Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 21-6-04

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

Inrichting Festivalhal - Rekeningen 2003 - Bier in Eendenkooi 
Oud mobiliteitsplan - Sporthal Overmere - Conciergewoning 
OCMW-rekening
- Aanwervingen - Varia

Een lange uiteenzetting over een mobiliteitsplan dat eigenlijk al is achterhaald, en de discussie erna zorgden er voor dat deze gemeenteraad heel wat langer duurde dan verwacht. Bovendien werden nog heel wat woorden 'gewisseld' over de drankautomaten in de Eendenkooi en over de conciergewoning in het voormalige klooster aan het Donkmeer. 

Festivaria co-financiert Festivalhal

De gemeente zal de binneninrichting van de Festivalhal toch nog volledig uitvoeren dit jaar. Eerst was gedacht dat in schijven te doen, afhankelijk van de beschikbare middelen, maar door een overeenkomst met Festivaria kan alles wellicht nog dit jaar. De raming voor plafond, verlichting, wandbekleding, houten scheidingswanden, vloer en meubilair bedraagt bijna €240.000.

 

Festivaria is bereid de huurprijs voor speelponton, Festivalhal, en parking tijdens de 'speeljaren' tussen 2007 en 2015, en het optierecht voor de tussenliggende jaren vooruit te betalen, waardoor de gemeente onmiddellijk over meer geld beschikt dan de €100.000 die men zelf voor dit jaar had begroot. De eerste faze, het aanbrengen van deuren die bij brand gemakkelijker openkunnen en het verwijderen van het brandbare materiaal is intussen al gebeurd. Het is nu vooral zoeken naar een vrije periode. Schepen Vercruyssen zei dat tot het einde van het jaar de hal maar een drietal vrije weekends meer heeft.

 

In de rand van dit punt gaf schepen Moerman aan dat Festivaria de containers van het schiereiland naast het speelponton had verwijderd. Dat was gebeurd omdat een milieuvereniging had gedreigd de schepenen aan te klagen omdat die containers er slechts enkele maanden mogen staan, in de periode van openluchtopvoeringen. De gemeente zoekt nog naar een andere staanplaats en stelt intussen een deel van de Festivalhal ter beschikking. 

 

Beter resultaat in 2003

Uit de rekeningen van 2003 blijkt dat de gemeente €1,8 miljoen meer overschot heeft dan begroot. Reden is, volgens schepen Vercruyssen, vooral de uitkeringen als gevolg van de liberalisering van de electriciteitsmarkt, waarboven Telenet nog een bijkomende uitbetaling deed.

Bier in Eendenkooi ?

Het voorstel om de frisdranken uit de automaten in de Eendenkooi aan €1 en de bieren aan €1,5 te verkopen, leidde tot een eerste (kleinere) botsing tussen CD&V en VLD; René Kets (VLD) vroeg zich af of men met die prijs wel de kosten van de automaat, electriciteit en afdak ervoor kon betalen. Bovendien vond hij het vreemd dat er alcoholische dranken werden aangeboden in een omgeving waar geen controle is. "Kinderen kunnen er zonder problemen aan bier geraken. Is het nodig er bier aan te bieden op 200m van horecazaken ?", wou hij weten. Schepen Spruyt reageerde dat de drank wordt aangeboden omdat de toeristen er om vroegen, reden ook waarom men er onlangs enkele tafeltjes en stoelen heeft gezet, om ouders te laten zitten terwijl de kinderen op de speeltuin of in de kinderboerderij zijn. "Bovendien is het domein om 18 uur dicht, zodat de kans op overdadig gebruik klein is", vond hij. De kostprijs ligt veel lager omdat wat als huurprijs voor de automaat was omschreven, eigenlijk een waarborg is, die ook een verzekering inhoudt. Of er een speciale vergunning nodig is om er alcoholische dranken te verdelen - een vraag van Anne-Marie De Lausnay (VLD) - had men nog niet nagegaan. Wim Arbijn (sp.a) stelde voor om de toestand na een jaar te evalueren.

 

Oud mobiliteitsplan later herzien, eerst studiesubsidies

Sarah Kindts, verantwoordelijke van de technische dienst, mocht lang en breed het mobiliteitsplan uitleggen. Daarin werden in 2001 de wegen gecatalogiseerd en voorstellen op korte, middellange en lange termijn gedaan om de mobiliteit en de verkeersveiligheid in de Donkgemeenten te verbeteren. Toen was het blijkbaar niet nodig dat de gemeenteraad er haar goedkeuring aan gaf, nu wel om voor subsidies voor de studiekosten in aanmerking te komen, en om een module te kunnen goedkeuren waardoor subsidies voor fietspaden tussen dorpskernen mogelijk worden.

 

Die redenering ging er bij de VLD niet in. Deze partij weigerde een plan goed te keuren dat nu toch niet meer kan worden uitgevoerd en eiste dat men amendementen kon indienen. Vooral het invoeren van 30km-zones, de bareel in de Kleine Molenstraat en het omschrijven van de weg tussen Berlare en Uitbergen als landbouwweg, vonden bij De Gucht en zijn partijgenoten geen genade.

