Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 25-1-09

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

Enkele punten uit de gemeenteraadszitting.

Bosbeheer - Bontinckstraat - Podiumelementen - Subsidies hemelwatergebruik - Waterfeesten - Fietsenverhuur - verkeersborden aan scholen

Bosbeheersplan voor kasteeldomein

Schepen René Kets (Open VLD) legde uit dat het bedrag dat in het budget is voorzien (€25.000) maar een raming is die nergens kon worden op gebaseerd. Men rekent dan ook op een lager werkelijk bedrag. "En bovendien zijn 80% subsidies mogelijk." Francky Verhofstadt vroeg naar een visie rond het beheersplan en een mogelijke timing. Volgens Kets zal het plan minstens een jaar werk vragen, ook al omdat voor de identificatie tussen maart-oktober de vegetatie wordt bekeken en tussen oktober-maart de bomen. Het plan moet een volledige beschrijving bevatten met onder meer een overzicht van de (evt. vroegere) (water)wegen, de cultuurhistorische gegevens, reliëf, ondergrond, biologisch landschap en de mogelijke knelpunten (welke omheining mag er komen ?). Nu is al duidelijk dat uitheemse bomen zullen moeten worden vervangen.

Wegenis- en rioleringswerken Bontinckstraat

De gemeente treedt als opdrachtgever op in de wegenis- en rioleringswerken in deze straat die de grens met Kalken vormt. Voor de ontwerpkosten heeft men €200.000 voorzien, waarvan een deel met subsidies van VMM zal worden betaald en ook Laarne een deel zal bijdragen. Burgemeester Gabriëls voegde toe dat de werken wellicht ten vroegste in 2011 zullen starten omdat de weg van bovengemeentelijk belang is, zodat ook hogere overheden bij de procedure moeten worden betrokken.

Podiumelementen

Binnenkort verdwijnen wellicht de laatste van de zware podiumelementen. De raad ging akkoord met de aankoop van nieuwe. Steven Baeyens (CD&V) vroeg tijdens de 'Varia' om ook een podiumwagen aan te schaffen. Schepen Anne-Marie De Lausnay antwoordde dat met Waasmunster een akkoord bestaat om hun wagen gratis te gebruiken, wat tot nu nog slechts een keer is gebeurd. Volgens Baeyens was dit omdat de verenigingen niet op de hoogte zijn. Volgens de schepen was dit nochtans in de cultuurraad meegedeeld. Zij vond ook dat de huidige regeling zeker de goedkoopste was, tot eventueel mocht blijken dat een dergelijke wagen inderdaad regelmatig zou worden gevraagd.

Subsidies hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen

Schepen Wim Arbijn (sp.a) verduidelijkte dat een wijziging nodig is omdat in tegenstelling tot nu de gemeentelijke en de Vlaamse subsidie tegelijk en door de gemeente wordt uitbetaald. Nu is dat in twee keer en komt de Vlaamse rechtstreeks van die overheid, na controle. Door het nieuwe reglement krijgt de gemeente de Vlaamse op het einde van het jaar terugbetaald en is hiervoor enkel nodig dat de gemeente verklaart dat de werken conform de voorwaarden zijn uitgevoerd. De premie is ook verhoogd naar 2 maal €250. Vorig jaar waren er maar twee aanvragen.

Waterfeesten

De VVV krijgt opnieuw €65.000 ter beschikking om de Waterfeesten te organiseren. Voor de toegangskaarten volgt men de werkwijze van vorig jaar: gemeentebewoners kunnen vooraf kaarten kopen aan €3, voor niet-inwoners kost de kaart in voorverkoop €5 en voor iedereen is de prijs aan de kassa €6. Patrick Van Malderen (CD&V) vroeg om de toegang gratis te maken voor inwoners uit de Donkgemeenten. Schepen Kets antwoordde dat inwoners van deze gemeente voor de helft van de prijs eigenlijk twee feesten krijgen (waarbij hij het Berlare Zingt van 11 juli meetelde). Burgemeester Gabriëls voegde toe dat inwoners van Berlare tot twee jaar terug evenveel als niet-inwoners moesten betalen. Aan het VB werd uitgelegd dat zowel eventueel verlies als winst voor de gemeente zijn. CD&V onthield zich.

Fietsen(ver)huur

De gemeente sluit nu zelf een huurovereenkomst met 'Het Verzet', dat tot nu fietsen voor verhuur aan toeristen ter beschikking stelde van het toeristisch infokantoor, dat onlangs de deuren sloot. Voortaan zal de gemeentelijke toeristische infodienst in het museum de mountainbikes en andere fietsen voor jong en oud die fietsen verhuren. Schepen Kets gaf aan dat er permanent een aantal zullen staan en dat er steeds mogelijkheid bestaat om er meer aan te vragen, mits twee dagen vooraf te bestellen.

Variabele verkeersborden

Jan De Palmenaer (CD&V) wou weten of er subsidies komen voor de variabele borden aan de scholen en of er - nu minister Crevits die subsidies beloofde - er ook in Uitbergen komen. Burgemeester Gabriëls zei dat de borden die er al staan spijtig genoeg waren aangekocht voor er subsidies mogelijk waren en beloofde na te gaan of er voor Uitbergen kunnen komen. Schepen Arbijn gaf aan dat er daar wel vier moeten komen.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 27/01/09. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.