Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

politie

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

gemeentehuis
Politici aan het woord
politieke partijen

 

Omhoog 

Aankondigingen

 opening nieuw commissariaat in Zele (2 artikels) - opening antenne Donkmeer -

evaluatie 2005 - veiligheidsplan 2005-2008 - Streng zomertoezicht 2004 - De politie in 2003 -
Evaluatie BINs - Drugsbeleid - Begroting 2004 de veldwachter
veiligheidsbeleidsplan 2003 en 2004 (politievoorstelling)
links naar andere sites

Aankondigingen:

2010

bulletNieuws van de politie is voortaan te lezen op hun nieuwe website: http://www.police.be/5436
bullet11 september: opening nieuwe hoofdzetel in Zele (Poststraat), met op 12 september opendeurdag
bullet2 april: opening antenne aan Donkmeer

2009

bulletma. 14 december (20.30 uur) - gemeentehuis Berlare: politieraad met onder meer begroting 2010 en openstelling plaats politieagent (enkel voor Zele)

2008

bulletwoe. 9 juli (20.30 uur) - gemeentehuis Zele: politieraad met als voornaamste punt de goedkeuring van het uitvoeringsontwerp voor de verbouwing van het commissariaat.

2007

bulletma. 3 december (20.30 uur) - gemeentehuis: politieraad. Agenda.
bulletwoe. 17 oktober (20.30 uur) - gemeentehuis: politieraad. Agenda
bulletdo. 5 juli (20.30 uur) - gemeentehuis: politieraad met voorstelling plannen voor verbouwing gebouw van ministerie van FinanciŽn in Zele tot politiecommissariaat.
bulletdo. 21 juni (21 uur) - gemeentehuis: politieraad met goedkeuren politiebegroting 2007, voorstel tot aankoop van een kantoorwagen en van een elektronisch archiveringssysteem, vacant verklaren en het vaststellen van de selectieprocedure voor 3 plaatsen van inspecteur, kennisname aandeel van verkeersveiligheidsfonds 2007. (met om 20.15 voorstelling nieuwe wagens, te gebruiken voor o.m. vastleggen verkeersovertredingen en voor controle bromfietsen; en van actieprogramma voor meer veiligheid voor fietsers)
bulletdo. 29 maart (20.30 uur) - gemeentehuis: politieraad met o.m. evaluatie actieplannen. Agenda
bulletdo. 1 februari (20.30 uur) - gemeentehuis: politieraad met o.m. eedaflegging nieuwe raadsleden

2006

bullettot 9 december elke donderdag en eerste zaterdagvoormiddag - politiekantoor Overmere: zitdagen voor het inleveren of registreren van wapens. info (klik op 'nieuwe wapenwet')
bulletza. 10 juni (10-17 uur) - markt Zele: voorstelling politie Berlare-Zele met fietsgraveren, informatie over inbraakbeveiliging of over een loopbaan bij de politie (volwassenen), een behendigheidsparcours, een motor- of paardrit (kinderen), en allerlei demonstraties.
bullet ma. 27 maart 2006 (19.30 uur) - gemeentehuis Berlare: politieraad met o.m. verslag 2005 en programma 2006 en (in geheime zitting) voorstel tot verlenging mandaat diensthoofd.
bulletwoe. 21 december (20 uur) - gemeentehuis: politieraad met o.m. aanduiding van een ontwerper voor werken aan de nieuwe hoofdlocatie voor de politie (vroeger huis van belastingdienst in Zele).
bullet6 en 12 december - scholen Berlare-Zele: politie deelt fluovestjes uit aan alle leerlingen van 1ste tot 4de leerjaar, met de opbrengst van het Verkeersveiligheidsfonds.
bulletza. 24 september (10-17 uur) - gemeentelijk magazijn (Bollewerkstraat 34): opendeurdag i.s.m. lokale politie, onder meer fietsregistratie, rondritten met politiemotor, informatiestands, behendigheidsparcours, uitslag ballonwedstrijd Berlaarse scholen(1/9/05)
bulletma. 7 maart 2005 (19.30 uur) - gemeentehuis Berlare: politieraad met o.m. evaluatie actieplannen. Agenda.
bullet ma 13 december 2004 (19.30 uur) - gemeentehuis Zele: Politieraad, met o.m. aankoop snelheidsmeter, gemeentedotatie in begroting. zie agenda

 

11 september 2010
Provinciale veiligheidsprijs bekroont opening politiehoofdkwartier

Gouverneur Andrť Denys verraste het talrijk opgekomen publiek - met onder meer de top van de rechtbank van Dendermonde - met de overhandiging van de provinciale veiligheidsprijs aan Zele. "Omwille van de vele inspanningen om de jeugd veilig op straat te sturen", verklaarde hij. In alle toespraken ging - op deze 9/11 - veel aandacht naar het belang van de veiligheidsdiensten en het respect dat zij verdienen. En over de grotere efficiŽntie dank zij het nieuwe gebouw.

