Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

Wil jeugd jeugdhuis/JOC ?

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Nieuws van de dag
'Grootste' Vlaming
informatie
column
Discussiethema's
nkb-wedstrijd
reacties over site
Web overzicht
Zoekpagina (deze site)
Sponsors

 

Omhoog 

Hier komt informatie over wat er zoal is gebeurd om tot de oprichting van een jeugdontmoetingscentrum te komen.

toch nieuwbouw - JOC mag in politiekantoren - wat voorafging - reacties

16 april 2010: opening voorlopig JOC

Vandaag werd de voorlopige bestemming van Jocoloco (niets te maken met voormalig jeugdhuis Joko) in het vroegere politiekantoor (Dorp 96) geopend. De voorbije 14 dagen (paasvakantie) had een dertigtal medewerkers het lokaal omgetoverd tot een gezellige ruimte. "Geen woorden maar daden", zei burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld). Ze verwees hiermee naar de inspanningen van het nieuwe gemeentebestuur om na zoveel jaar toch een JOC-lokaal ter beschikking te stellen, en naar de inzet van de jeugd. "De gemeente heeft enkel het lokaal leeggemaakt en voor wat materiaal gezorgd", gaf ze aan. "De werking moet nu komen van de jeugd", zei jeugdraadvoorzitter Ruud Van de Weghe. De jeugdraad vindt het niet haar taak om dat te doen. "Die werking zal pas echt starten tijdens de grote vakantie. Velen beginnen zich nu op de examens te concentreren", meent schepen Tom Temmerman. "Eerst moet er een bestuur komen", voegt hij er aan toe. Tot dan kan het zijn dat Jocoloco sporadisch open gaat, tijdens weekenddagen of op woensdag. Vaste openingsuren zijn er echter nog niet. De leden zullen worden verwittigd via e-mail of brief.

En intussen wordt gemeentelijk gewerkt aan de nieuwbouw die samen met de uitbreiding van de brandweerkazerne wordt gebouwd. Schepen Temmerman vermoedt dat dit ten vroegste tegen eind 2011 klaar zal zijn. Maar zoals verschillenden dacht hij al dat de huidige locatie wel eens sfeervoller zou kunnen zijn. De nieuwe ruimte zal dan weer geschikter zijn voor fuiven. Tijdens de opening van Jocoloco traden verschillende groepen op van op een podium op de binnenkoer. En daaruit bleek dat daar de kans op klachten wegens lawaai wel groot kunnen zijn.

17 november 2009: toch naar nieuwbouw

Tijdens een vergadering vorige vrijdag deed het schepencollege een nieuw voorstel aan wat de embryo van de Raad van bestuur van het JOC mag worden genoemd.

Omdat verbouwing van de eerder voorgestelde locatie te duur blijkt, stelde het gemeentebestuur aan de jeugdraad voor het beloofde jeugdontmoetingscentrum (JOC) een nieuwbouw voor. Dat zou samen met de uitbreiding van de brandweerkazerne worden gerealiseerd.

Het JOC-dossier sleept nu al enkele jaren aan. Voor de jongste gemeenteraadsverkiezingen beloofden alle partijen er werk van te maken. Het nieuwe Open Vld-sp.a-bestuur stelde al snel het gebouw voor waar nu een politiekantoor, de PWA-dienst en de Heem- en Oudheidkundige Kring (HOK) zijn gevestigd. Voor de politie en HOK zijn daarom momenteel werken in andere gebouwen bezig. De noodzakelijke verbouwingswerken voor het JOC bleken echter veel duurder dan geraamd, om dan toch nog met een oud en niet aangepast gebouw over te blijven.

"Dat zou geen goed bestuur zijn. Daarom zochten we met het schepencollege een alternatief", zegt schepen Tom Temmerman (Open Vld). Het nieuwe voorstel is een nieuwbouw achter de huidige brandweerkazerne, die tegelijk ook zou worden vergroot. Voor het JOC denkt men aan een ruimte van zo'n 150 m2 dat achter de uitgebreide brandweerkazerne aan Stroming zou worden geplaatst. De grootte zal opnieuw afhangen van de prijsraming. Het zou alvast de bedoeling zijn nog dit jaar de besprekingen met de architect te starten, aan te besteden in 2010 en uit te voeren in 2011. In het eerder voorgestelde gebouw zouden begin volgend jaar alsnog enkele werken worden doorgevoerd om er in de tussentijd met het JOC te kunnen starten, verenigingen meer vergadermogelijkheden te bieden, en voor kleine activiteiten. Eens het JOC afgewerkt krijgt het huidige politiegebouw wellicht opnieuw een andere functie.