 

Burgemeester Van Sande probeerde hen ervan te overtuigen dat de goedkeuring enkel diende om subsidiegeld te krijgen en dat men dan achteraf, binnen het jaar, wijzigingen mocht aanbrengen. De VLD vond zo een redenering te bar en zag er een middel van sluipende besluitvorming in. "Dan moet ge maar ministers aanduiden die niet als strenge schoolmeesters met chocolade beloven als ge maar doet wat ze vragen", reageerde Van Sande. Het werd een soms bitsig debat waarbij onder meer de grotendeels gesubsidieerde baan Berlare-Klappel (met rondpunt) en de onmogelijkheid om de E.Hertecantlaan aan te pakken (parkeerplaatsen voor middenstanders) aan bod kwamen  Arbijn, die met de meerderheid meestemde, vroeg om een degelijk mobiliteitsdebat ten laatste begin volgend jaar te houden.

 

Sporthal Overmere

Binnenkort gebeurt de aanbesteding voor de sporthal in Overmere. Het ontwerpdossier voorziet een totale kostprijs (incl. BTW) van €1.580.129.

Conciergewoning wordt groter

Aan de omvorming van het voormalig klooster aan het Donkmeer tot conciergewoning, wordt nu ook al enkele jaren gewerkt. Burgemeester Van Sande legde uit hoe een sociaal tewerkstellingsproject er slecht afliep 'omdat de begeleiders van het ene naar het andere project moesten, de beste leerlingen snel door bedrijven werden ingepalmd en er dus alleen nog mensen overbleven die na tien uur opdaagden en 's middags weer weg waren'. Aan de gemeenteraad werd nu gevraagd om er twee garages en een veranda te mogen aanbouwen, iets wat volgens schepen Spruyt al in het oorspronkelijke plan was voorzien. De raming bedraagt €50.000. De Lausnay (VLD) wou weten wat met de hoogdringende openverklaring van de conciergepost was gebeurd, die in maart vorig jaar op de agenda stond. Blijkbaar waren er vier kandidaten, maar geen toewijzing 'omdat het huis niet af was' en dat laatste kwam, aldus de schepen nog, omdat er geen geld voor was. De oppositie wou weten of door de niet goedkope uitbreiding van de woning ook de huurprijs zou stijgen en of er nog steeds een dringende nood voor was. "De Festivalhal staat er nu al meer dan tien jaar zonder concierge", zei Luc Vander Meirssche (VLD). Spruyt wees daarop op het vandalisme in de buurt. Zo werden al de lampen rond het toekomstig museum vernield of gestolen. De toewijzing van de woning en de functie zou er niet komen voor de bijkomende werken af zijn.

 

OCMW-rekeningen met voorbehoud

 De gemeenteraad moet advies geven over de rekeningen van 2003 van het OCMW. Dat toonde een negatief resultaat. Secretaris Lippens wees op de hoge afboeking van werkingsvorderingen, voor € 417.135,84, wat hij vrij hoog vond. "De audit van de rekeningen zal nagaan of dat inderdaad allemaal dubieuze vorderingen waren waarvan men niet meer kan verwachten ze nog te innen", zei hij. Het schepencollege besliste om dezelfde opmerking in het advies te plaatsen.

 

Cultuur-, sport-, jeugd- en toerismepersoneel

Omdat hogere overheden eisten dat men afstapte van contractueel personeel voor belangrijke functies diende de gemeente haar personeelsstructuur te veranderen. Dat betekent ook dat de mensen die als contractuelen in de cultuur-, sport-, jeugd- en toerismediensten werken nu opnieuw een examen moeten afleggen om nu als statutair te kunnen blijven verderwerken. De gemeenteraad verklaarde alvast de plaatsen open en legde het examenprogramma vast.

 

Varia

Bij het hoofdstuk 'varia' 
bullet

(correctie) vroeg Michel Van der Haegen naar de reden van de herstelling en van het 'bruine' gras op het museumdak ("Vandalen hadden de waterbevloeiingsleiding doorgesneden en de natuur wou niet mee. Bovendien kwam er water in het museum", aldus Van Sande), naar de eventuele aanwezigheid van een radioactieve bliksemafleider op de Sint-Martinuskerk (wordt nagegaan), naar het vuurwerk tijdens Sint-Annakermis ("mag opnieuw mits betaald door de foorkramers en de aanwezigheid van de brandweer").

bullet

Tom Temmerman (VLD) wou weten of er nu een omwisseling parking-fietspad komt aan het gemeentepark in Overmere ("Volgend jaar is er budget voor"). 

bullet

Tot slot herinnerde de burgemeester aan de vele afleveringen in het verhaal rond de plannen van de gemeente Laarne om de Burgveldstraat, tussen Overmere en Kalken, voor doorgaand verkeer af te sluiten. Berlare heeft nu opnieuw bij de provincie aangedrongen  om met de Berlaarse argumenten voor openhouden rekening te houden. Vooral de stijging van het verkeer door het Overmeerse centrum ziet Berlare liever niet. Gouverneur en bestendige deputatie antwoordden dat men het dossier terug naar de minister heeft gestuurd.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.