gemeentehuis Politici aan het woord politieke partijen

 gemeente: nieuwjaarsreceptie

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Omhoog
Reactie gemeente nieuwjaar

 

 

 

Het OpenVLD-sp.a-gemeentebestuur startte in 2007 met nieuwjaarsrecepties in de Festivalhal, waarbij ook toespraken worden gehouden. (Het CD&V-gemeentebestuur van de jaren ervoor had wel een kleinere receptie, zonder toespraken.) In de lijn van wat voor de recepties van de politieke partijen, de cultuurraad en de jeugdraad op deze site gebeurt, worden de verslagen van de gemeentelijke nieuwjaarsrecepties van de opeenvolgende jaren hier verzameld. Om te kunnen vergelijken.

 2017 - 2016 - 2015 - 20142013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

14 januari 2018

"Let's stick together"

"Een belangrijk en ook spannend jaar". Zo begon burgemeester GabriŽls haar toespraak, nadat ze iedereen in naam van schepenen en gemeenteraadsleden, van alle personeelsleden een fantastisch nieuw jaar en heel veel geluk had toegewenst.  Ze besloot met '"Elke dag staat de teller opnieuw op nul" en met "Let's stick together" om aan te geven dat vooruitgaan afhangt van een steeds hernieuwde inzet, maar ook van samenhorigheid.

 

Voor haar persoonlijk is het jaar belangrijk door de aanstaande geboorte van haar derde kind (waarvoor ze binnen 7 weken 'een stap terug zet, maar niet helemaal verdwijnt') maar ook door de verkiezingen, dag op dag 9 maand verwijderd van vandaag. Ze verzekerde dat zij en de schepenen nog heel veel goesting hebben om dit jaar en ook in de toekomst verder te doen. "De energie hiervoor komt van jullie. De vele vrijwilligers, al diegenen die initiatief nemen, het personeel, de mantelzorgers, leiders en leidsters in jeugdbewegingen, besturen in verenigingen, lokale handelaars, enz. Kortom door de zovele mensen die deze gemeente een warm hart toedragen." Ze voegde er aan toe dat al die inzet voor een grote samenhorigheid zorgt. "En die wil het bestuur blijven aanmoedigen door niet te snoeien in subsidies, door alle nodige infrastructuur tegen een betaalbare prijs ter beschikking te stellen, door met diensten te ondersteunen. Omdat we het als bestuur niet alleen kunnen." De vele bestaande initiatieven en de deelname door de bevolking maakt omliggende gemeenten jaloers, zei ze nog. En: "Deze initiatieven zorgen voor samenhang in een leefgemeenschap, voor het noodzakelijk tegengewicht voor een maatschappij met steeds meer druk voor iedereen, stress voor jong en oud, voor een maatschappij waar sommigen blijven hangen in de waan van facebookbubbles en kortzichtige tweets."

 

Ze verzekerde dat de gemeente dit jaar nog veel wil doen en noemde onder andere de vernieuwing van het Boerenkrijgpark in Overmere en de nieuwe keuken en parking aan De Venne in Uitbergen, de uitvoer van het natuurproject aan het Donkmeer met als eerste de uitbouw van een aaidierenweide in het Nieuwdonkdomein, de afwerking van de vernieuwing in de kerkhoven en van de plannen voor de renovatie voor het kasteeldomein, het energiezuiniger maken van de gemeentelijke gebouwen, het plaatsen van camera's om de gemeente veilig te houden en het op peil houden van de sociale voorzieningen. Daarnaast moet een gemeente, zei ze, bijdragen tot gelijkheid tussen man en vrouw, een rechtvaardige verdeling van welvaart, voor verkeersveiligheid, een vreedzaam samenleven, voor winkels in de omgeving, combinatie werk/gezin, zorg voor ouderen, tewerkstelling en het wegwerken van discriminatie.

 

Zoals elk jaar besloot ze met een slogan, nu met twee zelfs. Van de onlangs overleden CEO van Carta Mundi, Chris Van Doorslaer, nam ze over: "elke dag staat de teller op nul" of: elke dag opnieuw moet men zoeken naar de beste oplossing, moet verspilling worden vermeden. Ze riep verder op tot "stick together": elkaar steunen en aanmoedigen, positief zijn. "Voor mij mag de maand zonder klagen (die morgen begint, nkb) een heel jaar duren"

 

Zoals steeds: reageren kan op inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar.

 

8 januari 2017

Burgemeester GabriŽls: "Laten we, ondanks alles, het hoofd koel houden en het hart warm"

In een weer goed gevulde Festivalhal had burgemeester GabriŽls het over 'rampjaar 2016', de nood aan meer echt debat op sociale media en live, de betrachtingen van het gemeentebestuur om over het algemeen belang te waken, hoe 'bewegen' tot een beter 2017 kan leiden en over de woorden van het jaar.

 

Bij het overzicht van 2016 kon ook burgemeester Katja GabriŽls (Open Vld) er niet aan voorbij dat het een rampjaar was. Ze noemde de vele aanslagen, nu ook in Brussel. En er waren de Brexit-referendumuitslag en de verkiezing van Trump tot nieuwe president van de VS, de dood van zovele grote muzikanten en zangers. Zonder deze rampen 'dichtbij' te willen banaliseren, wees ze er tegelijk op dat vorig jaar ook meer dan 5000 vluchtelingen in de Middellandse Zee omkwamen, waaronder meer dan 600 kinderen. "Laten we daar ook eens stil bij staan en de dingen in een juist perspectief plaatsen."

 

Dat perspectief vond ze ook in de oproep van Mohamed El Bachiri, wiens echtgenote op 22 maart overleed. Hij riep op tot verbondenheid en dat werd al door miljoenen bekeken en 'geliked', door moslims en niet-moslims. Waarmee ze op het thema 'sociale media' kwam.

 

GabriŽls verwees naar eerdere toespraken waarin ze facebook voor het eerst vernoemde, verwees naar 'selfie' als het woord van het jaar. Nu hoopte ze om volgend jaar als nieuw woord te mogen aankondigen de naam voor de knop om alle negatieve boodschappen onmiddellijk te verwijderen. Ze vulde aan er niet tegen te zijn dat mensen met elkaar in debat gaan, tegengestelde opvattingen duidelijk maken, dat dit op het scherp van de snee gebeurt. Maar GabriŽls ziet ook dat de sociale media ophitsen en opjagen. Ze had het daarbij over de moord op het Britse parlementslid Jo Cox ("41, zo oud als ik..."), op de verkiezingscampagne in de VS. "Laat ons hopen dat aanzetten tot geweld, mentaal of fysiek, en op de man spelen in plaats van ideeŽn uit te wisselen en constructief op te komen voor de samenleving, niet de norm wordt. Laat ons hopen dat in 2017 de formulering van allerlei meningen wat meer beleefd en ingehouden kan zijn, dat er vragen worden gesteld en geluisterd voordat er wordt geoordeeld." En ze riep op om ook meer live, face to face met elkaar te overleggen.