Burgemeester Patrick Poppe (Open Vld) beet de spits af. Hij wees er op dat veiligheid een primaire behoefte is, maar ook niet zo evident als hier wordt gedacht, verwijzend naar toestanden elders in de wereld. Het nieuwe politiehoofdkwartier bestempelde hij als het sluitstuk van de eenmaking van de politiezone. "Een eenmaking die niet zo eenvoudig was, zoals ook het vinden van een geschikte locatie voor dit hoofdkwartier."

De gouverneur vond het een schitterend idee om rond 9/11 een 'Dag van de veiligheidsdiensten' op te zetten. Op 12 september is er in de Poststraat opendeur bij brandweer en politie, en toont het Rode Kruis waar zij zich voor inzetten, en hoe. Zelf had hij bij een Ronde van Vlaanderen ondervonden dat die veiligheidsdiensten niet altijd het respect krijgen dat ze verdienen. "Een maatschappij die daar geen respect voor heeft, wordt een maatschappij op drijfzand", stelde hij. Dat voor het nieuwe gebouw een bestaand werd aangepast noemde hij een voorbeeld van duurzaam bouwen, maar niet altijd de gemakkelijkste vorm. Hij verwacht dat dit gebouw het korps naast meer efficiŽntie een nieuw elan zal geven. Daar voegde hij aan toe dat het korps het op beide prioriteiten van het provinciaal veiligheidsplan - bestrijding van inbraken en bevorderen van verkeersveiligheid - al uitstekend doet. "Wat inbraken betreft staat de zone bij de vijf beste (op 29). Dat is des te opmerkelijker door de nabijheid van de E17, een perfecte uitweg. En in verband met verkeersveiligheid is Zele al jaren voortrekker voor schooleducatie." Hij verwees naar de verkeerswedstrijd die Zele al meer dan 30 jaar opzet voor de drie laatste jaren van het lager onderwijs, naar de lessen die agenten in alle scholen van zone Berlare-Zele geven, en naar de fluojasjes die in de scholen worden bedeeld. "Voorbeelden van goede samenwerking met scholen en van een bedragbelonend beleid." Dat was dan ook de reden om de gemeente de provinciale veiligheidsprijs toe te kennen. Het is pas de derde keer dat een gemeente die krijgt, na Eeklo en Stekene. De prijs is een beeldje met twee hoofden, een Janusbeeldje. "Hier verwijst het naar iemand die eerst goed links en rechts kijkt vooraleer over te steken", legde de gouverneur uit.

Denys had het ook nog over de niet evidente politiesamenwerking tussen twee zo verschillende gemeenten. "We moeten daar niet flauw over doen, een gemeente met meer allochtonen is moeilijker te besturen. Zelfs al zijn er zowel bij allochtonen als autochtonen veel inspanningen om integratie te bevorderen. Ik apprecieer dat Berlare bereid is daar mee in te investeren." Hij noemde deze politiesamenwerking een voorafbeelding van gemeentelijke samenwerking die in de toekomst op nog meer domeinen nodig zal zijn, te beginnen binnenkort met de brandweer. "Het voorbeeld van Zwitserland, opnieuw door het World Economic Forum als beste land bestempeld, is een sterk gedecentraliseerd land waar veel door de gemeenten wordt gedaan. Dat zal hier enkel kunnen als gemeenten meer samenwerken. Een alternatief is gemeentefusies, maar daar zijn burgemeesters wellicht minder voor te vinden."

Korpschef Christian De Rocker zei dat het succes van de politie-eenmaking te danken is aan dezelfde basisingesteldheid van alle politiemensen, of ze nu van politie of rijkswacht kwamen. Hij dankte verder al wie aan de nieuwe locatie had gewerkt - "die binnen het beschikbare budget is afgewerkt" - en de eigen mensen - "die een degelijke locatie en goed materiaal verdienen" - voor de flexibiliteit. In het nieuwe hoofdkwartier heeft het korps nu zelf twee doorgangcellen, wat het vervoer naar Dendermonde uitschakelt, een vaste vergaderzaal met alle multimediamogelijkheden die ook als bovenzonaal leslokaal zal dienen, en camerabewaking die zal worden uitgebouwd tot een heel netwerk waarop ook de camera's in het industriepark en in de Kloosterstraat zullen worden gekoppeld. Het korps zal danken met een goede dienstverlening, in het besef dat al dit nieuws met gemeenschapsgeld is betaald.

Hij dankte nog de gouverneur voor de veiligheidsprijs, verwees naar de primeur die het korps had met het bedelen van fluohesjes, en kondigde aan dat binnenkort ook alle kleuters in de zone een dergelijk hesje krijgen, "een voorstel van Katja GabriŽls". Op dat hesje staan drie figuurtjes. De kleuters zullen in een wedstrijd bepalen hoe die zullen heten.

En dan volgde de rondleiding in het nieuwe gebouw.

