Beoordeel het gemeentebestuur Gesprekken met de burgemeester Communicatieambtenaar gem.beleidsplan 07-12 gemeente: nieuwjaarsreceptie Gemeenteraadsverslagen Wat kost een gemeente ? Halfweg-evaluatie 2003 Boerenkrijgmuseum Viering Van Sande politie brandweer

 gemeenteraad 3 juli 2013

 

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Omhoog
gemeenteraad 3 juli 2013
gemeenteraad 22 mei 2013
gemeenteraad 27 maart 2013
gemeenteraad 19-12-12
gemeenteraad 2 april 2012
gemeenteraad 21 december 2011
gemeenteraad 23 november 2011
gemeenteraad 26 oktober 2011
gemeenteraad 21 september 2011
gemeenteraad 27 april 2011
gemeenteraad 23 maart 2011
gemeenteraad 23 februari 2011
gemeenteraad 26 januari 2011
gemeenteraad 21 december 2010
gemeenteraad 24 november 2010
gemeenteraad 27/10/2010
gemeenteraad 22 september 2010
gemeenteraad 24 maart 2010
gemeenteraad 27 januari 2010
gemeenteraad 15 december 2009
gemeenteraad 17 november 2009
gemeenteraad 21-10-2009
gemeenteraad 22/9/09
gemeenteraad 10/7/09
gemeenteraad 25-1-09
gemeenteraad 13 nov 2008
gemeenteraad 14-10-2008
gemeenteraad 16 september 2008
gemeenteraad 10 juli 2008
gemeenteraad 30 juni 2008
gemeenteraad 19 mei 2008
gemeenteraad 29 april 2008
gemeenteraad 10 maart 2008
gemeenteraad 29-1-08
gemeenteraad 18 december 2007
gemeenteraad 26-11-2007
gemeenteraad 22-10-07
gemeenteraad 25-4-07
gemeenteraad 22 mei 2006
gemeenteraad 20-3-2006
gemeenteraad 24-1-06
gemeenteraad 20 dec 2005
gemeenteraad 17-10-2005
gemeenteraad 2-6-05
gemeenteraad 25 april 2005
gemeenteraad 1-04-05
gemeenteraad 21-2-05
gemeenteraad 25-1-05
gemeenteraad 6-12-04
gemeenteraad 18-10-04
gemeenteraad 20-9-04
gemeenteraad 21-6-04
gemeenteraad 22-3-04
gemeenteraad 16-2-04
gemeenteraad 19-1-04
gemeenteraad 29-12-03
gemeenteraad 24-11-03
gemeenteraad 17-9-03
gemeenteraad 22-6-03
gemeenteraad 19-5-03
gemeenteraad 28-4-03
gemeenteraad 17-2-03
gemeenteraad 23-1-03
gemeenteraad 20-12-02
gemeenteraad 18-11-02

 

Omhoog 

Een week na de vorige gemeenteraadszitting kwam de raad opnieuw samen, met als voornaamste punten op de agenda de goedkeuring van een nieuwe personeelsformatie en -behoeftenplan, met bijhorende wijzigingen voor de selectie en evaluatie.

Een nieuwe personeelsorganisatie (andere tekst dan op de 'nieuws van de dag'-pagina)
Het voorstel voor een nieuwe personeelsstructuur voor de gemeentelijke diensten kwam er nadat een extern bureau de voorbije maanden de werking van de gemeentelijke diensten had doorgelicht. "Met deze structuur bereiken we dat er geen een-mansdiensten meer zijn en dat het personeel flexibeler kan worden ingeschakeld. Bovendien is er geen nood meer aan een nieuw administratief centrum. De Ami, waar dat centrum zou komen, wordt dan ook weer verkocht", zei burgemeester GabriŽls (Open Vld). De bouw van het nieuwe centrum werd op Ä4 miljoen geraamd. Voor de nieuwe structuur zijn er evenveel personen nodig als er nu zijn, maar komen er wel kleine verschuivingen. Bovendien voorziet het plan dat er voor gemeente en OCMW samen maar een financieel beheerder (ontvanger) meer nodig is. "We kunnen de belofte van geen afdankingen en geen belastingverhoging houden"; aldus de burgemeester. De bedoeling is om de hervorming in september te starten en die tegen eind 2014 af te werken. Hiervoor zouden zo'n 300 grotere en kleinere 'acties' nodig zijn.


