Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

stemrecht vreemdelingen

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Nieuws van de dag
'Grootste' Vlaming
informatie
column
Discussiethema's
nkb-wedstrijd
Sponsors
reacties over site
Web overzicht
Zoekpagina (deze site)

 

Omhoog
Reacties stemrecht

27-10-03
Stemrecht voor vreemdelingen - is dat de werkelijke vraag ?

Mogen vreemdelingen - en dan gaat het over niet EU-burgers -  stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen ? De voorbije dagen lijkt, alvast in Vlaanderen, de discussie hierover steeds meer te worden aangewakkerd. Ze stelt vooral VLD tegenover sp.a, de andere partijen proberen het paarsgroene meningsverschil aan te wakkeren en er zelf eventueel van te profiteren. Maar is stemrecht voor vreemdelingen nog wel echt waarover het gaat ?

Even teruggaan in de geschiedenis. In de 19de eeuw worden staten gevormd, meestal door een al dan niet kunstmatig samenbrengen van stukken grond en hun bevolking. De staat krijgt een naam, een vlag, een structuur. Die structuur heeft het tot nu redelijk goed uitgehouden, zorgde intussen wel voor verschillende oorlogen en miljoenen doden. Sinds een goede 50 jaar zijn we alvast in ons deel van de wereld daarvan gespaard gebleven, wellicht vooral te danken aan de Europese Unie. Die samenwerkingsvorm is een combinatie van het afwegen van nationale belangen tegenover wat beter 'samen' kan worden gedaan. Althans tot het einde van vorige eeuw leek de wil om steeds meer samen te doen het te halen op die nationale belangen.

Het werd echter steeds meer duidelijk dat dat Europa eigenlijk een geheel van heel verschillende regio's is, waarvan de grenzen niet altijd met landsgrenzen overeenkomen. Het onderscheid tussen die regio's is meestal het duidelijkst door de taal. Tegelijk is er echter, in heel de wereld, een soort van culturele globalisering bezig én een migratiestroom die vele duizenden mensen naar streken ver van hun geboortegrond brengt. Die verschillende confrontaties worden samengebundeld in die ene vraag: mogen vreemdelingen stemmen ?

Want waar staat dat eigenlijk voor ?

bulletMogen enkel mensen van de nationaliteit van dat land aangeven wie in hun plaats bestuurlijke beslissingen neemt of ieder die er woont ?
bulletWat is nodig om een bepaalde nationaliteit te hebben ? Geboorteplaats, nationaliteit van ouders, de cultuur, en hoe bepaal je dat laatste ?
bulletKan je nationaliteit ook later verwerven, of anders gezegd, hoe ver moet je geļntegreerd zijn om een andere nationaliteit te verwerven, en opnieuw, hoe bepaal je dat ?
bulleten eigenlijk het voornaamste: is het nog nodig om van 'nationaliteit' te spreken, of anders gezegd: is de mensheid al rijp voor het wereldburgerschap ?

Indien men er van uitgaat dat het voor die laatste vraag nog te vroeg is, dan zal men intussen moeten verder doen met een bepaalde structuur, een bepaalde opdeling, om onze mensheid beheersbaar te houden. Dat kan in een land, een regio zijn, eigenlijk nog het gemakkelijkste, want duidelijk afbakenbaar: ieder die in een bepaald land of regio woont. En wie verhuist en enkele jaren in de nieuwe regio of land woont, verwerft daar de lands- of regiorechten en -plichten. Helemaal eenvoudig is het niet want mogen in die landen of regio's ook minderheden wonen die een andere taal spreken, en hoe verdedig je de rechten van de meerderheid als die een taal spreekt die op wereldvlak minder belangrijk is ?

Kiest men daarnaast ook voor een niet-tastbare indeling in nationaliteit dan wordt het nog iets moeilijker. Het betekent immers dat men waarde hecht aan een symbolisch iets, minder omschrijfbaar en dus vatbaar voor meerdere interpretaties. En vandaar de moeilijkheid om iedereen die in een bepaald gebied woont dezelfde rechten en plichten te geven.

Er wordt duidelijk nog steeds voor de moeilijkste oplossing gekozen, enigszins verzacht door het gemakkelijker erkennen van die nationaliteit aan wie enige tijd in een land woont. Die keuze zorgt voor een steeds groeiende tegenstelling tussen diegenen die meer belang hechten aan het begrip nationaliteit en zij die dat minder of niet doen.

Deze opdeling kan niet zomaar worden doorgetrokken naar de standpunten die de verschillende partijen momenteel nemen. Voor sp.a is nationaliteit wellicht minder belangrijk, voor het Blok zeer veel. Bij VLD redeneert men misschien dat nationaliteitskeuze nog steeds belangrijk is in de vooralsnog noodzakelijke indeling van de mensen, en omdat het voor vele mensen nog een bepaalde zekerheid en herkenning biedt, iets waarmee ze zich associėren. CD&V zweeft wat tussen al deze ideeėn in. De oplossing die uiteindelijk uit de bus zal komen, wordt hoedanook een compromis, afhankelijk van onderlinge machtsverhoudingen. In het beste geval zal ze helpen om meer voor te bereiden op dat besef dat we allemaal mensen zijn met eigenlijk allemaal dezelfde rechten en plichten ...

Nico Keppens

(deze tekst is nog vatbaar voor wijzigingen)

Reacties mogen/moeten kritisch zijn, maar beledigingen of racistische uitspraken worden geschrapt.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.