Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 21-2-05

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

Aankopen - goedkoper lenen - herstel Dorp 96 - Mandemakersstraat
sporthal Overmere - Kouter ABCD - Varia

Het was eigenlijk al vooraf te voorspellen dat de gemeenteraadszitting niet lang zou duren. Er stonden vooral technische punten op de agenda.

Aankopen
Op de lijst van aankopen stond dit keer een computer voor de administratie van de gemeenteschool, een rolluikkast voor de milieudienst, en een inspectiecamera voor riolen. Deze laatste, raming 50.000, zal worden gebruikt voor de controle van het rioleringsnetwerk, zeker voor men nieuwe wegbedekkingen aanlegt. Dit om te verhinderen dat de nieuwe asfaltlaag kort nadien weer weg moet omdat een riolering verstopt zit. Een dergelijk toestel huren - steeds met personeel - zou veel duurder uitkomen en in de technische dienst zitten toch mensen die er kunnen mee werken, werd gezegd.

Goedkoper lenen
De gemeente kreeg opnieuw een voorstel om bestaande leningen aan een lagere rentevoet opnieuw in te schrijven. Het college verkoos dit voor een deel leningen met nog een relatief korte looptijd te doen, om zo ook het mogelijk risico dat er aan vast zit te beperken. Volgens het voorstel zou men zo meer dan 2.700 besparen.

Herstel steiger Donkmeer
De steiger langs het A.Nelenpad (nabij de festivalhal en het museum) wordt vernieuwd. Het is de bedoeling die nadien als aanlegplaats voor de overzetboot, de Kooiker, te gebruiken voor wie van de Strijddam naar de festivalhal (met het natuureducatief centrum) of naar het museum wil. De werken, in eigen beheer, worden op 30.000 geraamd.

Herstel Dorp 96 - airco in gemeentehuis
De lokalen van de vroegere gemeenteschool, waar nu het Rode Kruis, poppentheater Sloeber, balletschool Terpsichore, de Heem- en Oudheidkundige Kring en de politie in huizen, zijn dringend aan herstel toe. De daken lekken, de ramen zijn stuk en het sanitair aan vervanging toe. De raad stemde in om alvast een ontwerper aan te duiden (raming 10.000). Het zou de bedoeling zijn de werken zoveel mogelijk uit te voeren tijdens de rustige perioden van de organisaties, kreeg sp.a'er Wim Arbijn te horen.

En in het gemeentehuis komt airco. Vooral op de verdieping kan het 's zomers echt heet worden, legde secretaris Lippens uit. Tot nu werd dat opgevangen door doeken op het vele glas te leggen, maar dat hielp niet echt.

Werken aan Mandemakersstraat
Er komt een ontwerper voor het vernieuwen van het wegdek in de Mandemakersstraat. VLD'er Luc Vander Meirssche merkte op dat hij dat al in 1991 had gevraagd.

Sporthal Overmere
De raming voor de bouw van een sporthal in Overmere bleek te laag te zijn. Bij de aanbesteding was het laagste bod nog meer dan 10% duurder. Daarop werd beslist het dossier te herzien en goedkopere materialen voor te stellen om zo toch het oorspronkelijk geraamd bedrag van 1.305.890 te kunnen halen.

Kouter ABCD verdwijnt
De straten die door het verblijfspark en camping aan het einde van de Brielstraat lopen, krijgen een andere naam. De huidige benamingen, Kouter met A, B, C en D, zorgden voor verwarring bij de hulpdiensten. Er is nu voorgesteld ze Meeuwenpad, Aalscholverspad, Reigerspad, Eendenpad, Waterhoenenpad, Ganzenpad en Kievitenpad te noemen. Omdat de procedure vereist dat er een openbaar onderzoek komt, dat de omwonenden persoonlijk worden verwittigd, er een officile publicatie komt en eventuele bezwaren moeten worden behandeld, voorziet men dat alles pas tegen september in orde komt.

VLD'er Anne-Marie De Lausnay wou nog weten hoe het zit met de bestemmingswijziging van dat gebied, waar nu mensen permanent verblijven. Secretaris Lippens schetste de problematiek, met problemen rond wie er nu eigenlijk bevoegd is: de federale overheid, het gewest of de provincie ("Maar blijkbaar zeker niet de gemeente"). Daardoor is ook het door de gemeente voorgestelde uitdoofscenario (voorlopig ?) niet mogelijk. "Wie er nu woont, krijgt een pv, maar ook de melding dat hun verblijf wordt gedoogd, zolang er geen andere oplossingen zijn", zei burgemeester Van Sande.

Varia

bullet

Onkruidmachine: tijdens de demonstratie van de dure onkruidmachine was blijkbaar niemand van de oppositie aanwezig. VLD'er Kets en andere VLD'ers vonden dat men die niet om 9 uur 's morgens mocht houden. "Wij zijn allemaal mensen die gaan werken, in tegenstelling tot de meesten in het schepencollege. En een verkoper moet zich toch aanpassen aan zijn klanten", vulde Van der Haegen aan.

bullet

Verlichting Donkmeerparking: VLD'er Rita Sichien vroeg een verlichting achteraan de parking naast de Poseidon om de veiligheid ervan te verhogen. Het college vond dat een terechte vraag.

bullet

Inrit parking Stroming: VLD'er Carine Meyers wou weten wanneer de inritoplossing voor de parking aan Stroming wordt ingevoerd (zie raad van januari). De beslissing in het schepencollege was genomen, maar het bord nog niet gewijzigd, was het antwoord. Haar partijgenoot Van der Haegen vroeg een uitzondering voor het Rode Kruis, dat anders moeilijk de eigen inrit opkan. Voor De Lausnay waren dit genoeg redenen om eindelijk de Technische Verkeerscommissie samen te roepen.

bullet

Socio-cultureel centrum Uitbergen: VLD'er Tom Temmerman vroeg de stand van zaken. Schepen Vercruyssen kon meedelen dat vorige week de aanvang van de werken was bevolen en dat met de aannemer was afgesproken dat de afbraak van het oude gebouw binnen de drie weken moet starten.

bullet

Website: Van der Haegen kloeg over de gemeentelijke website, waar noch het verslag van de vorige zitting, noch de agenda van deze op stond. "Doet de betaalde webmaster haar werk niet of geven jullie geen gegevens door ?", wou hij weten. Secretaris Lippens gaf toe nog niet zelf de reflex te hebben om na te gaan of er gegevens worden opgezet, en had bovendien de voorbije weken af te rekenen met heel wat afwezig secretariaatspersoneel. Schepen Vercruyssen wees er op dat verslagen er eigenlijk pas op mogen als die tijdens de volgende zitting zijn goedgekeurd. Andere gegevens komen wel regelmatig op de site, vond hij.

bullet

Ratten in Molenvenne: sp.a'er Arbijn meldde een rattenplaag in de Molenvenne, wellicht in de riolen daar. Schepen Spruyt beloofde een oplossing.

 

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.