 

Voor de laatste twee jaar van deze legislatuur beloofde ze het verdere engagement van het gemeentebestuur, met als enig doel: waken over het algemeen belang van deze gemeente en over het algemeen belang van haar inwoners.  Daarbij trachten om iedereen op dezelfde manier te behandelen. De burgemeester stelde dat de vooropgestelde plannen haalbaar zijn, ook financieel en zonder belastingverhoging, zonder personeel te verminderen of de dienstverlening af te bouwen. Ze zei fier te zijn op wat al was bereikt, samen met de meer dan 330 personeelsleden (gemeente, school Uitbergen, OCMW-diensten, politie), met de vrijwilligers in verenigingen en bij hulp aan familie en vrienden. "Samen zorgen we voor een aangename en leefbare maatschappij."

 

Ze had enkele cijfers mee. De gemeente telt nu 14.767 inwoners. Daarbij zijn 320 niet-Belgen die uit 50 verschillende landen komen. Er waren 131 geboortes en 163 overlijdens. En 698 nieuwe bewoners, maar ook 633 vertrekkers. "De wereld maar ook een kleine gemeente als de onze is constant in beweging."

 

Dat die beweging er ook volgend jaar moet zijn. gaf ze mee met volgende tip: "Beweeg dubbel zoveel dan vorig jaar, eet half zoveel, lach drie keer zoveel en heb lief zonder maat. Dan wordt 2017 beter dan ooit. Ze riep dan ook op om zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de veelheid van activiteiten in deze gemeente, van warmste week over de Ronde van Vlaanderen tot de musical 'Kiss me, Kate'. Om de verenigingen maar ook de lokale handelaars te steunen.

 

Tot slot had ze het - traditioneel - over het woord van het jaar. Dit keer had ze er twee: het algemene 'samsonseks' en het meer politieke 'pietenpact. Ze wenste dan ook voor de jonge gezinnen dat de kindjes 's morgens veel tv kijken en dat ook volgend jaar een blanke sint en een zwarte Piet op het Donkmeer aanmeren.

 

10 januari 2016

Burgemeester roept op tot meer positieve houding

In haar tiende toespraak als burgemeester besloot Katja GabriŽls (Open Vld) met de oproep tot de toch wel talrijke aanwezigen om dit jaar te streven naar 'meer tolerantie, meer begrip, meer respect voor elkaar, meer warmte en vriendschap, minder kritiek, minder hardheid, minder geklaag en gezever. Tot meer positivisme, dus, meer energie, meer goesting'.

 Ze gebruikte ook twee keer 'Wir schaffen das'.

 

De eerste keer in verband met ... de opvang van vluchtelingen. GabriŽls gaf aan dat het gemeentebestuur verantwoordelijkheid wil opnemen bij de opvang van vluchtelingen, dat dit wel een menswaardige opvang moet zijn. "Daarom dat wij voor de regering het spreidingsplan heeft goedgekeurd, de beslissing hebben genomen om 22 asielzoekers op te nemen. En dat lukt goed: Wir schaffen das." Omdat menswaardige opvang van 300 mensen op een vroegere camping niet mogelijk was, verzette het gemeentebestuur zich daartegen: "Toestanden zoals ze vandaag meemaken in Duinkerken, daar passen wij hier bij ons voor." Zij is er zich van bewust dat de instroom niet direct zal afnemen en wil helpen om oplossingen te zoeken, maar "alleen een gelijke spreiding over alle gemeenten maakt een goede integratie mogelijk. Wij willen tegelijk oplossingen bieden aan mensen in nood, maar ook garanties kunnen bieden aan onze eigen bewoners". Om dat solidaire gevoel aan te tonen somde zij de activiteiten op van het OCMW, de sociale huisvesting, de kinderopvang.

 

Haar tweede onderwerp was de terreurdreiging, die het gevaar heel dichtbij bracht en de mensen bang maakt. "Laat angst niet overwinnen....Laat ons blijven vasthouden aan de eigen westerse principes, aan onze eigen waarden en normen. En laat ons vooral met een positieve blik kijken naar de toekomst, de uitdagingen van de komende jaren aangaan."

 

Ze stelde: "We hebben in onze gemeente alles om een gelukkig aangenaam leven op te bouwen". Belangrijk hiervoor noemde ze: een hechte groep vormen, het sociale weefsel behouden en versterken. Waarvoor ze iedereen dankte die zich hiervoor inzet.

 

Halfweg de legislatuur wees ze er op dat de gemeente in moeilijke budgettaire omstandigheden op koers zit 'zonder dat u de dupe bent'. Hiervoor verwees ze naar de belastingverlaging sinds 2007, 'waardoor Berlare onder het gemiddelde zit', maar ook naar de investeringen die al zijn gebeurd en nog zijn gepland. (zie gemeenteraadsverslag op 23 december). Bijzondere aandacht kregen energievriendelijke en duurzame projecten en de verdere digitalisering om de dienstverlening te vergroten. "Dit bestuur zal met beperkte middelen zorgen dat gebeurt wat moet gebeuren." Ze gaf toe dat dit betekent dat keuzes moeten worden gemaakt, soms beslissingen moeten worden herbekeken. Ook dit 'hoofdstuk' werd besloten met 'Wir schaffen das'.

 

Haar besluit, zie eerder, eindigde met een - stilaan traditionele - spreuk. Die luidde dit keer: Doing what you like is freedom, liking what you do is happiness (doen waar je van houdt, is vrij zijn - houden van wat je doet, is gelukkig zijn). Om te eindigen met: 'Lach, geniet, maak plezier, wees gelukkig vandaag en alle 366 dagen van dit schrikkeljaar'.

