Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 17-9-03

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

slechte ramingen - voetbalkosten - stakende kosters - sportraad
nieuwe straatnamen - legaat Broeckaert - parkeerverbod - structuurplan -
VVV-loods - inrichting museum - cultuurbeleidsplan - vuilbakken

Relatief rustige zitting toch bepalend voor de toekomst

Met de aanvaarding van de startnota voor de opmaak van een gemeentelijk structuurplan, van een cultuurbeleidsplan voor 2004-2007 en ook wel door de opdracht te geven voor een ontwerpdossier voor het museum aan het Donkmeer zette de gemeenteraad een aantal stappen die verreikende gevolgen kunnen hebben. Zelfs als zou blijken dat voor vele van deze plannen nog heel wat toelatingen van en onderhandelingen met hogere niveau's nodig zijn. Opvallend was de oproep, eigenlijk van zowel meerderheid als van oppositie, om tot een eendrachtige houding te komen.

Slechte ramingen

Het was een zware agenda, met maar liefst 58 punten, waaronder enkele heel zware. Toch verliep alles nog relatief rustig. Enkel bij de begrotingswijzigingen en als het museum ter sprake kwam, steeg de temperatuur wat.  Vooral de VLD had het bij de begrotingswijzigingen over wat zij via Tom Temmerman de onbekwaamheid van het college bestempelden om kosten goed te ramen. "Bijna elk project dat jullie starten kost uiteindelijk veel meer. Jullie geloofwaardigheid is dan ook al sterk gedaald. Het is ook geen wonder dat de gemeente zo in slechte financiŽle toestand komt", zei plaatselijk voorzitter Vander Meirssche. Vooral de verdubbeling van de kostprijs (tot Ä 250.000) voor het omvormen van het vroegere openluchtzwembad tot toeristisch infocentrum annex restaurant, was hen een doorn in het oog. "Als je aan een bestaand gebouw begint te kappen, komen de echte problemen pas boven", trachtte schepen Spruyt (CD&V) te verdedigen. En burgemeester Van Sande: "Bij een poging om iets goed te doen hebben we inderdaad een onderschatting gemaakt."

 

Voetbalkosten

Zowel SK Berlare als de Overmeerse ploeg kwamen ter sprake. Voor Berlare vroeg schepen Vercruyssen de toelating om de kosten voor de vernieuwing van de verwarming in de kleedkamers als de drainering van de pleinen voor de helft terug te mogen betalen. Met de ploeg was indertijd afgesproken dat de gemeente zou bijdragen als de club er investeringen doet op het plein dat eigendom is van de gemeente.
Aan Overmere, dat een bijkomende subsidie, een afbetaling in vier maal of kwijtschelding van de terugbetaling vroeg voor de renteloze lening van een miljoen frank, die het had gekregen voor de bouw van een cafetaria en kleedkamers, wou het college wel een jaar betalingsuitstel toestaan.

Stakende kosters

De kosters hebben vorig jaar blijkbaar gestaakt om een statuutsaanpassing en dus hogere vergoeding te krijgen. Dat veroorzaakt een aanpassing van de begrotingen van de kerkfabrieken.

 

Sportraad

De raad stemde in met het principiŽle voorstel tot oprichting van een gemeentelijke sportraad. "Omdat vele sportverenigingen via de cultuurraad trachten te worden erkend en aan subsidies te geraken", was blijkbaar de onmiddellijke aanleiding. (op 1-10-03 toegevoegd)

 

Nieuwe straatnamen

De verkaveling tussen Bergstraat, E.Hertecantlaan en Bunderstraat in Berlare zal, na advies van de Heem- en Oudheidkundige Kring, de naam Hofland krijgen. Bunderken was een ander voorstel, maar de cultuurraad steunde de uiteindelijk aangenomen naam.
In Overmere verandert een deel van de Bontinckstraat in Loereveldstraat. Elf huizen krijgen hierdoor een ander adres. Door de wijziging krijgen vooral hulpdiensten het gemakkelijker. In het verleden was er dikwijls verwarring met adressen in het Kalkense deel van de Bontinckstraat. Michel Van Der Haegen (VLD) vroeg ook een oplossing voor een gelijkaardig probleem aan Kamershoek.

 

Legaat Broeckaert

De gemeente zal het kapitaal dat ene Frans Broeckaert (vandaar de gelijknamige wijk) op het einde van de 19de eeuw aan Overmere schonk - 200.000 frank waarvan de interest jaarlijks moest dienen om te schenken aan behoeftigen en aan goede leerlingen - te gelde maken. De intrest op dat bedrag is nu toch niet genoeg om er nog echt iets mee te doen. Om het legaat in ere te houden zal de gemeente wel jaarlijks eenzelfde bedrag blijven besteden voor de doelen die Broeckaert had aangeduid.

