Omhoog Onze verkozenen verkiezingen 14-10-2012 verkiezingen 13-6-2010 verkiezingen 7-6-09 verkiezingen 10-6-07 Verkiezingen 8-10-2006 Verkiezingen 13-6-04 Verkiezingen 18-5-03 CD&V nieuwjaar VLD nieuwjaarsreceptie sp.a nieuwjaar vb  nieuwjaar N-VA

 verkiezingen 14-10-2012

 

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

gemeentehuis
Politici aan het woord
politieke partijen

 

Omhoog
14-10-12: uitslagen
14-10-12: partijstandpunten
14-10-12: vragen van burgers
14-10-12: zes maand voor de verkiezingen
14-10-12: vragen aan bgm/schepenen
14-10-12: vragen aan raadsleden
14-10-12:  de vragen aan de partijen
14-10-12: de reacties van lezers
14-10-12: vragen aan Zeelse partijen 

Berichten over de verkiezingsdag, uitslagen (+- 17uur), reacties:
zie hier.

In oktober 2012 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Al tijdens de nieuwjaarsrecepties van begin 2011 wezen verschillende plaatselijke partijen er op dat zij dan al begonnen met de voorbereiding.

Ook bij de – moeilijke – onderhandelingen voor het vormen van een federale regering bleken deze verkiezingen een rol te spelen. Daartegenover staat dat de burger – door de politieke impasse op federaal niveau – zich steeds meer lijkt af te keren van de politiek.

nkb informatief trachtte ook bij vorige verkiezingen de burger meer  te betrekken, of alvast voldoende informatie te bezorgen om zo met meer inzicht een keuze te kunnen maken. Dat betrachten we ook voor de volgende verkiezing door de politieke partijen, gemeenteraadsleden, burgemeester en schepenen, en ook jullie vragen te stellen. Op deze pagina komt ook informatie over verkiezingsacties die de partijen zelf organiseren.

U, de lezer, kan hierop reageren via het gebruikelijke mailadres.
 De redactie moet weten wie de antwoorden instuurde, maar is bereid (als het echt niet anders kan) om de naam van de inzender niet mee te publiceren. Zoals steeds: beledigingen worden geschrapt, te lange reacties ingekort.

 Ander verkiezingsnieuws - 1. Vragen aan de lokale partijen (april 2011) - 2. Vragen aan gemeenteraadsleden (oktober 2011) - 3. Vragen aan de burgemeester en schepenen (januari 2012) - 4.  Vragen aan lezers over deze legislatuur (maart 2012) - 5. Vragen aan lezers over de volgende legislatuur (maart 2012) 6. De gemeentelijke financiële toestand - 7. Zes maand voor 14 oktober: wat is al zeker? 8. De vijf lijsttrekkers zijn gekend. Geef je voorkeur. - 9. partij- en kandidaatstandpunten
10. Stel je vraag aan de lijsttrekkers via facebook

10. Stel je vraag via facebook aan de lijsttrekkers
Op woensdag 3 oktober kon je tussen 20 en 21 uur j via de nkb-facebookgroep 'Inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar' je vraag stellen aan de lijsttrekkers.

Het overzicht van de gestelde vragen en de antwoorden staat hier.
Nog eens bedankt aan de lijsttrekkers voor hun medewerking en aan al wie een vraag stelde of het initiatief op welke wijze dan ook steunde of waardeerde.

Uiteraard kan op die facebookgroep nog verder worden overlegd over (de inzet van) de verkiezingen.

9. Een samenvatting van de partijprogramma's
Midden augustus vroeg nkb informatief aan de partijvoorzitters om hun programma in een pagina (max. 3600 karakters) samen te vatten. Deze staan hier, in volgorde van ontvangst. Aan de hand van brochures en partij-websites werd op die pagina ook een overzichtstabel van de programma's gemaakt.

Reacties zijn welkom.

8. De lijsttrekkers zijn gekend. Geef je voorkeur.
Begin juni gaf ook de N-VA de naam van hun lijsttrekker. Er zijn geen aanduidingen dat er alsnog een zesde partij opkomt.
Op de nkb-facebookgroep 'Inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar' kan je al je voorkeur voor een van de vijf, of voor iemand anders aangeven.

