Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 16-2-04

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

Kermislokatie - Festivalhal - Festivaria
Brugje Donkmeer - Verkeerde beschuldiging ?

Communicatiestoornis blijft nazinderen

Niet alleen bij de VLD, maar dan nationaal, was het de voorbije dagen duidelijk hommeles. In Berlare is de rook na de herrie over de al dan niet te vroeg aangekondigde burgemeester-, schepen- en OCMW-voorzitterswissel duidelijk niet verdwenen. Vijf CD&V-leden kwamen nogal ostentatief een kwartier te laat naar de gemeenteraadszitting. "Tonen dat men ook in een meerderheid met iedereen rekening moet houden", klonk het wat voorzichtig achteraf. Het betekende voor burgemeester Van Sande, de vijf schepenen en een raadslid wel dat zij numeriek in de minderheid waren. En dat met op de agenda de goedkeuring van een subsidieaanvraag voor de afwerking van wat nu regionaal bezoekerscentrum wordt genoemd...Maar uiteindelijk viel alles nog op zijn pootjes. De vijf 'dissidenten' waren tijdig aanwezig.

Het werd hoedanook een bitsig debat, over het bezoekerscentrum. De burgemeester herhaalde de geschiedenis van wat "in een eerste fase een boerenkrijgmuseum zou worden", in een tweede faze, "nadat de Vlaamse regering de subsidieregels had gewijzigd", de functie van een regionaal bezoekerscentrum zal krijgen. (zie hier voor een samenvatting van het voorstel) Om dat te verwezenlijken had de gemeente, "tegen de uiterste datum van 1 februari om nog dit jaar een deel te kunnen ingebruiknemen" een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse en provinciale overheid. "Als jullie willen dat de gemeente €1 miljoen subsidies laat liggen, dan stemmen jullie tegen. Ik herinner me wel voorafgaande vergaderingen waarin heel wat enthousiasme bleek. Ik hoop dat een woord een woord is", besloot hij, wellicht meer naar de eigen partijleden gericht. Later, bij de stemming over het punt verhief hij nadrukkelijk de stem toen hij de naam van de eerste 'dissident' noemde. Was hij toch niet zeker ?

De oppositie kon hij niet overtuigen. Luc Vander Meirssche (VLD) wou wel aanvaarden dat een dergelijk project een bovengemeentelijke impact zou hebben, "maar ook een kostprijs die de draagkracht overstijgt", voegde hij er aan toe. "Men is nog niet zeker van de subsidies, het zou het eerste voorstel zijn waarbij de werkelijke kostprijs overeenkomt met de raming, en er zijn de personeels- en werkingskosten achteraf, waarvoor wellicht geen subsidies mogelijk zijn." Wim Arbijn (sp.a) voegde er aan toe dat het voorstel op zich wel mooi is, "maar dat een toerismebeleidsplan ontbreekt voor de hele regio, een plan dat met alle actoren moet worden opgesteld." Hij schetste hoe de oude Donk vroeger veel mensen trok, maar dat het accent nu vooral naar de Nieuwdonk is verplaatst "een DDS-initiatief waarop de gemeente weinig vat heeft. En zonder ingrijpende veranderingen aan de oude Donk is een samengaan van beide nog moeilijk bereikbaar." Hij gaf toe dat Festivaria veel bijdraagt tot de uitstraling van de gemeente, maar dat de gemeente daar te weinig gebruik van maakt om de vele andere mogelijkheden van het gebied aan te prijzen.  Dit gebrek aan visie heeft er, volgens Arbijn, toe geleid dat vele horecazaken al zijn gesloten. "De economische factor en de tewerkstelling zijn de enige return die we als gemeente kunnen krijgen. Maar die kan slechts worden bevorderd als er een globaal toerismebeleid komt", vond Arbijn. Over het centrum wou hij nog kwijt dat een vergelijking met Ename en Velzeke niet echt opgaat omdat men daar van een archeologische site kon vertrekken. "Waar zijn hier de overblijfselen van de boerenkrijg ?" Het regionaal centrum zou weleens kunnen dienen om de mensen te zeggen dat ze naar Dendermonde kunnen, besloot hij.