 

11 januari 2015

Burgemeester GabriŽls: "Leer uit het verleden, heb vertrouwen in de toekomst en vooral: geniet van vandaag"

Voor een opnieuw heel gevulde Festivalhal - "Meer dan vorig jaar", werd gezegd - drukte burgemeester Katja GabriŽls iedereen op het hart om naast veel relativeringsvermogen en verdraagzaamheid, vooral te genieten van elke dag. De gebeurtenissen van de voorbije dagen deden haar oproepen om niet te veralgemenen. De gemeenteplannen voor dit jaar (en nadien) kwamen ook aan bod. GabriŽls sloot met deze wensen voor iedereen: veel ambitie om samen aan de toekomst te bouwen, respect voor iedereen in deze samenleving en passie voor het succesvol voltooien van alle verwachtingen. In de toegangshal kregen de infoborden met de plannen voor de Donkomgeving heel wat belangstelling.

(De rest is blijkbaar verloren gegaan.... Onze excuses hiervoor.)

 

5 januari 2014

"Veel relativeringsvermogen en verdraagzaamheid"

Zoals vorig jaar had burgemeester Katja GabriŽls het in haar wensen over 'veel relativeringsvermogen en verdraagzaamheid'. Ze kwam er later op terug toen ze vergeleek met de ramp in de Filippijnen, waar de toestand veel erger is dan hier, ondanks de besparingen die nu worden doorgevoerd. Zo waren er dit keer geen sandwiches bij de receptie. De aanwezigen, wellicht zoveel als vorig jaar, maalden er niet om en beperkten zichtbaar ook het drankgebruik.

 

 "Vorig jaar was zowat het jaar van de vernieuwing", verwees ze naar de nieuwe gouverneur, paus, koning en, plaatselijk, naar de nieuwe korpschef voor de politie, gemeenteontvanger en waarnemend secretaris, schepenen. "Gelukkig zorgden jullie er voor dat er ook geen nieuwe burgemeester kwam", voegde ze er als kwinkslag aan toe. GabriŽls toonde haar dank naar de vele mensen die aanwezig waren, de mensen die activiteiten organiseren, die zich blijven inzetten voor hun vereniging, voor buren, voor de opvang van ouderen en kinderen. "Een bestuur kan het niet alleen. Een maatschappij wordt gemaakt door de mensen die er deel van uitmaken."


Besparingen. Dat was toch zowat de rode draad in haar toespraak. Op gemeentelijk vlak wees ze op de reorganisatie van de gemeentelijke diensten, het gevolg van een 'niet door de hogere overheid opgelegde' audit en 'bedoeld om de diensten nog klantgerichter en efficiŽnter te maken'. Zoals in andere gemeenten was het opmaken van een beheers- en beleidsplan niet gemakkelijk. "Gemeenten kunnen niet, zoals de hogere overheden, de lasten doorschuiven naar een lager niveau. Enkel naar de burger. En dat wilden wij niet doen. De crisis treft de burger al genoeg. " Daarmee doelde ze op het behoud van de voornaamste belastingen. Zoals tijdens de gemeenteraadszitting van eind december legde ze uit dat het verhogen naar het Vlaams gemiddelde een miljoen euro per jaar meer zou opbrengen. De gemeente wil de gestegen kosten opvangen door 'eerst voor eigen deur te vegen' en door investeringen in vraag te stellen. De verkoop van de AMI, in plaats van daar een groter administratief centrum te bouwen, komt er omdat de audit aantoonde dat men even efficiŽnt kan zijn door de administratie in vijf gebouwen onder te brengen, en goedkoper dan eerst een nieuw te bouwen. "We zijn verkozen om verantwoordelijkheid te nemen, om beslissingen in het algemeen belang te nemen. Wij hadden vijf jaar geleden geen glazen bol. Het is geen schande om, gezien de nieuwe toestand, beslissingen om te draaien." Ondanks de besparingen ziet zij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Daarbij wil ze aantonen dat het bestuur een betrouwbare partner is die, zoals Nelson Mandela dertig jaar geleden als taak omschreef, iedereen de kansen biedt om zich te ontwikkelen en op een goed leven.

 

Voor 2014 bracht zij alvast de herinneringen aan WO1 aan. "We mogen nooit de opofferingen van onze voorouders vergeten, die het mogelijk maakten dat wij nu in vrijheid leven. SyriŽ toont aan dat niet iedereen leert uit het verleden." Er staan ook hier activiteiten op het programma, samen met de heem- en oudheidkundige kringen, zei ze. Over de 'moeder van alle verkiezingen', op 25 mei, liet ze verstaan op een lijst te zullen staan, maar ook dat ze nog minstens vier jaar burgemeester wil blijven. En dat ze hoopte dat iedereen de verkiezingen, een van de voornaamste instrumenten van de democratie, gebruiken om 'mee te besturen'. Ze had ook over het WK voetbal, 'waarvan supporters hopen dat de Rode Duivels de finale halen, hopelijk niet als voorwendsel om een maand op cafť te kunnen".


De burgemeester besloot met de belofte dat zij 'dank zij jullie' met veel goesting aan het jaar begint. Zij gebruikte het woord van het jaar, 'selfie', om een oproep te doen om een selfie over de receptie op twitter en facebook te plaatsen, als teken van het groepsgevoel dat er is ontstaan. En als gezegde van het jaar gebruikte GabriŽls Chinese inspiratie: 'Drie dingen komen nooit weer: een afgeschoten vuurpijl, het gegeven woord en een gemiste kans', om alle kansen te grijpen om er samen een schitterend jaar van te maken.

 

6 januari 2013

"Er is geen lift naar succes, je moet altijd trappen doen"

In haar gelegenheidstoespraak balanceerde burgemeester Katja GabriŽls dit jaar tussen dankbaarheid en waarschuwen. Dankbaarheid omwille van het resultaat van de verkiezingen, waarschuwen omwille van de onvoorspelbare toekomst. "Het beleidsplan zal uitgaan van realistische keuzes, zal prioriteiten moeten stellen. Want we willen werken zonder een belastingverhoging." Moet hier ook de reden worden gezocht voor een nieuw logo dat onder meer het groepsgevoel moet bevorderen?

 

GabriŽls begon met de vele aanwezigen en heel de bevolking van deze gemeente naast een goede gezondheid en niet te veel tegenslag, vooral veel relativeringsvermogen en verdraagzaamheid te wensen. Dan volgde het 'dank je wel'. "De bevestiging op 14 oktober geeft ons het engagement om er opnieuw zes jaar in te vliegen."

