Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 10 maart 2008

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Omhoog
gemeenteraad 10 maart 2008
gemeenteraad 29-1-08
gemeenteraad 18 december 2007
gemeenteraad 26-11-2007
gemeenteraad 22-10-07
gemeenteraad 25-4-07
gemeenteraad 22 mei 2006
gemeenteraad 20-3-2006
gemeenteraad 24-1-06
gemeenteraad 20 dec 2005
gemeenteraad 17-10-2005
gemeenteraad 2-6-05
gemeenteraad 25 april 2005
gemeenteraad 1-04-05
gemeenteraad 21-2-05
gemeenteraad 25-1-05
gemeenteraad 6-12-04
gemeenteraad 18-10-04
gemeenteraad 20-9-04
gemeenteraad 21-6-04
gemeenteraad 22-3-04
gemeenteraad 16-2-04
gemeenteraad 19-1-04
gemeenteraad 29-12-03
gemeenteraad 24-11-03
gemeenteraad 17-9-03
gemeenteraad 22-6-03
gemeenteraad 19-5-03
gemeenteraad 28-4-03
gemeenteraad 17-2-03
gemeenteraad 23-1-03
gemeenteraad 20-12-02
gemeenteraad 18-11-02

 

Omhoog 

Het zorgde wel wat voor een andere sfeer. "Wat doet de RTBF-radiowagen voor de deur van het gemeentehuis ? En ik ben niet bij de kapper geweest ..." Het bleek dat nieuwsjournalist Willy Vandervorst de eerste opnames wou maken voor een reportage over de functie van minister van Buitenlandse Zaken. "Nee, niet de persoon De Gucht, maar wat die functie inhoudt, hoe dat te combineren is met de nationale en plaatselijke politiek", legt hij ons nadien uit. Zijn klankman had dan al - nadat Karel De Gucht de raadsleden had gevraagd of ze geen bezwaren hadden - opnames gemaakt van tussenkomsten van de gemeenteraadsvoorzitter en van verschillende raadsleden. Benieuwd wat daar, vermoedelijk eind april, van zal te horen zijn op RTBF.

Maar het was dus vooral een gemeenteraadszitting. Het werd er een waarop toch wel enkele belangrijke beslissingen werden genomen of aangekondigd. En een waarin de oppositie zich kon verheugen op enkele fouten of onvolledigheden in teksten en bedragen, maar ook kon aandringen op wat meer diepgaande debatten.

rugbyterrein - schoolvoorstellingen - museum - 30km-borden - wagenaankoop - 't Stampkot - Eendenkooi - rioleringen ruimen - 2de speelhal - bibliotheeksysteem - milieuovereenkomst - zebrapad Nieuwstraat - postsluiting - 'verdachte' grondophoging

Gratis rugbyterrein

BrigandZe, dat in Berlare-Zele een rugbyclub wil oprichten, hield op 1 maart een initiatiedag. Het vroeg en kreeg daarvoor van het schepencollege de beschikking over het grasveld nabij de Festivalhal. De gemeenteraad moest die beslissing bevestigen. "Rugby, dat zou nog een sport zijn waarin politici hun kunnen zouden kunnen tentoonspreiden", liet De Gucht zich ontvallen.

 

Vermindering toegangsgeld schoolvoorstellingen

Om af te spreken wat de gemeente de scholen kon aanbieden als ondersteunende schoolmaatregelen had schepen Renť Kets (Open VLD) een vergadering gehad met de verschillende scholen uit de gemeente. Daaruit was het voorstel gekomen om een tussenkomst te doen in de toegangsgelden voor de schoolvoorstellingen in de gemeente: iedere vijfde leerling gratis binnenlaten. Omdat de gemeente geen onderwijsambtenaar heeft, zouden de scholen zelf bepalen wie die 'vijfde leerling' is. CD&V-fractieleider Luc Vercruyssen reageerde dat eigenlijk de Raad van Bestuur van Stroming die beslissing moest nemen, en stelde voor om in de plaats een algemene prijsvermindering toe te staan, wat veel simpeler zou zijn. Michel Van der Haegen (Open VLD en voorzitter van die Raad van Bestuur) zei dat men het voorstel onmiddellijk naar de gemeenteraad had gestuurd om sneller te werken. Die zou volgens hem toch de beslissing moeten bekrachtigen. Ook dat betwiste Vercruyssen: "Het gaat hier niet om een wijziging van het tariefreglement, dat de verhuring van Stroming aan derden regelt, maar de tickets voor eigen producties." Kets zei dan weer dat een algemene prijsvermindering mogelijk was omdat de ondersteunende maatregel enkel mogen dienen voor kinderen die anders uit de boot dreigen te vallen. En volgens secretaris Lippens is het niet de Raad van Bestuur, maar de gemeenteraad die dergelijke maatregelen moet goedkeuren. Waarop het voorstel werd aanvaard.