7. Zes maand voor 14 oktober: wat is al zeker ?
Een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen polsten we bij de partijvoorzitters naar wat al vaststaat. Dit waren de vragen:

- Voor Open Vld, sp.a en CD&V zijn de lijsttrekkers al gekend, voor de andere partijen waarvan al is geweten dat ze meedoen, nog niet. Graag hun namen.

- Hoe staat het met de samenstelling van de lijsten? Bieden mensen zich spontaan aan om op te komen of is het een (moeilijke) zoektocht?

- Kan je al aangeven wat de voornaamste thema’s in de programma’s worden? Is daar, in vergelijking met wat vorig jaar werd aangegeven iets veranderd?

De antwoorden staan hier.

6. De gemeentelijke financiële toestand (april 2012)
Gedwongen’ door de bekendmaking deze week van een enquête van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) – waarbij vele gemeentebesturen aangaven dat besparingen of hogere belastingen zullen nodig zijn – werd aan burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) gevraagd hoe het in Berlare is. Hierbij haar antwoord:

Het is m.i. normaal dat elk bestuur in deze tijden van crisis “bezorgd” is. Er staan zeker nog veel uitdagingen te wachten. Berlare staat er echter vrij goed voor, zelfs het beste in de regio en ver daarbuiten. 
Paniek is dus nergens voor nodig.
Zoals al aangekondigd in de begroting voor 2012, er komt een audit van de werking van zowel de gemeente als het OCMW.
Dat zal ons (of een nieuw bestuur) tegen het einde van het jaar toelaten te beslissen waar veranderingen moeten gebeuren. 
Onze bedoeling is in ieder geval de inkomsten niet te verhogen en dus geen belastingverhoging door te voeren, maar eerst te kijken waar er zelf nog kan bespaard worden. We volgen de evolutie uiteraard op de voet

Zijn er bij de lezers voorstellen om te besparen? Laat het weten.

5. Vragen aan de lezers: verwachtingen voor de volgende legislatuur (maart 2012)

In een tweede vragenlijst naar de kiezers, de lezers, wordt gepeild naar de verwachtingen voor de volgende zes jaar.

- Wat zijn volgens jou de prioriteiten voor de volgende zes jaar?

- Indien gemeenten inderdaad moeten besparen, in welke domeinen zou men dat dan het beste doen?

- Verwacht je dat de huidige coalitie ook de volgende zes jaar de meerderheid zal uitmaken?

- Wie wordt volgens jou burgemeester vanaf 2013?

- Hoe zie je de rol van de kleinere partijen in deze gemeente?

Hou je antwoord kort (max. 30 regels per vraag). Antwoorden kan via het gebruikelijke mailadres.

4. Vragen aan de lezers over deze legislatuur (maart 2012)

De partijen zijn nog volop bezig aan het schrijven van hun programma, aan het volmaken van hun kandidatenlijst.
Het is dus het moment om de plaatselijke politici mee te geven wat men denkt over de bijna afgelopen legislatuur, wat men van hen verwacht voor de volgende zes jaar. Daarom deze vragen. Een eerste reeks gaat over de huidige legislatuur, volgende week volgen vragen over de verwachtingen voor de volgende zes jaar.

- Vind je dat de partijen in de meerderheid hebben gebracht wat ze hebben beloofd? Eventueel of ze meer deden dan verwacht? Of minder?

- Welke beslissing of initiatief vind je het meest geslaagd? Welke het minst? (Uiteraard met in het achterhoofd: de invloed die de beslissing had op de toekomst van de mensen die in deze gemeente wonen)

- Kreeg je van het gemeentebestuur voldoende informatie over hun beslissingen?

- Hoe beoordeel je de wijze waarop de oppositie heeft gewerkt, heeft geïnformeerd?

- Geef de namen van in totaal vijf politici die het volgens jou het beste hebben gewerkt. Ze mogen zowel uit de meerderheid, de oppositie of zelfs niet gekozen zijn maar op een andere wijze een politieke bijdrage hebben geleverd.

Hou je antwoord kort (max. 30 regels per vraag). Antwoorden kan via het gebruikelijke mailadres.