8 september
"Politiezone efficiŽnter door centralisatie in twee gebouwen"
Korpschef Christian De Rocker blij met nieuwe huisvesting

Zaterdag wordt samen met gouverneur Denys het nieuwe hoofdgebouw voor de politie van zone Berlare-Zele plechtig in gebruik genomen. Hiermee is de centralisatie van vier sites naar twee afgewerkt. "Dat zal de efficiŽntie van het korps sterk verhogen", is korpschef Christian De Rocker overtuigd.

Toen de politiezone werd opgericht beschikte het over twee locaties in Zele, de vroegere rijkswachtkazerne in Overmere en het vroegere commissariaat van Berlare. "Ons streven was naar een gebouw te gaan, liefst ergens op de grens van Zele en Berlare. Dat kon echter niet, onder meer omdat de wetgever eist dat er een locatie zou zijn in elke deelgemeente", schetst hij de achtergrond. Daarom werd beslist voor Berlare iets te zoeken wat daar centraler gelegen zou zijn. Dat werd uiteindelijk het gebouw aan het Donkmeer, waarin voordien het provinciaal toerismebureau zat. "Dat kon al eerder dit jaar worden geopend, sneller dan verwacht." In Zele kreeg men de mogelijkheid om een lokaal van het ministerie van FinanciŽn aan de Poststraat te kopen, toen die hun diensten naar Lokeren verhuisden. "In het gemeentehuis blijven was geen optie omdat ook de gemeentelijke diensten meer ruimte nodig hebben", legt de korpschef uit.

De werken aan het nieuwe commissariaat begonnen een jaar terug en zullen zo'n 2,5 miljoen hebben gekost. Zestig agenten en administratieve medewerkers krijgen er hun basis. "In het gebouw komen de hoofdzetel van de politiezone,het secretariaat van het korps huisvesten, naast de dienst Interventie, de lokale recherchedienst (LRD), de Wijkwerking voor de gemeente Zele en de dienst Verkeer. De wijkagenten voor Berlare en de dienst Jeugd en Gezin zitten aan het Donkmeer.

De Rocker verwacht dat deze centralisatie de dienst veel efficiŽnter zal maken. "De slagkracht zal zeker verhogen. Alleen al omdat er minder verplaatsingen tussen de verschillende gebouwen nodig zijn. Maar ook naar werkingskosten verwachten wij meer efficiŽntie: energie- en verwarmingskosten, wellicht zullen op termijn minder wagens nodig zijn, het computernetwerk kan eenvoudiger, enz." En de politie zit nu ook vlak bij de brandweer wat ook kan bijdragen tot betere coŲrdinatie indien nodig. De korpschef rekent er ook op dat het nieuwe gebouw meer zichtbaarheid zal geven en zo (on)rechtstreeks zal bijdragen tot het wegwerken van het al dan niet subjectieve onveiligheidsgevoel. Daar wil men ook verder aan werken door de informatie beter te verzorgen, onder meer door de eerder al vernieuwde website, waarop regelmatig gegevens over de werking worden geplaatst. (http://217.21.184.146/5436 )

Mocht er op termijn uitbreiding nodig zijn, dan rekent men op het postgebouw, dat juist naast het politiegebouw ligt, en waarvan nu al het sorteerlokaal niet meer wordt gebruikt

2 april 2010
Politieantenne aan Donkmeer geopend

Vanavond werd de nieuwe antenne van politiezone Berlare-Zele aan het Donkmeer geopend. Het vernieuwde gebouw (waar zich enkele jaren het provinciaal toerismebureau bevond) vervangt de kantoren in de vroegere rijkswachtkazerne in Overmere en dat aan de Hogeweg in Berlare. "Centraal voor alle Donkgemeenten en alle dagen open", vatte burgemeester GabriŽls de voordelen samen.

Het gebouw oogt heel modern met een sober en strak maar toch gevarieerd lijnenspel. Vooral aan de achterzijde biedt het een open indruk. "De cel 'jeugd en gezin' die daar gevestigd is, heeft het mooiste uitzicht van alle openbare diensten in Berlare en Zele", was zowat de algemene indruk. Enkel het 'hok' aan de ingang zorgde blijkbaar voor wat kritiek. Architect Jan De Bie verzekerde dat dit fietsenhok voor de agenten er heel anders zal uitzien zodra de klimop het een groene kleur zal geven. Naast die cel hebben er ook de vijf wijkagenten die in de Berlaarse deelgemeenten opereren hun vaste stek, en kan men er alle dagen terecht voor vragen en meldingen. GabriŽls - die het gebouw mocht openen omdat Berlare eigenaar is en ook de bouw betaalt - zei nog dat men, tijdens de eerste weken van de nieuwe legislatuur, had geprotesteerd tegen de aankondiging van het verdwijnen van de provinciale toerismedienst, maar dat dit vertrek juist nieuwe kansen had gegeven. De politiepost bijna in Kalken en de donkere kleine gebouwen in Berlare waren bij een inventarisatie van de openbare gebouwen in de gemeente al tot 'te verbeteren' beoordeeld. De ligging aan het Donkoeverpark, wat het toeristische hart  van de gemeente moet worden, moet volgens de burgemeester ook vandalen tegenhouden en de toerist een groter veiligheidsgevoel geven. Commissaris Van de Voorde beaamde het voordeel van de meer centrale ligging en beloofde dat de agenten er alles zullen aan doen om dit nieuwe gebouw in ere te houden en om de dienstverlening verder zo goed mogelijk te vervullen. Het gebouw houdt morgen een opendeurdag.

