Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 22 mei 2006

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

 

Dorp - Loskaai - Toerismebureau - Venne - Museumbewaarder - Socio-culturele centra
 Vertegenwoordigers - Aankopen

 

Het gaat dan toch stilaan naar de verkiezingen toe. De gemeenteraadsleden verwijzen daar steeds meer in niet al te bedekte termen naar. Ook vanavond toen het principe werd goedgekeurd om aan het Dorp het wegdek en de voetpaden tussen gemeentehuis en het Rond Huis te vernieuwen. "Tegen wanneer ?", wou VLD-raadslid Carine Meyers weten. "Zeker tegen de kermis", antwoordde schepen Spruyt. "Of wil je horen tegen de 'grote' kermis ?", voegde burgemeester Van Sande daar bliksemsnel aan toe.

 

Hogere eindafrekening Loskaaihuisje

De heropbouw van het vrijdag ingehuldigde huisje aan de loskaai aan het Sluis kost uiteindelijk bijna € 29.000, of meer dan 14% meer dan wat oorspronkelijk was aangegeven. Volgens schepen Spruyt was dat omdat men de vloer niet had voorzien, en dat men uiteindelijk besliste in te gaan op de vraag van de Heem- en Oudheidkundige Kring om die te herleggen zoals die er heel lang geleden moet hebben uitgezien. De hogere prijs lokte reactie uit bij de VLD. "Vorig jaar (zie hier) bevestigden zowel de schepen van openbare werken als de schepen van financiën ons dat de prijs niet boven €25.000 zou gaan. Schepen Vercruyssen zei toen zelfs dat hij het verschil zou bijpassen. Ik vroeg de secretaris toen om dat in de notulen te vermelden. Nu blijkt de prijs toch hoger te liggen. En zeg niet dat de vloer een onvoorziene factor was. Dus als de schepen nu niet wil bijpassen, dan stemmen wij tegen", verwoordde Tom Temmerman het VLD-standpunt. Wim Arbijn (sp.a) had de notulen van april vorig jaar opgezocht. De belofte om de prijs te beperken stond er in, dat de schepen zou bijpassen niet. Maar ook dat voor de vloer weldegelijk een prijs was aangegeven. Daarom onthield hij zich.

Michel Van der Haegen wou nog weten hoe het lokaaltje zou worden gebruikt. Schepen Vercruyssen bevestigde dat er geen permanente bestemming, en zeker geen commerciële bestemming mocht worden aan gegeven. Occasionele activiteiten mogen wel. Er waren al aanvragen om er het kunstwerk van Marleen De Vos te laten staan tot de opening van de Beeldenstroom (openluchttentoonstelling langs Schelde en Kalkense Meersen), en om het als vogelobservatieplaats te mogen gebruiken. Het Sluiscomité heeft een sleutel en kan het gebouw ter beschikking stellen, eventueel als controlepost bij wandel- en fietstochten. Mochten er veel aanvragen komen, dan wordt een regeling uitgewerkt.

 

Toerismebureau verdwijnt niet

Bij de variapunten had Michel Van der Haegen het onder meer over het mogelijk verdwijnen van het provinciaal toerismebureau dat in een deel van de (vernieuwde) lokalen van het vroegere zwembad is ondergebracht. Hij refereerde naar een brief van VVV-voorzitter Van Beveren die hiervoor waarschuwde. "De gemeente heeft daar zo veel moeite en kosten voor gedaan, er zelfs een personeelslid aangesteld, en nu zou dat verdwijnen. Bovendien is het erg dat de VVV-voorzitter de gemeente moet aanzetten om dat te verhinderen", vond het raadslid. Burgemeester Van Sande stelde dat Van Beveren te snel had gereageerd. Toerismeschepen Verhofstadt legde uit dat het voorstel om te verhuizen was opgenomen in een strategische nota die door de verantwoordelijke van het bureau was opgemaakt. "De beleidsverantwoordelijken wisten daar echter niet van en weigerden dat voorstel te steunen. De nota zal worden aangepast", aldus de schepen. Van der Haegen vond dat Van Beveren dan toch de verdienste had om de kat aan de bel te binden, want 'voorstellen van ambtenaren worden toch dikwijls gevolgd'.