3. Vragen aan de burgemeester en schepenen (januari 2012)

Ditmaal kregen de burgemeester en schepenen enkele vragen voorgeschoteld. Om hen de kans te geven te informeren over hun voornaamste verwezenlijking en over hun vooruitzichten.

- Hoopte je voor de verkiezingen om burgemeester/schepen te worden?

- Had je al ervaring met de bevoegdheden die je kreeg?
Indien ja: welke? Indien nee: hoe heb je dat kunnen opvangen?

- Heb je kunnen uitvoeren wat je van plan was? Eventueel wat niet (en waarom)?

- Wat beschouw je als je voornaamste verwezenlijking in deze legislatuur?
(Je mag dus ook iets nemen dat nog in 2012 zal worden gerealiseerd)

- Wat is volgens jou de voornaamste verwezenlijking van het gemeentebestuur in deze legislatuur?
(Je mag dus ook iets nemen dat nog in 2012 zal worden gerealiseerd)

- Wat wordt/worden de voornaamste uitdaging(en) voor Berlare na de verkiezingen?

- Verwacht je burgemeester/schepen te blijven na de verkiezingen?
Met dezelfde bevoegdheden, of liever een andere (welke)?

De antwoorden staan hier.
Uiteraard zijn reacties van lezers welkom.

2. Vragen aan de gemeenteraadsleden (oktober 2011)

In een tweede actie kregen de gemeenteraadsleden op 9 oktober vijf vragen voorgeschoteld. Hun antwoorden worden op 16 oktober verwacht, ongeveer een jaar voor de volgende verkiezingen.

1.     Wat was uw reactie toen bleek dat je was gekozen?

2.     Met welke betrachtingen ben je in de gemeenteraad gestapt, wat hoopte je te bereiken?

3.     Is dat gelukt? Indien ja, wat was je bijdrage daartoe? Indien nee, hoe denk je dat alsnog te doen tijdens het laatste jaar van deze legislatuur?

4.     Weet je nu al of je aan de volgende verkiezingen wilt deelnemen?

5.     Is je visie op politiek, en gemeentepolitiek in het bijzonder, intussen veranderd? Zowel bij ja of nee: graag wat uitleg.

De antwoorden staan hier. Tot nu antwoordden 3 raadsleden. De andere mogen nog steeds hun antwoord sturen.
Reacties van lezers zijn welkom.

1. Vragen aan de lokale partijen (april 2011)

 We vroegen de partijen (allemaal tegelijk) om enkele vragen te beantwoorden. Vragen over de structuur van de plaatselijke afdeling, over de voorbereiding van de verkiezingsprogramma’s, hun visie op de toekomst van deze gemeente, en over het belang van gemeentelijke democratie in een groter regionaal, federaal en Europees geheel.

De eerste antwoorden kwamen van N-VA. Er werd gewacht met de publicatie tot ook een tweede partij, Open Vld, de antwoorden had ingediend. CD&V volgde als derde, sp.a als vierde, en ten slotte VB.
Lees hier de antwoorden van de partijen.    Lees hier de reacties van lezers.

Andere verkiezingsacties (laatste bericht eerst)

