Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 19-5-03

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

sporthal Overmere - loskaai Berlare
skateramp,speelterrein en -bos, projectsubsidies
ophoging Galgenbergstraat - buitenschoolse opvang Overmere
electriciteit, gronden, drukriolering, Stroming, Festivalhal 

De gemeenteraad begon met een minuut stilte voor het overlijden van Marcel De Pauw, die voor de fusie nog socialistisch schepen in deelgemeente Berlare was. De begrafenis heeft volgende zaterdag plaats. VLD-voorzitter De Gucht was afwezig. Zijn partijleden vermoedden dat hij misschien bij de koning was geroepen in verband met de regeringsvorming.

Sporthal voor Overmere
De gemeenteraad keurde een voorontwerp goed voor een heuse sporthal in Overmere. De zaal zou 46 op 28m groot worden, genoeg voor drie tennisterreinen naast elkaar of dus groter dan de sporthal in Berlare, die in 1981 opende. In een tweede faze is volgens het ontwerp nog een polyvalente zaal met erboven een conciergewoning voorzien. De eerste faze wordt geraamd op bijna €1,244 miljoen (+ BTW), sportuitrusting, sportvloer, douches, cafetaria en omgevingswerken inbegrepen. Het gemeentebestuur wil nog dit jaar aanbesteden. De bouwaanvraag zou voor het hele project gebeuren, maar de CD&V-meerderheid wil zich niet vastpinnen op wanneer de uitwerking zal gebeuren.
 De VLD- en sp.a-oppositie herinnerde er aan dat zij een zaal in Overmere in het kiesprogramma had. Vooral Anne-Marie De Lausnay (VLD) vond het vreemd dat de polyvalente zaal, bestemd voor judo en aerobics of de meest groeiende sporten, naar later wordt geschoven. Het schepencollege reageerde dat die sporten in de vroegere gemeenteschool terechtkunnen en dat men eerst die mensen wil helpen die nu buiten de gemeente moeten gaan. Wim Arbijn (sp.a) vroeg dan weer om niet de fout te herhalen de cafetaria zo te plaatsen dat sociale controle slechts op een deel van de omgeving mogelijk wordt, zoals in Berlare. Schepen Luc Vercruyssen antwoordde dat steeds een deel buiten het zicht zal blijven. Wat Berlare betreft, zei schepen Spruyt dat men zal verhinderen dat wagens achter de sporthal kunnen rijden. Er wordt ook gedacht aan camera's. 

Berlare bouwt loskaai op
Wie van Berlare langs de zogenaamde groene dijk naar Uitbergen rijdt, passeert juist voor het waterzuiveringsstation een ingevallen klein gebouwtje. Dat gebouwtje stond vroeger aan de kaai van het riviertje 'den Beirleir' dat naar de Schelde leidt en vroeger boten met hun vracht naar Berlare voerde om er te lossen. De Heem- en Oudheidkundige Kring vroeg al langer om het te kopen. Een familieruzie maakte dat de koop pas nu mogelijk werd. Intussen is het gebouwtje echter bijna volledig ingestort. De gemeente wil het na aankoop volledig laten heropbouwen en heeft daar €7500 voor over. Voor binnenafwerking zal men later zorgen. Naar verluidt mag de heropbouw als het dezelfde functie blijft behouden. Men overweegt wel om de hele site van de loskaai te renoveren. De Lausnay (VLD)  vroeg om iets met de site te doen, eventueel een rustplaats te voorzien voor fietsers, er eventueel zelfs tijdelijke tentoonstellingen mogelijk te maken. Het schepencollege bleek ook plannen in die zin te hebben, "maar eerst de heropbouw", zei schepen Vercruyssen.

Skateramp
In verschillende enquetes vroeg de jeugd om een skateramp. In deelgemeente Berlare gebruiken skaters nu regelmatig de parking aan cultureel centrum Stroming, niet altijd zonder voor last te zorgen. De gemeente is nu bereid een skateramp te kopen. Eerst dacht men aan een mobiele, die over de drie deelgemeenten zou kunnen verhuizen, maar dat bleek te duur en zou ook minder veilig zijn. De raming bedraagt € 6.000. Men wil het toestel nog dit jaar plaatsen, maar waar is nog niet bepaald. De jeugdraad zou bij de keuze worden betrokken. Wat het skaten aan Stroming betreft, overweegt de gemeente om een bord te plaatsen dat op de eigen verantwoordelijkheid van de skaters wijst.

