Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 20-9-04

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

skateramp - kermis-ruzie - duurdere paspoorten
hemelwatercontrole - cafétaria sporthal - conciergewoningen
museum - kerkfabrieken - cultuurdienst

Aanleg van skateramp veel duurder dan verwacht

Sinds het begin van de zomervakantie kunnen kinderen op de parking achter Stroming terecht op een skateramp. Dat was een belofte uit het vorige jeugdwerkbeleidsplan. Wel werd het voorstel uit dat plan, een mobiele ramp, omwille van de kostprijs en omdat het van hogerhand niet meer mocht, door een vast toestel vervangen. De aanleg kostte echter heel wat meer dan verwacht, ook al omdat er speciale asfalt diende gelegd. In plaats van het begrote bedrag van €2500 moet €12.345,45 kosten. Het verschil zal via een begrotingswijziging moeten komen. Het schepencollege had zich akkoord verklaard met de meerprijs, maar vroeg nu de gemeenteraad om dat te bekrachtigen. VLD-voorzitter Vander Meirssche vond dat het hier om een duidelijk slecht voorbereid dossier ging en ook burgemeester Van Sande besefte dat men de indruk kon krijgen dat men er, zoals hij zei, 'met zijn klak naar had gegooid'. Hij voegde er aan toe dat vele kinderen er zich de voorbije maanden op hadden geamuseerd. "Van mij mag er zelfs een groter toestel komen, als we er het geld voor hadden." Schepen Verhofstadt reageerde dat er in juli-augustus geen raadszittingen waren en dat het college de belofte wou nakomen om de ramp tijdens de vakantie ter beschikking te stellen. De opmerking dat de jeugd zelfs voor het gemeentehuis was komen skaten om het er door te krijgen, lokte bij VLD'ster De Lausnay de reactie uit dat het dus volstaat te komen skaten om iets gedaan te krijgen. Zij vond verder dat deze meerprijs beter was gebruikt om iets te doen aan de gebrekkige lokalen van de chiromeisjes in Overmere.  Sp.a'er Wim Arbijn hekelde ook het slecht voorbereidde dossier, maar vond toch ook dat een veilig opgerichte ramp beter was dan achteraf ongelukken te krijgen. De oppositie onthield zich bij het punt.

 

In het goedgekeurde gebruiksreglement staat onder meer dat men het toestel enkel tussen zonsopgang en -ondergang mag gebruiken, dat men niet mag skaten op de rest van de parking, dat het gemeentebestuur - verantwoordelijk voor onderhoud en veiligheid - moet worden verwittigd bij onregelmatigheden of schade aan het toestel, en dat het aangeraden is om de nodige beschermende kledij te dragen.

 

Ruzie om kermis

Het punt over de kostprijs die foorkramers voortaan moeten betalen voor het electriciteitsgebruik (€50 per kermis voor eenfazige aansluiting, €100 voor een driefazige), werd de aanleiding tot een soms heftig debat over de kermis in Overmere. De Lausnay kon niet akkoord gaan met het plaatsen van de volledige kermis in de Molenstraat. Bovendien, stelde zij samen met partijgenoot Tom Temmerman, had de tent van Club 63 voor oneerlijke concurrentie voor de plaatselijke herbergiers gezorgd. Schepen Verhofstadt antwoordde, zoals hier eerder al gemeld, dat de foorkramers uit veiligheids- en commerciële overwegingen het splitsen van de kermis hadden geweigerd en zelfs hadden gedreigd niet te komen. Over de tent wou hij niet antwoorden en verliet de zaal, omdat hij zich als lid van het feestcomité dat de tent had toegelaten betrokken partij achtte. Nog enkele andere raadsleden-feestcomitéleden volgden hem. De Lausnay, echtgenote van de secretaris van dat comité, bleef zitten en wist niet dat het comité verantwoordelijk was voor de beslissing. Het schepencollege bleef erbij dat 'de kermis nog nooit zo goed was geweest', dat er voor de plaatsing van de kermis geen andere mogelijkheid bestaat omdat men niet over een geschikte omleidingsmogelijkheid voor het zwaar verkeer beschikt, en dat men niet kan/mag tegenhouden dat plaatselijke verenigingen tijdens de kermis activiteiten opzetten.

 

 

Duurdere paspoorten

De gemeente rekent voortaan (vroeger niets) €2 aan bovenop de kostprijs die Binnenlandse Zaken vraagt voor een elektronische identiteitskaart, en €3,50 voor een reispas. Kinderen jonger dan 12 moeten voor een eerste identiteitsbewijs met plastiekzakje niets bovenop betalen, voor duplicaten of een identiteitsbewijs met foto komt er €0,50 bij. Vreemdelingen betalen €2 voor de afgifte, vernieuwing of verlenging van verblijfsbewijzen. Voor andere getuigschriften en andere papieren die in het gemeentehuis moeten aangevraagd, varieert de gemeentelijke belasting tussen €0,50 en €1,50.

