Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 6-12-04

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

Verlichting foyer Stroming - Retributie voor werken aan nutsvoorzieningen - Werken - Heikantstraat

 Uren academie - Parkeerproblemen - Geen oplossing met Laarne - Uitbergen - Columbarium

Een duidelijk uitgeruste burgemeester - na twee weken vakantie - had een rustige avond. De meeste punten gingen over verkeersproblemen, over administratieve aangelegenheden en over het aanduiden/bevestigen van vertegenwoordigers in intercommunales. Er was ook weinig echt discussie, zodat de raadsleden snel andere oorden konden opzoeken.

Verlichting foyer Stroming

Omdat er ook in de foyer van het cultureel centrum regelmatig vergaderingen plaatshebben, wil de gemeente er extra verlichting bijplaatsen. De kostprijsraming bedraagt 5000.

 

Retributie voor werken aan nutsvoorzieningen

Om nog dit jaar de retributie voor werken aan nutsvoorzieningen te kunnen factureren - verwachte opbrengst 27.000 - werd het reglement goedgekeurd. Per dag per lopende meter rekent de gemeente 2 aan voor werken in rijwegen, 1,5 in voetpaden en 0,9 in aardewegen. Er is 60% korting bij werken in synergie met andere gemeentewerken.

 

Werken

bullet

De aannemer die ook voor de tweede faze in de Loereveldstraat (Overmere) was aangeduid, zag daar nu van af. Daarom werd een nieuwe procedure gestart. VLD'er Luc Vande Meirssche wou weten of geen schadevergoeding kon worden gevraagd. Volgens secretaris Lippens kon dat niet omdat er nog geen bevel tot uitvoering was gegeven.

bullet

Nog in Overmere komt er een uitbreiding van het waterleidingsnet in de Kasteelwegel, om water in de nieuwe sporthal te krijgen. De kosten (raming 12.650) worden voor 60% gedragen door de VMW en de rest door de gemeente, maar via de investeringskredieten bij de VMW.

bullet

Bij de varia vroeg VLD'er Temmerman naar de uitvoering van de werken in de Grote Kouter. Blijkbaar zijn die uitgesteld omdat de minister geen onteigeningsmachtiging gaf. Daardoor diende een nieuw dossier opgemaakt. Schepen Spruyt zei dat het nieuwe plan twee pompen noodzaakt, dus duurder, en secretaris Lippens vulde aan dat er een bevestiging van subsidies moet komen voor dit gewijzigde plan.

 

Heikantstraat

Tijdens de vorige raad werd de snelheidsbeperking in de Heikantstraat uitgesteld om de bewoners eerst te vragen of zij inderdaad maximum 50km ondersteunden. Dat is intussen gebeurd en ook de technische verkeerscommissie ondersteunt dit voorstel. De gemeenteraadsleden waren daarop bereid het te aanvaarden. "Het blijkt wel dat vooral buurtbewoners worden geflitst", merkte burgemeester Van Sande nog op.

 

Uren academie

De academie voor muziek en woord heeft jaar na jaar een dergelijk succes dat de gemeente steeds enkele lesuren zelf moet betalen. Ook dit jaar zijn 11 uur meer nodig om de lessen samenspel, saxofoon, piano, slagwerk en AMC op een goede manier aan te leren. De school heeft daarnaast 60 gesubsidieerde uren (14 meer dan vorig jaar).

 

Parkeerproblemen

bullet

VLD'er Van der Haegen merkte op dat de politie in de Wipakkerstraat (Berlare) bekeurde omdat wagens op het voetpad stonden. Omdat alle wagens nu op de weg staan, is het rijden er soms heel moeilijk geworden. Schepen Spruyt volgde het voorstel om deels op het brede voetpad te laten staan. Een voorstel wordt voorgelegd, tegelijk ook voor de Bosstraat in Berlare. Een zelfde regeling voor de Tamboerkensstraat, een vraag van Wim Arbijn (sp.a) zag men minder zitten omdat de weg er verbreden de snelheid zou verhogen.

bullet

Zijn partijgenoot Kets had het over de parkeerplaatsen aan een bakkerij aan de Kerkstraat (Berlare). Hij vroeg een zelfde regeling als bij enkele middenstandszaken aan de E. Hertecantlaan in Berlare.

 

Geen oplossing met Laarne

De weg tussen Overmere en Kalken, die in het voorjaar door de gemeente Laarne op eigen grondgebied werd onderbroken om doorgaand verkeer onmogelijk te maken, blijft voor problemen en blijkbaar ook voor ongelukken zorgen. VLD'ers Van der Haegen, Temmerman en De Lausnay drongen aan op een duidelijkere signalisatie om aan te geven dat men er niet meer door kan. Secretaris Lippens gaf aan dat Berlare niets mag doen dat er zou kunnen op wijzen dat men akkoord gaat met het onderbreken. Wel zou een duidelijker informatiebord kunnen, vond hij. CD&V-raadslid Bart Van Malderen suggereerde dat een slachtoffer van een ongeval via zijn verzekering de gemeente Laarne zou aanspreken om zo het dossier terug vlot te krijgen.

 

Uitbergen

Nog over Uitbergen gingen de variavragen over de oude gemeenteschool en over de oude melkfabriek. VLD'er Temmerman wou weten wanneer de oude school nu wordt afgebroken voor de bouw van het socio-cultureel centrum, en waar de verenigingen intussen naartoe moeten. Schepen Vercruyssen antwoordde dat een bedrijf voor de afbraak is aangeduid, maar nog wordt gewacht met het bevel tot aanvang tot de provincie haar akkoord heeft gegeven. Verenigingen kunnen het college aanschrijven voor een tijdelijk onderdak. Over de melkfabriek - verkocht terwijl de eerdere eigenaars hadden gesteld dat het gebouw steeds ten dienste van de bevolking moest blijven, vroeg Temmerman om de opbrengst niet te gebruiken voor de bouw van het socio-cultureel centrum - de suggestie van het gemeentebestuur - maar om er na de bouw iets voor de werking mee te doen.

 

Columbarium

Arbijn (sp.a) herhaalde zijn vraag van oktober wanneer het columbarium in Berlare zou worden opgekuist. Volgens Spruyt kan dat pas bij droog weer, dus wellicht in het voorjaar.

 

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.