Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 10/7/09

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

 

Op het einde van de zitting wenste CD&V-voorzitter Steven Baeyens gemeenteraadsvoorzitter De Gucht geluk met zijn nieuwe functie als Europees Commissaris, en wou tegelijk weten wat de gevolgen zijn voor Berlare. De Gucht antwoordde dat hij zal vragen als verhinderd te worden beschouwd om zo 'bij mijn herrijzenis mijn plaats weer te kunnen opnemen'. Hij zal dan worden vervangen zowel als gemeenteraadslid en als voorzitter van de gemeenteraad. Voor die laatste post is nog geen naam genoemd. Het was nog niet duidelijk of Katja Gabriëls hierdoor ook titelvoerend burgemeester wordt.

SK Berlare-concessie - Circo Loco - Sigmaplannen - De Gucht 'verhinderd' - Festivariaparking - Feestzaal Overmere - GROS-reglement - Brandweerlui

Concessie met SK Berlare
De gemeenteraad aanvaardde vrijdagavond de tekst van een concessieovereenkomst met SK Berlare voor het gebruik van de nieuwe (en overgebleven) lokalen naast de voetbalterreinen aan de Bosstraat. Voornaamste punten: de kantine kan ook door andere verenigingen worden gehuurd en SK betaalt vanaf 2014 huurgeld.
Sinds de laatste thuiswedstrijd is de oude kantine afgebroken en de bouw van een nieuwe kantine, een tribune en kleedruimten gerealiseerd. Volgens het akkoord betaalt de club voor het gebruik €800 per maand. Dat bedrag wordt herleid tot €625 en pas geïnd vanaf 2014. De vermindering werd overeengekomen omdat de gemeente de kookruimte zal gebruiken voor de kookcursussen van Vorming Overdag, en omdat de gemeente de kantine (er is geen sprake van de voetbalpleinen, nkb) – met respect voor de voetbalkalender – wil verhuren aan andere verenigingen. Met dit laatste wil men tegemoet komen aan de nood aan fuifruimte. SK mag zelf niet aan derden onderverhuren, behalve voor de eigen activiteiten die binnen de voetbalkalenderdagen vallen. De opschorting met vijf jaar is er omdat SK bepaalde werken voor eigen rekening neemt, zoals een spelerstunnel, het scorebord, de keukenvoorzieningen en de toog in de kantine, en die met een lening afbetaalt.

Patrick Van Malderen vond het al bij al een goede overeenkomst, maar had toch vragen bij de huurvermindering. "Neemt de gemeente niet beter zelf alle lasten voor zich'", vroeg hij. Het schepencollege vond dat op deze wijze er meer controlemogelijkheid is zonder de gemeentelijke administratie extra taken te bezorgen.

Circo Loco: 29 op 30 positief

Burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD) verduidelijkte de redenen waarom afterpartyclub Circo Loco aan het Donkmeer werd gesloten. Bij de inval op 4 juli bleek dat de tegen eind juni opgelegde brandbeveiligingsmaatregelen, niet waren uitgevoerd. Bovendien werden 29 van de 30 aanwezigen positief bevonden op drugs en vonden agenten drugs in de wagens. Dat was voldoende om als burgemeester voor drie maanden te sluiten. Het college van burgemeester en schepenen bevestigde de beslissing dinsdag. Aan de gemeenteraad kan worden gevraagd om die sluiting te verlengen. “We hopen de eigenaar te overtuigen om met zijn club te vertrekken. Die past niet in het toeristisch beeld dat wij van het Donkmeer hebben”, aldus de burgemeester.

 

Kalkense meersen: negatief advies Sigmaplannen

De gemeenteraad volgt het negatief advies dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening had voorgesteld voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vernieuwde Sigmaplannen voor de Kalkense Meersen. Volgens schepen Wim Arbijn waren er zowel procedure- als inhoudelijke opmerkingen. Zo wil men al dit plan laten goedkeuren terwijl het milieueffectenrapport nog niet is gekend, zijn er geen voldoende compensaties mogelijk voor de landbouwbedrijven, te weinig motivatie voor de gekozen afbakening, en te weinig geweten over wie uiteindelijk zal instaan voor het beheer, gebruik en inrichting. Jan De Palmenaer (CD&V) wou weten of dit negatief advies nog effect kon hebben. De schepen twijfelde omdat men blijkbaar al drie jaar tegen windmolens vecht. Burgemeester Gabriëls zei dat er wel nog geen uitvoeringsbudgetten zijn voorzien, waarop Karel De Gucht toevoegde dat men bij de bevoegde (CD&V-)minister misschien nog terecht kan en dat dit bestuur had gedaan wat het kon, onder meer er voor gezorgd dat plannen werden getekend zoals was afgesproken in verband met de nabijheid van de nieuwe dijk tot de huizen. Gabriëls zei nog dat men had gevraagd de landbouwers nog twintig jaar gerust te laten. Arbijn zei dat dit tot 15 jaar (met mestmogelijkheid) werd herleid, wat vooral voor de nog relatief jonge boeren een probleem geeft.

