Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 24 november 2010

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

technische dienst - bomen kappen langs kasteelomheining - herbruikbare bekers - pastorij Overmere - E. Hertecantlaan - erfgoedconvenant - Gros-statuten - gemeenteparkjes - Jocoloco - Casino - Veerstraat

Het werd een redelijk korte gemeenteraadszitting, met weinig discussie. Wou men rekening houden met burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld), die pas terug was van een verkenning van ontwikkelingsprojecten in Ethiopië ?

Gemeentelijke technische dienst verhuist tijdelijk

Tijdens de periode waarin de nieuwe werkplaats voor de gemeentelijke dienst wordt gebouwd, verhuist die dienst wellicht naar de loodsen van houtzagerij Hertecant aan de Overheet.

Het huidige hoofdgebouw, naast het containerpark, werd eind jaren zestig gebouwd en voldoet niet meer aan de noden. Het deel dat recenter werd aangebouwd en vooral als opslagplaats dient, blijft behouden. De afbraak en de bouw van het nieuwe op dezelfde plaats zou een jaar duren. Na een zoektocht werden de loodsen (met refter en kantoor) van de naar Oudegem verhuisde houtzagerij als beste tijdelijk alternatief bevonden. De gemeente wil wel eerst nog nagaan of het bedrijf geen vervuilde grond achter liet, dit om nadien niet zelf voor de eventuele sanering te moeten instaan. Als huurprijs werd €1950 per maand (plus elektriciteit en water) afgesproken. Een officieel schatter aanvaardde dit bedrag. Als het nieuwe gebouw na een jaar niet af is, wordt de huurperiode telkens met een maand verlengd. De bevolking zal worden geďnformeerd vanaf wanneer en waarvoor ze naar de Overheet moet.

 Berlare kapt bomen langs kasteelomheining

De gemeente hoopt binnenkort, en zeker voor het begin van het broedseizoen in maart, de bomen te kunnen kappen die momenteel het plaatsen van een nieuwe omheining langs het kasteeldomein verhinderen.

Een nieuwe, meer transparante omheining moet de betonplaten vervangen, en zo iedereen een betere kijk geven op het park. Momenteel staan op minder dan 5 meter achter die platen verschillende deels oude, deels gevaarlijk hellende bomen. Vorige zomer viel al een boom op de Frankrijkstraat. Men wil die bomen eerst weg, zodat ze de nieuwe afsluiting niet zouden vernielen.  Met het agentschap Bos en Natuur zijn nu het honderdtal bomen aangeduid die voor verwijdering in aanmerking komen. De gemeente vroeg een kapvergunning aan. Het weghalen van de bomen zal van op de straatkant moeten gebeuren omdat er geen vrachtwagens in het kasteeldomein mogen rijden. De raming voor het weghalen van de bomen bedraagt €50.000 (BTW inbegrepen), maar schepen René Kets (Open Vld) gaf toe dat dit een ruwe schatting is. De aanbesteding zal in twee delen gebeuren, voor de bomen en voor de struiken en halfhoge bomen.  

Eens de bomen weg, kan de nieuwe omheining worden geplaatst. Dat wordt dan het eerste werkelijke renovatieproject sinds de gemeente het domein kocht. Intussen worden steeds regelmatiger activiteiten in het park gepland. Zo is er in december een kerstmarkt en zal in mei de tentoonstelling van werken van plaatselijke amateurkunstenaars, zowel volwassenen als kinderen, er plaats vinden. Het staat wel al vast dat alle activiteiten strikt gereglementeerd zullen worden om het park niet verder 'af te breken' en eens heraangelegd, in goede staat te houden.

Herbruikbare bekers

Om, als bijdrage tot het leefmilieu, voor minder afval te zorgen na fuiven en feestelijkheden wil de gemeente zo'n 500 herbruikbare bekers uitlenen aan verenigingen. Die moeten zelf voor een inzamelsysteem zorgen, bij de activiteit minstens een spandoek uithangen die op de zorg voor het leefmilieu wijst, en de bekers gereinigd, gedroogd en in de juiste bakken terugbezorgen. Bij het ophalen van de beker betalen verenigingen €25 per ontleende transportbak (125 bekers). Voor verloren of beschadigde bekers wordt €0,75 per stuk aangerekend, per verdwenen (lege) transportbak €10 en €250 per spandoek. Voor te laat teruggebrachte bekers betaalt men €0,02 per stuk per dag.

Pastorij

Omdat pastoor Paul Van De Winckel met pensioen ging, is de gemeente niet meer gehouden om hem gratis in de pastorij in Overmere te laten wonen. Maar Van De Winckel is bereid om, als hij er mag blijven wonen, de huidige pastoor, die vanaf volgende maand voor alle parochies in de drie Donkgemeenten zal instaan,  te helpen en ook de kerkfabriek een kamer als bureau te laten gebruiken. Daarom aanvaardde de gemeente het voorstel van het schepencollege om de geschatte normale huurprijs (€750 ŕ €800) voor dat gebouw te herleiden tot €500 per maand. Dit nieuwe contract gaat in op 1 november

Emiel Hertecantlaan

Steven Baeyens (CD&V) vroeg tijdens de gemeenteraadszitting hoe het staat met de plannen voor de heraanleg van de Emiel Hertecantlaan. Burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) antwoordde dat het Vlaamse gewest een studiebureau heeft aangesteld dat twee jaar de tijd heeft om een plan uit te werken. De gemeentediensten werd al gevraagd om een parkeertelling te doen, maar verder nieuws is er nog niet. Ook niet over eventuele onteigeningen of over een verbetering van de zichtbaarheid bij het in- en uitrijden van de parking van Delhaize.