Dit voorstel werd doorgegeven aan een werkgroep binnen de jeugdraad, die als voorlopige Raad van Bestuur voor het JOC fungeert. De jeugdraad zal zich over het voorstel moeten uitspreken. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk een dagelijks bestuur voor het JOC samen te stellen, met leden van jeugdbewegingen en van niet-gebonden jeugd.

Ook de brandweer ijvert al enige tijd voor de uitbreiding van de kazerne. Door de onduidelijkheid over het in voege komen de geplande brandweerhervorming stelde de gemeente de beslissing hierover uit. Nu blijkt dat de plannen stilaan zeer concreet worden.

Dit voorstel werd vandaag ook tijdens de gemeenteraadszitting voorgelegd. Een meer officieel voorstel komt er tijdens de volgende raadszitting.

8 oktober 2008: JOC mag in politiekantoren

Tijdens een Open JOC-vergadering zei burgemeester Gabriëls (Open VLD) vanavond dat de jeugdraad het gebouw aan Dorp 96 ter beschikking krijgt om er een jeugdontmoetingscentrum (JOC) op te starten. De politie en de Heem- en Oudheidkundige Kring, die er nu gehuisvest zijn, verhuizen begin volgend jaar, nadat het Provinciaal Infokantoor aan het Donkmeer naar Dendermonde is vertrokken, en de kantoren van Hulp in Woningnood naar de Gaver. Ze stelt september-oktober 2009 als mogelijke startperiode voor het JOC, nadat er enkele aanpassingswerken zijn gebeurd.

Er waren zo'n 40-tal geïnteresseerden opgedaagd voor deze info-avond. De meesten vertegenwoordigden, maar er waren ook enkele 'niet-gebonden' jongeren, gemeenteraadsleden en ouders.

De burgemeester erkende dat de jeugd nu toch al enkele jaren om zo een JOC vraagt, iets wat alle partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen ook hadden beloofd. De huidige meerderheid had zich de tijd genomen om te overwegen welke middelen men ter beschikking kon stellen en tot hoever de taak van de gemeente zich diende te beperken. Het schepencollege stelt nu dat het inderdaad voor de ruimte moet zorgen, maar dat men geen nieuw café mag oprichten. In dat JOC moeten wel een aantal ruimtes beschikbaar zijn met verschillende functies. En dat is, mits enkele aanpassingen, ter beschikking in Dorp 96. Bovendien kan daar de heraangelegde binnenkoer worden gebruikt. De gemeente wil wel helpen bij het opstarten, maar niet de trekker voor het initiatief blijven. Wel wil men ondersteuning blijven geven via de jeugddienst, die kan helpen bij administratieve taken, bij het organiseren van activiteiten, en zo voor de continuïteit zorgen. Tot de opening kan de tijd worden gebruikt om in werkgroepen een vzw op te richten , vrijwillige medewerkers voor de werking te zoeken, voorstellen te doen voor de mogelijke herinrichting. In die vzw hoopt men zowel oudere als jongere jeugd, ouders en de politieke fracties vertegenwoordigd te zien. Ze zal zich bezighouden met het beheer van het JOC, eventueel ook met het beheer van De Kroon in Overmere, dat daar als JOC-uitvalsbasis kan dienen.

De jeugdraad zei tevreden te zijn met het voorstel. Het gebouw biedt de mogelijkheid een werking op te starten. "Het is niet onze bedoeling een jeugdhuis te starten, wel een werking. Eventueel kan die werking later leiden tot de start van een jeugdhuis. Er komt dus zeker geen toog in." Dat het gebouw zo centraal ligt, moet de sociale controle mogelijk maken.

Namens oppositiepartij CD&V zei voorzitter Steven Baeyens blij te zijn met de vooruitgang in het dossier. Hij riep op om inspanningen te doen en het nodige geduld te oefenen om ook niet-gebonden jeugd aan te trekken, en - voortgaande op ervaringen in andere JOCs - te willen zoeken naar een evenwicht tussen gemeentelijke controle en te veel vrijheid. Hij stelde voor om samen een infoavond te organiseren met verantwoordelijken van andere JOCs, een initiatief dat zijn partij zelf had willen opzetten, maar had afgelast toen bleek dat er schot in de zaak kwam.

