Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 19-1-04

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

OCMW-begroting - politiezone - kinderopvang
 dienstverlening in deelgemeenten - rijden achter sporthal - Heikantstraat
klacht tegen schepenen

Geen start vol vrede

Burgemeester Van Sande had zijn nieuwjaarswensen nog maar goed uitgesproken of hij stond al volop in het oppositievuur. Artikels in de betere Vlaame kranten, waarin CD&V'er De Caluwé ("Een ACV'er", beklemtoonde Van Sande) dubieuze praktijken in de huisvestingsmaatschappijen had aangeklaagd, en daarbij onder meer naar Berlare had verwezen, deden de VLD naar uitleg vragen. Men had het over 'een verschil van €25.000' en over onterecht toegewezen loonsverhoging voor de directeur van Hulp in Woningnood. De 'sfeer' zat er direkt goed in. Karel De Gucht was niet aanwezig. Hij had eerder al gezegd vanavond in Antwerpen te moeten zijn en kreeg vandaag nog andere katten te geselen.

 

De burgemeester had zich voorbereid met een overzicht van wat de bouwmaatschappij, waarvan hij voorzitter is, in de Donkgemeenten en Schoonaarde allemaal al heeft verwezenlijkt en over de 111 woongelegenheden die nog op stapel staan. "In tegenstelling tot in vele andere gemeenten heeft deze bouwmaatschappij geen financiële problemen, heeft het zelfs winst." Het genoemde verschil was een betwisting met de aannemer over al dan niet gestort beton, maar was inmiddels opgeklaard, stelde de burgemeester. De loonsverhoging was toegekend omdat de directeur hier veel meer werk en verantwoordelijkheid zou hebben dan in andere gelijkaardige maatschappijen, waar men meer personeel ter beschikking heeft. "In Dendermonde weigerden zes geschikte kandidaten de directeurstaak omdat die te weinig opbracht. Voor een goede kracht moet men ook betalen", aldus Van Sande.

VLD-voorzitter Luc Vande Meirssche hield echter aan. Hij wou weten waarom men een inspectie op het geleverde werk had geweigerd, waarop de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) klacht wou indienen maar dat op vraag van haar voorzitter niet deed, en waarom een van de architecten had toegegeven dat meer dan €8600 was teveel aangerekend. De burgemeester benadrukte dat er twee architecten waren: Hera Van Sande voor het ontwerp en ene Vermeulen voor de uitvoering. "De architect liet zich echter nooit zien en maakte rapporten op basis van facturen en foto's van ons. Maar hij wordt politiek gesteund."

De loonsverhoging, zei Vander Meirssche, was door de VHM geweigerd en Hulp in Woningnood was opgedragen het teveel betaalde terug te vorderen, wat nog niet is gebeurd. Van Sande bleef er bij dat de verhoging terecht was, het voor de huurder zelfs goedkoper was dan extra personeel aan te werven. Hij gaf toe dat hij volgens de nieuwe procedures eerst toelating had moeten vragen. "Maar die procedurefout is rechtgezet en een oplossing is in de maak. Als ge vragen hebt, moet ge die stellen waar de echte antwoorden te vinden zijn"; kreeg de VLD'er nog als slotopmerking mee. Meer namen wou hij niet kwijt.

OCMW-begroting

Tijdens de vorige zitting was gevraagd dat het OCMW-bestuur de begroting zou komen voorstellen. Voorzitter Martha Tackaert liet (waarnemend) secretaris Freddy Schollaert uitvoerig uitleggen hoe het OCMW in activiteitscentra is opgedeeld, hoe voor elk van hen inkomsten-uitgaven en investeringen zijn geraamd, en hoe het gemeentelijk aandeel van €1.100.000 werd berekend. Uit de voorstelling bleek nog dat het nieuwe rusthuis met sociaal (info)huis op €12.715.000 wordt geraamd waarvoor men op meer dan €5 miljoen subsidies rekent. Die zouden er, ondanks eerdere beloften, niet in 2004 maar later komen, zodat ook de ingebruikname wellicht ten vroegste voor 2007 zal zijn. De secretaris bevestigde de €150.000 geraamde kostprijs voor het verplicht verwijderen van de niet meer gebruikte mazouttanks aan rusthuis Herfstvreugde.

 

Gemeentelijke dotatie politiezone

Berlare legt €879.805 bij in de begroting van politiezone Berlare-Zele. Dat is minder dan verwacht. "Door de grotere federale toelage", zei Vander Meirssche. "En omdat de zonechef streng de hand houdt in alle uitgaven", vulde de burgemeester aan.