Erfgoedconvenant

Vorig weekeind werd in Dendermonde met heel wat activiteiten in cc Belgica de erfgoedsamenwerking tussen de gemeenten die aangesloten zijn bij De Cultuurdijk, aangevuld met Hamme, Laarne, Wichelen en Zele. Met die erfgoedconvenant willen de gemeenten samenwerken over wat schepen Anne-Marie De Lausnay (Open Vld) het roerende erfgoed noemde: verhalen, spelen, toneel enz. Men zou twee erfgoedconsulenten willen aanwerven om de werking te stimuleren. Het hele plan staat of valt met de toewijzing van zo'n €300.000 subsidie door de Vlaamse gemeenschap. De gemeenten zouden daar dan €0,2 per inwoner aan toevoegen. De schepen zei wel dat de gemeenten ook zonder die convenant meer zouden willen samenwerken over heemkunde. Ze voegde er aan toe dat heemkunde ook voor het toerisme belangrijk is. De inbreng van de erfgoedconsulenten zou het werk van de eigen toeristische en culturele dienst niet verminderen, maar een toevoeging betekenen. De statuten van De Cultuurdijk, eigenlijk een samenwerking tussen de gemeenten uit het land van Dendermonde die een cultureel centrum of gemeenschapscentrum hebben, worden aangepast om ook de gemeenten zonder centrum te laten aansluiten voor deze erfgoedsamenwerking.

Gros-statuten

De statuten van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (Gros) worden aangepast om onder meer toe te laten dat leden die zich niet regelmatig bij vergaderingen aandienen, te kunnen uitsluiten. Het subsidiereglement laat voortaan toe dat een deel van de subsidies voor te behouden voor onmiddellijke hulp bij rampen.

Gemeenteparkjes

CD&V-voorzitter Steven Baeyens vroeg om de gemeentelijke parken en pleintjes tijdens de winter te inspecteren en eventueel een goede onderhoudsbeurt te voorzien. "Die pleintjes hebben een belangrijke sociale functie, en die moeten we als gemeente ondersteunen", stelde hij. Hij vroeg te overwegen om elk pleintje een meter en peter toe te wijzen, die dan zouden kunnen bijdragen tot het onderhoud en de sociale controle. Burgemeester Gabriëls beloofde alvast om over het voorstel na te denken.

Jocoloco

Hetzelfde raadslid wou ook weten hoe het nu staat met de bouwplannen voor het jeugdontmoetingscentrum. Hij had 'vernomen' dat men er over dacht om dat centrum onder te brengen in de huidige brandweerkazerne, terwijl dan voor de brandweer een heel nieuwe zou komen. Hij vond dat men de jeugdraad daar meer zou moeten over inlichten. Schepen Tom Temmerman en burgemeester Gabriëls antwoordden dat de architect "zoals dat gebruikelijk is" verschillende mogelijkheden overweegt. "De jeugd wordt regelmatig op de hoogte gehouden, maar de beslissing wordt door de gemeente genomen. Onze portemonnee is wel te klein om aan ieders wensen tegemoet te komen", gaf de burgemeester aan dat vooral de kostprijs de uiteindelijke keuze zal bepalen.

Casino en Malpertuus

En nog Steven Baeyens merkte op dat de bouw van het casino aan de Klappel, hij had het dan over de vorm van het gebouw, zeker geen aanwinst was voor het Donkgebied. "En intussen is begonnen met de afbraak van Malpertuus, waar een mastodont van een appartementsblok is gepland." Hij betreurde dan ook de wijze waarop het schepencollege het uitzicht van dat toeristische gebied laat verknoeien. De burgemeester reageerde heftig: "Ik zal je de plannen eens laten zien van wat het vroegere college op de plaats van Malpertuus heeft willen toelaten. En ik wil ook eens verwijzen naar de 'kazerne' die men naast dat casino heeft laten bouwen." "Toen zat ik nog niet in de gemeenteraad", antwoordde Baeyens.

Veerstraat

Zijn partijgenoot Jan De Palmenaere bracht aan dat door de paaltjes die in de Veerstraat zijn geplaatst, men niet meer met rolstoel of kinderwagen op het voetpad kan. Schepen Temmerman zei dat men een van beide moet kiezen: veiliger voor de kinderen of breder. Burgemeester Gabriëls vond dat men toch oog moet hebben voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. De toestand zal worden herbeken. Een vraag om de paaltjes te mogen wegnemen wanneer 's zaterdags de duiven op de vrachtwagen worden geladen, wordt niet overwogen. "We kunnen moeilijk een tijdelijke maatregel nemen die iets onwettigs - het parkeren op het voetpad - zou mogelijk maken", zei schepen Arbijn.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 27/11/10. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2010 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.