Parkeerverbod

Er was een duidelijk herkenbare delegatie van het Heikant-wijkcomitť in de raadszaal aanwezig. Zij wilden hiermee het voorstel ondersteunen om langs de Dendermondsesteenweg een parkeerverbod in te stellen voor vrachtwagens en grotere aanhangwagens van aan het rond punt aan de Klappel tot 50m voorbij hun straat. De huidige situatie maakt in- en uitrijden heel gevaarlijk, vooral voor kinderen. Renť Kets (VLD) vroeg om werk te maken van de parking aan de Klappel, als definitieve oplossing en om parkeren aan bedrijven langs de steenweg mogelijk te maken. Burgemeester Van Sande antwoordde dat die parking er al had kunnen zijn, maar tegengehouden werd omdat hogerhand er geen wil op die plaats. Bij de bespreking van het structuurplan werd er aan toegevoegd dat de gemeente met sterke argumenten het belang van de parking zal moeten aantonen om die er alsnog te kunnen maken. De gronden zijn wel al aangekocht.

 

Gemeentelijk structuurplan

(zie meer details hier)

Secretaris Lippens, die de stuurgroep voor de opmaak van dit plan voorzit, legde de verschillende stappen uit en preciseerde dat de startnota een inventaris van de huidige situatie en een richting aangeeft voor bijkomende studies. Ook werden enkele opties aangegeven (parking Klappel, golfterrein langs E17 ...), wat eigenlijk niet hoefde. Hij voegde er aan toe dat door het bestaan van allerlei andere beleidsplannen en milieudecreten er nog weinig overblijft om een nieuwe bestemming te kunnen geven. Hogere overheden zouden zelfs overwegen om de recreatie langs het Donkmeer te herplaatsen. De VLD vond dat sommige aangegeven opties tegelijk beperkingen zouden kunnen zijn. Men vroeg ook meer tijd om het voorstel grondiger te kunnen bekijken. Uiteindelijk werd overeengekomen dat de gemeenteraadsleden voor de uiteindelijke opmaak van het voorontwerp in een speciale vergadering zouden kunnen overleggen over mogelijke voorstellen. De startnota werd goedgekeurd, zoals eerder al door andere bevoegde diensten. 

Loods Donkmeer

De gemeente zal, te beginnen met drie jaar, de VVV-loods aan het Donkmeer huren. Dit moet mogelijk maken werktuigen tijdelijk onder te brengen als gemeentepersoneel in het Donkgebied of in Overmere aan het werk is. Een en ander moet wle nog met vakbonden worden besproken en ook nog nagegaan of er geen vergunningen voor nodig zijn. Kets had ook vragen naar de toegankelijkheid met voertuigen en naar eventuele inbraakbeveiliging, te meer daar die ook voor de loods aan de Galgenberg noodzakelijk blijken (en er in de VVV-loods al inbraken zijn geweest nkb). De huur, zonder de vergaderruimte, bedraagt Ä2460 per jaar.

 

Ontwerp inrichting museum

De provinciale vzw Ename Expertisecentrum (zie ook verslag over rondleiding) wil gratis een lastenboekdossier opmaken nodig om een ontwerper aan te duiden voor de inrichting van het museum. Secretaris Lippens zei dat de gemeente zelf niet de nodige kennis in huis heeft voor zo een dossier, "dat moeilijker is dan oorspronkelijk was gedacht", en nu de goedkoopste oplossing voorstelde. De vzw zal ook nagaan of er geen subsidiemogelijkheden zijn, eventueel van de Europese Unie. Van Der Haegen stelde dat het museum duidelijk de mogelijkheden van de gemeente overstijgt, Vander Meirssche voegde er aan toe dat men eindelijk toegeeft dat de gemeente geen geld heeft voor de inrichting van een gebouw dat er nu al enkele maanden staat en waarvoor huur wordt betaald. Van Sande reageerde cynisch dat men nog  een standbeeld zal zetten voor de personen die het museum twintig jaar tegenhielden. Er werd niet aangegeven wanneer de vzw het dossier zou moeten voorleggen.

Cultuurbeleidsplan

(zie ook hier)

Na de voorstelling van het cultuurbeleidsplan door schepen Vercruyssen was er van alle kanten veel lof voor de opmakers. Wel vroegen zowel Van Der Haegen (VLD) als Arbijn (sp.a) om een meer gestructureerd toerismevisie en -beleid. Arbijn herhaalde de vraag naar een gemeentelijke dienst: "Zonder de inspanningen van vrijwillige inzet te willen afbreken, er is nood aan meer professionalisering, zeker omdat, om de burgemeester aan te halen, toerisme onze enige industrie is". Hij vond ook dat het plan wel veel wil doen op 4 jaar.

 

Vuilbakken

Michel Van Der Haegen (VLD) vroeg om vuilbakken te plaatsen bij de zitbanken "om onze mooie gemeente schoon te houden". Schepen Spruyt reageerde dat die snel met huisvuil zouden vol zitten. Werken zoals in Zele, met gemeentepersoneel dat regelmatig met wagentjes vuil ophaalt, zag hij niet zitten. "Daarmee ga je het niet oplossen als de mensen verder vuil blijven weggooien."

 

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje VÓrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.