Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 26-11-2007

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Gesprekken met de burgemeester
gem.beleidsplan 07-12
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

 

Gemeenteraad: over cultuurprojecten, shit, grote vissen en notenbomen ...

 

De gemeenteraad begon al direct in een wat grimmige sfeer toen Patrick Van Malderen (CD&V) bij het punt over de begrotingswijzigingen vroeg waarom het miljoen euro voor de SK-Berlarecantine uit de begroting was geschrapt. Burgemeester GabriŽls legde uit dat men daar toch dit jaar niets meer van zou uitgeven, en op de begroting voor volgend jaar een aangepast voorstel zou plaatsen. Gemeenteraadvoorzitter Karel De Gucht voegde daar aan toe dat de plannen van de architect "die jullie hebben aangeduid" aantoonden dat het huidige concept nog duurder zou uitvallen en dat er weinig op zou kunnen worden bespaard. Hij liet uitschijnen dat er een plan komt dat in fasen kan worden uitgevoerd. "Eigenlijk is het een van de voorbeelden van de shit die we van jullie hebben gekregen. Het Boerenkrijgmuseum is er nog zo een", zei hij nog.

 

Dat laatste sloeg onder meer op het loon van de conservator. Er was altijd gezegd dat dat door de provincie zou worden betaald. "Maar, zei GabriŽls,"daar is tot nu nog geen cent van gezien." De begrotingswijziging omvatte daarom ook het loon van de conservator. Voor het museum diende ook nog een veel duurdere gasrekening ingepast. Daarnaast is er ook Er waren ook meerinkomsten, onder meer van de buitenschoolse opvang en van het verhuur van de sporthal in Overmere. Toch toont de begroting nog een negatief resultaat van zo'n Ä180.000 op de gewone dienst.

 

De oppositie had heel wat vraagtekens bij de cultuuronderwerpen. Het cultureel beleidsplan 2008-2013 vertoont volgens de CD&V vooral intenties, maar weinig concreets. "We hopen dat dit plan meer wil zijn dan er enkel voor zorgen dat Berlare cultuursubsidies krijgt", zei fractieleider Vercruyssen (CD&V). Dat men vrijwilligers zou vinden die een 'volwaardige' conciŽrgefunctie voor de feestzaal in Overmere en voor de Venne in Uitbergen, kon hij moeilijk aannemen. Dat het vorige bestuur niet was geslaagd in het uitbouwen van een draagvlak voor vrijwilligerswerking, aanvaardde hij helemaal niet. Schepen De Lausnay (VLD) is er van overtuigd dat dit mogelijk is, mits het maken van goede afspraken. En ze beklemtoonde dat stuurgroep, die regelmatig zal samenkomen, de taak en de intentie heeft om van de leidraad die het plan eigenlijk is, tot daden om te zetten. Ze kreeg de hulp van partijgenoot Van Der Haegen die stelde dat de Vlaamse overheid, in tegenstelling tot zes jaar terug, had gevraagd om geen te concrete plannen voor te stellen, om zo ruimte te laten voor de concrete invulling. Meer details zijn over dit plan enkel bij de gemeenteraadsleden en bij de leden van de cultuurraad bekend, naar verluidt omdat 'het niet mocht worden verspreid tot het door de gemeenteraad was goedgekeurd'.

 

Ook de samenwerking binnen Scheldeland, met Wichelen, Wetteren en Laarne, deed bij de oppositie wenkbrauwen fronsen. Er is namelijk afgesproken dat het driemaandelijks tijdschrift verdwijnt en dat men zal trachten de komende zes jaar twee, maar dan wel grotere projecten uit te werken. Een evaluatie had geleerd dat het tijdschrift veel werk vroeg van de cultuurfunctionarissen van Berlare en Wetteren (Wichelen en Laarne hebben er geen), en dat het niet echt veel bijbracht. Beeldenstroom en nog een nieuw project wil men nu met professionele hulp uitwerken. De bijdragen van de gemeenten worden daarom niet verlaagd. 