 

Museum: gratis open bij start toeristisch seizoen

Schepen Kets vroeg de toelating om het museum aan het Donkmeer gratis open te mogen stellen op Pasen, de startdag van het toeristische seizoen. Voor Vercruyssen was dit aanleiding om meer ondersteuning en promotie voor het museum te vragen. Zijn partijvoorzitter Steven Baeyens vulde aan dat het hoog tijd werd om zich enkele fundamentele vragen te stellen over de toekomst van het museum, dat volgens hem kansen en uitdagingen bood zowel voor cultuur als voor toerisme. Hij vroeg daarom wanneer het gemeentebestuur hier een concrete invulling aan zal bieden. Karel De Gucht repliceerde dat zijn partij de twee vorige legislaturen regelmatig de fundamentele vragen had gesteld, nooit antwoord had gekregen, maar nu met de problemen zat. Hij vroeg CD&V om nu maar zelf ook oplossingen aan te reiken. Baeyens vond dat dit antwoord toonde dat de meerderheid er niet in geloofde en zo kansen miste. Burgemeester Katia GabriŽls zei daarop dat er achter de schermen al veel is gedaan, dat onder meer met de provincie bijna een akkoord is bereikt om een nieuwe visie rond de hele site rond de Festivalhal uit te werken. Zij hoopte dat in mei aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen. De Gucht zei nog het gebouw op zich wel mooi te vinden, maar te klein voor een museum, dat bovendien inhoudelijk nu en ook in de toekomst te weinig kan bieden. Het schepencollege wil daarom trachten bezoekers te lokken met een ruimer pakket aan mogelijkheden. "Maar er is inderdaad een existentiŽle vraag over het museum." Baeyens vroeg daarop om het probleem met een open visie aan te pakken en riep ook op om tijdens de gemeenteraadszittingen meer inhoudelijke discussies te houden  om zo de uitdagingen en kansen meer samen te kunnen bespreken.

 

Variabele 30km-borden

Aan de scholen aan de Nieuwstraat en aan de Donklaan komen binnenkort toch variabele 30km-borden (waardoor er 's avonds 50km mag worden gereden). Schepen Wim Arbijn (sp.a) legde uit dat het Gewest die borden aan scholen aan gewestwegen had beloofd, maar dat die er nu nog niet staan. Daarom zal de gemeente ze aankopen. De raming bedraagt bijna Ä18.000 (+ BTW). Jan De Palmenaere (CD&V) vroeg er ook voor aan de gemeenteschool in Uitbergen. Volgens de schepen was ook het gewest niet van plan om er daar te zetten omdat de ingang niet aan de gewestweg ligt, maar dacht toch ook dat er op termijn ook daar zullen moeten worden geplaatst.

 

'Goedkope' wagens

Het college vroeg via schepen Julien Wettinck (Open VLD) de toelating om twee lichte vrachtwagens (stationwagens) en een personenwagen te mogen aankopen voor de technische dienst. Vercruyssen dacht dat het vooropgestelde bedrag van Ä33.000 daarvoor te laag lag. Burgemeester GabriŽls legde uit dat er verwarring is ontstaan omdat de twee stationwagens eigenlijk vorig jaar al hadden moeten zijn besteld. En blijkbaar was het bedrag daardoor ook niet aangepast in de begroting. De Gucht stelde daarop voor om nu Ä45.000 als princiepe te aanvaarden en een eventueel tekort via begrotingswijziging aan te passen.

 

't Stampkot beter onderhouden

't Stampkot, de postglaciale rivierduin nabij de gemeenschapsschool wordt voor drie jaar, en mits goedkeuring van een beheersplan voor dertig jaar, in beheer gegeven van Natuurpunt. Schepen Arbijn legde de voorwaarden vast. In het kort komen die hier op neer dat Natuurpunt maatregelen moet nemen om het biologisch waardevol gebied voor verdere afbouw te vrijwaren en te herstellen, maar ook dat het publiek, eventueel met enkele restricties, nog op het terrein moet kunnen. Verder onder meer : gemotoriseerde toegang zal worden verhinderd (behalve om toegang te geven tot de school en tot een stuk privť grond), exotische bomen vervangen door streekeigen bomen, een grondige vuilophaling en meer afvalbakken, en infoborden. Een beheerscommissie moet het beheer controleren. Luc Vercruyssen vroeg de aanleg van een Finse piste. Arbijn beloofde dat aan Natuurpunt voor te leggen, maar vreesde dat dit aanleiding zou kunnen geven tot een meer intensief gebruik van het terrein, wat niet meer zal mogen.

 

Eendenkooi: 2de fase

De gemeente wil beginnen aan de tweede fase van het herstellen van de eendenkooi. Nadat de oevers zijn versterkt en de vangarmen ontslibt, moeten die nu worden overkapt met ijzeren vlechtwerk en netten, er komen rieten matten met kijkgaten, er moeten gras en bomen geplant, en een wandelweg er rond aangelegd. Schepen Kets voorzag een kostprijs van Ä134.000 (+ BTW).