bullet14 oktober: stemdag. Voor verder nieuws over het verloop en de uitslag, zie hier.
bullet13 oktober: de fietstocht die de twee grootste partijen opzetten, lijdt onder de regen. Lees ook de redactionele tekst van nkb informatief
bullet12 oktober: toch een campagnerel: het huis van de ouders van CD&V-kandidaat Piet Vandoolaeghe werd met blauwe verf besmeurd. Open Vld-voorzitter Luc Vande Meirssche ontkent alle partijbetrokkenheid.
bullet8 oktober  (21.30u.): 'De laatste ronde' op Een, met het verslag van de opnames op 8 september in Berlare (onder meer de speeddate met de burgemeester, waarvan hier al een verslag staat)
bullet6 oktober (20u.): de jeugdraad organiseerde in Stroming een livedebat met de vijf lijsttrekkers, die elk ook een jong kandidaat van hun lijst voorstellen. Verslag. (met link naar de film van het debat)
bullet3 oktober: op Inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar organiseerde nkb informatief een vragenuur met de vijf lijsttrekkers. De ingestuurde vragen en antwoorden staan hier. Op facebook kan uiteraard nog verder worden gedebatteerd.
bulletSeptember gaf duidelijk de start aan de campagne, met opgemerkte aanwezigheden van verschillende partijen tijdens de kermissen in de deelgemeenten. Wat programma's betreft, voor enkele partijen blijft het nog tot het einde van de maand wachten. In enkele brochures geven kandidaten al aan waar zij voor staan.
bullet8 september: VRT neemt in het kasteeldomein opnames voor een verkiezingsshow die op 8 oktober wordt uitgezonden, met daarin beelden van een 'speeddate' met de burgemeester, waarin zij antwoordt op vragen van enkele burgers en verenigingen. Verslag (online vanaf 29/9).
bullet1 september: Open Vld hield een familiedag op het terrein naast het museum aan het Donkmeer. Een gelegenheid om op informele wijze de kandidaten te leren kennen. Eind augustus verspreidde deze partij al de eerste folder met alle kandidaten en plakten de kandidaten al hun eerste affiches.
bullet10 augustus: N-VA maakt als eerste de volledige lijst met de plaatsen bekend. Opmerkelijk: 12 vrouwen en 11 mannen. Zie hun site
bullet25 juli: Piet Vandoolaeghe (momenteel gemeenteraadslid voor Open Vld, kondigt met een persbericht aan dat hij de op de achtste plaats staat op de CD&V-lijst. Zijn motivatie: "de mayonaise pakte niet meer en de CD&V kon hem overtuigen om niet te stoppen, vooral door hun duidelijke breuk met het eigen verleden en met de aandacht voor  mensen en sociale rechtvaardigheid". Zie ook de reacties op de nkb-facebookgroep.
bullet10 juli: verkiezingsfolders van het ACW (met verkeersveiligheid als voornaamste actiepunt in hun lijst met voornaamste aandachtspunten) en van Open Vld (een fotofolder met realisaties en vreugdemomenten van de voorbije zes jaar). Zie Nieuws van de Dag.
bullet1 juli: 96% van de opgekomen leden van Open Vld keuren de kandidatenlijst (waarop nog een naam ontbreekt). De kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen, met plaatselijk voorzitter Luc Vande Meirssche op de vierde plaats, kreeg 98,7%. Zie ook Nieuws van de Dag.
bullet12 juni: het tweede analyseartikel, ditmaal over de lijsttrekkers, staat op de nieuwssite van VRT.
bullet2 juni: N-VA meldt dat Marie-Christine Vleminckx de lijst trekt. Er staan al 20 namen op de lijst, men zoekt nog drie vrouwen.
bulleteind mei: Open Vld meldt via facebook een 22ste naam op hun lijst, maar deze info verdwijnt na enkele dagen: enkel nog bedoeld voor de eigen leden.
bullet25 mei (19.30uur) - 't Pompierken: Drink naar aanleiding van doorstart van Jong Open Vld.
bullet16 april 2012: Op de nieuwssite van de VRT staat sinds vandaag mijn analyseartikel over de bijna voorbije legislatuur. Reacties zijn welkom.
bulletBegin april. Zowel Open Vld, N-VA als VB geven een folder uit. Open Vld zegt er klaar voor te zijn, met een hechte ploeg. Zowel de waarnemende burgemeester, Katja Gabriëls, als de titelvoerende, Karel De Gucht, benadrukken dat het om plaatselijke verkiezingen gaat en richten zo hun pijlen vooral naar N-VA. Voorzitter Luc Vande Meirssche ontziet ook de CD&V niet, en haar kritiek op de belastingverlaging. De hernieuwde Jong Vld krijgt extra aandacht. N-VA zegt dat het met de gemeentefinanciën de verkeerde kant uitgaat, wil daarom niet de belastingen verhogen maar 'met inzet en creativiteit' toch nog mooie dingen realiseren. Men belooft naar de verkiezingen te gaan met duidelijke standpunten en geen loze beloften of holle slogans. VB, tenslotte, vindt dat het gemeentebestuur meer aandacht heeft voor toeristen en feestjes dan voor de lokale burger.