Burgemeester Van Sande besloot uit de reacties dat men eigenlijk geen antwoorden zocht, maar enkel wou tegen zijn. Hij vergeleek met de plannen voor de heraanleg van de weg tussen Berlare-centrum en de Donk en voor de Festivalhal, waarvoor hij "op gevaar af tenonder te gaan" had onderhandeld, terwijl anderen er niet durfden voor te gaan. "En nu willen jullie de toekomst tegengaan. Hebben jullie een alternatief voor de inhoud van het gebouw dat er staat ? Leer eens tevreden zijn met wat je hebt en met wat je krijgt !" Toen De Lausnay (VLD) nog argumenteerde dat er in de gemeente andere prioriteiten zijn waarvoor subsidies nodig zijn, verdedigde Van Sande het project als een bijdrage om de jeugd te blijven herinneren waar de democratie vandaan komt. 

Bij de stemming zei de VLD nee, sp.a onthield zich en alle CD&V'ers volgden de burgemeester.

Kermislokatie

Dat de sfeer gespannen was, bleek ook bij het punt over de aankoop van kasten die foorkramen de vrije keuze van electriciteitsleverancier moeten geven. VLD'ster Anne-Marie De Lausnay gebruikte dit punt om aan te klagen dat de kermis in Overmere van het dorpsplein is verdreven en zowel in de zomer als het voorbije weekeinde aan de Molenstraat plaatshad. Er loopt trouwens een petitie, gesteund door foorkramers en de plaatselijke bevolking, om terug naar de vroegere lokatie te gaan. "Er is 40 miljoen besteed aan de verfraaiing van het plein en dan kan dé belangrijkste gebeurtenis er niet meer. Dat kan toch niet", vond ze. Schepen Spruyt reageerde dat een kermis het plein zou beschadigen, het plein nu een heel jaar mooi is, en dat geen degelijke omleiding, vooral dan voor vrachtwagens, mogelijk is. Schepen Verhofstadt zei dan weer dat het schepencollege dinsdag de toestand zou evalueren. Het compromisvoorstel van schepen Vercruyssen haalde het tenslotte om voor Overmere twee kasten aan te kopen waardoor later nog steeds over een lokatie van de kermis kan worden overlegd.  

 

Festivalhal

In de Festivalhal moeten de doeken, die voor wat inkleding zorgen, om veiligheidsredenen verdwijnen. Om de ruimte een toch wat aantrekkelijker uitzicht te geven wil de gemeente er nu een in hoogte verstelbaar en doorzichtig plafond aanbrengen waardoor de bestaande verlichting kan blijven. Het voorstel kadert in wat een studie voor de verbetering van de veiligheid, akoestiek en gebruiksmogelijkheden aangaf. De gemeente voorziet daar dit jaar € 100.000 voor. Schepen Vercruyssen legde uit dat men met dat bedrag, naast het plafond, ook  iets hoopt te kunnen doen aan de akoestiek en, maar minder prioritair, aan de vloer.

 

Festivaria

Omdat er een klacht is ingediend tegen de containers van Festivaria op het schiereiland nabij de Festivalhal, is een oplossing gezocht. De gemeente wil Festivaria een gratis opstalrecht geven op een stuk grond langs de oprit naar de Festivalhal om er de containers te zetten. Festivaria moet wel instaan voor de kosten, en een akkoord bereiken met de buren, die een erfdienstbaarheid hebben van twee meter vrije ruimte naast hun tuin. Achteraf werd gezegd dat die buren trouwens slechts onlangs zijn ingelicht en een bezwaar bij de provincie overwegen. Het verkrijgen van een stedebouwkundige vergunning zou volgens secretaris Lippens wellicht geen problemen geven. Of alles voor 1 maart zou kunnen, betwijfelde hij wel. Maar dat zou geen gevolgen hebben voor de gerechterlijke klacht, meende hij.

 Brugje over Donkmeer

De gemeenteraad gaf de toelating voor de aankoop van het nodige materiaal om over het Donkmeer een brug te leggen in de omgeving van de Scheve Villa. Hierdoor zou alvast een wandeling rond het achterste deel van het Donkmeer mogelijk zijn. Om rond het hele meer te kunnen wandelen zijn nog onderhandelingen met DDS nodig, en een nieuwe omheining rond de Eendenkooi.

 

Verkeerde beschuldiging ?

VLD'er Temmerman wou weten of mensen die verkeerdelijk zijn aangeschreven als sluikstorters mogen weten wie hen beschuldigde, om eventueel een klacht wegens eerroof te kunnen indienen. Blijkbaar schreef de gemeente een aantal mensen aan met de bewering dat zij zijn opgemerkt bij het weggooien van afval. Volgens Temmerman waren zeker niet alle aangeschrevenen schuldig. Secretaris Lippens beloofde meer uitleg over wat de gemeente mag en over wat ze moet bekendmaken.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.