Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 18-11-02

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

Cultuur - Polderbesturen - Boerenkrijgmuseum - Tewerkstellingsprojecten - Verkoop energie-aandelen - Kipverkoper - Openbare verlichting in Overmere - Herstel gemeentehuis - Waterhinder Molenvenne

Er was niet echt veel animo tijdens deze gemeenteraad. Het begon wel sarcastisch toen plaatselijk VLD-voorzitter Luc Vande Meirssche de afwezigheid van partijgenoot Karel De Gucht verklaarde met : "Hij moet optreden in De Laatste Show". Waarop burgemeester Van Sande: "Toch niet zijn laatste show ?" Zelf ontsnapte de burgemeester wellicht aan een antwoord toen schepen Audenaert later verklaarde dat men er aan denkt om tewerkstellingsprojecten op te starten voor mensen die op oudere leeftijd hun werk verliezen en nog moeilijk ergens terecht kunnen.

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen

Er is nu een reglement voor de toekenning van subsidies aan socio-culturele verenigingen. Voor deze officiële versie behield men de huidige werkwijze: elke erkende vereniging krijgt een vast bedrag, harmoniën, fanfares en brassbands iets meer, en alle verenigingen kunnen voor eenmalige speciale activiteiten een aanvraag voor een projectsubsidie indienen. De voorwaarden om erkend te worden, liggen nu ook vast. Meer inlichtingen zijn te krijgen bij de Cultuurraad.

Nog in verband met cultuur werd beslist om een tijdelijk kader op te richten waarin de cultuurcoördinator kan worden opgenomen in afwachting van het nieuwe decreet waarin ook in het vaste kader mensen met contracten van bepaalde duur kunnen worden opgenomen. Door zo te werken vermijdt men subsidies voor extra personeel te verliezen. Het nadeel is wel dat de coördinator opnieuw een aanwervingsexamen zal moeten doen op het moment dat hij tot het vast kader wil behoren.

VLD-raadslid Van Der Haegen wou weten of het cultureel centrum nu nog erkend is en hoe het zit met de samenwerking met Kalken, Wetteren en Wichelen. Schepen Vercruyssen antwoordde dat Stroming wel nog wordt gesubsidieerd als gemeenschapscentrum. De samenwerking beperkt zich voorlopig tot het driemaandelijks tijdschrift, maar wordt wellicht uitgebreid met een jaarlijkse gezamenlijke activiteit.

Polderbesturen moeten blijven, vindt CD&V

Meerderheid tegen minderheid nam de gemeenteraad een besluit aan om bij minster voor milieu Vera Dua te pleiten om de polderbesturen niet af te schaffen en zo veel mogelijk beslissingen over het beheer van kleinere waterlopen op het plaatselijk niveau te houden. Een voorontwerp van decreet over integraal waterbeleid voorziet de afschaffing van de polderbesturen in 2009. De voorgestelde wijzigingen bepalen verder onder meer de oprichting van een koepelorganisatie en  het onderhoud van de kleinere waterlopen door omwonenden, iets waar schepen Audenaert zich toch vragen bij stelde. Katia Gabriëls van de VLD-oppositie vond dat men te vlug was met de reactie omdat noch de definitieve tekst van het decreet noch de uitvoeringsbesluiten zijn gekend. En hoewel de VLD het nut en de kennis van de plaatselijke polderbesturen erkende, is er volgens deze partij (en eigenlijk ook volgens de meerderheid) iets te zeggen voor het democratischer maken van deze eeuwenoude instelling.

SP.A-raadslid Wim Arbijn vroeg naar het standpunt van het college over het openbare onderzoek naar het Vlaams Ecologisch Netwerk (Ven), waarbij natuurgebieden worden afgebakend. Schepen Audenaert stelde dat men weinig kan doen aan de voorgestelde afbakening, dat er ook weinig belangstelling was bij eigenaars van de betrokken zones, maar dat men aandachtig zal toekijken wat de voorstellen in de natuurinrichtingsplannen zullen zijn.

Gemeente huurt Boerenkrijgmuseum

Intercommunale DDS is klaar met de ruwbouw van het Boerenkrijgmuseum aan het Donkmeer, naast de Festivalhal. Het gebouw is daarom onlangs overgedragen aan de gemeente. Deze staat als huurder in voor de binneninrichting, het beheer en, zoals SP.A'er Arbijn opmerkte, ook voor het volledige eigenaarsonderhoud. Het huurcontract duurt 30 jaar, waarna de gemeente eigenaar van het gebouw wordt. De huurprijs bedraagt de eerste 14 jaar zo'n € 9.000 per jaar, de volgende jaren bijna € 1.500 per jaar. Burgemeester Van Sande verklaarde tijdens de jongste Boerenkrijgherdenking dat het museum wellicht bij de volgende herdenking, in oktober 2003, opent.