 

Verbeteringen aan de Venne komen nog

In afwezigheid van fractievoorzitter Vander Meirssche en van minister De Gucht een heel ijverige Van der Haegen had ook vragen bij het socio-cultureel centrum De Venne in Uitbergen. Hij wou weten of nog iets wordt gedaan aan de akoestiek en aan de verluchting. Over het geluid zei de burgemeester dat men daar vooraf weinig kan over zeggen. "Zie naar het verschil in Stroming tussen de grote zaal en de multifunctionele zaal." Schepen Vercruyssen beloofde dat er nog aanpassingen zullen gebeuren, dat er ook een toneelafscherming met doeken en verder zaalinkleding zijn gepland, maar dat daar nu geen middelen meer voor voorhanden zijn. Over de verluchting meende hij dat de twee raampjes wel meestal voldoende moeten zijn. VLD'er Temmerman had eerder - bij de bespreking van het nieuwe verhuurreglement - al gevraagd om mensen die moeilijk te been zijn, met de wagen tot aan het gebouw te laten rijden, eventueel die met een gehandicaptenkaart er te laten parkeren. Schepen Vercruyssen zei dat men wil verhinderen dat er wagens parkeren, ook al voor de toegankelijkheid voor hulpdiensten. Kort stationeren om mensen te laten uitstappen, zou men wel willen toelaten. Temmerman had het ook nog over wat hij niet verantwoorde uitlatingen noemde van een niet-verkozene over een VLD-raadslid, tijdens een van toespraken bij de opening. (Cultuurraadvoorzitster Lieve Petrens had toen gereageerd op een uitspraak van Karel De Gucht over het bestaan van drie culturele centra in de gemeente. Volgens haar is er een gemeenschapscentrum, een feestzaal en een socio-culturele zaal, nkb)

 

Provincie komt 'voorlopig' een jaar tussen voor museumbewaarder

Michel Van der Haegen vroeg wat er met de €40.000 zal gebeuren die in de begroting staan voor een museumbewaarder, als de provincie voor het loon tussenkomt. Burgemeester Van Sande zei niet zonder leedvermaak dat de provincie het bedrag wellicht al had gestort. "Jullie moeten mij eerst uitleg vragen voor jullie iets schrijven", sneerde hij naar de VLD. Die wou nog weten of de provincie het loon blijft betalen. "Voorlopig gedurende een jaar", liet de burgemeester in het midden.

 

Gebruiks- en tariefreglement voor socio-culturele centra

Na de cultuurraad keurde ook de gemeenteraad een nieuw gebruiks- en tariefreglement voor de verschillende gemeentelijke lokalen goed. De oppositie vroeg hier en daar nog wat uitleg, onder meer over de verplichting om veiligheidsmensen te hebben. Het reglement is verkrijgbaar bij de cultuurdienst.

 

Vertegenwoordigers

De gemeenteraad duidde de vertegenwoordigers aan voor de algemene vergaderingen van DDS, Verko en Imewo. Bij die voor Verko wees Wim Arbijn er op dat in april vorig jaar 'plots' was afgestapt van de belofte om iemand uit meerderheid en iemand uit de oppositie af te vaardigen. Dat werd rechtgezet.

 

Aankopen

De raad keurde de aankoop goed van een nieuwe podiumvloer voor Stroming (raming €20.000 incl. BTW), van een buitenzonwering voor het gemeentehuis (raming €5.910 incl. BTW), het herstel van de sportvloer in de sporthal in Berlare (raming € 4.490 excl. BTW), 20 aluminium vlaggenmasten (raming €3.000) en van een zaagtafel met afkortzaag (raming €2.000).
Aan SKV Overmere werd een buitengewone toelage van €6.000 verleend om hen toe te laten de terreinen opnieuw speelklaar te maken.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.