Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 22-3-04

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

Festivariacontainers - kermisherrie - veiligere schoolomgeving
 speelpleinen - kansspeleninrichting - cultuurcafé

informatie - BPA Galgenbergstraat

 

De gemeenteraad draaide vooral rond de kermis in Overmere, het milieu- en jeugdjaarplan, de weigering van een tweede kansspeleninrichting en, maar dan vooral in geheime zitting, over het BPA Galgenberg.

 

Nog geen oplossing voor Festivaria

Om met dat laatste te beginnen, tijdens een vorige zitting raakte bekend dat een milieuvereniging van plan is Festivaria en de schepenen persoonlijk aan te klagen omdat de containers langer dan toegelaten op het schiereiland staan. De gemeenteraad was bereid Festivaria daarom een opstalrecht te geven op gronden aan de Festivalhal. Klacht van een buur verplichtte om die lokatie te verplaatsen tot dichter bij het klooster. Maar nu blijkt dat Festivaria, als nv dus met winstoogmerk en zonder een werking voor het algemeen belang, geen opstalrecht op openbaar domein kan krijgen. De gemeente zoekt verder naar een oplossing, de containers moeten wel zo snel mogelijk weg om een boete te vermijden.


Kermisherrie

Meeste herrie was er rond de Overmeerse kermis. Juist voor de gemeenteraadszitting had een actiecomité nog meer dan 2000 handtekeningen overhandigd van mensen die de kern van de kermis terug op het dorpsplein willen. Het schepencollege was akkoord om enkele kermisattracties, vooral die voor kleinere kinderen, daar te plaatsen, maar meer kan door de huidige inrichting niet. De rest van de kermis zou dan in de Molenstraat blijven, die tijdens de zomerkermis tijdens het weekeinde en op dinsdag voor het verkeer zou worden afgesloten. Anne-Marie De Lausnay (VLD) pleitte om het hele dorpscentrum af te sluiten, maar dat kon volgens schepen Spruyt niet omdat  in de eigen gemeente geen omleiding mogelijk is, vooral voor het zware verkeer.

Veiligere schoolomgeving

Aan de A. De Grauwelaan komt een wegversmalling ter hoogte van het zebrapad aan de kleuterschool. Parkeren zou dan ook slechts mogelijk zijn langs de kant met een brede verharde berm. Een zone 30, die wellicht van hogerhand zal worden opgelegd, wordt het voorlopig niet, hoewel de versmalling automatisch tot trager rijden zal aanzetten.

Parkeerverbod is voorzien in de Schuttersweg, langs de linkerkant voor wie er vanuit de Nieuwstraat inrijdt. Deze maatregel is genomen omdat geparkeerde wagens het gebruik van garages bemoeilijkte.

 

Nog geen speelplein in Uitbergen

Uit het jeugdjaarprogramma bleek dat er dit jaar nog geen speelplein in Uitbergen komt. Op de eerst voorbestemde lokatie, aan het Slot, mag het niet en aan het Raapveld is het wachten tot de laatste tien huizen van het sociale woonproject kunnen worden gebouwd. En daarvoor moeten eerst de nodige subsidies vrijkomen. Men hoopt op 2005. Aan het speelplein in Berlare, aan het Kerkveld, zou na samenspraak met DDS wel nog dit jaar worden gewerkt, in Overmere is er een voorzien in 2006. Het jeugdwerkplan kreeg nogal wat kritiek omdat het, om VLD'er Katia Gabriëls te citeren "knip- en plakwerk is van een vorig plan, enkel bedoeld om de subsidies binnen te rijven, met vooral niet gerealiseerde oude plannen". Schepen Verhofstadt kreeg ook nog tegenwind omdat de goedgekeurde aankoop van een mobiele skateramp is veranderd in een vaste, die binnenkort achter Stroming komt. "Een mobiele was veel duurder", verdedigde hij zich.

Geen tweede kansspeleninrichting

Als het van de gemeenteraad afhangt, komt er geen tweede inrichting aan het Donkmeer voor kansspelen. Het schepencollege had een aanvraag voor een dergelijke zaak naast dancing Kabarka geweigerd omdat er al een is aan het meer, en vooral omdat het een veiligheidsrisico zou meebrengen en er geen afscheiding met de omgeving mogelijk is. VLD dat zich had onthouden toen de eerste inrichting werd goedgekeurd, stemde dit keer met de meerderheid tegen de aanvraag, sp.a bleef consequent tegen alle dergelijke inrichtingen. Wim Arbijn (sp.a) raadde aan om een degelijke argumentatie mee te geven: in Middelkerke was het argument van 'er is er al een' als onvoldoende beschouwd.

Uitbating cultuurcafé

De voorwaarden voor het uitbaten van het cultuurcafé in Stroming zijn aangepast. Dit omdat de huidige uitbater het café op 30 juni verlaat. De wijzigingen slaan vooral op de verplichte openingsuren. Geïnteresseerden kunnen de nodige documenten in het gemeentehuis aanvragen.

Agenda op scherm

Secretaris Lippens zorgde voor een verrassing. Met het onlangs aangekochte projectieapparaat projecteerde hij de agendapunten en ook enkele kaartjes op het scherm, wat het publiek zeker hielp om beter te kunnen volgen. En als, zoals in de varia werd aangekondigd, tegen de vakantie de gemeentelijke website is herwerkt - met e-loketmogelijkheden - mag worden gezegd dat alvast (eindelijk) reuzenschreden voor een betere informatie zijn gezet.

 

Nog bijgevoegd:

Onduidelijkheid over Galgenbergstraat
Bij de bespreking van de voorstellen voor een BPA Galgenbergstraat - eigenlijk de aanpassing om de vestiging van het containerpark en vrachtwagenparking mogelijk te maken - vroeg Michel Van Der Haegen (VLD) waarom de werken voor het ophogen en effen maken van dat gebied al een tijd stilligt. Het schepencollege wou daar enkel tijdens de geheime zitting op antwoorden. Daar bleek dat er een gerechterlijk onderzoek bezig is omdat bij die werken niet-vergunde afvalstorting zouden zijn gebeurd. Omdat het gerecht er van uitgaat dat de gemeente een en ander toeliet, zou ook het schepencollege strafrechterlijk vervolgd worden. Een en ander zou door een anonieme klacht aan het licht zijn gekomen. Door dit onderzoek dreigt ook het BPA en bijgevolg ook de verhuizing van het containerpark naar de overkant van de Bollewerkstraat iets van lange duur te worden.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.