 

Rioleringen ruimen

Dit jaar gaat bijna Ä50.000 naar het kuisen van rioleringen. Burgemeester GabriŽls zei dat men zal zien hoeveel men daar kan mee doen en dat eerst die straten aan bod komen waar zich in het verleden problemen hadden voorgedaan. Omdat bij het ruimen in het verleden heel wat afval wordt ontdekt dat er door de bevolking is ingegooid (zelfs betonblokken), riep zij op om dat niet meer te doen. "En dan maar reclameren als de rioleringen bij zware regenval het water niet kunnen slikken." Er komt ook in Infogem een oproep.

 

Nieuwe speelhal ?

De gemeenteraad ging akkoord om een convenant aan te gaan met een nieuwe speelhal aan het Donkmeer, waar nu cafť De Klappel is. De voorwaarden zijn dezelfde als voor de speelhal in de vroegere RiviŤre en in Zele. Burgemeester GabriŽls zei dat daarmee tot nu geen problemen waren geweest. Wel moet de aanvrager nog een uitbatingsvergunning krijgen van de Kansspelcommissie, en dat hangt onder meer af van het aantal dergelijke inrichtingen in de onmiddellijke omgeving. De oppositie merkte op dat in de tekst de huisnummers van de bestaande en van de nieuwe speelhal waren verwisseld.

 

Provinciaal bibliotheeksysteem

Schepen De Lausnay vroeg toelating om de bibliotheek aan te sluiten op het provinciale bibliotheeksysteem. Hierdoor zou met minder werk voor het eigen personeel een vlottere catalogusopbouw, collectievorming en interbibliothecair leenverkeer mogelijk zijn, en dat de ontlener zo ook meer van op de eigen PC zou kunnen.

 

Samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013

De gemeente zal zich in de nieuwe milieusamenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest (voor zes jaar ipv voor een jaar, maar wel met jaarlijkse onderschrijving) voor de basisopdracht inschrijven. In tegenstelling tot het verleden omvat die nu de tien (ipv drie thema's). De gemeente krijgt hiervoor bijna Ä30.000 subsidie. Schepen Arbijn legde uit dat de gemeente  nog eens zo veel zou krijgen als men zich ook voor de andere taken engageren, maar dan wel ook een duurzaamheidsambtenaar zou moeten aanwerven. Hoe dan ook moet er een beleidsplan worden opgemaakt, wat bij Vercruyssen enkele schampere opmerkingen uitlokte omdat de meerderheid in het verleden nogal meewarig had gedaan over het nut van dergelijke plannen. Luc Vercruyssen drong aan op meer maatregelen tegen sluikstorten, wat werkelijk een plaag aan het worden is. Schepen Arbijn zei dat er overleg bezig is met andere gemeenten in de regio om gezamenlijk maatregelen te treffen en zo afvaltoerisme te vermijden. Er is ook een nieuwe mogelijkheid om MINA-werkers aan te werven voor zwerfvuilophaling.

 

Zebrapad Nieuwstraat

Luc Vercruyssen had met genoegen vastgesteld dat het zebrapad in de Nieuwstraat dan toch door de gemeente was herschilderd. Burgemeester GabriŽls reageerde dat zoals beloofd het Vlaams Gewest was geschreven dat als men binnen de maand niet was geweest, de gemeente het zelf zou doen. Dat mag normaal niet en bovendien vallen de kosten dan de gemeente ten laste. Zij zei verder dat gebruik was gemaakt van een firma dat een nieuw procťdť met een soort folie wou testen en daarom de helf van de kosten wou dragen. Men wil nu afwachten of het systeem werkt. "Maar het gaat toch niet op dat de gemeente uiteindelijk de kosten moet dragen omdat het Gewest niet komt", vond ze.

 

Postsluiting

Francky Verhofstadt (CD&V) wees er op dat in brief van De Post was gesteld dat de middenstand in Overmere niet geÔnteresseerd was om een postpunt te worden. Een eigen omvraag had geleerd dat die middenstand eigenlijk niets was gevraagd. De Gucht antwoordde dat men die krantenberichten ook had gelezen en dat daarom opnieuw een brief naar De Post was gestuurd om daar op te wijzen. Maar er was nog geen antwoord gekomen.

 

'Verdachte' ophoging

De CD&V vroeg uitleg over een grondophoging aan de Lindestraat (of was het dan toch Mosseveldstraat zoals de meerderheid zei ?) waarbij men over de kwaliteit twijfelde. De grond zou immers van de zwaar vervuilde Nobels-Peelmanterreinen in Sint-Niklaas komen. GabriŽls legde uit dat de bestendige deputatie de vergunning had gegeven, maar dat de gemeente er toch politie, OVAM en milieuinspectie op af had gestuurd. Ze had echter juist het resultaat van een stalenonderzoek gekregen en die wezen op niets verdachts, waardoor de gemeente ook geen mogelijkheid had om de werken tegen te houden. Vercruyssen vond het vreemd dat men eerst de teelaarde had weggehaald, maar dat bleek opgelegd door de vergunning: de teelaarde moet er nadien weer opgelegd. De Gucht begreep wel de vraag, te meer omdat daar eigenlijk geen behoefte was om op te hogen. Vercruyssen stelde daarop voor om als gemeente meer de beroepsmogelijkheid tegen een beslissing van de deputatie te gebruiken.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje VÓrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 11/03/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.