De vraag naar een fuifruimte kwam ook op. Gabriëls zei dat de gemeente dit niet was vergeten, maar dat dit een moeilijker dossier is. Intussen kan de jeugd in Uitbergen terecht in De Venne, en zijn er in Overmere enkele mogelijkheden. In het JOC-gebouw kunnen eventueel kleinere fuiven worden opgezet.

Iedereen die zich wil inzetten voor het JOC, op korte of langere periode, in de vzw of bij het opzetten van activiteiten, bij de mogelijke herinrichting van het gebouw, ..., kan zich bekend maken bij de jeugdraad (speciaal mailadres: joc.berlare@hotmail.com , de jeugddienst of bij het gemeentebestuur.

Wat voorafging

Binnen de Jeugdraad is er al sinds ongeveer 2003 de vraag om een Jeugdontmoetingscentrum op te richten. Er worden zelfs plannen voor een nieuwbouw getekend. De politiek neemt dit voorstel over. Als blijkt dat de realisatie niet voor het einde van de vorige legislatuur mogelijk is, nemen alle partijen tijdens de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen het opstarten van een JOC in hun programma op.

Mei 2007. Het bestuur van jeugdhuis JZN in Overmere beslist om de vereniging 'te laten inslapen' in de hoop dat een nieuwe groep geëngageerde jonge mensen het wil overnemen. Daarmee verdwijnt het laatste jeugdhuis in de Donkgemeenten, nadat eerder al Joko in Berlare een stille dood als jeugdhuis stierf.

"We merken dat we de leeftijdscategorie waar we ons eigenlijk op richten (16 tot 20 jaar) steeds moeilijker te bereiken is. Organiseren we een fuif dan zit het jeugdhuis bomvol, een week later op een doordeweeks weekend komt er op een ganse avond slechts een handvol personen langs. Als jeugdhuis willen we ons echter niet beperken tot het organiseren van fuiven alleen. Dit is een mooie bijkomstigheid, maar dit mag niet het hoofddoel worden. Het is pijnlijk, maar we stellen vast dat de nood aan een gewone ontmoetingsruimte in eigen dorp stukken lager ligt dan enkele jaren terug.", geeft Kristof Van Peteghem als uitleg voor de sluiting.

Deze sluiting vraagt om een reactie.

Wil de jeugd uit de Donkgemeenten een jeugdhuis, en om er wat in te doen ? Deze vraag kan ook worden uitgebreid naar het Jeugdontmoetingscentrum (JOC), dat door de Jeugdraad al jaren wordt gevraagd, dat door alle politieke partijen is goedgekeurd,en volgens het beleidsplan van de huidige meerderheid in 2009 zal worden verwezenlijkt.

Of moet de vraag worden omgedraaid: hoe kan een jeugdhuis, een JOC de jeugd opnieuw aanzetten om zich voor meer dan fuiven te interesseren ? Is daarvoor een jeugdhuis/JOC nodig of heeft de jeugd daarvoor genoeg andere mogelijkheden ?

Jullie reacties kunnen een invloed hebben op wat de gemeente in de toekomst nog beslist. Dus doen !!!
(reacties over de sluiting van JZN, worden gegroepeerd op hun website)

En er is ook (blijkbaar al sinds zowat februari 2008) een enquête van de jeugdraad. Zie hier.

Op woensdag 8 oktober 2008 (20 uur) is er in het gemeentehuis
een info/discussieavond over het nut van een JOC.

Jeugd, maar ook ouders en beleidsverantwoordelijken kunnen er aangeven
of en waarom ze een JOC nodig en nuttig vinden,
en tot welke inspanningen ze bereid zijn om
een jeugdontmoetingsplaats in deze gemeente te realiseren.

 

Reacties

 

bullet

het Bosquimano-team

Na verschillende projecten door de jaren heen met wisselend succes, voornamelijk voor de jeugd en jong-volwassenen, mogen wij ons toch een beetje profileren als ervaringsdeskundigen. Dus een reactie kon zeker niet uitblijven. Laat één ding duidelijk zijn, een JOC moet er komen!

 

De redenen hiervoor zijn ondertussen al lang gekend bij politici, beleidsmensen, adviesorganen, verenigingen en al wie zich betrokken voelt. Dus daarom hoeven wij hier niet opnieuw de opsomming te maken. Eén duidelijke reden willen we wel nog meegeven. Alleen doormiddel van een goede voedingsbodem groeien er later stevige bomen, die ons van de nodige zuurstof voorzien. Maar met één boom heb je nog geen bos.