"Waarom deze receptie? Is die nodig in een crisisperiode", ging het dan. "Laat het ons eens omkeren. Wat als we zelfs dat niet meer zouden kunnen? Als we dat zouden moeten schrappen?" Ze noemde dit persoonlijk contact tussen het bestuur en de burger enorm belangrijk in deze steeds complexer wordende samenleving, iets eenvoudig dat toch gelukkig maakt. "Ik ben daarom blij dat dit deze receptie, nu al de zevende keer, een echte traditie wordt. Zeker in deze wereld waar de drie I's, van informatisering - internet, facebook, ... zorgt voor een moordend hoog tempo -, van individualisering - waarin iedereen steeds meer op zichzelf is gericht - en internationalisering - de wereld wordt een groot dorp -, er voor zorgen dat de mensen nog weinig zekerheden hebben. Alles verandert, moet sneller en dynamischer."

 

"Kan mijn man zijn zoon even komen halen", moest er dan tussen, juist voor ze begon over een hoofdstuk 'tijd'. "De mensen hebben geen tijd meer om tot afgewogen beslissingen te komen, tijd die nodig is voor open besluitvorming. En daardoor bepalen dikwijls emoties en niet feiten wat wordt beslist. En nochtans zijn feiten nodig om een betrouwbare overheid te zijn, een overheid die er voor zorgt dat mensen kansen krijgen, die zorg en bijstand verleent aan de burgers." Zij wenste dan ook iedereen dit jaar ook heel veel tijd om aan alle verwachtingen te voldoen. Voor zichzelf wenste ze dagen van meer dan 24 uur om genoeg tijd te hebben voor haar gezin, maar ook voor iedereen in de gemeente, senioren, jongeren, werknemers en zelfstandigen, iedereen die initiatieven neemt en die het goed voor heeft met de gemeente. Ze verwees hierbij ook naar YOLO (you only live once), het populairste jongerenwoord van vorig jaar.

 

Na een overzicht van wat gemeentelijk werd gerealiseerd in 2012, volgde een vooruitblik. "Zoals de Europese Commissie het wil doen in het Europese Jaar van de Burger, willen we hier plaatselijk het bestuur toegankelijker maken, de burger nog meer centraal stellen", beloofde ze. Maar tegelijk kondigde ze aan dat het nieuwe beleidsplan 2013-2018, dat voor maart is beloofd, realistische doelstellingen zal hebben, prioriteiten zal bepalen om alles zonder belastingverhogingen te kunnen uitvoeren. De basis wordt een audit van de gemeentediensten. Die zal leiden tot doordachte en duurzame voorstellen. De reden: "De crisis blijft aanhouden en zal ook hier te voelen zijn." Maar ook: "Mijn baas in Brussel had het onlangs over PIPs: Positief ingestelde personen. We hebben echter ook nood aan KIPs: kritisch ingestelde personen die met vertrouwen in eigen kunnen helpen naar goede oplossingen zoeken."

 

Nieuw gemeentelogo

Daarop stelde de burgemeester een nieuw gemeentelogo voor. "Het is een zwierige, dynamische B. Het blauw staat voor het water van het Donkmeer en van de Schelde", zei ze. In de B ziet zij ook een drie - voor drie deelgemeenten -, een hart dat de drie gemeenten omsluit, of een kronkelende paling." Het logo zal vanaf maart deel uitmaken van een nieuwe huisstijl in al wat de gemeente vanaf dan zal gebruiken (documenten, affiches, ...).

 

"Maar vooral de inhoud van dit nieuwe logo is belangrijk", verdedigde zij de vervanging van het drie jaar geleden ingevoerde logo. "Dit logo zal helpen om de eigen identiteit te tonen, om de gemeentelijke diensten meer herkenbaarheid te geven, het groepsgevoel te creŽren, om het sociale weefsel te versterken". Ze voegde er, impliciet verwijzend naar de "A" van Antwerpen, aan toe dat het zeker wil aangeven dat de gemeente voor iedereen is, met respect voor iedereen.

 

In een persbericht dat achteraf werd verspreid staat nog dat Jan De Paepe en Gert Van Kerckhove van de gemeente de opdracht hadden gekregen om het te ontwerpen en dat het 'al een groot draagvlak had bij raadsleden, het personeel en de meeste adviesraden'. Communicatieambtenaar Bob Pieters  zegt daarin over het vorige logo: "Het miste flexibiliteit, vertelde geen verhaal en had geen koppeling met een huisstijl".

(Het logo staat op inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar, waar je ook je mening over het logo kan geven. Dat kan ook via mail.)

 

"Geen lift"

Ze besloot met de belofte dat tijdens de nieuwe legislatuur zal worden getracht keuzen te maken voor het welzijn van iedereen. "Er staat voor deze tweede legislatuur geen automatische piloot op.  De uitdagingen zijn daarvoor te groot, en er is het deels vernieuwde schepencollege met enkele nieuwe jonge en enkele al ervaren mensen, die er met volle goesting aan willen beginnen. Met "Er is trouwens geen lift naar succes, je moet steeds de trap doen" riep ze iedereen op om samen hard te werken om van 2013 een succesvol jaar te maken.

 

8 januari 2012

"Niet meegesleurd in negatieve spiraal"

De nieuwjaarsreceptie was de laatste van deze legislatuur, en dat beheerste dan ook de toespraak van burgemeester Katja GabriŽls. Ze dankte voor de kansen die de meerderheid van de bevolking had gekregen en gaf aan hoe ze die kansen heeft gegrepen om de gemeente 'mee te laten evolueren'. "Consequent in het geven van oplossingen, telkens met het algemeen belang voorop.", richtte ze zich tot wie vindt dat men niet op hun vraag is ingegaan. Titelvoerend burgemeester en Europees Commissaris Karel De Gucht belichtte vooral de kansen die Europa heeft, ook in deze crisisperiode, als we ons meer bewust zijn van de mogelijkheden.

 

De burgemeester gaf aan hoe de wereld in die vijf voorbije jaren is veranderd en hoe die in verschillende crisissen is verzeild, hoe het geloof in eerder betrouwbare instellingen wankelde. In 2011 was dat duidelijk door de (bijna) teloorgang van de euro(zone) en de strijd in de Arabische wereld voor meer democratie. Maar ook de natuur leerde met Fukushima en Pukkelpop dat de mens niet alles onder controle heeft. En dan was er nog het gedrag van individuen dat zoals in Noorwegen voor leed zorgde. En ze voelde zich ook sterk betrokken bij het persoonlijk leed dat we allemaal als moeder, kind, broer of zus ondervinden, terwijl 'we allemaal elk op onze manier proberen het beste uit dit leven te halen.