 

Grote vissen en noten

 

Er verandert ook wat met het vissen aan het Donkmeer. De tarieven worden niet verlaagd, maar men mag voor hetzelfde geld drie in plaats van twee lijnen uitgooien. Voortaan is er ook een vaste datum van wanneer niet mag worden gevist: 1 december tot 31 januari. Tot nu bepaalde de dag van de visstorting die datum. Ook de uren waarop mag worden gevist liggen meer vast. Bovendien is de minimumlengte voor snoekbaars verhoogd naar 60cm en van snoek naar 70cm. Wat bij De Gucht de reactie uitlokte dat hij De Wever (N-VA) zal sms'en dat er in het Donkmeer grote vissen te vangen zijn.

 

Er kwam nog natuur op de raad toen Van Malderen vroeg of de gesnoeide notelaars langs de Galgenbergstraat niet met hars dienden ingewreven, omdat ze na veertien dagen nog bloeden. De Gucht vond dat als ze nog bloeden, het snoeien te vroeg was gebeurd. Enkele CD&V'ers dachten dan weer dat het te laat was, want dat dit eigenlijk in de zomer had gemoeten.

 

Plannenregister

 De raad keurde het plannenregister goed, een van de vijf stappen die nodig zijn om Berlare toe te laten zelf bouwvergunningen te verlenen. Het plannenregister bevat de gegevens van gewestplan, BPA's, rooilijnplannen, bouw- en verkavelingsverordeningen, evt. andere ruimtelijke informatie van andere wetgeving. Burgemeester GabriŽls legde uit dat het register eigenlijk al in 2001 was verstuurd, maar dat pas in 2003 van de Vlaamse Gemeenschap, dienst AROHM, opmerkingen waren gekomen. Nu wordt het nieuwe register ter aanvaarding doorgestuurd.

 

Eenrichtingswegen

In de Rijtewegel zal binnenkort enkel richting Daal-Maarten D'Hoogestraat en zo naar JB Courtmansstraat mogen worden gereden. In Daal komt er een parkeerverbod de eerste dertig meter vanaf de E.Hertecantlaan en aan het bedrijf Van Malderen, telkens vooral om vrachtwagens gemakkelijker te laten inrijden. Het eenrichtingsrijden geldt van aan de E. Hertecantlaan tot aan de M. D'Hoogestraat. Het deel tussen Pastoor Christiaensstraat en M. D'Hoogestraat wordt tweerichtingsweg, "voor de vrachtwagens, maar ook voor de bewoner van de M. D'Hoogestraat, die in de huidige situatie niet meer in zijn garage kan", legde schepen Wim Arbijn (sp.a) uit;

 

De Kroon

Het gemeentebestuur gaat De Kroon (waar tot voor enkele maanden jeugdhuis JZN Overmere was gevestigd) nog een jaar langer ter beschikking houden voor vergaderingen en feesten. Wel wordt de prijs aangepast met die in omliggende zalen. "Dat wordt in maart wellicht gecompenseerd, wanneer het contract met de brouwer vervalt", zei schepen Temmerman (Open VLD).

 

Auto- en motorcrossen

Er is nu een gemeentelijk reglement op het inrichten van auto- en motorcrossen, dat eigenlijk is overgenomen van de provincie. Schepen Arbijn (sp.a) zei dat daarin ook de Vlaremnormen zijn opgenomen, zodat organisatoren niet kunnen zeggen dat ze die niet kenden. Organisatoren moeten ten laatste 45 dagen voor de activiteit een dossier bij de gemeente indienen, dat het na eigen evaluatie naar de provinciegouverneur doorstuurt.

Proximusantenne
Proximus krijgt de toelating om gedurende zes jaar een antenne te plaatsen op een van de staande schietmasten van de Berlaarse schuttersvereniging, naast de sporthal. De gemeente krijgt daar Ä330 per maand (indexeerbaar)  voor.

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
De statuten van deze nieuwe gemeentelijke raad (die wel al vooraf werden verspreid zonder dat ze eerst door de gemeenteraad waren aanvaard, nkb) werden unaniem goedgekeurd.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje VÓrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 07/11/07. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2007 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.