 

We kunnen inderdaad ook stellen dat er destijds een been werd stijf gehouden in het bestuur van jeugdhuis Joko. Naar ons gevoel was er wel toevoer van de nodige zuurstof, maar werd er door alleenheerschappij geen ruimte gecreëerd om te ademen. Dit kan en moet in de toekomst vermeden worden door een goed bestuur met geëngageerde en ambitieuze vrijwilligers. Daarom zijn we verheugd met de reacties en initiatieven van individuen waarbij het JOC prioriteit is. Maar is dit voldoende? Een werking van het JOC kan niet draaien op een handvol mensen. 

 

Het verkiezingsdebat van de jeugdraad van vorig jaar was een heel goede en krachtige aanzet tot het uiteindelijke ontwaken van politici, maar we moeten opletten dat de wekker wel blijft rinkelen. Het is inmiddels al vijf voor twaalf voorbij. We roepen het nieuwe gemeentebestuur, jeugdraad en de jeugd in het algemeen op om niet alleen te dromen, maar ook wakker te blijven.

 

Het JOC is een noodzaak voor jongeren, jeugdverenigingen en verenigingen zoals Bosquimano om hun ideeën en initiatieven verder te kunnen uitbouwen.

 

Wij zien jullie graag in het JOC terug!

 
bulletSven Possé en Evelien Guns
Op deze fijne webstek heerst blijkbaar een gevoel van “gebrek aan interesse in jeugd en door jeugd” en wordt het nut van een JOC in de nabije toekomst sterk in twijfel getrokken. Ik wil met mijn visie toch een pleidooi houden VOOR een JOC en het nut ervan trachten aan te tonen. Het tegenvallend aantal reacties op nkb mag en kan zeker geen graadmeter zijn om de (des)interesse in JZN of in een JOC te illustreren. Ik ben ervan overtuigd dat de betrokken partijen ondertussen samen zitten om dit alles grondig onder de loep te nemen. Misschien wordt er voor gekozen deze zaak binnenskamers te bespreken alvorens een standpunt in te nemen en het “in the spotlight” te plaatsen… Tijd brengt raad!

 Het JOC! Ons JOC! Twijfel alsjeblieft niet aan de plannen voor ons JOC! Twijfel alsjeblieft niet aan de nood en het nut van ons JOC! Het lijkt me elke keer weer opnieuw wanneer er iets gebeurt rond jeugd, dat het JOC meteen in twijfel moet getrokken worden… Daarom even mijn visie:

 De werking van Jeugdhuis Joko draaide ooit goed, echt goed. Elke week waren er spontane feestjes. Elke week waren er mensen die wat graag een toogshift deden of een dj-set gaven. Het waren fijne tijden, er werd veel georganiseerd en er bleven nieuwe mensen bijkomen tot op een punt dat de werking stilviel. Er werd een been stijfgehouden, de motor begon te sputteren en Joko werd begraven. Waarom? Geen toevoer van zuurstof, geen initiatieven en bijgevolg geen nieuwe mensen meer om Joko draaiende te houden…

 Bij JZN ben ik nooit nauw betrokken geweest dus daar spreek ik mij niet over uit maar ik vrees dat er net zoiets zal gebeurd zijn. Zonder mensen aan te vallen, denk ik toch dat er te weinig zuurstof zal ingepompt zijn waardoor jonge, nieuwe mensen zich aangetrokken konden voelen om mee in de werking te stappen en op de duur zit je in een kolk waar je moeilijk uit kan. Het is jammer maar ik heb dit al meermaals gezien…

 Je moet onze jeugd een hand aanreiken om samen iets op te bouwen, EN je moet hun handje steeds blijven vasthouden zodat het niet ontspoort. Een JOC is nu meer dan nodig om te bewijzen dat we als jongeren iets kunnen opbouwen en onderhouden. Niet voor de 18 jarigen van nu, die zijn we kwijt. Maar nu moeten we werken voor de generatie die staat te trappelen om losgelaten te worden! We zijn een gemeente met enorm veel jonge gezinnen en we moeten die kinderen weer een forum geven zoals ook ik eentje had ‘in mijn jonge jaren’. Dat ze naar de stad trekken om eens uit te gaan, is niet meer dan normaal. Je hebt er vrienden en klasgenoten uiteraard, maar ze moeten zich ook in Berlare kunnen thuisvoelen en je moet hen daarom mogelijkheden bieden. De jeugdraad is daar een mooi voorbeeld van. Niet elk initiatief wordt onder luid applaus onthaald maar ze blijven organiseren voor onze kindjes. Het siert hen en het is nodig. Dit jaar bijvoorbeeld met de SKWAT-dag en het BOOMBAL, volgend jaar weer met andere dingen en je zal zien dat er een groeiend succes zal zijn. 

