Omhoog gemeenteraad 19-12-12 gemeenteraad 2 april 2012 gemeenteraad 21 december 2011 gemeenteraad 23 november 2011 gemeenteraad 26 oktober 2011 gemeenteraad 21 september 2011 gemeenteraad 27 april 2011 gemeenteraad 23 maart 2011 gemeenteraad 23 februari 2011 gemeenteraad 26 januari 2011 gemeenteraad 21 december 2010 gemeenteraad 24 november 2010 gemeenteraad 27/10/2010 gemeenteraad 22 september 2010 gemeenteraad 24 maart 2010 gemeenteraad 27 januari 2010 gemeenteraad 15 december 2009 gemeenteraad 17 november 2009 gemeenteraad 21-10-2009 gemeenteraad 22/9/09 gemeenteraad 10/7/09 gemeenteraad 25-1-09 gemeenteraad 13 nov 2008 gemeenteraad 14-10-2008 gemeenteraad 16 september 2008 gemeenteraad 10 juli 2008 gemeenteraad 30 juni 2008 gemeenteraad 19 mei 2008 gemeenteraad 29 april 2008 gemeenteraad 10 maart 2008 gemeenteraad 29-1-08 gemeenteraad 18 december 2007 gemeenteraad 26-11-2007 gemeenteraad 22-10-07 gemeenteraad 25-4-07 gemeenteraad 22 mei 2006 gemeenteraad 20-3-2006 gemeenteraad 24-1-06 gemeenteraad 20 dec 2005 gemeenteraad 17-10-2005 gemeenteraad 2-6-05 gemeenteraad 25 april 2005 gemeenteraad 1-04-05 gemeenteraad 21-2-05 gemeenteraad 25-1-05 gemeenteraad 6-12-04 gemeenteraad 18-10-04 gemeenteraad 20-9-04 gemeenteraad 21-6-04 gemeenteraad 22-3-04 gemeenteraad 16-2-04 gemeenteraad 19-1-04 gemeenteraad 29-12-03 gemeenteraad 24-11-03 gemeenteraad 17-9-03 gemeenteraad 22-6-03 gemeenteraad 19-5-03 gemeenteraad 28-4-03 gemeenteraad 17-2-03 gemeenteraad 23-1-03 gemeenteraad 20-12-02 gemeenteraad 18-11-02

 gemeenteraad 19-12-12

 

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

Met heel wat 'aanstaande' schepenen en raadsleden in de 'tribune' werd de agenda van de laatste gemeenteraadszitting van het jaar en ook van deze legislatuur in minder dan een half uur afgewerkt. Er was wel een 'extra-time': secretaris moest ter plaatse onmiddellijk het verslag maken en ter goedkeuring voorlezen. De gemeentewet bepaalt dat de gekozenen van de huidige legislatuur die goedkeuring moesten geven. En nadien, nadat burgemeester Gabriëls had bedankt voor de constructieve samenwerking, was er ook nog een drink. Maar daar gingen niet alle niet-herkozenen meer naar toe.

 

Budget - Verkaveling naast Donkoeverparkparking - kerstverlichting - jeugdprojecten - politiezone - zebrapad Donkschool - kerkhoven - Festivalhal: glazen wand

 

Budget.

Op de agenda stond geen goedkeuring van het budget voor volgend jaar, wel werd aanvaard dat de gemeente met 'voorlopige twaalfden' tot in maart de verplichtingen kan voldoen. De raadsleden, met onthoudingen van CD&V en onafhankelijke Vandoolaeghe, omdat men eerst de impact op het budget wil weten, keurde ook de belastingen en retributies  goed. "Want zonder inkomsten ook geen uitgaven", zei burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld). Voor het budget wil men meer tijd nemen om zo ook de gevolgen van een nieuw boekhoudsysteem te kunnen inpassen.

De voornaamste belastingen, personenbelasting (7%) en opcentiemen op het onroerend inkomen (1100), bleven ongewijzigd. Bij sommige retributies werden kleine wijzigingen ingevoerd. Zo verdubbelt de retributie voor een huwelijksplechtigheid wanneer men een receptie in het gemeentehuis wil. En wie een camping uitbaat, zal voortaan niet meer worden belast per (het moeilijk te controleren) benutte oppervlakte maar forfaitair per vergunde kampeerplaats. "Tot nu werd €50 per benutte oppervlakte gevraagd, dat wordt €40 per gegunde plaats", verduidelijkte de burgemeester. De huurtarieven voor de socio-culturele en sportinfrastructuur blijft tot maart ongewijzigd. Tegen dan wil men een nieuw reglement opmaken.
 