 

Nieuw huishoudelijk reglement voor de kinderopvang

De raad keurde een gewijzigd reglement goed. De wijzigingen hebben vooral te maken met de inschrijvingsmodaliteiten. Op vraag van VLD'er Kets - maar ook de gemeente had daar al aan gedacht, zei secretaris Lippens - zal in Infogem een inschrijvingsstrook komen met de voorwaarden. Om echt in te schrijven zal men zich op de vastgestelde dagen wel persoonlijk moeten aanbieden. Komen er ook hier beelden van ouders die al de vorige dag aan de deur komen kamperen ? Schepen Verhofstadt zei dat in het verleden nog niemand was geweigerd. Lippens voegde toe dat men wel meer inschrijvers toeliet dan toegelaten en die dan op een reservelijst zette "omdat er toch steeds niet komen. Daarom ook dat we vragen in dat geval te verwittigen zodat we anderen kunnen verwittigen."
VLD'er Carine Meyers vroeg naar opvang tijdens de eerste kerstvakantieweek. Volgens de secretaris gebruikt men die week om overuren te recupereren. Bovendien zou er dan weinig vraag naar opvang zijn.

Minder of toch genoeg dienstverlening in deelgemeenten ?

De voorbije twee jaar was als proefproject een dagelijkse dienstverlening in de vroegere gemeentehuizen van Overmere en Uitbergen. Cijfers wezen volgens het schepencollege uit dat de opkomst tijdens die dagen niet zo groot is, ook al omdat vuilzakken en bijhorende stickers in enkele winkels te koop zijn, en dat men door deze dienst te beperken tot twee dagen per week een half personeelslid kan uitsparen. VLD'ster Annemarie De Lausnay protesteerde. Zij had gemerkt dat er vorig jaar meer bezoekers waren. "Bovendien veroudert de bevolking van de deelgemeenten en waren er geen gemakkelijke openingsuren", zei ze. Ze bleef aandringen tot een boze schepen Luc Vercruyssen de stemming vroeg: "De dienstverlening blijft zeker even goed en voor de rest kunt ge zeveren tot morgenvroeg". VLD stemde tegen, sp.a onthield zich.

 

Niet rijden achter sporthal

Michel Van Der Haegen (VLD) merkte op dat auto's in het pad tussen de sporthal en de Fred De Bruynestraat rijden, wat gevaarlijk is voor fietsers. Schepen Spruyt beloofde een hindernis te plaatsen waardoor wagens niet meer doorkunnen.

 

Niet parkeren aan Dendermondse Steenweg

Het persbericht van de Heikantstraat kwam ook ter sprake. Het buurtcomité had deze week aangekondigd zelf bij minister Anciaux (die als federaal minister van verkeer inderdaad bevoegd is) voor een doorbraak had gezorgd om langs het kruispunt Heikantstraat-Dendermondse Steenweg geen vrachtwagens te laten parkeren, en op een snelle plaatsing van borden had aangedrongen. Van Der Haegen wou weten wat daarvan aan was. Secretaris Lippens legde uit dat volgens de procedure na het gemeentebestuurbesluit de minister 60 dagen had om te reageren, dat de gemeente -"En niet een buurcomité" - hem daarop eventueel attent moet maken, en dan 15 dagen later eventueel de borden kan plaatsen. Schepen Spruyt beloofde dat de borden er komen zodra aangekomen. De beide schepenen die in de straat wonen (Spruyt en Verhofstadt) zegden niets van het initiatief af te weten. Het comité zei eerder deze week alles in juli 2003 te hebben besproken.

Klachten tegen Festivaria en schepenen

Leden van een plaatselijke milieugroep hebben klachten ingediend tegen Festivaria en alle schepenen omdat er vaste constructies staan op het 'eilandje' en het ponton waarop de tweejaarlijkse voorstellingen plaatshebben. Volgens een overeenkomst met hogere overheden mag er op dat deel van het beschermd natuurgebied, waar ook nog andere natuurdecreten gelden, enkel van april tot oktober culturele en toeristische activiteiten gebeuren en mogen er zeker geen vaste constructies komen. De gemeente had oogluikend meer toegelaten omdat men in het ruimteplan dat in aanmaak is, een meer permanente oplossing wil uitwerken, ook al in samenspraak met hogere overheden. Door de strafrechterlijke klacht tegen de schepenen zag het college zich verplicht om Festivaria schriftelijk aan te manen tegen maart alles te verwijderen. VLD'er Kets vroeg om toch tot een oplossing te komen want "Festivaria is zowat de grootste toeristische troef voor het Donkmeer en iets waar alle omwonenden en horeca achter staan".

 

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.