 

Ze vond dat de gemeente in deze gewijzigde toestand goed stand heeft gehouden en niet meegesleurd werd in de negatieve spiraal. "Integendeel, wij hebben in onze gemeente de afgelopen vijf jaar, heel wat kunnen realiseren." "Dank zij de samenwerking met velen en met een positieve ingesteldheid werd een ambitieus beleidsprogramma praktisch helemaal uitgevoerd". Die realisaties - "zelfs met een belastingvermindering waardoor we jaarlijks een half miljoen euro aan de burger teruggaven" - werden ook opgesomd. Voor het laatste jaar staan nog op de lijst: de rioleringswerken in Strijdam en Slot, de nieuwe brandweerkazerne, de steiger en zeilhuisje in het Donkmeer, de plaatsing van de kasteelomheining ("start volgende maand"), opening van de vernieuwde feestzaal en van sociale woningen in Overmere, de uitbreiding van het kerkhof , de verhuizing van de kinderopvang naar de pastorie in Uitbergen, het fietspad Berlare-Zele (en een nieuw gebouw voor de technische dienst, nkb). "We hebben samen met het personeel onze tijd optimaal gebruikt", vatte ze samen. Ze voegde er nog aan toe dat niet alleen in stenen is geÔnvesteerd, maar ook in procedures, waardevol personeel dat instaat voor goede dienstverlening, en in het samenbrengen van mensen. "Berlare leeft is hierdoor geen slogan, dat is een feit." Dat niet alles werd gerealiseerd, verwijzend naar het uitstellen van de bouw van een administratief centrum en van bijkomende serviceflats, noemde ze verantwoordelijk bestuur: "Zoals andere overheden moeten ook wij de tering naar de nering zetten." Ze beklemtoonde dat de plannen klaar liggen, maar dat de volgende meerderheid de startbeslissing moet nemen. "Dat is geen paniekvoetbal, maar een weloverwogen keuze, waarvoor we jullie begrip vragen."

 

GabriŽls bedankte nog iedereen die op welke manier had bijgedragen tot al deze realisaties, en al de vrijwilligers die het beste van zichzelf geven. Naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar toe riep ze iedereen op om een bewuste keuze te maken. "De politiek is geen ver van mijn bed show. U heeft de mogelijkheid om te kiezen wie u vertegenwoordigt." Ze besloot met een afspraak te maken voor januari 2013: "Onafhankelijk van wat (oktober) 2012 brengt, ik zal er zijn."

 

Karel De Gucht, door een probleem met de stembanden en steeds meer pratend publiek niet overal goed verstaanbaar, begon met het danken van de burgemeester, "die met een vrouwelijke toets maar toch stevige hand, en bijgestaan door het schepencollege, de gemeente goed heeft bestuurd". Hij had het daarna vooral over de internationale politiek en Europa, dat "ondanks de problemen toch mogelijkheden heeft". Hij vond echter dat Europa zich eerst bewust moet zijn van de sterkten die het heeft, met ondermeer een stijgende internationale handel terwijl die voor de VS daalt, met een leidende functie wat onderzoek en ontwikkeling betreft, een goed opgeleide bevolking en een degelijk maatschappelijk project. "We moeten durven kijken naar onze eigen mogelijkheden en niet altijd naar wat de ander eventueel beter kan. Met een dergelijke positieve ingesteldheid kan Europa de uitdagingen aan."

 

9 januari 2011

"Verder werken aan een zelfverzekerde en niet verzuurde gemeente"

Hoewel niet alle politieke strekkingen goed waren vertegenwoordigd, mag toch worden gezegd dat de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie veel volk naar de Festivalhal brengt, ook vandaag. Burgemeester Katja GabriŽls beschreef het als 'het doet deugd'. Want na wat het voorbije jaar op Belgisch vlak gebeurde is erkenning niet evident, besefte ze. Titelvoerend burgemeester en Europees commissaris Karel De Gucht zette zich vooral af tegen de onverschilligheid tegenover democratie.

GabriŽls gaf toe dat het niet gemakkelijk was om te omschrijven waar 2010 voor stond. "Er was het failliet van de instellingen: de banken, de kerk, de politieke instellingen." Uiteindelijk koos ze voor 'het jaar van de stilstand'. En dat geldt volgens haar ook voor de media, "waar inhoud niet altijd het belangrijkste is".

Zij voegde daar onmiddellijk de oproep aan toe om niet iedereen in een bepaalde groep over dezelfde kam te scheren: "Niet alle priesters zijn pedofielen, niet alle advocaten pathologische leugenaars, niet alle politici weigeren verantwoordelijkheid op te nemen". En zo kwam ze bij haar eigen verkiezingslogan voor 13 juni: 'Ik ben GEK' waar GEK stond voor gedreven, eerlijk en kordaat. "Met deze ingesteldheid wil het schepencollege de gemeente verder besturen. Want Berlare staat niet stil !" Zij beklemtoonde dat de ingevoerde belastingvermindering wordt gehandhaafd, "waardoor elk jaar zo'n 500.000 euro bij de burger blijft". En dat tegelijk een ambitieus programma wordt uitgevoerd. "En dit, verwijzend naar het inkrimpen van de uitbreiding van de Festivalhal,  op een manier waarbij we durven aanpassen wanneer blijkt dat bepaalde dingen te duur zijn" Dat toegeven noemde ze geen schande maar een bewijs van kostenbewust denken.

Voor 2011 staat veel op het programma. Deze week start de verbouwing van de feestzaal/kinderopvangplaats in Overmere (tot 2012). De vernieuwing van de weg Uitbergen-Berlare gebeurt in maart-april. De tweede fase van het sportpark Overmere is voor na de zomer. De bouw van de bijkomende serviceflats in Overmere is begonnen. De industriezone in Overmere komt er en zal ook kleinere bedrijven en plaatselijke tewerkstelling nieuwe kansen bieden. De brandweerkazerne (en dus ook nieuwe locatie voor het jeugdontmoetingscentrum) is voor dit jaar en ook de start van de bouw van het administratief centrum en voor de technische dienst is gepland. In het kasteelpark worden bomen verwijderd en wordt de omheining vernieuwd.

"Berlare is een prachtige gemeente met veel mogelijkheden op vele gebieden, met veel natuur", vatte ze het samen. Ze hoopte dat de bevolking die kansen aangrijpt om de gemeente nog prettiger te maken om in te wonen. "Wees zelfverzekerd en niet verzuurd. Durf zelf initiatieven te nemen", klonk het  Maar ook verantwoordelijkheid, "bij voorbeeld om de stoep te reinigen van een oudere buur, als mantelzorger of door ook eens het vuil weg te nemen in een nabij pleintje."