10-4-2006:
Goede cijfers, maar waakzaamheid blijft geboden

Het jaarverslag voor 2005 werd voorgesteld tijdens de politieraad van eind maart. De cijfers tonen dat op verschillende gebieden vooruitgang wordt geboekt. Maar vooral wat drugsgebruik betreft, zijn verdere acties nodig. De gebruikte powerpointpresentaties zijn hier te zien. Ook nog melden dat de politie de foto's van gevonden fietsen op het web zet. Wie de eigen fiets herkent kan die met een of ander eigendomsbewijs terugkrijgen.

7-3-2005:
Veiligheidsplan 2005-2008: meer aandacht voor fietsdiefstallen

De politie evalueerde tijdens de politieraad de acties tussen 2003-2004 en legde het Zonaal Veiligheidsplan voor 2005-2008 voor. Drugs, inbraken en verkeersveiligheid blijven behouden, de speciale aandacht voor het Donkmeergebied wordt vervangen door meer acties tegen fietsdiefstallen.

Vooral over de acties tegen drugs en over de inbraakpreventie was de politie zeer tevreden. De cijfers brengen zone Berlare-Zele bij de beste in regio Dendermonde. Dat werd onder meer bereikt door meer geÔntegreerde controles waarbij tijdens gewone verkeerscontroles ook op andere zaken werd gelet, door de betere kennis van de druggebruikers, waardoor men heel  wat inbraakzaken kon oplossen, en door de goede samenwerking met de buurtinformatienetwerken (BINs).  Uit de drugsacties bleek dat een 20% van de gebruikers uit de eigen regio komen, en dat de meesten nabij het Donkmeer werden betrapt. De politie waarschuwde nog dat, wat drugsacties betreft, stilaan het verzadigingspunt in de eigen actiemogelijkheden is bereikt. En hoewel tot nu vooral heroÔnegebruikers worden ontdekt, heeft men het gevoel dat het aantal jongere softdruggebruikers stijgt.

Wat ongevallen betreft, wil men een beter resultaat halen. Er was zelfs een stijging van de ongevallen met stoffelijke schade en van de vluchtmisdrijven. Onder meer met meer controles - zeker vanaf het moment dat de eigen snelheidsmeter beschikbaar wordt - wil men daar tegen in gaan, zeker op de grootste invalwegen. Overigens bleken het niet-verlenen van voorrang en de val van fietser of bromfietser de voornaamste oorzaken van ongevallen te zijn. Ook het aantal controles op (te snelle) bromfietsen wil men opdrijven. Om het verkeer echt veiliger te maken rekent men in de eerste plaats op de weggebruiker. Samenwerken met de scholen en de lokale adviesraden, en veel informatieverstrekking via de lokale pers en de beschikbare websites moet die mentaliteitsverandering bevorderen.

De extra aandacht voor de kleine criminaliteit aan het Donkmeer bleek resultaat te hebben, hoewel ook een mindere zomer kan hebben meegespeeld. De politie wil dit actiepunt nu in de gewone werking opnemen en zich tot 2008 meer toespitsen op diefstal van (brom)fietsen. Vooral in Zele blijkt dat fenomeen te groeien, hoewel moet gezegd dat diefstallen aan het station in Schoonaarde niet in de eigen zonestatistieken zijn opgenomen. Een betere registratie van (brom)fietsen, aanzetten tot fietsverzekering en tot de aanschaf van betere sloten, naast meer controle op diefstalgevoelige plaatsen moet mogelijke dieven afschrikken.

Het volledige plan wordt voorgesteld op de website van de beide gemeenten. (Berlare)

17-5-2004:
Streng toezicht tijdens zomerseizoen

Politiehoofd Christian De Rocker kondigde tijdens de gemeenteraadszitting aan dat de politie tijdens het zomerseizoen het Donkmeergebied heel aandachtig zal controleren, en dan vooral op parkeerovertredingen. "Wij willen hierbij de bestuurders waarschuwen maar er ook op drukken dat wij er niet op uit zijn om overtredingen te noteren. We rekenen er op dat iedereen zich aan de regels zal houden".

Het is er voor de politie vooral om te doen het onderscheid tussen rijbaan, fietspad en voetpad te laten eerbiedigen. En als de gebruiker dat niet uit eigen beweging doet, dan zullen we dat afdwingen, is de redenering. Op die manier wil de politie er toe bijdragen dat alle toeristen, hoe hij ook naar het Donkmeer komt, er op een comfortabele manier kan van genieten. Om iedereen duidelijk te maken wat al dan niet mag, komen er nog voor het hoogseizoen extra paaltjes bij om aan te duiden waar niet mag worden geparkeerd, en in horecazaken zullen folder liggen die de klanten moeten informeren.

