Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 10 juli 2008

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Omhoog
gemeenteraad 10 juli 2008
gemeenteraad 30 juni 2008
gemeenteraad 19 mei 2008
gemeenteraad 29 april 2008
gemeenteraad 10 maart 2008
gemeenteraad 29-1-08
gemeenteraad 18 december 2007
gemeenteraad 26-11-2007
gemeenteraad 22-10-07
gemeenteraad 25-4-07
gemeenteraad 22 mei 2006
gemeenteraad 20-3-2006
gemeenteraad 24-1-06
gemeenteraad 20 dec 2005
gemeenteraad 17-10-2005
gemeenteraad 2-6-05
gemeenteraad 25 april 2005
gemeenteraad 1-04-05
gemeenteraad 21-2-05
gemeenteraad 25-1-05
gemeenteraad 6-12-04
gemeenteraad 18-10-04
gemeenteraad 20-9-04
gemeenteraad 21-6-04
gemeenteraad 22-3-04
gemeenteraad 16-2-04
gemeenteraad 19-1-04
gemeenteraad 29-12-03
gemeenteraad 24-11-03
gemeenteraad 17-9-03
gemeenteraad 22-6-03
gemeenteraad 19-5-03
gemeenteraad 28-4-03
gemeenteraad 17-2-03
gemeenteraad 23-1-03
gemeenteraad 20-12-02
gemeenteraad 18-11-02

 

Omhoog 

De gemeenteraad keurde unaniem enkele plannen goed die toch wel impact zullen hebben op de toekomst van deze gemeente: voorlopige ruimtelijk uitvoeringsplannen voor het woongedeelte van het Donkmeergebied en voor het sportpark in Overmere, en een voor het eerste uitvoeringsplan voor het nieuwe Sigmaplan kreeg ook ieders goedkeuring. Het nieuwe kader voor het gemeentepersoneel bevat ook enkele belangrijke wijzigingen.

RUP Donkmeer - RUP sportpark - GRUP Wijmeers - personeelskader - bibliotheek

Burgemeester Katja GabriŽls (Open VLD) legde uit dat een RUP of ruimteluik uitvoeringsplan vastlegt hoe de bodem in een bepaald gebied mag worden gebruikt, waarbij ook regels worden vastgelegd voor het (ver)bouwen. De burgemeester: "Die regels zijn er niet om het de mensen moeilijk te maken, maar gemakkelijker. Je moet het vergelijken met verkeersregels. Die waren honderd jaar geleden ook niet nodig, maar nu onmisbaar met het toegenomen verkeer." Een RUP komt in de plaats van gewestplannen en beperkte plannen van aanleg (BPA) en heft ook alle bestaande verkavelingen op. Voor het Donkgebied en het Sportpark werden voorlopige plannen voorgelegd. De bevolking krijgt tussen 1 augustus en 29 september de kans om de plannen in te zien en opmerkingen en voorstellen te doen. Daarna komt een eventueel gewijzigd voorstel opnieuw naar de gemeenteraad. GabriŽls zei verder dat de plannen vooral toekomstgericht zijn, mogelijkheden voor latere realisaties wil open houden. Het is dus niet de bedoeling om alle voorstellen direct uit te voeren.

RUP Donkmeer

Dit RUP gaat enkel over het woongedeelte tussen Klappel en Blauwhofdreef. De terreinen ingenomen door campings en verblijfsparken worden behandeld in een RUP dat de provincie aan het opmaken is, omdat dat provinciale materies zijn. Het voorstel deelt het gebied in vier zones in, met enkele verdere onderverdelingen. Voor elk zijn andere regels voorzien. Voor enkele waardevolle maar niet noodzakelijk geklasseerde gebouwen zijn aparte regels opgesteld om te verhinderen dat die ingrijpend zouden veranderen of zelfs verdwijnen. Het gebouw dat in de plaats van Malpertuus komt, krijgt een bakenfunctie (gemakkelijk herkenbaar gebouw). Daarover zijn besprekingen gevoerd met de eigenaars. Gemeenteraadsvoorzitter De Gucht: "Er is alvast verhinderd dat er als het ware een muur langs het Donkmeer zou worden opgetrokken." Hij noemde trouwens als rode draad in dit RUP de betrachting om de beslaglegging op het Donkmeer te verminderen, wat in het verleden is verwaarloosd. "Het gebouw dat in de plaats kwam van La SapiniŤre neemt een duidelijk groter deel van het zicht op het meer weg dan het oorspronkelijke gebouw."

Een tweede betrachting is het creŽren van pleinfuncties. Zo wordt de gemeentelijke parking rechtover de Strijddam groter en komen er twee nieuwe ingangsmogelijkheden via een nieuwe 'weg' die loopt van patisserie Laureys naar de Zandstraat. Die weg zal wellicht niet de gewestweg mogen vervangen, maar geeft met de grotere parking wel  mogelijkheden om er activiteiten te organiseren. Die pleinsfeer wordt doorgetrokken naar de Brielstraat door een nieuwe wandelweg van de parking, tussen Tropical en De Pluim, naar de Strijddam.

Een ander groter plein komt er in de omgeving van de Festivalhal. Eerder werden al de voorstellen voor een vernieuwde inrichting voorgesteld. In het RUP is opgenomen dat de gebouwtjes tussen de Festivalhal en het provinciaal infokantoor moeten verdwijnen om daar ook een aaneengesloten park te maken.