Karel De Gucht had het vooral over de paradox over hoe BelgiŽ er in slaagt op wereldvlak oplossingen aan te brengen, en in eigen land niet. Daar komt nog de onverschilligheid bij tegenover de democratie. "Zelfs in een door oorlog geteisterd land als Irak heeft men wel een regering. En in Soedan, Congo eist men verkiezingen, zelfs als men weet dat kiezen er niet veilig kan, dat men kilometers moet lopen om te kunnen stemmen." Hij riep politici op om zo snel mogelijk een regering te vormen en wuifde het argument van 'BelgiŽ is niet meer bestuurbaar" weg met het argument dat er in China steden zijn die veel groter zijn dan dit land, maar dan wel met ťťn gemeenteraad, "terwijl we hier zes regeringen, tientallen ministers, honderden gekozenen, enz. hebben".

 

10 januari 2010

"Ambitieus, maar financieel gezond"

Voor het eerst tijdens de nieuwjaarsrecepties in deze legislatuur nam Karel De Gucht het eerst het woord. Hij leidde Katja GabriŽls ook in als 'burgemeester GabriŽls'. Het was duidelijk bedoeld als een statement, om te bevestigen wat hij eerder via deze site (zie hier) al aangaf: Katja GabriŽls wordt vooruitgeschoven om ook na de volgende gemeenteraadsverkiezingen de gemeente te leiden. En Martin Heylen (Woestijnvis) was er bij om dit op camera vast te leggen, blijkbaar als voorbereiding voor een nieuw programma. Verder had De Gucht het over de gevolgen van de crisis op onze welvaart, de rol van Europa en het respect voor politici. GabriŽls verzekerde dat plannen verder worden verwezenlijkt zonder de gemeentelijke financiŽn in het gedrang te brengen.

De financiŽle en economische crisis hebben niet geleid tot de armoede en toestanden van de jaren dertig. En dat is volgens De Gucht dank zij de Europese Unie. Maar, voegde hij er aan toe, de vooropgestelde groei van 1 ŗ 1,5% is onvoldoende om terug het welvaartspeil van voor de crisis te herwinnen, om er voor te zorgen dat er voor iedereen betaalbare goede gezondheidszorg en pensioenen blijven. Hij is ervan overtuigd dat de EU een belangrijke rol te vervullen heeft om grotere economische groei mogelijk te maken, waar dan ook BelgiŽ zal van genieten. "Europa moet de wereld duidelijk maken dat wij de goede technologie, werklust, juiste instelling hebben." Zelf zal hij daar een belangrijke rol in krijgen, als hij dinsdag lukt in zijn 'examen' (hoorzitting) voor het Europese Parlement (die dan op 26 januari het fiat moet geven voor de samenstelling van de nieuwe Europese Commissie, nkb). Hij wordt dan binnen die Commissie wat men de minister van Buitenlandse Handel mag noemen, de persoon die moet zorgen voor onder meer de handelsakkoorden met andere delen van de wereld. Volgens De Gucht is een economische groei van minstens 2% het doel. Hij gaf aan daar wellicht verschillende keren voor rond de wereld te moeten reizen, maar tegelijk Berlare niet uit het oog te zullen verliezen.

De Europese Commissaris had het ook over de manier waarop naar politici wordt bekeken en betreurde dat politici veel van hun prestige hebben verloren. Hij erkende dat dit na gebeurtenissen zoals deze week in de senaat niet verwonderlijk is (toen minister Dardenne 'blijkbaar als grap' zich dronken voordeed bij het beantwoorden van vragen over de pensioenen, nkb). De Gucht ging verder dat politici de beslissingen moeten nemen die de mensen welvaart en welzijn brengen. Opdat de mensen er op zouden vertrouwen dat de politici de juiste beslissingen nemen, is het belangrijk dat zij respect hebben voor de politici. "De politici moeten er in de eerste plaats er voor zorgen dat zij dat respect krijgen, maar bij de burgers moeten er ook bereidheid zijn om ernstig naar de daden van de politici te kijken", vond hij.

 Katja GabriŽls evalueerde eerst het voorbije jaar, "een jaar van hoop en verandering, mede door de aanstelling van de eerste zwarte president in de VS". Zij hoopte dat Obama de verwachtingen zal inlossen "ook in het belang van de hele wereld". Wat BelgiŽ betreft, had zij het over de personen die voor hoogtepunten hadden gezorgd: pater Damiaan, Herman Van Rompuy, Frank De Winne en Karel De Gucht. Zij riep Berlare op om, zoals men dat is in de gemeenten van die andere personen, fier te zijn over de aanwezigheid van iemand met zo een internationale uitstraling "die bovendien toch nog zo toegankelijk blijft".

Wat Berlare betreft somde zij op wat halfweg deze legislatuur allemaal al is gedaan, met onder meer de eerste fase van het Donkoeverpark, de nieuwe weg naar het sportpark in Overmere en de opening van het nieuwe OCMW-rusthuis. Voor 2010, "een jaar hopelijk zonder verkiezingen, waardoor andere zaken misschien sneller kunnen", kondigde ze alvast opnieuw enkele ambitieuze plannen aan: de uitbreiding van de Festivalhal, de tweede fase voor het sportpark in Overmere, de renovatie van de feestzaal/buitenschoolse opvang, verdere rioleringswerken, en dat eindelijk zal kunnen worden begonnen met de weg Uitbergen-Berlare. Mits tijdig de nodige vergunningen worden verkregen, voorziet men tegen eind dit jaar een nieuwe afsluiting voor het kasteeldomein. Plannen worden verder uitgewerkt voor onder meer serviceflats aan de Gaver en voor een bedrijventerrein in Overmere, en met het Vlaamse Gewest voor de heraanleg van E.Hertecantlaan en Sint-Annaplein. "En dit zonder de gemeentefinanciŽn in gevaar te brengen", verzekerde ze: "De belastingvermindering die we doorvoerden wordt niet herzien." Zij engageerde zich om verder zowel te zorgen voor een goede werking van de gemeente, samen met het gemeentepersoneel, als om zich in te zetten voor de sociale cohesie in de gemeente. Dat laatste door de verenigingen kansen te geven en door zelf tradities te ontwikkelen. "Dat laatste zijn we al begonnen onder meer met deze nieuwjaarsreceptie, de start van het toeristische seizoen, Berlare Zingt, de eindejaarssamenkomst in het kasteeldomein." Zij dankte al wie zich rechtstreeks of onrechtstreeks inzet om er mee voor te zorgen dat Berlare leeft en riep op om mee een beeld van een zelfverzekerd Berlare uit te dragen, "want het is een prachtige gemeente !"