In de personeelsstructuur is plaats voor 45 ambtenaren en een twintigtal contractuelen met onbepaalde duur. (Voor sommige taken die nu door contractuelen worden uitgevoerd is ook een ambtenarenfunctie voorzien)

 

Volgens het bureau dat de doorlichting hield, is er in de huidige structuur een probleem van decentralisatie van te kleine groepen in te veel en te kleine gebouwen. Die leidde tot versnippering in leiding, te weinig controle, maar ook tot demotivatie. Alle diensten en personeel in een nieuwe groot gebouw onderbrengen zou wel de efficiŽntie nog verhogen, maar dat zou wel een dure investering in gebouw vereisen en wellicht inefficiŽntie veroorzaken voor taken die beter in buitendiensten worden uitgevoerd. Als tussenoplossing werd nu een verspreiding over vijf grotere plaatsen voorgesteld. Met een versterkt managementteam wil men tot een betere leiding komen en tegelijk het personeel in elk van de vijf groepen beter laten samenwerken en eventueel voor elkaar laten inspringen. Tegelijk wil men de werkprocessen beter uitwerken en harmoniseren. Met deze betere omschrijving van de verschillende diensten verwacht men dichter bij de burger te staan. Zo komt er in het gemeentehuis een dienst 'onthaal', bij de technische dienst een dienst 'snelle interventie' om snel te kunnen reageren wanneer burgers opmerkingen maken over wegen en infrastructuur die snel op te lossen zijn, en komen er verbeteringen in de communicatie.


Als locaties is gekozen voor het huidig gemeentehuis (interne zaken, vergunningen, bevolking - financiŽle dienst), Stroming (cultuur), de vroegere meisjesschool aan de Gaver (vrije tijd met o.m. jeugd, senioren, welzijn en sport), het museum aan het Donkmeer (city marketing met o.m. communicatie, evenementen, gemeenschapswachten) en de technische dienst (Bollewerkstraat - met o.m. de uitvoeringsdienst, patrimoniumbeheer, werven en veiligheid ). Er zullen hier en daar wel wat aanpassingswerken nodig zijn, vooral wat inrichting en meubilair betreft. Maar ook naar informatisering gaat meer aandacht.


Er komen dus geen personeelsafvloeiingen. In totaal wordt een halve tijdseenheid minder voorzien. Door het vervangen van personeelsleden die met pensioen gaan zal de nieuwe personeelsformatie worden ingevuld. Bij de aanwerving zal 'kunnen' belangrijker zijn dan 'kennen'. "Dat moet het mogelijk maken om ook buiten de 'overheidsvijver' mensen aan te trekken en om te investeren in potentieel", zei Steven De Vos van het adviesbureau. De functieomschrijvingen worden meer resultaatgericht en niet taakgericht. Het personeel zal op een betere andere worden geŽvalueerd, gebaseerd op een verwachtingspatroon dat op de persoon is afgestemd. "Met raadgevingen voor verbeteringen en niet met het vingertje", verduidelijkte De Vos. Burgemeester GabriŽls benadrukte dat het hele proces is doorgepraat met het personeel met veel overleg en informatie, en beloofde dat dit ook bij de invoering verder zal gebeuren.

 

Naast het samenbrengen van de functie van financieel beheerder voor zowel gemeente als OCMW komen later nog aanpassingen die de samenwerking tussen beide gemeentelijke instanties moeten verbeteren. De functies in de vroegere gemeentehuizen in Uitbergen en Overmere blijven behouden. "Zelfs al wordt nu weinig gebruik gemaakt van die diensten in de deelgemeenten, willen we die toch behouden om de minder mobiele inwoners te helpen.

 

Om de totale hervorming door te voeren, doet het gemeentebestuur een beroep op een 'change manager', iemand van het bureau dat de audit uitvoerde. De noodzaak hiervoor werd ondermeer aangegeven door de ziekte van de gemeentesecretaris en de nakende oppensioenstelling van zowel de secretaris als van de financieel beheerder, waardoor heel wat expertise verdwijnt. Vermits het auditbureau ook erkend is als selectiebureau, kan deze change manager ook de aanwervingen organiseren.

