Beoordeel het gemeentebestuur Gesprekken met de burgemeester Communicatieambtenaar gem.beleidsplan 07-12 gemeente: nieuwjaarsreceptie Gemeenteraadsverslagen Wat kost een gemeente ? Halfweg-evaluatie 2003 Boerenkrijgmuseum Viering Van Sande politie brandweer

 gemeenteraad 18-12-2013

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Omhoog
gemeenteraad 18-12-2013
gemeenteraad 27-11-2013
gemeenteraad 3 juli 2013
gemeenteraad 22 mei 2013
gemeenteraad 27 maart 2013
gemeenteraad 19-12-12
gemeenteraad 2 april 2012
gemeenteraad 21 december 2011
gemeenteraad 23 november 2011
gemeenteraad 26 oktober 2011
gemeenteraad 21 september 2011
gemeenteraad 27 april 2011
gemeenteraad 23 maart 2011
gemeenteraad 23 februari 2011
gemeenteraad 26 januari 2011
gemeenteraad 21 december 2010
gemeenteraad 24 november 2010
gemeenteraad 27/10/2010
gemeenteraad 22 september 2010
gemeenteraad 24 maart 2010
gemeenteraad 27 januari 2010
gemeenteraad 15 december 2009
gemeenteraad 17 november 2009
gemeenteraad 21-10-2009
gemeenteraad 22/9/09
gemeenteraad 10/7/09
gemeenteraad 25-1-09
gemeenteraad 13 nov 2008
gemeenteraad 14-10-2008
gemeenteraad 16 september 2008
gemeenteraad 10 juli 2008
gemeenteraad 30 juni 2008
gemeenteraad 19 mei 2008
gemeenteraad 29 april 2008
gemeenteraad 10 maart 2008
gemeenteraad 29-1-08
gemeenteraad 18 december 2007
gemeenteraad 26-11-2007
gemeenteraad 22-10-07
gemeenteraad 25-4-07
gemeenteraad 22 mei 2006
gemeenteraad 20-3-2006
gemeenteraad 24-1-06
gemeenteraad 20 dec 2005
gemeenteraad 17-10-2005
gemeenteraad 2-6-05
gemeenteraad 25 april 2005
gemeenteraad 1-04-05
gemeenteraad 21-2-05
gemeenteraad 25-1-05
gemeenteraad 6-12-04
gemeenteraad 18-10-04
gemeenteraad 20-9-04
gemeenteraad 21-6-04
gemeenteraad 22-3-04
gemeenteraad 16-2-04
gemeenteraad 19-1-04
gemeenteraad 29-12-03
gemeenteraad 24-11-03
gemeenteraad 17-9-03
gemeenteraad 22-6-03
gemeenteraad 19-5-03
gemeenteraad 28-4-03
gemeenteraad 17-2-03
gemeenteraad 23-1-03
gemeenteraad 20-12-02
gemeenteraad 18-11-02

 

Omhoog 

Onder toch wel matige belangstelling voor misschien wel een van de belangrijkste gemeenteraden (8 + 4 personeelsleden van de gemeente en 2 'van de pers') besprak de gemeenteraad gisteren onder meer het meerjarenplan 2014-2019, de belastingen en retributies en het budget voor 2014. Alles werd goedgekeurd, met hier en daar wat onthoudingen en tegenstemmen van de oppositie.

 

meerjarenplan - belastingen en retributies - kerkfabrieken, OCMW, politie - AMI - vuurwerk - ontslag

 

Het meerjarenplan 2014-2019

Voor het eerst zijn gemeenten verplicht om een meerjarenplan te maken dat niet alleen loopt tot een jaar na het beŽindigen van de lopende legislatuur (nu: 2013-2018), maar dat ook moet in evenwicht zijn op het einde van die periode. Gemeenten zijn zo meer verplicht om keuzes te maken en om de financiŽle discipline te handhaven. Verschuivingen gedurende de periode zijn wel mogelijk, maar het einddoel, het evenwicht, blijft een verplichting.

(Meer info over deze zogenaamde Beheers- en Beleidscyclus (BBC) in deze brochure.)

