Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 29 april 2008

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Omhoog
gemeenteraad 14-10-2008
gemeenteraad 16 september 2008
gemeenteraad 10 juli 2008
gemeenteraad 30 juni 2008
gemeenteraad 19 mei 2008
gemeenteraad 29 april 2008
gemeenteraad 10 maart 2008
gemeenteraad 29-1-08
gemeenteraad 18 december 2007
gemeenteraad 26-11-2007
gemeenteraad 22-10-07
gemeenteraad 25-4-07
gemeenteraad 22 mei 2006
gemeenteraad 20-3-2006
gemeenteraad 24-1-06
gemeenteraad 20 dec 2005
gemeenteraad 17-10-2005
gemeenteraad 2-6-05
gemeenteraad 25 april 2005
gemeenteraad 1-04-05
gemeenteraad 21-2-05
gemeenteraad 25-1-05
gemeenteraad 6-12-04
gemeenteraad 18-10-04
gemeenteraad 20-9-04
gemeenteraad 21-6-04
gemeenteraad 22-3-04
gemeenteraad 16-2-04
gemeenteraad 19-1-04
gemeenteraad 29-12-03
gemeenteraad 24-11-03
gemeenteraad 17-9-03
gemeenteraad 22-6-03
gemeenteraad 19-5-03
gemeenteraad 28-4-03
gemeenteraad 17-2-03
gemeenteraad 23-1-03
gemeenteraad 20-12-02
gemeenteraad 18-11-02

 

Omhoog 

Schepencollege mag onderhandelen over kasteel en stelt ambitieuze Donkplannen voor

 

Het schepencollege mag onderhandelen om het kasteel aan te kopen, de aankoop van de vroegere Amiwinkel werd goedgekeurd en de grote lijnen voor een herinrichting van de site rond de Festivalhal werden voorgesteld. Dat waren zowat de hoogtepunten van de gemeenteraadszitting van vanavond. Ze zetten zelfs in de schaduw dat Berlare instapt in het Lokaal Pact met de Vlaamse Regering, dat er zowel voor de gemeenteraadsleden als voor het personeel een nieuwe gedragscode werd aanvaard, en dat de subsidies voor jeugdprojecten werden goedgekeurd. Opvallend tijdens de hele zitting was de hoeveelheid informatie waarmee de punten werden voorgesteld en de ruimte voor debat.  Het had nochtans anders kunnen verlopen hebben. Een actie van de CD&V voor de zitting, waarbij de mandatarissen met toegeplakte mond protesteerden tegen het gebrek aan informatieverstrekking - wat zij als een gebrek aan respect uitlegden - zorgde voor een gespannen start. Gelukkig hielden de betrokkenen nadien het hoofd koel, wat leidde tot een van de interessantste gemeenteraadszittingen sinds lang. Het VB was niet aanwezig.

 

CD&V-actie - het kasteel - AMI - Donkoeverpark - lokaal pact - brandweerzone - gedragscodes - wielerwedstrijden - rode lichten

