Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 13 nov 2008

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

De gemeenteraad begon met enkele minuten vertraging. Gemeenteraadvoorzitter De Gucht was pas terug van de bijeenkomst van het kernkabinet (over Dexia) en trachtte nog de EU-Vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid, Xavier Solana te bereiken, om over zijn voorstel voor een EU-interventie in DR Congo te praten. Dat lukte overigens pas tijdens de bespreking van punt 10.

De vergadering begon met de eedaflegging door VB'er Eric Van Acker. Van Acker, de vierde opvolger op de lijst, neemt de plaats in van Jo Vercammen, die wegens verhuizing naar Hoboken niet langer meer in de gemeenteraad mag zetelen.

 

brandweerwagen - gratis Stroming voor oud-toneelleerlingen - cultuur-projectsubsidies herzien ? - sportsubsidies -

Aankoop personeelswagen voor brandweer

De gemeenteraad moest akkoord gaan met de veel hogere prijs voor een personeelswagen voor de brandweer. Slechts twee van de 14 aangeschreven garages hadden de offerte ingevuld, waarvan een niet geldig. De ingediende prijs (€53.608) was meer dan 10% hoger dan de goedgekeurde raming.

 

Gratis Strominggebruik voor oud-leerlingen Muziek en Woord

De oud-leerlingen van de Academie Muziek en Woord, waarvoor in de Academie geen verdere lessen worden georganiseerd, vroegen het gratis gebruik van Stroming om toch te kunnen verder oefenen. De Raad van Bestuur van Stroming had voorgesteld om in ruil een gratis prestatie voor het gemeentebestuur te leveren. Steven Baeyens (CD&V) vreesde dat dit een precedent zou kunnen scheppen en vroeg om deze regeling alvast jaarlijks te herzien. Karel De Gucht vond dat er geen herzieningsperiode moet worden opgenomen om zo onmiddellijk te kunnen ingrijpen als dat nodig zou zijn. Dat werd uiteindelijk door iedereen aanvaard.

 

Reglement cultuur-projectsubsidies herzien ?

De cultuurraad had vier projecten ingediend voor projectsubsidies: KVLV Berlare (viering 80 jaar), koor Meergalm Overmere (viering 25 jaar) en fanfare De Verenigde Vrienden Overmere (opstarten jeugdfanfare), die elk €400 zouden krijgen, en OKRA, dat de helft van het tekort van €82 op hun verjaardagsviering zou ontvangen. Dat leidde tot een discussie over waarom een vereniging achteraf slechts de helft van haar tekort op een activiteit krijgt, terwijl men voor andere al vooraf al een subsidie bepaalt. Cultuurschepen De Lausnay (Open VLD) legde uit dat het reglement dit oplegt voor een activiteit die al voorbij is en dat de cultuurraad ook vooraf een maximum bedrag kan vooropstellen. Zij stelde dat de drie verenigingen in elk geval een hoger tekort vooropstellen dan wat ze zullen krijgen. Burgemeester Gabriėls zei dat dit reglement al jaren terug is goedgekeurd en dat steeds voorstellen tot wijzigingen via de cultuurraad kunnen worden gedaan.

 

Voor duiven geldt oud sportsubsidiereglement

Voor het eerst worden de subsidies voor sportverenigingen volgens het nieuwe reglement verdeeld. In plaats van de afwezige sportschepen Temmerman (Open VLD) legde schepen Wim Arbijn (sp.a) uit dat op last van hogerhand en na controle door Bloso enkele wijzigingen waren aangebracht. Zo moeten alle activiteiten die clubs inrichten voor de hele gemeente in aanmerking komen bij de berekening van de subsidies. Jan De Palmenaer (CD&V) wou weten of duivenclubs in aanmerking komen. Arbijn antwoordde dat zij niet worden beschouwd als clubs met actieve sporters, maar dat de gemeente hen wel nog via het oude reglement een subsidie geeft. Hij gaf verder aan dat de uitbetaling onmiddellijk na de goedkeuring kan gebeuren. Door de huidige regeling is er echter geen 'vaste' uitbetaling in april/mei zoals in het verleden, maar eerder in juni-juli. Dit jaar is het nog later omdat er meer tijd nodig was om de verenigingen tijd te geven voor de nieuwe vorm van rapportering. Hij waarschuwde ook dat het subsidiebedrag voor een vereniging jaarlijks kan veranderen, afhankelijk van wat het clubverslag aangeeft over de activiteiten en het aantal leden tijdens het vorige jaar. De raad ging akkoord met deze aangepaste reglementering en met de voorgestelde subsidieverdeling.

 

Er komt nog ...

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 04/11/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.