De Rocker zei nog dat de politie, in samenspraak met de politieraad, deze benadering achteraf naar de hele politiezone Berlare-Zele wil uitbreiden. Waar nodig komen er bijkomende infrastructuurwerken, zoals al is goedgekeurd voor de Bosstraat en A.De Grauwelaan om er het wildparkeren rond de school tegen te gaan. 

21-2-04:
De politie in 2003

Vanmorgen werd, zoals al aangekondigd, in Zele een vierde Buurtinformatienetwerk voor politiezone Berlare-Zele officieel opgestart. Voor de politie was het een gelegenheid om een stand van zaken op te geven over de acties die zijn opgezet voor de vier prioriteiten die in het zonaal veiligheidsplan (zie verder op deze bladzijde) voor 2003-04 zijn opgenomen. Burgemeester Poppe van Zele gaf in zijn inleiding eerst een reactie over de oproep van de Dendermondse procureur, die uit personeelsgebrek, opriep om minder pv's te schrijven.

Verkeerd signaal

"De procureur geeft een verkeerd signaal naar de bevolking. De burger vraagt naar een correct en streng optreden. In deze zone gaan we dan ook verder met het bestraffen van overtredingen." Poppe kondigde tegelijk snelheidscontroles aan voor 23 en 24 februari, in beide gemeenten. "Maatregelen voor veiliger verkeer zijn een prioriteit in ons veiligheidsplan, en is dat trouwens ook federaal", aldus Poppe die van plan is de collega-burgemeesters uit het arrondissement samen te roepen om over de uitspraak en de reactie erop te beraadslagen. Hij gaf toe begrip te hebben voor het personeelsgebrek, "maar dat is een bevoegdheid voor andere niveau's".

 

Politieacties in 2003

Zonechef De Rocker gaf een overzicht van de preventie- en repressieacties in 2003.

Wat de drugsproblematiek betreft, in 2003 werden 80 dossiers geopend, het dubbele van het jaar ervoor en evenveel als in 2001.  Naast de mega-actie in scholen, de voordrachten over drugspreventie en het toezicht op gekende samenkomstplaatsen door de interventie- en projectploegen waren er vijf anonieme patrouille- en controle-acties en vijf doelgerichte controle-acties. Zowel in Zele als in Berlare was er een onderzoek naar zwaar drugsgebruik. In Zele werden hierbij vier dealers aangehouden, in Berlare twee. Daarnaast konden een 50-tal plaatselijke gebruikers worden geÔdentificeerd en werden in totaal zo'n 200pv's geschreven voor druggebruik. "Door onze acties en door een studie uitgevoerd door een stagiaire criminologie hebben we nu een duidelijker beeld van het drugsprobleem. Het is ernstig maar niet zwaarder dan in gelijkaardige zones. We mogen het dan ook niet overroepen. We liggen er wel meer wakker van dan in steden waar men meer laat betijen omdat men het niet meer kan indijken. Wij voeren onze acties nog op: dit jaar zijn er al 9 aanhoudingen verricht in vijf verschillende dossiers." Hij riep wel op om samen met andere betrokkenen de inspanningen op te voeren om iets aan het probleem te doen. In de marge van de persconferentie gaf hij nog mee dat de problemen in de Sparrendreef (zie Nieuws van de dag op 20-2-04) fel zijn overroepen. "Kleine problemen met joint-rokers komen uitgebreid in de pers, terwijl onze mensen intussen aan vijf zware dossiers werken, die veel inspanningen en werkuren vragen.", aldus De Rocker.

 

De cijfers van het Arrondissementeel Informatiekruispunt van de federale politie geven aan dat het aantal inbraken in de zone sterk is gedaald. Waren er in 2001 nog 164 (Berlare 57), in 2002 174 (B 60), dan daalde dit met 43% tot 99 in 2003 (B 36). Daarmee staat de zone als tweedebeste genoteerd in gerechterlijk arr. Dendermonde. Als acties noemde zonechef het geven van adviezen, de goede samenwerking met de BIN's, het vakantietoezicht (285 aanvragen in 2003) en de controle-acties, onder meer aan de invalswegen. Hij was zeer tevreden met de ophelderingsgraad van 15%, merkelijk hoger dan het gemiddelde in het arrondissement. "De Aalsterse politie pochte in De Standaard onlangs nog met 9% ophelderingsgraad."