CD&V-actie

De CD&V'ers hielden hun actie omdat zij vonden dat het schepencollege tijdens de vorige gemeenteraad niet volledig had geantwoord op de vraag naar informatie over de plannen met het Donkmeer. Burgemeester GabriŽls (Open VLD)  had toen geantwoord dat men ten laatste in mei met de plannen zou afkomen. De CD&V vond het niet kunnen dat een week later al plannen werden voorgelegd aan de raad van Bestuur van het Cultureel Centrum. Volgens hen toonde dit dat de meerderheid niet bereid is om de oppositie constructief te laten meewerken aan de uitbouw van de gemeente, en dat men geen respect had voor de oppositie. Voorzitter Steven Baeyens vertolkte dit standpunt bij het begin van de raad. GabriŽls reageerde dat zij vandaag al de grote plannen zou voorstellen, juist om toe te laten dat alle raadsleden hun inbreng zouden kunnen doen. Dat die grote lijnen al langer vast lagen was om ze tijdig (voor 1 maart) te kunnen indienen bij Toerisme Vlaanderen en zo subsidies te kunnen aanvragen. "Die plannen liggen echter nog niet helemaal vast. Ik zit nu zeven jaar in de gemeenteraad en heb het nooit meegemaakt dat een schepencollege plannen voorlegde die nog niet helemaal af waren", weerlegde zij de kritiek. Haar partijgenoot en voorzitter van de Raad van Beheer van het Cultureel Centrum, Michel Van der Haegen, vulde aan dat de Raad was geraadpleegd omdat zij ook de Festivalhal beheert en dus direct betrokken is. Steven Baeyens benadrukte dat zijn fractie tijdige en eerlijke informatie wenst, en bereid is constructief mee te werken. "Dan was dit toch geen goede start", klonk het op de schepenbanken. Gelukkig - of was het dankzij dit incident ? - toonden de voornaamste betrokkenen achteraf dat zij bekwaam zijn om zich daar over te zetten

Het kasteel

Gemeenteraadsvoorzitter Karel De Gucht (Open VLD) informeerde over het kasteeldossier. Dat is door de zoon en dochter van mevrouw Nicod-Jonas te koop gesteld via wat hij een nogal eigenaardige opbodprocedure noemde. De gemeente had al een bod gedaan van Ä1,7 miljoen, maar intussen zette iemand al Ä2 miljoen in.

Hij beschreef het kasteel dat door de familie Vander Meersche (die ook de Bareldonkkapel en het hotel Vander Meersche in Gent zette - zie ook 17 februari) in 1722 werd gebouwd, als wellicht een van de meest waardevolle gebouwen uit de streek, "zelfs als er binnen intussen al heel wat ondoordachte veranderingen zijn gebeurd". Naast het hoofdgebouw zijn er ook wellicht nog oudere bijgebouwen en een orangerie, en het park met een bijna 4ha grote vijver. Alles is geklasseerd, de gebouwen ook aan de binnenkant en zonder te specifiŽren wat echt waardevol is. Het park is al jaren verwaarloosd en de vijver moet volledig gedregd en het afvalmateriaal weggebracht. Dat en al de restauratiewerken schatte hij op minstens Ä3 miljoen. Bovendien kan met het gebouw nu nog weinig worden gedaan omdat er zoveel kleine ruimten in zijn gemaakt, de zolder is de grootste ruimte maar daar zitten de schouwen in verwerkt, en de grote kelder heeft een redelijk kleine hoogte. Om wat dan ook te veranderen moet een toelating worden gevraagd. Toch vindt het schepencollege dat de aankoop een project is dat de gemeente moet proberen te verwezenlijken, wegens de symbolische functie voor de gemeente, omwille van de centrale ligging en omdat het de aanblik van de gemeente zal verhogen. Als gemeente heeft men een aantal voordelen in vergelijking met een eventuele privaat geÔnteresseerde. Zo betaalt men geen registratierechten, zijn er premies voor kleine onderhoudswerken (40% met een maximum van Ä30.000 per jaar), voor restauratie 80% of het dubbel van een voor een particulier, voor het parkonderhoud 40% (max. Ä20.000 per jaar) en zelfs 70% als een beheersplan voor park en vijver wordt ingediend. Bovendien kan men nog voorstellen om het te laten onteigenen omdat de openbare bestemming zonder twijfel kan worden ingeroepen.

Maar eerst wil men met de familie verder onderhandelen, om te beginnen om een andere koopprocedure aan te nemen. Daartoe vroeg het college de toelating om Ä2,1 miljoen te mogen bieden, met de voorwaarde dat een schattingsverslag wordt gevraagd en dat de aankoop pas kan nadat de (eventueel bij hoogdringendheid samengeroepen) gemeenteraad die goedkeurt.

