Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 2-6-05

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

Museum - kwaliteitsboek buitenschoolse opvang - fietsrekken - organisatie Waterfeesten

30km-zones - werken - varia

Het was dan wellicht toch voor het bezoekerscentrum aan het Donkmeer dat de gemeenteraad in mei werd verplaatst naar begin juni. Eerst was immers nog het advies van de Cultuurraad nodig. De raad keurde het voorstel voor de inhoud goed, waarmee burgemeester Van Sande nu definitief uitzicht krijgt op de opening ervan. Dat is nu voorzien voor juni 2006, of 25 jaar nadat voor het eerst sprake was van een museum aan het Donkmeer. De gemeenteraad begon wel met een minuut stilte ter nagedachtenis van de overleden ere-schepen Paul Baeyens. De burgemeester schetste de voormalige (socialistische) schepen als een man van zijn woord die veel heeft gedaan voor de minderbedeelden in de gemeente, en ook op cultureel vlak een bijdrage heeft geleverd tot de ontwikkeling van de plaatselijke bevolking.

Rond vrijheid en gelijkheid

De gemeenteraad werd geschorst om directeur Frank Becuwe van het ontwerpbureau Monument in Ontwikkeling toe te laten het voorstel voor het bezoekerscentrum aan het A.Nelenpad voor te stellen. Meer nog dan bij de vergadering van de cultuurraad (zie 12 mei) legde hij de nadruk op de bedoeling om van het centrum een uitgangsbasis te maken voor een historische en culturele verkenning van het Schelde- en Dendergebied. In het centrum wil men aantonen hoe vandaag nog elementen te zien zijn uit de ontwikkeling van onze maatschappij en leefomgeving sinds de 18de eeuw, en vooral dan van de evolutie van de democratie, dat laatste, volgens de ontwerper, in het omhooglopende gedeelte van het gebouw. Er komen naast computers met touch screens ook onder meer grote sprekende poppen van de filosofen Hobbes, Locke, Montesquieu en Rousseau, een heuse guillotine, en onder meer de overblijfselen van de boerenkrijg.

 

Burgemeester Van Sande had het over hoe de museumgedachte was geëvolueerd en zei verder dat de Overmeerse 'Vriendenkring van de Boerenkrijg' had toegezegd verder de jaarlijkse herdenking te organiseren, de gedachte levendig te houden, en de banden met Hasselt (waar de boerenkrijg werd beëindigd) verder aan te halen.

Over de kostprijs, die wordt op bijna €598.000 geraamd, BTW en uitkoopvergoeding voor de rechten op het gebruikte materiaal inbegrepen. De gemeente heeft dat bedrag in de begroting (en -wijziging) voorzien.

 

Omdat VLD-fractieleider Luc Vande Meirssche ergens in een file zat, diende Michel Van Der Haegen het standpunt van de partij mee te delen. Hij erkende de wetenschappelijke basis van het voorstel - reden ook waarom hij zich later zou onthouden - maar de kostprijs zorgde er toch voor dat de partij zich tegen het centrum blijft verzetten. Vooral dan omdat er helemaal geen zicht is op het totale kostenplaatje, waarvoor naast prijs voor de inhoud ook de jaarlijkse terugbetaling aan DDS, de personeel- en onderhoudskosten moet bijgerekend. "Andere dure projecten, zoals de sporthal in Overmere, zijn dan nog meer om door de eigen bevolking te worden gebruikt", stelde hij. De VLD wou ook weten hoe men het museum wou promoten, want 'door deze inhoud is een grootschaligere promotie wel nodig om mensen van verder af aan te trekken'. Meer uitleg kwam er niet, ook niet op de vraag of er toegangsgeld zal worden gevraagd.

 

Sp.a'er Wim Arbijn noemde het een leerrijk initiatief, maar daardoor juist ook niet echt een populaire inhoud, waardoor de kans groot is dat het naast scholen en studenten enkel nog een toevallige passant zal aantrekken. "Bovendien lijkt het een nieuwe vorm van toerisme te willen zijn, die in het Donkgebied nog niet bestaat en dus inspanningen zal vragen om verder uit te werken". Waarmee hij de link legde naar de nood aan een globaal toerismebeleidsplan. "En daar blijf ik nog altijd over op mijn honger zitten", wat zijn onthouding achteraf verklaarde.

 

 

Kwaliteitsboek Buitenschoolse opvang

Het volgende punt zorgde ook al voor een schorsing van de raad. Patricia Poppe van de Buitenschoolse Opvang (IBO) mocht het kwaliteitsboek voorstellen waar de dienst de voorbije maanden aan had gewerkt. Het boek omschrijft de voorwaarden waaraan de dienst moet voldoen. Meerderheid en oppositie noemden het een kwaliteitsvol werk. "Het  is een handleiding voor de verdere werking, maar ook voor het beleid", zei schepen Verhofstadt.

 

Nieuwe fietsrekken

Onder de hoofding aankopen stonden onder meer een programma voor het beheer van toegangsticketten in Stroming en in de Festivalhal, een computer voor de sportdienst, een kuismachine voor de Festivalhal en fietsrekken. De kuismachine zal enkel door personeel van een externe firma mogen worden gebruikt en enkel zij zullen instaan voor het kuisen na een activiteit in die hal. De kostprijs wordt aan de organisator doorverrekend. VLD'er Tom Temmerman wou weten waarom die firma niet haar eigen machine meebreng en waarom geen eigen personeel wordt opgeleid. Schepen Vercruyssen stelde dat het aankopen van de machine juist mogelijk maakt dat men er later eigen mensen aan zet, maar dat men nu niet genoeg mensen heeft.

