om het vuile zicht van de werken af te schermen. De bouwheer kwam met de gemeente  al overeen dat na afloop er een groter wandelpad dan nu langs het gebouw wordt verwezenlijkt.

Verzorgingskussens

Raf Maes (CD&V) vroeg naar verzorgingskussens voor baby's in de openbare lokalen zoals sporthallen en gemeenschapscentra. In Stroming zou zo een kussen al aanwezig zijn. Het schepencollege aanvaardde om ook in de andere iets dergelijks te voorzien.

Borden naar zelfstandigen

Jan De Palmenaer (CD&V) wou weten of er een reglement bestaat om richtingsborden naar zelfstandige zaken te plaatsen. Schepen Renť Kets (Open Vld) antwoordde dat enkel de twee gekendste restaurants, enkele campings en B&B's toelating hadden gekregen. Luc Vercruyssen wees op een bord op het fietspad langs de Schelde, maar die toelating moet door de dienst Waterwegen en Zeeschelde worden verstrekt.

Gemeentepleintjes

Steven Baeyens vroeg naar de beloofde inventarisatie van pleintjes. Burgemeester GabriŽls zei dat die er nog niet is voor de kleinere pleintjes, maar dat intussen al druk wordt gewerkt om de grotere te verbeteren. Ze wees op wat op het Donkoeverpark al is gebeurd, op de speeltoestellen die nabij de Kerkveldverkaveling zijn aangebracht en aan de voorbereiding om het plein aan het Kloosterland in te richten.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 20/03/11. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2010 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.