Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 25-1-05

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

Aankopen - Toelage fanfare - Financiering socio-cultureel centrum Uitbergen

 BPA Galgenberg - Jeugdjaarplan 2005 (en speelbos) - Sportmonitoren

Jobfinder - Parking Stroming - Sporthal

De eerste gemeenteraadszitting van een nieuw jaar is er traditioneel een receptie achteraf. Lag het daar aan, of aan de inhoud van de agenda, maar waarnemers merkten op dat er de jongste tijd zelden zo een ontspannen sfeer was. Het zal voor Karel De Gucht, voor het eerst (kort) aanwezig sinds hij minister werd, ook wat anders zijn geweest dan bij zijn buitenlandse beslommeringen.

Aankopen
Heel wat aankopen op de agenda, met als voornaamste: 3 kleinere vrachtwagens (raming €40.000), een wals (€30.000), een machine om onkruid te bestrijden (€75.000), 500 tafels en stoelen voor de Festivalhal (€60.000 met later wellicht een aanvulling voor in het socio-cultureel centrum in Uitbergen).

Toelage voor jarige fanfare
De Sint-Pietersvrienden uit Uitbergen, kampioen in de hoogste Fedekam-fanfarereeks, viert dit weekeinde de 70ste verjaardag. Voor die viering krijgt het een extra toelage van €250.

Extra geld voor socio-cultureel centrum
Wellicht deze maand nog beginnen de bouwwerken voor het centrum in Uitbergen, op de plaats van de vroegere gemeenteschool. De raad aanvaardde dat het saldo van de trekkingsrechten voor infrastructuur (bijna €10.000) voor deze bouw wordt gebruikt.

BPA Galgenberg
Juist twee jaar geleden werd het princiepsbesluit genomen om tussen de Galgenbergstraat en de Leopolddreef ruimte te voorzien voor het containerpark en voor parking voor vrachtwagens. Het BPA dat daarvoor diende opgemaakt, verliep vertraging op, onder meer door een dispuut met het bedrijf dat de zone waar tot dan volkstuintjes lagen, ophoogde en effende. Nu is het BPA klaar en aan een openbaar onderzoek onderworpen. De raad keurde het daarom definitief goed. VLD-fractieleider Luc Vande Meirssche betreurde het tijdverlies, dat hij onder meer weet aan de goedkeuring door de meerderheid van een verlenging met een jaar om de ophogingswerken uit te voeren. CD&V'er Bart Van Malderen stelde dat beide niets met elkaar te maken hadden omdat de reden van het dispuut (de vraag of bij de ophoging vuil werd gestort) van voor de verlenging dateert. De VLD bleef bij haar standpunt omdat intussen nieuwe regels in voege kwamen waardoor het BPA vertraging opliep. Overigens is het dispuut blijkbaar in een patstelling geraakt waarover men in openbare zitting geen details kwijt wou.

Jeugdjaarplan 2005
Elk jaar moet een jeugdjaarplan worden voorgelegd, dat moet aangeven wat uit het jeugdwerkbeleidsplan zal worden uitgevoerd. Voor dit jaar staan onder meer bijstand aan gezinnen in moeilijkheden die geen beroep kunnen doen op het OCMW-project om kinderen uit dergelijke gezinnen aan activiteiten te laten meedoen; het opstarten van activiteiten voor kinderen met een handicap; een renteloze lening aan KSJ voor de bouw van eigen lokalen; en de aanleg van een speelplein in Berlare op het programma. De oppositie vond het plan goed, maar, zei sp-a'er Wim Arbijn: "Heel ambitieus. Ik ben benieuwd naar wat in de evaluatie achteraf zal staan." Hij vond vooral de sociale aspecten heel lovenswaardig. Bij VLD wou Michel Van der Haegen weten hoe men een en ander praktisch kan regelen, om toch enige kontrole te kunnen houden. Hij was ook benieuwd naar wanneer het speelplein in Uitbergen er komt. Burgemeester
Van Sande antwoordde dat men wacht op de uitvoering van het laatste luik in de sociale woningbouw aan het Raapveld, dat vermoedelijk nog dit jaar kan starten. Zijn derde vraag betrof het speelbos op grondgebied Wichelen, nabij het waterzuiveringsstation. Jeugdschepen Verhofstadt bevestigde dat het bos, eigendom van de Vlaamse Gemeenschap, mag worden gebruikt. Het DDS-bos nabij de Scheve Villa echter niet omdat het in waardevol gebied ligt. Er was eerder de bedoeling het gebruik 'te gedogen', maar de publiciteit hierover zorgde er voor dat DDS dat uiteindelijk niet kon toelaten.

Sportmonitoren beter betaald
Monitoren bij de activiteiten bij de sportdienst krijgen voortaan een vergoeding per gepresteerd uur, in plaats van per halve of hele dag. De vergoedingen werden ook opgetrokken naar, zei secretaris Lippens, het gemiddelde van wat in omliggende wordt gegeven.

Schoolraad
De gemeenteschool van Uitbergen krijgt, om het Vlaams decreet hierover toe te passen, een schoolraad met daarin vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en gecoöpteerden. Men koos om telkens drie personen aan te duiden. De uitleg van schepen Verhofstadt kreeg het fiat van VLD'er René Kets, die bij het gemeenschapsonderwijs hierover al enige ervaring verwierf.

Jobfinder
In de Werkwinkel, die samen met Zele deels wordt betaald, is Els Van Goethem als nieuwe jobfinder (hulp bij het zoeken naar werk) aangenomen, met een contract voor een jaar.

Parking Stroming
VLD'er Vande Meirssche wou weten hoe de nieuwe verkeersbepaling voor de parking rond cultureel centrum er kwam, en wees op de problemen voor de brandweermensen als die dringend moeten vertrekken. Er werd een eenrichtingsverkeer opgelegd waarbij men enkel aan de rechterkant van Stroming (als men er naar kijkt) de parking opmag. Het besluit zou door de technische commissie zijn genomen, zonder de brandweer om advies te vragen. CD&V'er Patrick Van Malderen stelde voor om de eenrichting enkel aan te houden voor de rechter inrit van de parking, en tweerichting toe te laten aan de linker oprit, waar het zicht veel breder is.

Sporthal
Wim Arbijn (sp-a) vroeg nog naar een vervanging van scorebord in de sporthal, dat al twee maand stuk is, en om de zaal- en handbaldoelen te lassen.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.