Nog jeugdnieuws was er met:

bulletFelicitaties van VLD'er Temmerman voor schepen Verhofstadt omdat "na bijna drie jaar de netten hangen aan de doelen van het speelpleintje in Uitbergen". Zijn aandacht gaat nu naar een afscherming om te verhinderen dat ballen in de beek achter het terrein terechtkomen.
bulletDe toekenning van een aantal projectsubsidies is uitgesteld omdat men over te weinig gedetailleerde ramingen beschikt. 
bulletDe gemeente wil ongeveer 60a gronden naast de Scheve Villa aankopen, de illegale chalets verwijderen en er een speelbos van maken. Eerst moet er men wel zeker zijn dat er geen wettelijke of andere hinderpalen zijn. De vraagprijs bedraagt €37.500.

Ophoging langs Galgenbergstraat
De aannemer die de ophogingswerkzaamheden tussen Leopolddreef en Galgenbergstraat uitvoert, vroeg om de vijf jaar in het contract met twee jaar te verlengen. Het schepencollege is bereid tot een jaar. VLD'ers Vander Meirssche en Kets, die een protestbrief van de buurt over hinder voorlegde, wezen er op dat het contract moet geëerbiedigd en dat de werken in augustus moeten klaar zijn. Burgemeester Van Sande (CD&V) gaf toe dat er geen boeteclausules zijn opgenomen en zijn partijgenoot Bart Van Malderen stelde dat het doen naleven van het contract via de rechtbank dan ook een jaar zou kunnen duren. De oppositie legde het uit dat het college de belangen van de aannemer boven de klachten stelde en stemde tegen CD&V-raadslid Patrick Van Malderen onthield zich.

Werken voor buitenschoolse opvang Overmere
De raming voor de geplande verbouwingswerkzaamheden voor de aanpassing van de vroegere kleuterschool in Overmere tot lokalen voor de buitenschoolse opvang zou bijna €100.000 kosten. VLD'er Kets herhaalde dat dit veel is om te besteden aan een gebouw dat nog eigendom is van de vrije basisschool, terwijl men tegelijkertijd eigen lokalen aan die school verhuurt. Bovendien blijft men nog steeds met een gevaarlijke toegangsdeur langs de drukke provinciebaan zitten. Het schepencollege stelde dat men die discussie de vorige keer had gehad en dat nu de uitwerking aan de orde was.

Electriciteit
Voor haar electriciteits zullen gemeente en OCMW gebruik maken van Gedis, een intercommunale met enkel gemeenten en steden als aandeelhouder.

Drukriolering
Om te verhinderen dat de inwoners langs de Bontinckstraat en een deel van de Loereveldstraat in 2005 worden verplicht zelf een (duur) waterzuiveringssysteem moeten aanleggen, wil de gemeente, vermoedelijk samen met Laarne, er een drukriolering aanleggen, een systeem met een scheiding van afval- en regenwater op het terrein van de omwonenden en overpompen via een dompelpomp. Dit is nodig omdat men te ver van een collector is verwijderd. De werken op openbaar terrein zijn volledig subsidieerbaar, de ontwerpkosten bedragen wel €75.000. Door de samenwerking en de werken die voor het Laarnse deel nodig zijn, komt er waarschijnlijk ook een nieuw wegdek.

Grondverkoop
Omdat er, in tegenstelling tot een zevental jaar terug, nu blijkbaar wel belangstelling bestaat voor gemeentegrond in landbouwzone langs de Heidekasteeldreef, wil de gemeente tot openbare verkoop overgaan. Men wacht nu op de schattingsprijs, een prijs die men dan ook minstens wil behalen.

Geluidsinstallatie
In Stroming komt een nieuwe geluidsinstallatie die muziekactiviteiten beter tot hun recht moet laten komen. Na verschillende testen, onder meer bij het optreden van Johan Verminnen,  is het cobraset van Dynacord als beste prijs-kwaliteit uitgekozen. De raming bedraagt €27.500 (incl.BTW). Het gemeentebestuur rekent er op met de aankoop op huurkosten te besparen.

Festivalhalpoorten
Bij een veiligheidscontrole bleek dat de Festivalhal over te weinig nooduitgangen beschikt, na de invoering van nieuwe veiligheidsnormen. Daarom wil men in de drie grote poorten een deur te maken die manueel open kan. VLD en sp.a vroegen om de onderkant van de deuropening smal te houden om struikelen te verhinderen en om ook rolstoelen gemakkelijk door te laten. 

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.