 

11 januari 2009

"Doe zo verder"

2009 wordt het jaar waarin de uitwerking begint van enkele grootse plannen die de voorbije jaren zijn voorbereid. Daarnaast rekent het gemeentebestuur op de verdere medewerking en inzet van alle inwoners om ondanks de crisis verder te kunnen werken aan de uitbouw van een gemeente waarin het goed is te leven. Dat was af te leiden uit de toespraken van Katja GabriŽls en Karel De Gucht, "een combinatie van titelvoerend en waarnemend burgemeesters die perfect werkt", zei GabriŽls.

 

Beiden waren alvast zeer tevreden met de opkomst. GabriŽls had gevreesd dat de trend om virtueel via Facebook en andere contactmogelijkheden via computer een weerslag zou hebben op de nieuwjaarsreceptie, maar blijkbaar vindt de bevolking van deze gemeente dergelijke bijeenkomsten nog nuttig om andere inwoners te ontmoeten, om te praten over het voorbije jaar en naar het komende vooruit te kijken. Zij sloot haar toespraak wel af met de oproep om die 'Facebook-contacten' te gebruiken om als virtuele ambassadeur foto's te verspreiden over de mooie Donkgemeenten.

 

Maar eerst had zij het over 2009, een jaar waarin zij 'in volle verwachting' was. "Hoewel niet altijd zichtbaar, is er de voorbije jaren hard gewerkt. Maar blijkbaar is voor de uitwerking van gemeentelijke plannen een 'olifantendracht' van twee jaar nodig." Zij hekelde krantenartikels die stelden dat er weinig grootse plannen op stapel stonden. "Er zijn voor Ä5,5 miljoen werken gepland, wat een gigantisch deel van het gemeentelijk budget is", zei ze strijdvaardig en somde een aantal werken op. Zo begint men binnenkort aan de aanleg van een parking en de eerste fase van de herinrichting van de Festivalomgeving, en de uitbouw van de toeristische dienst in het museum. De uitbesteding voor de werken in het sportdomein in Overmere gebeurt ook tijdens een van de volgende weken. De laatste fase in de renovatie van de Eendenkooi is voor dit jaar voorzien, evenals de heraanleg van de weg tussen Uitbergen en Berlare. En verder is er het OCMW-rusthuis dat wellicht in september in gebruik komt waardoor men ook aan de bouw van 31 serviceflats in Berlare kan beginnen, Hulp in Woningnood start met 29 sociale woningen aan de Baron Tibbautstraat, en er is het JOC, na de verhuizing van de politie naar een aangepast gebouw nabij het Donkmeer. "En voor de volgende jaren worden ook al plannen gemaakt.", ging het verder, onder meer verwijzend naar de heraanleg van de E. Hertecantlaan. Zij wees er ook op dat het gemeentehuis voortaan twee zaterdagen per maand open is, en op de communicatieambtenaar die binnen enkele weken start: "Jullie verdienen beter geÔnformeerd te worden". Er komt alvast een vernieuwde website en een wekelijkse nieuwsbrief.

 

GabriŽls hechtte duidelijk veel belang aan de interactie met de bevolking. De positieve reacties en medewerking bij de kasteel-opendeurdagen toonden haar dat er geen duur Fata Morganaprogramma nodig is om de mensen samen te brengen. "De opendeurdag kan een traditie worden waarmee de bevolking tegelijk de kans krijgt om jaarlijks de evolutie in de werken aan het domein kan volgen." En ook Vlaanderen Zingt wordt, gezien de opkomst vorig jaar, hernomen. "Berlare leeft, dank zij jullie, dank zij de inzet van het gemeentepersoneel en van de vele vrijwilligers. Doe zo verder." Namens het bestuur beloofde zij met veel ambitie te zullen verder werken, 'met een passie voor een vorm van politiek die als doel heeft iets mooi te maken van deze gemeente'.

 

Karel De Gucht had van de kasteeldagen vooral onthouden dat er zoveel mensen waren die goed gezind en fier waren. En hij hoopte dat dit gevoel bij de bevolking blijft, ondanks de crisis die voor 2009 weinig goeds voorspelt. "Die goede sfeer en die fierheid kan er zijn als de bevolking zich betrokken voelt en echt deel uitmaakt van wat in de gemeente gebeurt." Over de crisis zei hij dat wordt getracht de economie nieuwe zuurstof te geven, maar dat het ergste wellicht nog niet over is. Hij zag het dan ook als taak voor de gemeente en het OCMW om "maatregelen te nemen om de meest getroffenen te helpen, waarbij zij die het minder hebben worden geholpen door wie wat beter af is." Hij dankte ook de oppositie voor de samenwerking in de gemeenteraad bij het goedkeuren van de grotere projecten. "Berlare is zo een mooie uitzondering waar echt wordt samengewerkt."

 

13 januari 2008

"Een nieuw pad ingeslagen"

 

De nieuwjaarsreceptie die het gemeentebestuur aan de bevolking aanbood was voor de twee burgemeesters de gelegenheid om het eerste jaar van deze legislatuur te evalueren en om aan te geven waar men in 2008 wil voor gaan. "Een nieuw pad is ingeslagen. Met de inzet van iedereen kunnen we er een nog actievere gemeente van maken", kan de toespraak van Katja GabriŽls worden samengevat.

 

Wellicht uit voorzichtigheid had men de Festivalhal wat anders ingedeeld, maar dat was niet nodig: er was opnieuw heel wat volk aanwezig tijdens de nieuwjaarsreceptie. Zowel Katja GabriŽls als Karel De Gucht toonden zich daar heel tevreden, maar ook dankbaar over. De Gucht: "Vorig jaar was het meer te verwachten. Het was iets nieuws. Het wordt een goede traditie en helpt om de banden tussen de mensen beter aan te halen en de verstandhouding in de gemeenschap te verhogen", zei hij. "Het voorbeeld van Berlare kan dienen als antwoord op de 'Hertoginnedalproblemen''', besloot hij.