 

Prioriteitspunt Verkeershandhaving werd uitgewerkt met acties voor verkeerseducatie, fietscontroles, de Zeelse verkeerswedstrijd, sinds eind vorig jaar met veertiendaagse themaweken, schooltoezicht en gerichte controle-acties. Bij die acties noemde hij de tweemaandelijkse acties tegen alcohol- en druggebruik tijdens het rijden, de maandelijkse controles op snelheid, de tweemaandelijkse controle op vrachtwagens (i.s.m. de douane) en de driemaandelijkse actie tegen opgedreven bromfietsen. Hij benadrukte het stijgend aantal ongelukken met vluchtmisdrijf. Die zijn volgens De Rocker vooral te wijten aan het rijden zonder verzekering. "Daarom dat wij zo benadrukken dat wagens zonder geldige verzekering worden aangeslagen. Het moet mensen tot nadenken aanzetten." Hij wees verder op het groot aantal intrekkingen van het rijbewijs: 259 in 2002 en 487 in 2003 voor inwoners van Berlare en Zele. De voorlopige cijfers over ongevallen met gekwetsten geven alvast een sterke daling aan: 195 in 2001, 184 in 2002 en 133 in 2003. Nog cijfers: in 2003 werden 1201 snelheidsovertredingen vastgesteld, waarvan 562 in Berlare. In 2002 waren er dat 639 (B: 455). Wat andere verkeersinbreuken betreft, in 2003 waren er2506 (B: 593) tegen 2322 het jaar voordien (B: 503). En nog: controles op brom- en motorfietsen toonden in 2003 35 voertuigen in overtreding aan, meestal opgedreven snelheid, tegen 17 in 2002.

Iets doen aan de kleine zomercriminaliteit aan  het  Donkmeer is de vierde prioriteit. "Tijdens de zomermaanden wonen er 6500 mensen meer en zijn er de dagtoeristen. Dat leidt tot heel wat kleine criminaliteit, met kleine schade maar toch vervelend voor wie zich wil komen ontspannen." Om daar iets aan te doen, verspreidde de politie folders en affiches die op diefstalrisico wijzen, zijn er de patrouilles, ook met ruiters te paard, en een registratie van wie op de campings verblijft. Bij gemeentebestuur en DDS (Nieuwdonk) werd aangedrongen voor betere infrastructuur voor fietsstallingen.

De Rocker wees verder op de slachtofferbejegening. De zone heeft drie mensen in dienst die, in samenwerking met andere zones, in Regio Schelde gedurende 24 uur klaar staan om slachtoffers van ongevallen, diefstallen, familiedrama's te begeleiden. 

Op het einde van de persconferentie ondertekenden de burgemeesters van Berlare en Zele, de zonechef en de coŲrdinator voor de nieuwe BIN een charter. Commissaris Van De Voorde herhaalde de voordelen van dergelijke netwerken en roemde de goede samenwerking met de politie. Burgemeester Van Sande herinnerde er aan hoe de Overmeerse Heikantstraat in 2000 met de eerste BIN in de zone was gestart.

12-2-04:
BINs werken goed

Een evaluatie van de werking van de drie Buurtinformatienetwerken (BIN) in politiezone Berlare-Zele geeft aan dat er duidelijk minder inbraken zijn in die wijken Heikantstraat Overmere, Uitbergen en Zele-Schrijverswijk. De dieven worden wellicht afgeschrikt door het goedwerkend communicatiesysteem en door het toegenomen aantal preventiemaatregelen in die wijken. "De BINs hebben ook een duidelijke sociale werking: de buren kennen elkaar beter", zegt hoofdcoŲrdinator Wim De Geest. Ook bij de politie zijn er niets dan positieve klanken over de samenwerking met de plaatselijke BINs. Volgende week komt er in Zele nog een BIN bij, in de Tuinwijk.

16-1-2004:
Het veiligheidsplan 2004

Het veiligheidsplan dat vorig jaar is goedgekeurd voor zone Berlare-Zele, geldt ook voor dit jaar. Op de site van de gemeente Zele stelt de politie het plan en de vier doelstellingen voor met een powerpoint-presentatie.

4-1-2004:
Het drugsbeleid in zone Berlare-Zele

Hier (pagina 9) vindt u het artikel over het drugsbeleid in deze zone, met cijfers over vaststellingen, initiatieven en opvangmogelijkheden. Met dank aan de gemeente Zele.

15 december 2003:
Over de begroting, een politiegebouw, snelheid en communicatie (o.m. over het drugsbeleid)

Het belangrijkste punt van de politieraadsagenda van politiezone Berlare-Zele was de bespreking van de begroting voor 2004. Daarnaast had men het onder meer over de huisvesting voor de politie, de invloed van snelheidscontroles op het verkeer, het fietsgraveren en, in geheime zitting, over het drugsbeleid.

 Wat de meeste raadsleden (gekozenen uit de gemeenteraad uit Berlare en Zele die door die gemeenteraad voor de poltieraad zijn aangeduid) het meeste interesseerde was de gemeentelijke inbreng. Bij het opstarten van de zone was bepaald dat het gemeentelijk aandeel van Berlare 39,11% en dat van Zele 60,89% bedraagt van wat niet door hogere overheden wordt bijgedragen in de personeel- en werkingskosten. Een hogere tussenkomst van de federale overheid maakt dat het toe te dragen deel in 2004 3% lager ligt dan dit jaar, of afgerond Ä 879.000 voor Berlare en Ä 1.369.000 voor Zele. Een beleidsnota werd niet voorgelegd - zonechef De Rocker zei dat het veiligheidsplan dat in maart was voorgesteld twee jaar geldig is -, wel dat men volgend jaar een snelle interventiewagen wil aankopen, geschatte kostprijs Ä 25.000. Die moet twee wagens vervangen: een 7 jaar oude en gepantserde anonieme wagen en een diesel en dus te trage stationwagen. Ter vergelijking, een nieuwe en volledig uitgeruste politiecombi kost zo'n Ä 40.000.