 

Burgemeester Katja GabriŽls (Open Vld) legde uit hoe de gemeente in zo een BBC eerst de strategische doelstellingen moest kiezen, met prioritaire en niet-prioritaire, dan daar operationele doelstellingen en acties aan koppelen. De Vlaamse overheid legde een strikt codesysteem uit zodat, eens de gemeenten hun plan elektronisch hebben doorgestuurd, bijna onmiddellijk een duidelijk beeld ontstaat over welke gemeenten voor welke projecten subsidies zou kunnen krijgen. "Er moeten hierdoor geen aparte beleidsnota's meer moeten opgemaakt, wat moet zorgen voor 'planlastvermindering'. Wij hopen dat dit de komende jaren ook voor ons duidelijk wordt." Ze voegde er aan toe dat zo een BBC-werkwijze meer is dan een technisch verhaal: het vraagt ook een andere manier van denken en uitvoeren, ook door het personeel.

 

Ze gaf aan dat de huidige crisis gevolgen heeft voor elk beleidsniveau, maar dat de gemeente onder zich geen niveaus meer heeft om de lasten naar door te schuiven, behalve dan de burger zelf. De meerderheid besliste om bij het maken van keuzes vooral voorop te zetten dat men 'de tering naar de nering' moet zetten. Voor de eigen diensten betekent dit de reorganisatie (die volop bezig is), minder recepties en meer gebruik maken van raamcontracten. Daarnaast worden alleen prioritaire investeringen voorzien (met marges voor dringende zaken). Bij dit alles wil men zeker de kwalitatieve dienstverlening behouden.

 

Wat men niet wil zijn belastingverhogingen, behalve indexering. GabriŽls zei dat de gemeente, door de personenbelasting, opcentiemen en algemene belasting niet op het Vlaamse gemiddelde te brengen, per jaar 1 miljoen aan inkomsten laat liggen. "Op een budget van zo'n 12 ŗ 13 miljoen toch niet weinig."

 

Voor het bepalen van de doelstellingen ging men uit van wat men als 'kerntaken' beschouwt, de taken die men als gemeente zelf moet doen. Daarbij wil men er voor zorgen dat de koopkracht van de inwoners niet vermindert, dat subsidies aan verenigingen behouden blijven en voldoende activiteiten worden aangeboden en ondersteund.

De zes doelstellingen zijn:

bullet

SD 1: Elke inwoner, lokale groepering en externe partner ervaart gemeente Berlare als een klantgerichte, efficiŽnte en betrouwbare partner.

bullet

SD 2: Ondernemers en inwoners (her)ontdekken het (toeristisch-economisch) potentieel van Berlare in de slipstream van een kwalitatief recreatie- en ondernemersbeleid.

bullet

SD 3: Inwoners blijven Berlare ervaren als een warme, veilige en leefbare plek om te wonen en te leven.

bullet

SD 4: Een divers en kwalitatief (gemeentelijk) vrijetijdsbeleid draagt bij tot sociale, geÔnformeerde en gezonde inwoners.

bullet

SD 5: Inwoners en bezoekers beleven een propere en groene omgeving door natuurbehoud en natuurbeleving te verzoenen.

bullet

SD 6: Inwoners blijven van een gunstig fiscaal klimaat genieten dankzij een doordacht en evenwichtig financieel beleid.

Binnen elke doelstelling zijn een aantal operationele doelstellingen en actieplannen opgesteld. Het volledige plan staat op de gemeentesite (onder Ďbestuur en beleidí).

Enkele details:

bulletHet gebouw van de IBO in Uitbergen wordt na de verhuizing naar de vroegere pastorij afgebroken om parkeerplaatsen voor socio-cultureel centrum De Venne te realiseren. Men verzekerde dat voor de keuken, die zo wegvalt, een oplossing wordt gezocht.
bulletDe geplande KMO-zone in Overmere zal worden gerealiseerd door een privťbedrijf omdat de gemeente er niet alle gronden bezit. Wel zal de gemeente voor de onteigeningen moeten zorgen, en die gronden dan doorverkopen aan dat privťbedrijf, en zal men er over waken dat er een kwalitatieve invulling gebeurt met voorrang voor kleine startende ondernemingen.
bulletEr komt een adviesraad om het ondernemen te bevorderen en een ondernemersloket waar info verkrijgbaar is
bulletMen wil een vrijetijdspas invoeren: door tickets te kopen bij gemeentelijke activiteiten spaart men punten die kunnen worden doorgegeven aan mensen die zich anders geen tickets kunnen veroorloven.
bulletDe politie zal dezelfde vier prioriteiten als tijdens de voorbije zes jaar aanhouden: Eigendomsdelicten en rondtrekkende dadergroeperingen - Drugsproductie & -handel en drugsgerelateerde criminaliteit - Verkeers(on)veiligheid - Overlast (het nieuwe veiligheidsplan moet nog aan de politieraad worden voorgelegd)
bulletRioleringen: Slot (kostprijs 1 miljoen), Bontinckstraat-Loereveld (3 miljoen waarvan ong. 1 miljoen voor Berlare), Quote-Waterhoek (studie deze legislatuur, uitvoering volgende)
bulletBerlare vergrijst meer dan gemiddeld in Vlaanderen. De gemeente wil met medewerking van vrijwillige geÔnteresseerde personen een plan uitwerken met eventuele gemeentelijke acties.
bulletInvesteringen: het plan bevat voor zo'n 12 miljoen investeringen, gespreid over de hele periode. Men rekent daarvoor op meer dan 5 miljoen subsidies, ook Europese.

Discussie:

Namens de CD&V hekelde voorzitter Steven Baeyens dat men 'deze unieke gelegenheid niet had gebruikt om een groot overleg te organiseren, om een groter draagvlak te creŽren. Doorheen het hele plan miste hij meer uitleg over de visie van de meerderheid, onder meer over het Donkmeergebied en het kasteeldomein. Hij zei te hebben gehoopt dat visies 'waar we al lang naar hebben gevraagd met als antwoord: komt in het beleidsplan, zouden duidelijk worden, ofwel dat een aantal deelvisies hier zouden zijn samengebracht. "Nu is het dikwijls heel vaag of 'we zullen ...'."Hij miste ook een aantal actievoorstellen, waaronder enkele Open Vld-verkiezingsbeloften zoals de glazen wand aan de Festivalhal, het kunstwerk op de Klappel en de verhuizing van het skatepark naar het Donkmeer. Een aantal voorstellen (verfraaiing cafetaria sporthal Berlare, toegankelijkheid voor mindervaliden in Stroming, ...) werden door de meerderheid genoteerd en eventueel opgenomen.

De burgemeester reageerde dat er participatie was omdat de gemeentelijke diensten met adviesraden werken en zo de noden kennen. Op verschillende opmerkingen gaf zij wat al is gebeurd of is gepland, ofwel dat het niet de bedoeling was om in het meerjarenplan alles al in detail weer te geven. "Sommige acties moeten nog worden uitgeschreven en zullen tijdens volgende gemeenteraden worden voorgelegd. Bij jou zou het wel een heel dik boek zijn geworden, en dan zeker niet gelezen". Een aantal vroegere voorstellen zullen niet noodzakelijk worden weerhouden omdat in deze moeilijke periode prioriteiten moeten worden gesteld.

 CD&V stemde tegen, N-VA onthield zich omwille van de vaagheid, maar vond het toch een ambitieus plan.
GabriŽls besloot dit punt met haar mening over het plan: "In deze bijzonder moeilijke periode geen belastingen verhogen en zo minder te vragen dan het Vlaamse gemiddelde, toch prioritaire investeringen plannen en niet inboeten aan dienstverlening, dat is dan toch wel een mooi document dat voorligt."