Berlare stopt tewerkstellingsproject

Al zo'n vijftal jaar heeft Berlare met het Centrum voor Levensvorming (CLV) een contract waarbij deze organisatie vijf 'maatschappelijk kwetsbare jongeren' of in mensentaal langdurig werkloze jonge mensen via een praktijkopleiding van een jaar op weg zet naar een vaste job. De begeleiding duurt een jaar, waarin men allerlei herstellings- en bouwprojecten in de gemeente uitwerkt. Zo hielpen CLV-jongeren aan de herstelling van de oude schoolgebouwen aan de Gaver en van het voormalig klooster aan het Donkmeer. Volgens schepen Audenaert slaagt CLV er niet meer in mensen een vast werk te bezorgen - "wellicht door het gebrek aan inzet van de kandidaten"-, is de kwaliteit van het geleverde werk niet te best en de kostprijs te hoog. Hij stelde dan ook voor om het contract op te zeggen. In de plaats zou men willen starten met projecten waarbij oudere mensen worden geholpen die door omstandigheden (faling van werkgever, reorganisatie) hun werk verliezen en niet gemakkelijk iets anders vinden. 

€ 400.000 extra in 2006

De gemeente gaat in op het voorstel van Electrabel om haar aandelen in de tweede helft van 2006 terug aan de electriciteitsmaatschappij te verkopen. De gemeente krijgt daar zo'n € 400.000 voor. Schepen Vercruyssen legde uit dat de gemeente met deze aandelen noch een strategisch voordeel, noch een impakt op de prijs van het aandeel heeft. De oppositie onthield zich, de VLD omdat men denkt dat Electrabel de verkoop aantrekkelijk maakte door die in het verkiezingsjaar te doen, een periode waarin bestuursmeerderheden een extraatje kunnen gebruiken om iets speciaals te doen, de SP.A omdat men geen inzicht heeft in het dossier.

Middenstanders tegen kipverkoper

Sinds enkele weken staat op het Overmeerse centrum tijdens de weekeinden een verkoper van gebraden kippen. Zijn succes zette enkele middenstanders aan om via de VLD'er Vander Meirssche te vragen of iedereen zich zomaar met goederen langs de openbare weg mag zetten. Secretaris Lippens antwoordde dat handelaars met een leurkaart dat inderdaad mogen als ze niet voor verkeersgevaar zorgen. De gemeente kan wel een belasting innen en eventueel de plaatsen aanduiden waar het mag. Burgemeester Van Sande voegde er aan toe dat vanuit middenstandsorganisatie Unizo is gezegd dat het succes van de handelaar in kwestie de anderen moet aanzetten om de eigen verkoopsmethoden creatiever te maken.

Overmere: verlichting en Molenveld

Bij de goedkeuring van de sierverlichting op het kerkplein in Overmere was in juli vergeten die voor het oorlogsmonument op te nemen. Dat werd nu rechtgezet: er komt dezelfde verlichting van uit de grond als bij het boerenkrijgmonument. In de Kerkstraat wil men, tot aan de Begoniastraat, dezelfde sierpalen zetten als in de centra van de andere Donkgemeenten.

De straat in de nieuwe verkaveling nabij de Kleine Molenstraat krijgt 'Molenveld' als naam. Dit gebeurde op advies van de plaatselijke Heem- en Oudheidkundige Kring.

Berlare: onderhoudswerken in gemeentehuis

Eigenlijk al sinds kort na de opening van het vernieuwde gemeentehuis is er waterinsijpeling aan de binnentuin. Na een gerechtszaak moet de gemeente nu toch zelf instaan voor de verbeteringswerken. De kost wordt op €7.112,46 geraamd.

Berlare: Waterhinder aan Molenvenne

De recente waterhinder aan de Molenvenne is te wijten aan een deels ingezakte riolering die onder het gebouw ligt waar de Kind&Gezin-consultaties gebeuren. Dat antwoordde schepen Spruyt aan SP.A'er Wim Arbijn. Dat gebouw wordt momenteel herbouwd en tegelijk komt er een oplossing voor het waterprobleem. De schepen ontkende dat de klachten over water in dieper liggende garages aan slechtwerkende rioleringen te wijten zou zijn: "Wie zo een garage heeft, moet weten dat een goede pomp nodig is. Water vloeit nooit naar omhoog".

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.