Ondanks het verminderde gemeentelijk aandeel vroeg schepen Spruyt om toch meer te bezuinigen. Burgemeester Van Sande nam deze opmerking aan om het over de behuizing te hebben. "De politie heeft nu vier locaties. Heeft iemand suggesties om dat te verminderen ?" De Zeelse burgemeester Poppe schetste wat daarover is geweten. Een eerste mogelijkheid, de garage Neyt in Zele ombouwen, werd te duur geacht. Een bpa-wijziging doorvoeren om in de nabijheid van voormalig restaurant Torenhof te kunnen bouwen is een optie die nog open ligt. Een derde is, mits het ministerie van Justitie bereid is om het vredegerecht naar een ander gebouw in Zele te verhuizen, alles te centraliseren in het Zeelse gemeentehuis en in de voormalige rijkswachtkazerne in Overmere. Rond de twee laatste opties zijn onderhandelingen bezig.

De snelheid dan. Spruyt feliciteerde de politie omdat naar zijn zeggen, de snelheid in Berlare en Zele duidelijk is gedaald. Hij riep op om verder te gaan met de controleacties. De Rocker zei dat het doorgeven van de resultaten van de acties aan de pers moet leiden tot een mentaliteitswijziging. "Als men verneemt dat er inderdaad pv's worden opgemaakt, zal men trager rijden. Hetzelfde willen we bereiken met de berichten over de inbeslagname van wagens zonder verzekering. Dat moet mensen aanzetten om een verzekering te nemen." Even dreigde een Zeelse CD&V-VLD-rel (beiden daar in de meerderheid) toen CD&V-schepen Antheunis beweerde dat een (VLD-)raadslid tijdens een gemeenteraadszitting had gezegd dat hij de nummerplaat van een te snelle wagen had laten natrekken. "Dat vraagt naar een intern onderzoek bij de politie", vond hij. Nadat VLD-raadslid De Mey, gesteund door partijgenoten en door het Blok, had ontkend dat te hebben gedaan, trok de CD&V zijn aanvraag in.

VLD-raadslid Carine Meyers herhaalde haar vraag uit de Berlaarse gemeenteraad naar fietsgraveringen. Poppe legde uit dat het Zeelse apparaat slechts geschikt was voor gewone fietsen, niet voor die met een ingewikkeld of licht kader. "Maar we zijn steeds bereid het ook in Berlare te laten gebruiken", voegde hij er aan toe.

Er was ook een vraag van Spruyt naar meer informatie over de politie. De Rocker zei dat naast de persberichten ook verslagen worden gemaakt van de politieraadvergaderingen en dat de beide burgemeesters telkens een verslag krijgen van acties, om dat minstens in het schepencollege te bespreken. Waarom het drugsbeleid in geheime zitting was voorgesteld, gebeurde om te vermijden dat er verkeerde conclusies zouden worden getrokken, legde hij nadien uit. Een raadslid wou kwijt dat drugs inderdaad sterk aanwezig zijn in beide gemeenten, maar dat de gevoerde acties resultaat opleveren. Zo zijn al verschillende, ook minderjarige, dealers opgepakt. Naar opvang zou worden gedacht aan een sterkere samenwerking met de sociale dienst van het OCMW.

9 december 2003:
De taak van de veldwachter

In de Donkgemeenten is, vooral in de omgeving van het Donkmeer, een veldwachter actief: Rony Verleyen. Van een aandachtig lezer kregen we een taakomschrijving. 

Een bijzondere veldwachter is geen politieagent. Om het te worden moet men slagen voor het jachtexamen en voor het examen van bijzondere veldwachter afgenomen door de provincie. Daarna moet de goeverneur je aanstellen en moet je nog bij de vrederechter van je aanstellingsgebied de eed afleggen. Een bijzondere veldwachter is een officier van justitie en kan pv's schrijven voor overtredingen in de specifieke domeinen waarvoor men is opgeleid.

3 maart 2003:
Veiligheidsplan met vier prioriteiten

acties - garage Neyt - communicatie

Vandaag stelde zonechef De Rocker aan de politieraad het lokaal veiligheidsplan voor zone Berlare-Zele voor. Het is opgebouwd rond vier prioriteiten: inbraken, drugs, verkeersveiligheid en het Donkmeer. De raad kreeg ook de bevestiging dat de eigenaars van Garage Neyt (Gentse Steenweg) hebben voorgesteld het gebouw te kopen om als centrale politiebureau in te richten. En er was de belofte om via pers en eigen communicatiemiddelen meer te informeren.