CD&V-fractieleider Luc Vercruyssen zei dat zijn fractie het schepencollege oproept om al wat mogelijk is te doen om dit project tot een goed einde te brengen. "Anders wordt het wellicht voor vele generaties weer onmogelijk." Hij wees naar de pogingen die de vorige meerderheid zo'n zes jaar geleden had gedaan om het te kopen, toen men het Beukenplein en de Beukendreef verwierf in ruil voor het herstel van de platen rond het domein. Hij had het over het overschot dat de vorige meerderheid had achtergelaten en vroeg om ook andere middelen te zoeken.

Ami wordt ruimte voor administratie

"Over de aankoop van de AMI aan het Dorp onderhandelt het schepencollege al enkele maanden. Toevallig komt dit nu samen met het kasteeldossier op de agenda", zei Katja GabriŽls. De gemeente wil het kopen omdat het gemeentehuis te klein is geworden. "We kunnen bijkomende personeelsleden geen bureau meer geven en ook de schepenen hebben geen ruimte om te vergaderen. In de AMI kunnen we de verspreide diensten samenbrengen." Een studie door arch. De Bie wees uit dat het gebouw - het gaat enkel over het winkelgedeelte - beter wordt afgebroken. De aankoop is bepaald op Ä445.000, maar de gemeente kan 30% subsidies krijgen voor sanering van leegstaande bedrijfsgebouw en 90% van de sanerings(lees afbraak)kosten. De verkoper wil toestaan dat men ramen langs de binnenzijde plaatst, maar geen overgangsrecht over de weg die tussen de winkelruimte en het appartement loopt. Het zou de bedoeling zijn om de hoofdingang van het nieuwe gebouw (raming zo'n Ä850.000) achteraan te plaatsen, wat veiliger is en zal aanzetten om de parking aan de sporthal te gebruiken. Op het perceel zelf nog extra parkeerplaatsen voorzien kan momenteel niet omdat het perceel gedeeltelijk in parkzone ligt.

Globale visie op Donkoeverpark

Vorig jaar al was aangekondigd dat men de site rond de Festivalhal wou herinrichten. Er waren al tal van geruchten, maar het schepencollege wou niets concreet bekendmaken tot een globale visie voor wat het Donkoeverparkproject heet was uitgewerkt. Zoals hierboven vermeldt waren de grote lijnen van de plannen voor 1 maart bij Toerisme Vlaanderen ingediend om nu al in aanmerking te komen voor subsidies. Het was Katja GabriŽls die de plannen aan de gemeenteraad voorlegde.

Kort samengevat komt het hier op neer: de site moet een verzamelpunt en vertrekpunt worden voor het toerisme aan en om het Donkmeer. Naast een verbeterde en licht vergrote parkeerruimte voorziet het voorstel een museumtuin die het museum visueel verbindt met de Bareldonkkapel, de aanpassing van de Festivalhal die zelfs nog wat extra ruimte krijgt, en een parkruimte achter het huidige provinciaal infokantoor. Hiermee zijn ook de drie fazen aangeduid waarmee men het project wil verwezenlijken, als de budgettaire ruimte en nodige vergunningen dat toelaten.

De parkeerruimte wordt opgesplitst in een deel met vaste ondergrond voor permanent gebruik, en een met een lossere ondergrond die enkel bij speciale gelegenheden zal worden gebruikt. Er komt een extra inrit die achter de school loopt. In totaal zou er plaats komen voor zo'n 345 wagens (nu ongeveer 265). In de museumtuin voorziet men een wandelpad dat naar de kapel zal leiden en een minigolfterrein. Opvallend, het plan voorziet in een accentuering van de grachten die door het terrein lopen. De ruimte tussen het meer en het museum krijgt een plein- en informatiefunctie waar bezoekers informatie zullen vinden over alle Donkgemeenten en wat er te zien is. Dat moet ook het vertrekpunt worden van wandel- en fietstochten. In het museum zou de infobalie komen, die dus uit de huidige locatie zou verhuizen.