 

Katja GabriŽls mocht de spits afbijten. Naast de gebruikelijke 'goede gezondheid' wenste zij iedereen veel relativeringsvermogen, verdraagzaamheid, dynamisme en creativiteit toe, maar ook een positieve ingesteldheid om zo mee de gemeente een betere uitstraling te geven. Zij gaf toe in 2007 heel wat initiatieven in de gemeente voor het eerst te hebben gezien en dankte al die vrijwilligers die zich inzetten voor al wat in de gemeente gebeurt en die er voor zorgen dat de gemeente leeft. "Het jaar is echt voorbijgevlogen", ging ze verder want een gemeente besturen blijkt toch heel wat werk te vragen. Ze overliep de verkiezingsbeloften die intussen al zijn uitgevoerd (belastingvermindering, kermis op het Overmeerse dorpsplein, nieuw wegdek in Uitbergse Veerstraat en aanzet tot tonnagebeperking, nieuw leven in toerismebeleid) en besloot daaruit: "Een nieuw pad is ingeslagen".

 

Daar voegde ze onmiddellijk aan toe dat er toch een verschil is tussen droom en daad, dat het tijd vraagt om dingen te realiseren. "En daarom wordt 2008 nog belangrijker." Na het inloopjaar kunnen nu echt nieuwe accenten worden gelegd en uitgevoerd legde zij uit, en begon met 'communicatie' waar men dit jaar echt werk wil van maken onder meer door meer gebruik te maken van de de nieuwe communicatiemogelijkheden. De omgeving van de Festivalhal wordt herbekeken om zo het toerisme meer mogelijkheden te geven. De kwaliteit van het leven, vooral van bejaarden, krijgt speciale aandacht door meer zorgverlenende diensten, de bouw van het rusthuis, maar ook door betaalbare woningen aan te bieden (nieuwe serviceflats aan de Gaver, 23 sociale woningen aan Baron Tibbautstraat en 3 'crisiswoningen' zitten in de pijplijn). Het cultuurbeleid wordt minstens verder gezet. Naar sport toe springen dit jaar vooral de omgevingswerken aan de sportsite in Overmere 'in samenspraak met de sportverenigingen' in het oog.  In enkele straten komen er rioleringswerken. Wat toerisme betreft had zij het over een stevige seizoensopener, Waterfeesten die met de hulp van de verenigingen tot een succes moeten uitgroeien, en de organisatie van 'Vlaanderen Zingt'.

 

Zij benadrukte dat het bestuur niet de illusie heeft dit alles alleen te kunnen doen. "De basis wordt gelegd om de gemeente te laten groeien. We roepen iedereen op om zich mee in te zetten, ieder volgens eigen vermogen, om zo samen met het gemeentebestuur en -personeel te werken aan een nog actievere gemeente."

 

De Gucht hoefde daar, naast hoger staande, enkel nog zijn 'goede gezondheid'-wensen aan toe te voegen.

 

21 januari 2007

Gemeentebestuur wil beleid waar bevolking achter staat

 

De Festivalhal was goed gevuld deze morgen. De schattingen varieerden tussen 900 en 1300 aanwezigen. En voor zover dat kan worden beoordeeld, er waren niet alleen VLD'ers. Dat was uiteindelijk ook de bedoeling: het gemeentebestuur had de hele gemeente uitgenodigd. En uit de toespraken bleek dat samenwerken met de bevolking een van de prioriteiten is van dit nieuwe college van burgemeesters ("Twee voor de prijs van een, daar kan toch niemand tegen zijn", zei waarnemend burgemeester Katja GabriŽls) en schepenen.

Katja GabriŽls had het na de wensen voor een goed en gezond 2007 over de onverdraagzaamheid in de wereld en ook in ons land, verwijzend naar Antwerpen. "Hoewel de verkiezingsuitslag dat misschien anders doet lijken, bleef het in Berlare echter heel gemoedelijk", verwees ze toch zonder het te zeggen naar de twee zetels van het Vlaams Belang. Uit die verkiezingen blijft echter vooral de omwisseling van het bestuur te onthouden, een omwisseling na 30 jaar. Ze gaf aan dat de nieuwe ploeg een ambitieus programma voor ogen heeft, dat ze samen met een solide administratie en als ploeg samen met de bevolking wil mogelijk maken.  Het volledige programma wordt bekendgemaakt eind maart, bij de voorstelling van de begroting voor 2007. "Berlare een gemeente maken waar het prettig is te wonen, te werken en te leven", vatte ze het alvast samen. "En daar is meer voor nodig dan hier en daar wat bloemetjes planten", klonk het strijdvaardig. En even later voegde ze er, alweer heel duidelijk, aan toe: "Het wordt een beleid dat met gezond verstand bestuurt, en daar hebben we geen nieuwe partij voor nodig." Als aandachtspunten wou ze al kwijt dat de beloofde belastingverlaging er komt, gespreid over enkele jaren; de uitbreiding van de dienstverlening (gemeentehuis op zaterdag open en meer openingsuren in de deelgemeenten); en een grotere aandacht voor communicatie om zo tot een betere verstandhouding te komen. Als directe uitdagingen zag ze de uitwerking van de bouw van het OCMW-rusthuis, een mobiliteitsplan met meer aandacht voor de drie dorpskernen, en het toerisme, dat de aandacht moet krijgen dat het verdient en er moet voor zorgen dat de toerist tevreden weggaat. Ze beloofde dat het nieuwe bestuur alle vragen en suggesties grondig zal onderzoeken en er in de mate van het mogelijke op in zal gaan, maar waarschuwde dat het bestuur geen onrealistische beloften of valse hoop zal geven.

Karel De Gucht  herhaalde dat de mensen die van Berlare een moderne gemeente hebben gemaakt, ieders erkentelijkheid verdienen. Maar de nieuwe ploeg heeft de ambitie er een nog betere gemeente van te maken. "Plaatselijke democratie is belangrijk. Een gemeentebestuur dat een goede verstandhouding heeft met de bevolking is de beste garantie tegen extremisme. Dat wil ook zeggen dat de bevolking terecht eisen mag stellen aan het bestuur". Ook hij zei dat de nieuwe ploeg zijn best zal doen om de verkiezingsbeloften waar te maken en dat samenwerking noodzakelijk is: "De ganse gemeente moet achter het beleid staan".

 

nkb informatief sprokkelde enkele reacties bij de aanwezigen. Lees hier.

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

links naar
winkels en bedrijven uit deze gemeente

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 07/01/18. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2018 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.