bullet2-3 maart 2012: leden van Open Vld delen in het kader van hun derde nationale gemeentelijke actiedag aan de lokalen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang en aan de serviceflats en het woonzorgcentrum flyers uit. Thema was 'Blauwe gemeente, zorgzame gemeente', met aandacht voor de diensten naar ouderen en naar kinderen toe, waarbij ook de mensen in de bloemen werden gezet die zich in deze diensten inzetten. Tegelijk werd herinnerd aan de gemeentelijke inspanningen van de voorbije jaren en werd opgeroepen om suggesties te doen. (zie ook Nieuws van de dag).
bullet28 februari 2012: de Jeugdraad verspreidt haar brochure 'Dromen van ...' met hun wensen in verband met inspraak van de jeugd, drugpreventie, fuifbeleid, inspanningen voor veiligere mobiliteit. "We zijn er fier op dat heel wat partijen (bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, nkb) onze standpunten opgenomen hebben in hun programma", stelt men. Om niet van partijdigheid te worden beschuldigd werd geen evaluatie gemaakt van wat dan ook werkelijk werd gerealiseerd. Men hoopt wel een boeiende dialoog op te starten om zo tot een kwalitatief lokaal jeugdbeleid te komen.  Een dag na de bekendmaking van hun eisen overhandigden leden van de jeugdraad voor de gemeenteraad snoepjes ('drugs') aan de raadsleden. Er komen nog acties en een debat begin oktober.
bullet12 februari 2012: met een Valentijnsactie, waarbij op het Donkijs chocolade en foldertjes werden verdeeld, startte de N-VA-afdeling de verkiezingscampagne op. Ze riepen hierbij vooral vrouwen op om zich in oktober kandidaat te stellen.
bullet5 februari 2012: nieuwjaarsreceptie sp.a
bullet30 januari 2012: nieuwjaarsreceptie N-VA
bullet29 januari 2012: nieuwjaarsreceptie Open Vld (zie hier en ook Nieuws van de dag).
bullet22 januari 2012: nieuwjaarsreceptie CD&V - Cultuurraad (zie Nieuws van de dag)
bulletCD&V verspreidt midden januari een uitnodiging voor hun nieuwjaarsreceptie, met op de achterkant hun uitleg voor het uitstellen van de bouw van een administratief centrum (vroegere Ami) en van bijkomende serviceflats (vroeger rusthuis Gaver): 'Een gevolg van het lakse beleid van de meerderheid, waardoor al aangekondigde projecten niet kunnen doorgaan. De bevolking werd een rad voor de ogen gehouden, en de sociaal zwaksten worden het eerst getroffen.' In een folder wordt gevraagd naar veiligheid rond de nieuwe brandweerkazerne, een opfrisbeurt voor de gemeentepleintjes, de aanleg van een speelbos aan de Kloosterlandstraat, en aandacht voor de kerkhoven. De partij vreest dat door het verminderen van de gemeentelijke financiële reserves het sociaal beleid en de komende generaties het slachtoffer worden.
bulletMet de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie is ook het politieke jaar gestart. Voor burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) was het de gelegenheid om de bijna voorbije legislatuur te evalueren. Ze herhaalt haar uitleg op de CD&V-kritiek (tijdens de gemeenteraad van december), dat uitgestelde projecten (administratief centrum, serviceflats) het gevolg zijn van de financiële en economische crisis, die aanzet tot voorzichtigheid.
bulletOpen Vld maakt op 21 december bekend dat Steven Vandersnickt volgend jaar op de lijst komt. Na regisseur, auteur (...) Frank Van Laecke is Steven de tweede nieuwe naam die wordt aangekondigd. Steven (28) is vooral gekend als kapitein van SK Berlare.
bulletDe Jeugdraad kondigt op 21 oktober aan acties voor de verkiezingen te willen organiseren.
bullet N-VA maakte op 15 oktober 2011 bekend dat zij alleen naar de verkiezingen gaat, en niet in kartel met CD&V. (ruimer verslag)
bulletOpen Vld deelde begin oktober 2011 een vragenlijst uit, en wil die deur-aan-deur ophalen.
bulletsp.a verspreidde een vragenlijst in april-mei 2011

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 14/08/12. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.