Het betonnen uitzicht van de Festivalhal wil men aanpakken met wellicht een groenmuur. De optie van klimmuur werd overwogen maar houdt wellicht te veel risico's in. Ook de tribune wordt wellicht aangepakt en bij niet gebruik 'ingepakt' met zitbanken er voor. Het plan voorziet verder een uitbreiding om het bezoekerscentrum een meer zichtbare plaats te geven, voor de fietspoetsdienst Sperwer en voor extra sanitair.

Wat met de ruimte zal gebeuren waar nu het provinciaal infobureau en Sperwer zitten, is nog niet bepaald. Op CD&V-vragen bevestigden GabriŽls en De Gucht dat men had overwogen er de politie in onder te brengen. Het handelscontract met de uitbaters van het restaurant in hetzelfde gebouw maakt dat echter onmogelijk. Men voorziet alvast dat achter het gebouw een parkruimte komt.

Over de prijs van de plannen kon nog weinig worden gezegd omdat de details nog moeten worden besproken.

Dagactiviteiten
Steven Baeyens was benieuwd naar de toekomst van het museum, of de provincie dat wil overnemen. Hij vond dat het gebouw als museum zeker een bijdrage kan leveren bij het uitbouwen van een dagprogramma. Volgens de burgemeester was de provincie helemaal niet geÔnteresseerd in een overname. Wel was dit jaar de provinciale subsidie al verhoogd en zou dat de volgende jaren opnieuw gebeuren. Het museum wordt wellicht gratis toegankelijk en zal tegelijk als infobalie dienst doen. Schepen Renť Kets (Open VLD) vulde aan dat aan een dagprogramma wordt gewerkt. Vzw Durme stippelt momenteel tien geleide wandelingen uit, er is een werkgroep opgericht die het museum 'toegankelijker' moet maken voor schoolkinderen en ook Nieuwdonk wordt bij de plannen betrokken. "Zo kunnen scholen na het museum en het bezoekerscentrum met de overzet naar de Eendenkooi en dan naar Nieuwdonk", gaf hij aan. GabriŽls vulde aan dat de schepen nu alles bijna alleen moest uitwerken. Eens het provinciaal infocentrum naar Dendermonde verhuist, zou er ruimte komen voor het aanwerven van iemand met een opleiding 'toerisme' om hem bij te staan.

De CD&V-voorzitter wou nog weten of men ook de Brielstraat in de plannen kon betrekken. Hij zag daar nog ruimte voor meer groen en voor activiteiten in een eventueel regelmatig voor het verkeer afgesloten straat. Het verkeer afsluiten zag de schepen niet zitten omdat dan de handelszaken niet meer bereikbaar zijn. Wel wil men het teruggekregen domein (waar Luilekkerland was) aanpassen om te dienen als rustplaats, voor picknicks en als ligweide. Over de fontein kon hij zeggen dat een stedebouwkundige vergunning wordt gevraagd. Intussen zijn wel al testen gebeurd voor de mogelijke verlichting.  Op de vraag of er al plannen waren voor een omleidingsweg antwoordde hij dat als ultieme droom te willen verwezenlijken, maar dat daartoe nog geen stappen zijn gezet.

Lokaal Pact

Berlare stapt in het Lokaal Pact dat de Vlaamse Regering heeft voorgesteld. In ruil voor geen nieuwe belastingen (behalve voor evt. een belasting op de hoeveelheid afval en nog enkele uitzonderingen) neemt de Vlaamse overheid voor Ä1,427 miljoen schulden over, komt er extra compensatie voor de derving van de Eliaheffing en voor minder inkomsten uit onroerende voorheffing, en komt er een grotere bijdrage bij rioleringswerken. Het punt werd zonder opmerkingen aangenomen.