 

De Gucht wil herrijzen in Berlare
Karel De Gucht kondigde tijdens de jongste gemeenteraadszitting aan dat hij wegens zijn nieuwe taak als Europees Commissaris zal vragen om in de gemeenteraad te worden beschouwd als ‘verhinderd’. Daardoor kan hij als raadslid en als voorzitter van de gemeenteraad worden vervangen tot het einde van zijn Europees mandaat. De CD&V wees hem er op dat hiervoor het speciaal decreet diende dat het Vlaams Parlement had goedgekeurd. “Ik had voorzien dat ik wou herrijzen”, antwoordde De Gucht lakoniek, “om dan de bokken van de geiten te kunnen scheiden”. Het was nog niet duidelijk of waarnemend burgemeester Katja Gabriëls nu ook titelvoerend burgemeester wordt.

 

Festivariaparking betalend
Festivaria-Pretoria vroeg het gemeentebestuur om tijdens de opvoeringen van Camelot (21 augustus – 5 september) parkeergeld te mogen innen voor wagens op de gemeentelijke parking. Het VB stelde eerst dat dit het wildparkeren zal bevorderen, maar ging uiteindelijk akkoord. Volgens CD&V-voorzitter Baeyens kon dit voorstel nadelig zijn voor de andere horeca in de omgeving. Bovendien was onduidelijk wat met wagens gebeurt die er al van eerder op de dag staan. Zijn partij stemde tegen, op Patrick Van Malderen na, die zich onthield. Gemeenteraadvoorzitter Karel De Gucht (Open VLD) herhaalde dat dit voorstel niet van het schepencollege maar van de organisatoren van het openluchtspektakel kwam, maar dat de gemeente als vorm van goodwill het beter zou goedkeuren. Tijdens de discussie werd een parkeerprijs van 2 euro vernoemd, maar dat kon niet worden bevestigd: Festivaria mag de prijs bepalen.

 

Vernieuwing feestzaal Overmere
Berlare wil een dienstencontract afsluiten voor de renovatie van de vroegere gemeenteschool in Overmere. De huidige feestzaal wordt aangepast aan de huidige normen, de buitenschoolse kinderopvang (IBO) krijgt er vernieuwde lokalen en er komt eventueel ruimte voor vergaderlokalen. Voor de feestzaal worden de kosten op €30.000 geraamd (+ BTW), voor de IBO op €20.000. Burgemeester Gabriëls (Open VLD) zei dat de hele site wordt bekeken, maar dat het zeker niet de bedoeling is om alles plat te gooien. Men hoopt volgend jaar te beginnen, een jaar later dan gepland omdat de vrije basisschool, die tot vorig schooljaar een deel van de gebouwen gebruikte, later met de eigen uitbreidingswerken is begonnen.

 

GROS-subsidiereglement
De gemeenteraad van Berlare keurde het subsidiereglement van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (Gros) goed. Dit reglement bepaalt dat het beschikbare budget voor 40% wordt gebruikt voor een structureel programma, voor 35% als ondersteuning aan initiatieven met een Berlaarse link en voor 25% aan sensibilisering. Uiteraard moeten de initiatieven passen in de algemene doelstellingen vna het Gros. Het reglement wordt van toepassing vanaf begin volgend jaar. Programma’s die al in uitvoering zijn en de steun kregen van vorige gemeenteraadsbesluiten blijven gewoon verder lopen.

 

Brandweerlui
De gemeenteraad keurde de openstelling goed van vijf posten voor brandweerman-stagiairs. Burgemeester Katja Gabriëls legde uit dat het kader 30 plaatsen voorziet en dat er nu 25 zijn ingevuld. De gemeente start binnenkort de aanwervingprocedure.  Vast staat alvast dat wie niet als stagiair wordt toegelaten voor drie jaar op een wervingsreserve komt. De raad aanvaardde tegelijk ook het ontslag van Ulrik Goossens als lid van de vrijwillige brandweer, omwille van drukke beroepsbezigheden.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 02/08/09. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.