Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 17-2-03

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

4x4 - judomatten - schuin dak voor magazijn - fanfarevlag -
geen vacatures gemeenteschool - nieuwe OCMW-raadsleden - Boerenkrijgmuseum

Voor de inhoud moest je inderdaad geen moeite doen om naar de gemeenteraadszitting te komen. Echt levensschokkende dingen waren niet te bespreken. En mocht men zo toneel brengen, er zou inderdaad wellicht ook weinig volk naar toe komen. Hoewel, er zijn er nog die dat soort toneel brengen, met absurde humor.

Met 4x4 op rattenjacht
De gemeente gaat een 4x4-wagen kopen. Blijkbaar is die nodig om op rattenjacht te gaan. Met een andere wagen rijdt men zich namelijk vast in de rattenbiotoop. De kostprijs wordt op zo'n € 23.000 geraamd.

Deels nieuwe judomatten
De werken aan de uitbreiding van de sporthal zijn binnenkort klaar. De werken moeten de ruimte vergroten waarin de gevechtssportclubs trainen. Een grotere zaal betekent dat er meer matten nodig zijn, zo'n 90m2. VLD'er Luc Vander Meirssche vroeg daarop om alle huidige matten door nieuwe te vervangen, deels want versleten en deels om allemaal dezelfde te hebben. Schepen Spruyt was categoriek tegen. "Dit jaar doen we kosten voor de uitbreiding, later misschien voor de matten." Schepen Vercruyssen gaf aan dat de matten al eens zijn vernieuwd en dat de slijtage nog wel meevalt. "Enkel wat aan de hoeken. Vroeger gingen de matten sneller stuk omdat ze, zolang de balletschool ook gebruik maakte van die ruimte, telkens weer moesten worden herlegd."

Schuin dak op gemeentemagazijn
De technische dienst wil het platte dak op een deel van de technische ruimte aan de Galgenbergstraat vervangen door een schuin dak. De kostprijs wordt op meer dan € 37.000 geraamd. De VLD wou meer details over hoe die raming was opgemaakt. "Ik baseer mij op wat de technische dienst me heeft gegeven", kon schepen Spruyt enkel kwijt. Het werd een heeel over- en weergeroep tot de CD&V-meerderheid de hulp kreeg van sp.a'er Wim Arbijn: "Deze discussie heeft geen zin. Nu wordt enkel het princiepebesluit goedgekeurd om het dak te veranderen. De details moeten maar gegeven als men werkelijk tot de werken besluit.", gaf hij aan.

Een politieman voor de lijkwagen ?
Nog zo een inhoudelijk zware discussie kwam er over eenrichtingsverkeer aan den Briel. Blijkbaar moest een eerdere beslissing worden hernomen omwille van verkeerd gedefinieerde verkeersborden. De VLD wou meer details en vroeg naar de doorgangsmogelijkheid voor ceremoniewagens bij begrafenissen. Plots bleek men het over twee verschillende wegen te hebben. De enen hadden het over de weg tussen het plein en het kasteel, de anderen over dat deel van de Warande tussen Leopolddreef en Kerkhofdreef. Hoedanok, men wou een oplossing voor de ceremoniewagens. "Of gedogen, of de begrafenisondernemer telkens toelating doen vragen, of telkens een politieagent meesturen", gaf de secretaris als mogelijkheden mee. Na wat discussie over de verantwoordelijkheid van de gemeente bij eventuele ongevallen, werd toch maar voor het tweede gekozen. Bij begrafenissen zouden ceremoniewagens dus toch van het Dorp naar het kerkhof kunnen rijden, maar ze moeten eerst een toelating aanvragen.

Restauratie van fanfarevlag
De gemeente aanvaardt het voorstel van de Cultuurraad om de vlag uit 1879 van fanfare De Vriendenbond voor een symbolische euro over te kopen. Hierdoor is het mogelijk om voor de restauratie ervan voor 40% provinciale subsidies aan te vragen. De fanfare zelf wil voor de overige 60% instaan. Een bijkomende voorwaarde is dat de vlag nadien in een speciale kast in het gemeentehuis komt, waarvoor de gemeente een lidmaatschap (€ 100 per jaar) bij de Monumentewacht moet aangaan. 

Geen vacantverklaringen gemeentelijk onderwijs
Normaal had men enkele openstaande plaatsen in het gemeentelijk onderwijs moeten aankondigen, onder meer voor zedenleer. Het pun werd op vraag van secretaris Lippens uitgesteld. "In de vroegere regeling dienden vacatures in februari aangekondigd om ze vanaf januari te kunnen opvullen. Het nieuwe onderwijsdecreet XIV (in de wandelgangen het Berlare-decreet-nkb) maakt dat openstellen nog tot oktober kan. Ik zou dan ook willen voorstellen om te wachten tot we alle omzendbrieven en details hebben ontvangen", legde hij uit.

Twee nieuwe OCMW-raadsleden
De gemeenteraad werd ervan op de hoogte gebracht dat in de OCMW-raad de VLD'ers Gustaaf Vandersnickt en A. Beurms vervangen zijn door Marleen Lateir en Ingrid Rottiers. Voor Gustaaf Vandersnickt  het einde van een lange politieke carričre ?

Boerenkrijgmuseum
Aan het einde van de openbare zitting nodigde burgemeester Van Sande de raadsleden uit voor een rondgang volgende woensdag (19 uur) in het Boerenkrijgmuseum in aanbouw aan het Donkmeer. "Om in aanwezigheid van provinciaal afgevaardigde Van De Meire en van de Raad van Bestuur van DDS aan te tonen dat het een heel ander museum wordt, met wat meer dan wat overblijft van het Madonnamuseum", zei hij nog.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.