 

Uit het debat
Marleen Zaman (CD&V) vroeg zich af of het wegtrekken van personeel uit de sporthallen wel goed was. Burgemeester GabriŽls antwoordde dat het met de wijziging gemakkelijker zal zijn om 'afwezigheden' op te vangen. Zaman stelde Dorp 96 (vroeger politiekantoor, nu JOC) als alternatief voor, maar dat was voor de burgemeester geen optie omdat het gebouw helemaal niet geschikt was en omdat het gebouw aan de Gaver tegelijk al dient voor de kinderopvangdienst.

 

CD&V-voorzitter Steven Baeyens wou weten of het schrappen van functies als 'jeugdconsulent' geen nadelige gevolgen heeft voor het bekomen van subsidies van hogere overheden. Volgens de burgemeester zijn ook de Vlaamse decreten aangepast om personeel flexibeler te laten werken, waardoor er ook minder nadruk is op functietitels.

 

Albrecht Arbijn (N-VA) wou de bevestiging dat er geen administratief centrum komt op de plaats van de vroegere AMI, en wat dan met dat gebouw zal gebeuren. GabriŽls bevestigde dat, er aan toevoegend dat men met het nieuwe voorstel de eerder vooropgestelde doelstellingen kan bereiken. Het gebouw zal terug worden verkocht. Later, tijdens het variapunt van de gemeenteraad, zei Stevens dat het lang geduurd had voor het schepencollege door had dat het met veel publiciteit aangekondigde nieuw administratief centrum niet de juiste - en dure oplossing was. Hij vroeg naar een overzicht van alle kosten die de aankoop van het AMI-gebouw had veroorzaakt. De burgemeester antwoordde dat men met het nieuwe voorstel geld bespaart: er komt geen nieuw gebouw van Ä4 miljoen. Zij stelde dat men de nodige tijd had genomen om een goede beslissing te kunnen nemen en dat de audit hierbij nuttige informatie had verschaft. Zij beklemtoonde dat het niet de bedoeling was een prestigeproject uit te voeren, en dat het veel goedkoper zou zijn geweest dan het administratieve centrum in bijvoorbeeld Dendermonde of het sociaal huis in Wichelen, maar om tot een efficiŽntere inzet van het gemeentepersoneel te komen. "En dat wordt nu met een andere methode mogelijk".

 

Francky Verhofstadt (CD&V) vroeg naar de kosten voor de uitvoering van het plan. Burgemeester GabriŽls zei dat het meerjarenplan dat eind dit jaar wordt voorgesteld de kosten zullen aangeven, en dat intussen met budgetwijzigingen de directe ingrepen zullen mogelijk zijn. Als kosten noemde zij de herinrichting van enkele gebouwen, maar vooral nieuw meubilair en informatica.

 

Baeyens vroeg ook nog naar de gevolgen voor het OCMW-personeel en voor de politieraad. Wat OCMW betreft is er al de samenvloeiing van de functie van financieel beheerder. De informaticamedewerker die nu voor het OCMW werkt zal wellicht ook voor de gemeente moeten werken. Andere beslissingen komen later, maar er zijn volgens de burgemeester al voorstellen gedaan. Deze nieuwe personeelsstructuur heeft geen gevolgen voor de politie, maar ook daar wordt aan aan efficiŽntiewinst gewerkt", zei de burgemeester.

 

Luc Vercruyssen (CD&V) verbaasde zich over het 'gebrek aan processen' die de audit zou hebben aangetoond. Steven De Vos, van het bureau, gaf aan dat bijvoorbeeld de financiŽle controle voor elke dienst bijna verschillend was, en dus weinig gestructureerd. Vercruyssen besloot daaruit dat er voortaan meer uitgeschreven procedures zullen worden opgesteld.

 

Baeyens drong nog aan om tijdens de invoering van de 300 acties regelmatig de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken en van de eventuele repercussies.

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 23/05/13. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.