Verkaveling terrein langs Donkoeverparkparking

De raadsleden volgden de visie van het schepencollege om het verkavelingvoorstel negatief te adviseren. Het schepencollege herhaalde de eis van bij een eerste aanvraag. Toen werd al voorgesteld dat de aanvragers met alle andere grondbezitters samen voor een gemeenschappelijke volwaardige toegangsweg zouden zorgen, die geen afbreuk doet aan het aantal parkeerplaatsen op de gemeentelijke parking. Bovendien wil men dat op de verkaveling woningen komen die passen in het ruimtelijk uitvoeringsplan voor dat gebied. In het voorstel is sprake van een appartementsblok.

 

Kerstverlichting

De kerstverlichting kwam ook ter sprake. Gabriëls zei dat het schepencollege evenmin tevreden is, behalve wat betreft de energiezuinigheid en over het niet meer hoeven 'aftappen' van elektriciteit bij burgers. "Blijkbaar kon Eandis, na het uitschrijven van een openbare uitbesteding, met het laagste bod niet meer bieden voor het bedrag dat de gemeente wou geven. Als compensatie plaatst Eandis vrijdag vier 5m-hoge kerstbomen, met de nodige verlichting. Voor volgend jaar wordt een en ander herbekeken. Maar als ook dat onvoldoende blijkt, wordt het contract uiteraard niet verlengd", aldus de burgemeester. (Op "inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar" zijn verschillende reacties op de kerstverlichting te lezen.)

 

Jeugdprojectsubsidies

De raad keurde, op advies van de jeugdraad, subsidies goed voor enkele projecten van jeugdverenigingen: KSJ €1800 (gevraagd: bijna €3000) voor werken aan de keuken om het lokaal beter verhuurbaar te maken; chirojongens Berlare €3560 (gevraagd: €4200) voor aanpassing gasinstallatie; chirojongens Overmere: €3940 (gevraagd: bijna €7500 voor relighting lokalen) en chiromeisjes Overmere: €4700 (gevraagd: zo veel mogelijk om de schuil- en opbergruimte te renoveren). CD&V-voorzitter Steven Baeyens wou meer uitleg over het KSJ-project en of het voorstel van de Overmeerse meisjes paste in een groter plan, wat schepen Tom Temmerman bevestigde.

 

Bijdrage politiezone

Voorlopig is de gemeentelijke bijdrage in het budget voor politiezone Berlare-Zele bepaald op €1.255.152,15. "Intussen zijn de federale dotaties gekend, waardoor het bedrag zal verkleinen", zei Gabriëls. Baeyens stelde vast dat dit bedrag zowat 50% hoger is dan bij het begin van de legislatuur, "terwijl het meerjarenplan stijgingen van maximum 2% voorziet". De burgemeester weerlegde: "Omdat de oorspronkelijke dotaties niet correct waren, was ook het uitgangspunt verkeerd. De gemeentelijke bijdrage dient voor 90% voor personeelskosten en het is niet zo dat het personeelsbestand met 50% is gestegen: zes nieuwe op een corps van 60."

Zebrapad school Donkmeer
CD&V-raadslid Raf Maes vroeg of het zebrapad aan het schooltje nabij de kapel aan het Donkmeer nog wordt geschilderd. Schepen Wim Arbijn (sp.a) antwoordde dat dit niet gebeurt omdat de scholen is gevraagd de kinderen via het Donkoeverpark de school te laten verlaten, en dan via het wel nog onderhouden zebrapad eventueel de Donklaan over te steken. Men beloofde wel de school hier nog eens op te wijzen. Volgens de burgemeester laat het Vlaams Gewest wellicht niet toe dat er op die plaats twee zebrapaden komen.

Renovatie kerkhoven
Steven Baeyens wou nog weten hoever men stond met het dossier over de renovatie van de kerkhoven. De burgemeester antwoordde dat, wat Berlare betreft, de eigen administratie niet akkoord was met de technische haalbaarheid van het voorstel van het studiebureau. Voor Uitbergen was in november een bouwvergunning afgeleverd en is intussen ook al een uitbreiding gebeurd.

Even kwam het nog tot een dispuut toen Baeyens ook nog de stand van zaken wou weten van dossiers als dat van het administratief centrum, serviceflats aan de Gaver, rotonde Klappel, beeld in het kasteelpark en het speelplein Kloosterland. Volgens de burgemeester waren dat punten die niet in de 'varia' hoorden. Ze stelde dan ook voor om die te bespreken wanneer het budget voor 2013 en de nieuwe meerjarenbegroting op de agenda staan.

Festivalhal: glazen wand
Baeyens kreeg nog uitleg over het nog niet plaatsen van een glazen wand voor de zittribune van de Festivalhal. Volgens schepen René Kets (Open Vld) kon de aannemer niet garanderen dat die wand zonder bijkomende rand voldoende bestand zou zijn tegen windstoten. Met de rand kwam het bedrag hoger dan was begroot, zodat een nieuwe aanbesteding nodig zal zijn.

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 20/10/12. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.