Belastingen en retributies

bulletZoals reeds gezegd: de personenbelasting, opcentiemen en algemene belasting (vroegere huisvuilbelasting) blijven onveranderd. Bij de laatste wel een wijziging: WIGWs krijgen voortaan geen bon voor extra zakken, maar een directe korting op de belasting, waardoor ze maar Ä20 betalen. Leefloners betalen Ä40. Gratis zakken zijn er enkel nog voor wie kan aantonen incontinent te zijn en voor kinderopvangplaatsen. CD&V onthield zich voor het punt over de huisvuilzakken, N-VA voor alle drie.
bulletRetributies worden voortaan geÔndexeerd en dan afgerond tot het hogere tiental. N-VA onthield zich 'omdat ze zijn ingevoerd toen de partij nog niet in de raad zat' en omdat men tegen de koppeling is. GabriŽls antwoordde dat men zonder belastinginkomsten ook geen projecten kan realiseren.
bulletEr komt een leegstandbelasting voor huizen en winkels. Als ze 12 maand leegstaan komen ze op een lijst van te controleren huizen, die dan in aanmerking kunnen komen voor de belastingheffing van Ä1250, het minimum dat door de Vlaamse gemeenschap is opgelegd. De gemeente hoopt zo dergelijke huizen terug op de markt te krijgen. De voorbije jaren blijkt het aantal lege woningen en winkels sterk te zijn gestegen: in 2009 maar vijf, nu wellicht een 40-tal. Voor fabrieksgebouwen kan de Vlaamse gemeenschap de controle doen en belasting heffen. N-VA vroeg om voor leegstaande winkels eerder een aanmoedigingspremie dan een belasting in te voeren. De burgemeester vond dat men zo winkeliers zou aanzetten om de winkel leeg te laten.
bulletCD&V vroeg om de parkingbelasting aan de gemeentelijke parking aan het Donkmeer af te schaffen omdat de kosten wellicht hoger zijn dan de opbrengsten en dat er toch ook gratis parkings zijn. De meerheid antwoordde dat de parking nu zo'n Ä20.000 opbrengt, 'een niet te versmaden bedrag', en dat de kosten laag zijn, bv. het onderhoud Ä1300. ''Bovendien kunnen mensen dichtbij gratis parking vinden. Enkel zij die dicht bij de Strijddam willen staan betalen, en dan nog niet tussen 12 en 14u., als steun voor de horeca", werd gezegd.
bulletDe bijdrage voor het opvangen en transporteren van afvalwater wordt verhoogd, maar blijft onder het maximum toelaatbare. De inkomsten hiervan moeten worden gebruikt om het rioleringsnet te onderhouden en te verbeteren. CD&V vond dit een verhoging van de belastingdruk en stemde tegen. "Nochtans heeft minister Schauvliege haar subsidies verminderd met het argument dat de gemeenten maar het maximum moeten vragen.", reageerde GabriŽls.

Kerkfabrieken - OCMW - Politie

De BBC heeft ook invloed op deze niveaus.

De kerkfabrieken krijgen voortaan een vaste gemeentelijke tussenkomst, met een stijging van 2% per jaar. Ze moeten niet besparen op exploitatie, maar wel enkele niet-prioritaire investeringen uitstellen zoals het schilderen van de kerken. Bij dringende zaken (instandhoudingswerken) kan de gemeentelijke bijdrage wel worden opgetrokken.

Het OCMW krijgt voortaan ook een vast bedrag.

De gemeentelijke bijdrage aan de politiezone ligt eveneens vast.
CD&V vond dat de bijdrage aan de politiezone sterker stijgt dan die voor het OCMW. GabriŽls antwoordde dat de politie het met vijf personen minder zal doen en toch de twee patrouilles permanent wil aanhouden. De kosten voor de zone bestaan voor 90% uit personeelskosten.

AMI

CD&V herinnerde aan de vraag naar de kosten gemaakt voor de aankoop en verbouwingsplannen voor de AMI. De aankoop (kosten inbegrepen) bedroeg 447.000 (waarvan 132.000 gesubsidieerd wegens leegstaand bedrijfspand), de studies en architecten Ä257.000. De gemeente wil het gebouw volgend jaar terug verkopen. (Het is nu wel voor vier maanden verhuurd voor een tijdelijke winkel, nkb) . Het is niet duidelijk of men dan de gekregen subsidies moet terugbetalen.

Vuurwerk

N-VA vroeg naar de reglementering voor vuurwerk. De burgemeester herinnerde er aan dat volgens het GAS-reglement een toelating moet worden aangevraagd bij de burgemeester indien men vuurwerk op openbaar domein wil afschieten, maar dat niemand dat deed. Voor vuurwerk op privť-domein raadde zij voor aan om voorzichtig te zijn. N-VA vroeg om de regeling te veralgemenen.

Ontslag raadslid

Omdat hij naar een andere gemeente verhuist, neemt Frank Van Laer (Open Vld) volgende maand ontslag. De burgemeester bedankte hem en wenste hem al het beste. Applaus op alle banken.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

links naar
winkels en bedrijven uit deze gemeente

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 13/12/13. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.