Brandweerzones

De burgemeester moet in mei bij de gouverneur aangeven aangeven hoe men de indeling van de provincies in brandweerzones wil. Er waren vier voorstellen: een zone voor de hele provincie, een indeling in twee grote zones, in vier zones of het behoud van de huidige zes. Katja GabriŽls gaf aan dat alleen de gouverneur en de burgemeester van Gent voor een zone kozen, terwijl alle andere de huidige situatie willen aanhouden. Berlare zit nu in zone Oost met Dendermonde, Lokeren, Zele, Lebbeke, Buggenhout en Hamme. De keuze is vooral ingegeven door het ontbreken van informatie over de financiering en over de eventuele wijziging in het statuut van de vrijwillige brandweermensen. In ieder geval krijgen de zones na de hervorming een rechtspersoonlijkheid en komen er meer officiŽle overlegorganen dan in de huidige samenwerking tussen corpsen.

Gedragscodes en klachtenprocedure

In het gemeentedecreet van 2005 staat ook dat er een gedragscode moet opgesteld voor raadsleden en voor gemeentepersoneel. Die werden nu voorgesteld en aanvaard. Voor de mandatarissen geven die aan hoe zij er kunnen vermijden dat het privťbelang voor het algemeen belang komt, en waar zij zich moeten aan houden bij de contacten met de bevolking en het personeel. Er komt een deontologische raad die klachten moet behandelen. In het voorstel stond dat daar een lid per fractie in zou zetelen, waarvan er minstens twee uit de OCMW-raad, plus de voorzitter van gemeenteraad en OCMW. Op vraag van Vercruyssen, die vond dat men het voorstel vooraf met de fracties had moeten bespreken, werd dat aangepast tot twee leden van de twee grootste partijen en een voor de twee kleinere.

Wat het personeel betreft, vallen vooral op dat zij voortaan ook een tweede job kunnen hebben, en dat zij - ook uit eigen initiatief - spreekrecht hebben in de materies waarvoor zij bevoegd zijn (behalve als er beperkingen zijn wegens discretieplicht en geheimhouding), en ook als privť-persoon te informeren over domeinen waarin hij ervaring heeft, zelfs om kritiek te geven op de overheid.

In de klachtenprocedure geeft aan hoe klachten over foutieve verrichtingen, over het afwijken van de gebruikelijke werkwijze of het niet uitvoeren van een prestatie kunnen worden ingediend bij de klachtenambtenaar (nu de secretaris, later de communicatieambtenaar) en wat er dan gebeurt.

Omleiding bij wielerwedstrijden

Jan De Palmenaere (CD&V) wou weten of de wielerwedstrijden mogen doorgaan in Uitbergen en Overmere, nu er wegens de werken in Wichelen-Schoonaarde zo veel verkeer door moet. Schepen Wim Arbijn (sp.a-Vl.Pro) zei dat er vooral in Overmere een probleem kan zijn omdat men op de twee assen door de gemeente voor hinder zorgt. Burgemeester GabriŽls vroeg om zo snel mogelijk de parcoursvoorstellen in te dienen om zo een oplossing te kunnen zoeken.

Tijdelijke rode lichten in Overmere

Francky Verhofstadt en Raf Maes (CD&V) hadden vragen bij de werking van de tijdelijke rode lichten in het centrum van Overmere. Vooral middenstanders hadden geklaagd dat zij niet vooraf waren verwittigd en vroegen om de lichten tijdens de weekeinden te laten knipperen. Er waren ook problemen met de parkeerregeling. GabriŽls gaf toe dat men zoals in Uitbergen een brief had kunnen verspreiden. De lichten zelf laten blijkbaar niet toe dat men ze kan programmeren om op bepaalde tijden te knipperen. Er zijn meer gesofisticeerde lichten aangevraagd. Wat de parkeren betreft zei ze dat de regeling was aangepast om de grootste problemen op te vangen, en dat de strengste beperkingen enkel tijdens de spitsuren gelden. Arbijn vulde aan dat er ook voordien al slechts aan kant mocht worden geparkeerd, maar dat men er nu voor had gekozen een vaste kant aan te duiden.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje VÓrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 13/09/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.