 

Controle op hemelwater

Hemelwater (regenwater) moet voortaan gescheiden worden van het huishoudelijk afvalwater. Bovendien moet bij nieuwbouw een put worden voorzien om dat regenwater tijdelijk op te vangen, dit om bij stormweer de rioleringen niet te overbelasten. De gemeente voerde daarom eerder al een subsidie in om een regenput aan te leggen. Nu is echter bepaald dat er controle moet komen op die scheiding en het aanleggen van de put. Omdat die controle  door de aanvrager moet worden betaald, verhoogt de gemeente de genoemde subsidie naar €185.

 

Cafetaria sporthal

Maria Mertens verlaat op 1 november, na 22 jaar, de cafétaria van de sporthal. De gemeente neemt de gelegenheid te baat om de concessievoorwaarden gelijk te maken met die voor de cultuurcafé in Stroming. Schepen Vercruyssen beklemtoonde de inbreng van Maria - "Weinig sporthallen van 22 jaar komen er nog zo goed voor." - en hoopte op evenveel geluk met de nieuwe, nog aan te wijzen, uitbater.

 

Conciergewoningen

 In de conciërgewoning in het voormalige gemeentehuis in Overmere komt een nieuwe keuken. Het gebouw staat sinds april leeg, maar een nieuwe huurder is gevonden. Er waren vier kandidaten. Vele gegadigden vielen, volgens burgemeester Van Sande, af omdat de conciërge er verschillende taken bij krijgt, onder meer het openen en sluiten van het kerkhof. Ook voor de conciërgewoning in het voormalig klooster aan het Donkmeer is een huurder aanvaard. Die zal onder meer instaan voor de controle op de Festivalhal en het museum.

 

 

Museum

VLD'er Van der Haegen wou weten hoe het nu met het museum aan het Donkmeer staat, na al de recente persartikelen. Burgemeester Van Sande antwoordde dat de gemeente, na een inspectie door Toerisme Vlaanderen, het bericht had gekregen dat vandaar geen subsidies worden toegekend voor de inrichting. Hij zal nog naar andere mogelijkheden onderzoeken, maar intussen werkt een werkgroep vrijwilligers, waarbij hij de verantwoordelijke van het provinciaal museum in Velzeke en Ename en enkele professoren noemde, verder aan een planning dat hij nog voor het jaareinde aan de gemeente wil voorleggen. Hij herhaalde (zie hier) dat de inhoud de geschiedenis sinds de Verlichting zal weergeven en dat men afstapt van de naam 'boerenkrijgmuseum'. De oppositie bleef erbij dat het plan steeds meer een persoonlijk avontuur blijkt dat ook geen steun van de CD&V krijgt. "Ze zeggen misschien niets, maar ze zijn loyaal", antwoordde Van Sande die er aan toevoegde dat al de negatieve kritiek het project al sterk had tegengehouden.

 

Kerkfabrieken

De begrotingswijzigingen voor de kerkfabrieken van Berlare en Uitbergen bracht het debat over de controle terug boven. Vooral dat Uitbergen plots voor meer dan €22.000 extra inkomsten en bijna evenveel uitgaven had, vond de oppositie vreemd. "Kon men dat niet voorzien en in de begroting zetten ?", klonk het zowel bij VLD als bij Sp.a. Het college gaf toe dat de gemeente eigenlijk alleen kan tekorten bijleggen, maar vond toch wel dat de kerkfabrieken elke euro omdraaien voor die uit te geven. In Uitbergen kan zo een restauratie in delen worden uitgevoerd. "Men wacht daar op een grote subsidie die echter steeds wordt uitgesteld. Intussen kon men toch met eigen middelen al verschillende werken uitvoeren. Anders was de kerk misschien al helemaal vervallen. Buiten ziet de kerk er goed uit, maar binnen is nog veel te doen", aldus schepen Vercruyssen.

Tijdens de discussie kwam ook naar boven dat vanaf 2005 een overkoepelende kerkfabriek verplicht wordt, wat wellicht het overzicht zal bevorderen.

 

Cultuurdienst

In geheime dienst benoemde de raad, op proef, Bob Pieters als cultuurbeleidscoördinator en Leen De Greve als cultuurfunctionaris. Beiden vervulden deze taak nu al, maar op contractuele basis. Op vraag van hogerhand dienden de gemeente deze functies in het statutair kader op te nemen, waardoor beiden ook, en opnieuw, aan examens moesten meedoen. Met goed gevolg.

 

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.