Het RUP houdt zo'n dertigtal onteigeningen in, voor de grotere parking, het plein aan de Festivalhal, maar ook een gedeelte van de vroegere Donkere Wolkcamping. Die camping wil men eindelijk saneren en er gemeenschaps- en recreatiemogelijkheden uitbouwen. De provincie weigerde een totale onteigening omdat men er ook recreatie wil.

De oppositie noemde het een ingrijpend plan. CD&V-voorzitter Steven Baeyens wou weten welke functie men aan het Donkere Wolkterrein wou geven en of de zes bouwlagen voor de nieuwe 'Malpertuus' niet te hoog was. Hij betreurde ook dat er geen commissie bestaat waarin alle partijen kunnen meedenken aan de uitbouw van dit gebied en van het toerisme in het algemeen. Hij werd daarin bijgetreden door Jo Vercammen (VB), die wegens huwelijk en verhuizing aan zijn laatste gemeenteraadszitting bezig was.

Voor de Donkere Wolk is nog geen beslissing genomen, zei GabriŽls. De keuze voor onteigening was in de eerste plaats ingegeven om het terrein te saneren, en door de ligging rechtover de ligweide aan het Donkmeer. Over 'Malpertuus' zei De Gucht dat alvast is bekomen dat het aantal appartementen van 38 naar 24 is verminderd. De suggestie om te onteigenen en er een plaats voor activiteiten van te maken, noemde hij onrealistisch wegens de wellicht hoge kostprijs. "En we kunnen niet elke maand iets gaan onteigenen. Uiteindelijk moeten die ook betaald." Over de visie op het toerismebeleid zei de burgemeester dat visies dikwijls loze woorden zijn. "Wij verkiezen om dingen te realiseren. En zo een visie uit te bouwen." Zij herinnerde er aan dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek voorstellen mogen worden gedaan. Van de tien die Jong CD&V deze week voorstelde noemde ze de meeste weinig realistisch omdat ze ingaan tegen stedenbouwkundige en milieuwetten.

In de rand van de raad werd nog gezegd dat door dit RUP de plannen voor een containerpark aan het Donkmeer volledig van de baan zijn. DDS, dat langs de Zandstraat hiervoor wel gronden had aangeschaft, zal die nu wellicht kunnen gebruiken om er huizen op te zetten.

RUP Sportpark

Met dit plan wil het gemeentebestuur de beperkingen van het huidige BPA opheffen. Zo geeft dit RUP de kans om een grotere parking aan te leggen aan de sporthal en aan het voetbalterrein, en om een extra speelveld voor recreatief voetbal of rugby mogelijk te maken. Bovendien wordt het park groter en kunnen er eventueel nog lokalen voor sport bijgezet worden. Er komt een groenbuffer naar het agrarisch gebied en een nieuwe dreef die doorloopt tot aan het OCMW-rustoord, om de bewoners toe te laten vlotter in het park te komen wandelen. Het plan voorziet ook de nodige afsluitingen van de wegen in het gebied om doorgaand verkeer onmogelijk te maken.

Namens CD&V vroeg Luc Vercruyssen of men, zoals in het verleden, geen compensatie elders zal moeten aangeven voor het verminderen van agrarisch gebied. Dat was blijkbaar niet door hogere overheden gevraagd omdat voldoende gedetailleerde voorschriften zijn aangegeven voor de gebouwen die men er nog wil toelaten. Zijn partijgenote Tania Vis vond het wat vroeg om voor een pas opgerichte rugbyclub al een terrein te onteigenen. De burgemeester stelde dat het terrein niet wordt voorbehouden, maar in de eerste plaats is bedoeld voor recreatie.

GRUP Wijmeersen

Schepen Wim Arbijn (sp.a) mocht het gewestelijk RUP uitleggen voor het eerste werkelijk uitvoeringsplan in het kader van de nieuwe Sigmaplannen. Van dit gebied ligt maar 8ha op Berlaars grondgebied, de rest is van Wichelen. Het gebied wordt een overstromingsgebied nadat een nieuwe Sigmadijk is gebouwd. De huidige dijk verdwijnt. Het plan kreeg ook van de gemeentelijke raad voor ruimtelijke ordening een positief advies.

Personeelsformatie

Met het nieuwe personeelskader wil het gemeentebestuur voldoen aan enkele nieuwe eisen. Zo komt er een communicatieambtenaar die voor betere interne en externe communicatie moet zorgen, en ook beleidsondersteunend zal werken. De geplande verhuizing van het provinciaal infokantoor (ten laatste eind dit jaar) zorgt dat het personeelslid dat de gemeente ter beschikking stelde, vrij komt. Het nieuwe plan is de museumbewaarder en dat personeelslid te vervangen door een B-post voor een toerismeambtenaar. De niet-statutaire ambtenaar in Stroming wordt in het kader opgenomen. Om meer te kunnen doen aan mobiliteit- en duurzaamheidsbeleid komt er een aparte ambtenaar voor. Ook de al druk bezette dienst Ruimtelijke Ordening krijgt er een B bij om het steeds groeiend aantal taken aan te kunnen. Het grote park rond het kasteel vereist twee extra arbeiders in de groendienst. Een ervan krijgt er een conciŤrgetaak bij.

Bibliotheek

In de bibliotheek van Overmere komt nieuw meubilair en zowel daar als in Belrare komen multiseats: een computer met meerdere schermen die onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Schepen Arbijn legde uit dat dit meer mogelijkheden moet geven aan mensen die thuis geen computer hebben.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje VÓrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 11/07/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.