Het lokale plan is een lokale aanpassing van het nationale plan. Het moet, zoals de regels nu bepalen, jaarlijks worden aangepast, maar er zou een voorstel zijn om dat tweejaarlijks te doen. De zonechef verkoos uit het aantal prioriteiten van het nationaal plan er enkele te kiezen, liever dan een groot aantal te nemen en uiteindelijk nergens echt resultaat te halen. Het voorstel werd in oktober doorgestuurd naar hogere instanties en kreeg daar op 13 december een goedkeuring, met opmerkingen, maar volgens zonechef De Rocker kreeg elk lokaal veiligheidsplan die.

Acties

Rond elke prioriteit werkt een werkgroep, met vooral (hoofd)inspecteurs (de mensen die met de problematiek in kontakt komen), de concrete actieplannen uit. Die bevatten zoveel mogelijk elementen voor preventie, ontraden, reguleren, onderzoek en nazorg.

Over verkeersveiligheid had De Rocker de cijfers van vorig jaar bij zich. Vergelijken met vorige jaren was moeilijk omdat die cijfers over vier korpsen verspreid zijn. In 2002 vond De Rocker vooral het aantal ongevallen met vluchtmisdrijf verontrustend: 92 in Zele en 70 in Berlare. Er komen op geregelde tijdstippen controles over alcoholgebruik, snelheid ("Afhankelijk van de beschikbaarheid van de snelheidsmeter"), opgedreven brommers, zwaar vervoer en themacontroles. Verder zal er samenwerking zijn bij provinciale of nationale acties of bij acties opgezet door het BIVV. Een analyse van de ongevallen moet een duidelijker beeld geven van de zwarte punten. 

Een opmerkelijk actievoorstel in verband met inbraakpreventie is het afzetten van een wijk en de systematische controle van al wie er in wil. "Wie bv van Charleroi komt zal goed de reden moeten opgeven waarom hij er komt", zei de zonechef hierbij... Andere preventievoorstellen zijn het versterken van samenwerking met de Buurtinformatienetwerken (BIN's), vakantietoezicht, het houden van een Dag van de Politie en het ter beschikking stellen van mensen die technische raadgevingen kunnen geven om inbreken te bemoeilijken.

Rond het Donkmeer ging de bezorgdheid van de raad (vooral de Zeelse leden) vooral naar de registratie van wie in die regio verblijft. Blijkbaar is het niet zo gemakkelijk om daar zicht op te krijgen, vooral door de aanwezigheid van de, volgens De Rocker, 19 campings. Rond het meer lijkt vandalisme een stijgend probleem. Om het er aangenamer te maken (minder onveiligheidsgevoel) had hij het onder meer over het aanbrengen van, eventueel bewaakte, fietsbergplaatsen en meer patrouilles. Terloops gaf hij mee dat het korps in januari en februari al voor 130,5 manuren mensen had moeten inzetten voor taken bij voetbalwedstrijden, carnaval en andere activiteiten in andere zones. Elke zone kan tot maximaal 10% van haar capaciteit worden opgevorderd.

Over de drugsproblematiek zijn er niet echt cijfers voorhanden. De Rocker: "Cijfers zeggen hier enkel iets over de mate waarin acties zijn ondernomen, niets over het werkelijke gebruik." Subjectieve gegevens, onder meer brieven van bewoners, reacties van preventiewerkers, scholen en jeugdhuizen wijzen wel op een stijgend aantal harddruggebruikers in de zone. Met preventieve en ontradende acties  en door samenwerking met anderen wil men daar aan verhelpen of minstens het subjectieve onveiligheidsgevoel hierover verminderen. Huiszoekingen zijn gepland.

De korpschef zei ook nog dat er meer aandacht gaat naar slachtofferbejegening. In het korps zijn twee mensen opgeleid om slachtoffers of collega's die een ernstig voorval hebben meegemaakt op te vangen. Door een beurtrolsysteem met andere zones is deze dienst echter 24 beschikbaar.

Garage Neyt

Tijdens de vergadering van de politieraad werd ook bevestigd dat men het voorstel kreeg om de garage Neyt in Zele te kopen. Een schattingsverslag is aangevraagd om te evalueren of aankopen of een nieuwbouw de beste oplossing is om tot ťťn centrale lokatie voor de politie te komen. Zo een centrale plaats is een vraag van de politie zelf om efficiŽnter te kunnen werken.

Communicatie

De politieraad vroeg om meer communicatie om de bevolking beter in te lichten over de mogelijkheden tot preventie, over de gevoerde acties. De zonechef, bijgestaan door de burgemeesters van beide zone-gemeenten, beloofden om via de pers en de eigen informatiebladen en websites de communicatie op te voeren.

Links naar andere sites

bullet Politiezone Berlare-Zele
bullet Buurtinformatienetwerk Heikant (rechts krijg je info over de BIN, links over de andere buurtwerking)
bulletCrimesite: recente informatie over overvallen en diefstallen, preventietips ...

Lees ook:

bulletEen Berlaars assisenjurylid getuigt
 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 09/09/10. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.