In het kader van het mobiliteitsplan wil de gemeente rekken kopen waar in totaal 110 fietsen kunnen instaan. Die rekken zullen worden geplaatst bij bushaltes of andere plaatsen waar dat mogelijk is. Suggesties mogen altijd worden binnengebracht, zei schepen Spruyt.

 

VVV-vergoeding voor organisatie Waterfeesten

Het was al geweten dat het Donkgebied dit jaar opnieuw mag worden afgesloten voor de Waterfeesten, en dat de gemeente eigenlijk al sinds vorig jaar de eigenlijke organisator is. Dat laatste was blijkbaar nodig om de toelating voor het afsluiten en vragen van toegangsgeld te verkrijgen. "Maar de gemeente heeft noch de know-how, noch de mensen om de feesten te organiseren, en vroeg daarom aan de VVV Donkmeer om dat te willen doen", legde schepen Vercruyssen uit. Het akkoord omvat dat de VVV het zondagprogramma voorstelt, alle contracten afsluit, de facturen betaalt en de ontvangsten int. Eventueel overschot dient aan de gemeente doorgestort. Verder staat vermeld dat er toegangsgeld kan worden gevraagd tussen 10 en 22.15 uur, dat de kaarten €5 in voorverkoop en €6 aan de ingang kosten (tot 12 jaar gratis) en de voorwaarden om gratis binnen te kunnen. Voor dit werk krijgt de VVV een vergoeding van €3.000 en een reductie van 50% op de toegangskaarten van de VVV-leden. De verhuring van de Festivalhal en de inning van de standgelden van de marktkramers blijft de gemeente zelf doen.

VLD'er René Kets wou weten of het provinciaal toerismebureau een inbreng deed. Hij was ook tevreden met de lage toegangsprijs en met de samenwerking met de plaatselijke horeca. Volgens secretaris Lippens was overeengekomen dat - door de late verkrijging van de toelating om de weg af te zetten en dus het voorbereiden van de feesten - de inbreng van het toerismebureau dit jaar beperkt blijft tot de promotie, maar dat volgend jaar een grotere samenwerking mogelijk wordt. Temmerman (VLD) vroeg naar de prijs van het programma, maar daarover is, volgens de secretaris, door nog mogelijke wijzigingen wellicht pas een veertiental dagen voor de feesten echt duidelijkheid. Lippens is ook aangeduid om namens de gemeente controle te houden op inkomsten en uitgaven.

 

 

30km-zones

Sinds de vorige gemeenteraad is duidelijk dat gewest en provincie bereid zijn variabele borden voor 30km-zones te plaatsen in de zone rond de school in Overmere. Op andere provincie- en gewestwegen, waar nu al een 50km-beperking is, zou men enkel vaste borden willen betalen 'omdat het verschil niet zo groot meer is'. Temmerman (VLD) vroeg of de gemeente op andere plaatsen niet het verschil met variabele borden wil bijleggen. Secretaris Lippens gaf aan dat variabele borden €4500 kosten, plaatsing inbegrepen. Kets stelde voor dat toch te doen in Uitbergen, aan de Donk en in de Nieuwstraat. Op voorstel van schepen Vercruyssen besliste men al om de voorgestelde zones goed te keuren - nodig om tegen 1 september alvast borden te hebben - en om later te beslissen over eventuele gemeentelijke tussenkomst voor meer variabele borden.

 

Werken

Bij de werken zijn te vermelden de goedkeuring van het herstel van de trapgevel aan Dorp 101, verbeteringswerken in Slot (Uitbergen), van infrastructuurwerken voor de nieuwe woningen van Hulp in Woningnood aan de Gaver en aan de Dendermondse Steenweg (waar de '13 huizen' een woonerf wordt met parkeermogelijkheid er achter), het aanleggen van klinkers in de Mandemakersstraat, verdere werken in de Loereveldstraat, het asfalteren van de weg die naar de grote poort van de Festivalhal leidt.

 

Varia

bullet

VLD'er Temmerman wou weten waarom steengruis werd gegooid op de zandwegels nabij de Aard, "waardoor fietsen, paardrijden en wandelen bijna onmogelijk wordt", en of dat milieutechnisch wel mocht. Schepen Audenaert antwoordde dat de provincie volgende maand een plan voorstelt waarbij die wegels worden erkend als halfverharde.

bullet

Partijgenoot Van Der Haegen vroeg of de gemeente geen fair trade-producten aankocht. Schepen De Palmenaer zei de aanvraag van Oxfam nog niet te hebben ontvangen en beloofde informatie in te winnen.

bullet

Wim Arbijn (sp.a) herhaalde zijn vraag naar het schoonmaken van het columbarium op het kerkhof in Berlare en haalde ook moeilijkheden voor het sluiten van het kerkhof aan. Schepen Spruyt beloofde het opkuisen en stelde voor het sluiten een oplossing in het vooruitzicht zodra de conciërge aantreedt die in de verbouwde kloosterwoning aan het Donkmeer gaat wonen. Naast het toezicht op Festivalhal en museum krijgt hij ook het sluiten van de kerkhoven van Berlare en Donk als taak.

 

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.