We hebben, denk ik, echt die nieuwe infrastructuur nodig om zuurstof in de gemeente te pompen en het nog aangenamer te maken om in Berlare te vertoeven. Zuurstof als metafoor voor fuifruimte, voor podium, voor ruimte, voor jeugdhuis, voor ontwikkeling. Het verkiezingsdebat vorig jaar was “voor en door jongeren” en het JOC moet dit ook zijn. We moeten er voor vechten en er samen aan werken. Geef ze de kans iets op te starten met helpende handen en een waakzaam oog van volwassen begeleiding, personeel en gemeentebestuur.

 Ik ben alvast kandidaat om me in dit JOC-avontuur te storten!

 

bullet

iemand uit Overmere (naam gekend bij redactie)
Ik denk dat de groep die het hardst getroffen is (15-18 a 19 jarigen) niet direct hun ei kwijt kunnen over dit jammerlijk gebeuren. De laatste jaren was er ook wel een geweldige uittocht in het weekend naar de omliggende (school)steden en -gemeenten (Lokeren, Zele, Wetteren...). De generatie van eind jaren 80 (de huidige jeugdhuisdoelgroep) zal dus jammergenoeg niet te rap iets uit de grond stampen (vrees ik).
 

bulletMaarten Keppens (hoofdleider KSJ)
Is het verdwijnen van jeugdhuis Joko en JZN een teken aan de wand ? Heeft de jeugd nog behoefte aan een jeugdhuis/jeugdontmoetingscentrum ? Als ik naar de ons omliggende gemeenten/steden kijk, dan merk ik dat er nog steeds nood aan is. Waarom lukt het daar wel, en hier niet ?

Interesseert het de jeugd van hier niet of is er geen zin meer voor initiatief ?

Primeert het eigenbelang boven zich belangeloos inzetten voor anderen ? Is samenwerken niet meer belangrijk ? Is een gesloten vriendenkring belangrijker dan nieuwe mensen leren kennen ? Is het 'op café gaan'-aspect belangrijker dan samen iets doen ?

Hoe komt het dat er naar andere (grotere) steden/gemeenten wordt getrokken? Klopt de zin: "Op een ander is het beter " ? Scheelt er iets aan de kwaliteit van wat er aangeboden wordt ? Is het 'onder de eigen kerktoren' te min geworden ? Krijgt jeugd hier te weinig kansen ? Is Berlare onveilig waardoor jongeren hier niet meer willen buitenkomen ?

De vragenlijst is enorm, de hoofdvraag is, wat kan er aan worden gedaan?Jeugd heeft nood aan sport EN aan ontspanning.

Een jeugdbeweging en op latere leeftijd een jeugdhuis geeft de jeugd kansen om te groeien, ervaringen op te doen die nergens anders kunnen. Jeugdbewegingen zijn er gelukkig nog. Een jeugdhuis moet een veilige plaats zijn waar 'oudere' jonge mensen deze kansen krijgen. Waar ze aan hun aangepaste initiatieven kunnen nemen: van het organiseren van  thema-avonden en vorming,  tot het opzetten van fuiven, optredens en ga zo maar door.

Maar jeugd kan het niet alleen, hoe graag ze dit ook zou willen, de steun van gemeente, een duidelijke structuur en dus ondersteuning zijn noodzakelijk. Dankzij een goede samenwerking is er veel mogelijk.Ik hoop dat gemeente Berlare het stoppen van Jeugdhuis JZN niet aangrijpt om de geplande investeringen in het JOC niet te laten doorgaan... Want er moet iets worden gedaan aan de vlucht van Berlaarse jeugd naar de steden. Naar mijn gevoel is er een goeie communicatie/samenwerking tussen de gemeente en de jeugdraad, ik hoop dat er wordt ingegrepen, maar dan om samen naar een oplossing te zoeken. Door een gezonde wisselwerking tussen jeugd en volwassenen moet het mogelijk zijn om, net zoals in andere gemeenten, te komen tot een jeugdcentrum dat wel draait, waar jeugd kansen krijgt en zelf neemt om iets te organiseren. Waar jeugd (graag) komt en blijft komen, generatie op generatie. 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 13/02/10. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.